Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie: Programu Szkolenia Sportowego w SSP-46 we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie: Programu Szkolenia Sportowego w SSP-46 we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Zasady naboru i kwalifikacji do klas sportowych w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 46 we Wrocławiu

2 Przedstawienie: Programu Szkolenia Sportowego w SSP-46 we Wrocławiu
Organizacji naboru i kwalifikacji uczniów do klas sportowych.

3 Program Szkolenia Sportowego
W Sportowej Szkole Podstawowej nr realizuje się program sportowy w następujących dyscyplinach: pływanie (dziewczęta i chłopcy)* lekka atletyka (dziewczęta) piłka ręczna (chłopcy)

4

5

6

7 LEKKOATLETYKA Zalety naszego szkolenia
Zajęcia prowadzi profesjonalana i doświadczona kadra trenerska, która osiągnęła z młodzieżą wiele znaczących sukcesów. Baza treningowa znajduje się na terenie SP46 oraz sąsiadujących obiektach sportowych. Dzieci po trzyletnim szkoleniu są wszechstronnie przygotowane motorycznie i odznaczają się wysoką sprawnością fizyczną. Możliwość kontynuacji treningu w gimnazjum oraz w klubie sportowym (w obu przypadkach treningi odbywają się na obiektach naszej szkoły, pod kierunkiem trenerów pracujących w SP 46)

8 Wszechstronny rozwój oparty na naturalnych formach ruchu: biegu, skok, rzut.
Przygotowanie do zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie nawyku codziennej aktywności ruchowej. LEKKOATLETYKA Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu poprzez codzienne zajęcia ruchowe. Zaspokojenie potrzeby rywalizacji z rówieśnikami poprzez udział w różnych formach zawodów.

9 Piłka ręczna

10 Organizacja naboru i kwalifikacji uczniów do klas sportowych.

11 Główne kryteria naboru

12 Zdrowotne (dobry stan zdrowia)
Oceny i kontroli stanu zdrowia dokonuje odpowiednia Przychodnia Sportowo-Lekarska. Brana jest również pod uwagę ilość zwolnień lekarskich w klasach 1-3 i przyczyny tych zwolnień. Informacja Rodziców o stanie zdrowia dziecka.

13 2. Somatyczne (budowa ciała)
Przy określaniu typu somatycznego dziecka, brana jest pod uwagę wysokość ciała i masa ciała oraz proporcje ciała. Czynnik somatyczny określany jest metodą stosowaną w antropometrii oraz za pomocą tablic, służących do określania wieku rozwojowego dziecka. Ocena morfologiczna kandydatów do klasy sportowej, jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie sportowym, ponieważ te cechy są silnie uwarunkowane genetycznie.

14 3. Sprawnościowe (sprawność wszechstronna i pływacka)
Oceny sprawności wszechstronnej, dokonuje się poprzez testy sprawnościowe, określające poziom zdolności motorycznych: - wytrzymałościowych - siłowych - szybkościowych - zdolności koordynacyjnych Ocenę sprawności pływackiej dokonuje się na podstawie testu: 50m każdym stylem pływackim, w SSP 46 dzieci w klasach 1-3 zdobywają te umiejętności na lekcjach pływania.

15 4. Psychiczne W ocenie predyspozycji psychicznych do uprawiania sportu, brane są pod uwagę następujące cechy: - chęć uprawiania danej dyscypliny sportowej, - dążenie do osiągania wysokich ocen za wykonywane zadanie, - zdecydowanie i upór w sytuacjach współzawodnictwa, - wytrwałość i cierpliwość w wykonywaniu długotrwałych zadań, - dobre wyniki w nauce, - wzorowe zachowanie.

16 Pomiary określające poziom wybranych cech morfologicznych i funkcjonalnych

17 Rzut piłką lekarską oburącz z za głowy Skok w dal z miejsca obunóż
Próby Wyniki Uwagi I II Końcowy punkty Wysokość ciała Masa ciała Wskaźnik Brocka Bieg po kopercie Rzut piłką lekarską oburącz z za głowy Skok w dal z miejsca obunóż Wyskok dosiężny Bieg na 20 m ze startu wysokiego Bieg na 600 m Dynamometria mięśni dłoni Test piłkarski Ilość punktów:

18 Wyniki sprawdzianu pływackiego
Dystans Czas Ocena techniki Punkty 50 m st. grzbietowym 50 m st. dowolnym 50 m st. klasycznym Ilość punktów: Łączna ilość punktów:

19 Wskaźnik (B) = Wysokość c. – Masa c. – 100
Wskaźnik Brocka Wskaźnik (B) = Wysokość c. – Masa c. – 100 Wskaźnik (B) = 137 – 31 – 100 Wskaźnik (B) = +6

20

21

22 RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ ZZA GŁOWY - za pomocą, którego oceniano zdolność nadawania przyśpieszenia sprzętowi oraz siłę kończyn górnych i pasa barkowego . SKOK W DAL Z MIEJSCA - służący do oceny zdolności nadawania przyśpieszenia własnemu ciału. BIEG PO KOPERCIE - jako próbę zwinności.

23 6. BIEG NA 20 M ZE STARTU WYSOKIEGO - do oceny szybkości biegowej.
7. SKOK DOSIĘŻNY - do oceny siły dynamicznej kończyn dolnych. 8. BIEG NA 600 M - jako próbę wytrzymałości biegowej 9. TEST SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ. 10. SPRAWDZIANY PŁYWACKIE - 50 m st. grzb., 50 m st. dow., 50 m st. klas.,

24 Informacja Rodziców o stanie zdrowia dziecka - kandydata do uprawiania sportu. /podane niżej informacje przeznaczone są do użytku wewnętrznego/.

25 Imię i Nazwisko dziecka.........................................
Data urodzenia Adres domowy Tel. kontaktowy:

26 Informacje o stanie zdrowia, zachowaniu i trybie życia dziecka.
1. Przebyte choroby /podkreślić właściwe/:Zapalenie uszu, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, choroba reumatyczna, wirusowe zapalenie wątroby /żółtaczka zakaźna/, choroby nerek i pęcherza moczowego. Inne choroby,/podać jakie/ …………………………… 2. Przebyte urazy /wypadki/, tak, nie, jeśli tak to podać jakie …. 3. Czy dziecko było leczone szpitalnie?: tak, nie, jeśli tak to z jakiego powodu …………………………………………

27 4. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej, tak, nie, jeśli tak to jakiej i kiedy 5. Czy rodzice obserwują w zachowaniu dziecka następujące objawy: trudności w skupieniu się na wykonywanej pracy, małą wytrwałość, zmienność zainteresowań, szybkie zniechęcanie się w razie niepowodzeń, częste zmiany nastroju, lęki np. przed ciemnością, wysokością, trudnymi i nowymi zadaniami itp., nadmierne przeżywanie wszelkich niepowodzeń np. szkolnych, poczucie niższości, dokuczanie innym osobom, zwierzętom, niezdyscyplinowanie, /podkreślić właściwe/. 6. Czy dziecko ma trudności w nauce: tak, nie - jeśli tak to: z niektórych przedmiotów, z większości przedmiotów

28 7. Czy dziecko ma stałe dodatkowe zajęcia pozaszkolne: tak, nie -jeśli tak, jakie 8. Czy dziecko uprawia jakąś dyscyplinę sportu i jest członkiem klubu sportowego: 9. Czy dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu: tak, nie. 10.Czy rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo w klasie sportowej z programem pływania w przypadku zakwalifikowania dziecka do grupy sportowej: tak, nie

29 Terminy rekrutacji do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 46 we Wrocławiu:
r. – testy sprawnościowe klas 3 – w trakcie lekcji r. (zebranie z rodzicami) – przekazanie rodzicom do wypełnienia kart informacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do uprawiania sportu; r. – zwrot przez rodziców kart do wychowawców klas; r. – termin dostarczenia przez rodziców badań od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportu. r. (zebranie z rodzicami) – informacja po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej o przyjęciu dziecka do klasy sportowej.

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Przedstawienie: Programu Szkolenia Sportowego w SSP-46 we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google