Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASYCYZM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASYCYZM."— Zapis prezentacji:

1 KLASYCYZM

2 Wyjaśnienie nazwy: Nazwa "klasycyzm" pochodzi od łacińskiego "classicus" - pierwszej klasy, wzorowy, doskonały. Została ona przyjęta z historii literatury i sztuki i oznacza nawiązanie do kultury antycznej i jej estetycznych ideałów (symetria, doskonałość proporcji itp.) Ramy czasowe: Różne źródła podają różne daty. Są to ok lub ok lub ok W Polsce wczesna faza przypada na czasy panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (czyli tzw. styl stanisławowski), późniejsza – na czasy porozbiorowe: Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. ośrodkiem klasycyzmu była Francja,

3 Pierwsze dziesięciolecia wieku XVIII to początek nowej ery w dziejach poglądów człowieka na rzeczywistość, na społeczeństwo, przyrodę. Zaczęto głosić przekonanie, że źródłem poznania świata i praw nim rządzących jest rozum; stąd nazwa prądu umysłowego – racjonalizm (od łac. ratio – rozum). Zaczęto poszukiwać dla architektury, malarstwa i rzeźby nowych form, które odpowiadałyby duchowi nowych czasów, czasów rozsądku i powagi. Znaleziono je w sztuce starożytnej (zwanej inaczej klasyczną), z której wzorów czerpano już w czasach Odrodzenia. Zainteresowanie antykiem wzrosło po odkryciu starożytnych miast, a zwłaszcza Pompei i Herkulanum zasypanych w 79r. lawą Wezuwiusza. Prowadzone tam przez kilka lat wykopaliska ujawniły wspaniałą sztukę starożytnego Rzymu.

4 Na podstawie już posiadanej wiedzy oraz nowo uzyskanych wiadomości dzięki wykopaliskom, sformułowano ogólne zasady sztuki, którą nazywamy dziś klasycystyczną: Spokój jest szlachetniejszy niż ruch (statyka ma przewagę nad dynamiką). Kształt w dziele (czyli rysunek) ma wyższość nad barwą, gdyż barwa jest wyrazem uczuć a kształt dziełem umysłu. Idealizm ma przewagę nad realizmem. W architekturze należy się wzorować na budowlach starożytnych.

5 RZEŹBA

6 Znaczenie rzeźby zmalało w porównaniu z poprzednią epoką
Znaczenie rzeźby zmalało w porównaniu z poprzednią epoką. Rzeźbiono pomniki, figury do grobowców, portrety ludzi współczesnych, białe marmurowe posągi. Cechy: forma spokojna, zrównoważona, zamknięta, rzeźba pełna spokoju, dostojeństwa i powagi artyści dążyli do ukazywania ludzi pięknych i szlachetnych tematyka antyczna, gdy ukazywano człowieka współczesnego, strojono go w antyczne szaty lub obnażano rysy postaci (na wzór starogreckich) były regularne, piękne i nie wyrażały żadnych uczuć, linia płynna i miękka

7 Bertel Thorvaldsen (1770 - 1844), Duńczyk
Trzy gracje

8 Bertel Thorvaldsen (1770 - 1844), Duńczyk
Chrystus

9 Bertel Thorvaldsen (1770 - 1844), Duńczyk
Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim

10 Bertel Thorvaldsen (1770 - 1844), Duńczyk
Popiersie Walter Scott

11 Bertel Thorvaldsen (1770 - 1844), Duńczyk
Pomnik Kopernika w Warszawie

12 Antonio Canova (ur. 1757, zm. 1822) - rzeźbiarz, malarz i architekt włoski
Kupidyn i Psyche

13 Antonio Canova (ur. 1757, zm. 1822) - rzeźbiarz, malarz i architekt włoski)
Trzy gracje

14 Jean François-Thérèse Chalgrin
(ur zm. 1811), architekt francuski. Wysokość: 49,4 m Szerokość: 44,8 m Na łuku znajdują się 4 znaczne reliefy: Marsylianka,( François Rude ) Triumf Napoleona (Jean-Pierre Cortot) Obrona Francji przed koalicją 1814 (Antoine Etex) Pokój (Antoine Etex) Przedstawiono także w mniejszej formie sceny z wielu znanych bitew. Pod Łukiem znajduje się grób nieznanego żołnierza, którego "wieczny płomień" jest symbolicznie rozpalany każdego wieczora oraz niewielkie muzeum poświęcone historii tego obiektu Łuk Triumfalny

15 Jean François-Thérèse Chalgrin
(ur zm. 1811), architekt francuski. Łuk - Relief - Triumf Napoleona Łuk - Relief - Marsylianka

16 ARCHITEKTURA

17 Klasycyzm w Polsce to tzw
Klasycyzm w Polsce to tzw. styl stanisławowski (od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego): wzorowanie się na starożytnych budowlach greckich i rzymskich oraz na niektórych budowlach Odrodzenia (kopiowanie elementów architektury starożytnej) budowle wznoszone na planie zwartym, koła lub prostokąta, kościoły – często na planie koła, przykryte kopułą stosowanie kolumnad i kolumnowych portyków ze zwieńczeniem w kształcie tympanonu, tympanon przeważnie dekorowany płaskorzeźbą, fasady o liniach prostych bez wygięć dążenie do uzyskania efektu harmonii, zrównoważonej kompozycji, stosowanie symetrii oszczędne stosowanie zdobnictwa: jeżeli się pojawiają, są to uskrzydlone postacie lwów z ludzkimi głowami, orły, wieńce, wazony, girlandy z róż, kokardy, hełmy, tarcze, rozwój budownictwa użyteczności publicznej, takiego jak: urzędy, teatry, szpitale, szkoły, zakładane wówczas muzea pałace – duże, niskie, wydłużone, na planie prostokąta, z wysuniętą częścią środkową ozdobioną portykiem, we wnętrzach wielkie, podłużne, jasne sale, chętnie malowane na biało, płaskie sufity, okna duże, kwadratowe

18 Antonio Corazzi (ur. 1792 - zm. 1877) - włoski architekt
Teatr Wielki w Warszawie

19 Antonio Corazzi (ur. 1792 - zm. 1877) - włoski architekt
Pałac Staszica Mury zrujnowanego klasztoru nabył w 1818 ksiądz Stanisław Staszic. Pałac został zbudowany w latach w stylu klasycystycznym według projektu Antonio Corazziego dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

20 Później w murach pałacu zostało umieszczone gimnazjum męskie zwane ruskim.
W 1890 powzięto decyzję by wraz z internatem i gimnazjum męskiego umieścić w pałacu cerkiew św. Tatiany Rzymianki. Pałac został przebudowany w latach przez architekta rosyjskiego Michaiła Pokrowskiego w stylu bizantyjsko-ruskim. Reklasycyzowano go w latach według projekt Mariana Lalewicza.

21 Antonio Corazzi (ur. 1792 - zm. 1877) - włoski architekt
Pałac Staszica w stylu Bizantyjskim

22 Pałac Belwederski - Jakub Kubicki,
(ur.1758 w Warszawie, zm.1833) polski architekt okresu klasycyzmu, uczeń Merliniego,

23 Jakub Kubicki – Świątynia Sybilli w zespole pałacowo-parkowym w Puławach

24 Brama rzymska w zespole pałacowo-parkowym w Puławach

25 Łazienki Królewskie w Warszawie –
to zespół pałacowo-parkowy w Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, założony w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Całe założenie było zrealizowane przez architektów królewskich: Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera Jana Chrystiana Szucha.

26 Dominik Merlini i Jan Chrystian Kamsetzer
Łazienki Pałac na Wodzie

27 Łazienki w Warszawie

28 Teatr na Wyspie - Jan Chrystian Kamsetzer

29 Biały Domek w Łazienkach Królewskich

30 Panteon (fr. Panthéon), budowla w Dzielnicy Łacińskiej w Paryżu.
Król Francji Ludwik XV poprzysiągł wznieść świątynię wartą patronki Paryża (świętej Genowefy) w miejsce zrujnowanego kościoła w zamian za przywrócenie zdrowia. Realizacja tego przedsięwzięcia spadła na markiza Marigny, który wybrał swojego znajomego Jacquesa Germaina Soufflota. Fundamenty pod tę monumentalną świątynię położono w roku 1758, ale ostateczne ukończenie zostało wykonane przez ucznia Soufflota, Jean-Baptiste'a Rondeleta w roku 1789. Panteon Paryski jest Klasycystyczną budowla na planie krzyża greckiego z kopułą centralną i 4 spłaszczonymi kopułami bocznymi oraz z kolumnowym portykiem wejściowym. Uważa się, że jest on wzorowany na Rzymskim. Od czasów Rewolucji (1791) Panteon jest miejscem spoczynku wielu sławnych Francuzów i Francuzek. W krypcie Panteonu znajdują się m.in. grobowce: Woltera, J. J. Rousseau, Honore Mirabeau, Victora Hugo, Emila Zoli, Jeana Jaurèsa, wynalazcy pisma dla niewidomych Louissa Braille'a, fizyków Paula Langevine'a, Piotra Curie, Marii Skłodowskiej-Curie, chemika Marcelina Berthelota, generała F. Marceau, przywódcy ruchu oporu z czasów II wojny światowej - Jeana Moulina. Dwukrotnie próbowano przywrócić funkcję religijną Panteonowi, lecz od roku 1885 ostatecznie przeznaczono go na mauzoleum.

31 Kościół Św. Genowefy w Paryżu - PANTEONEM Soufflota.

32 Carl Gotthard Langhans Brama Brandenburska w Berlinie

33 Źródło: www.pl.wikipedia.org
Prezentację wykonała Krystyna Kaźmierczak Źródło:


Pobierz ppt "KLASYCYZM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google