Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO SKRZYWDZONE- ZANIEDBANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO SKRZYWDZONE- ZANIEDBANIE"— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO SKRZYWDZONE- ZANIEDBANIE

2 Przemoc – to wszystkie przypadkowe i nieprzypadkowe akty , które przyczyniają się do szkody fizycznej lub psychicznej Maltretowanie- to każde celowe lub niecelowe działanie wpływające negatywnie na rozwój psychiczny, fizyczny, psychospołeczny i emocjonalny jednostki Krzywdzenia dziecka- jest łagodniejszą formą maltretowania np. zaniedbanie

3 PRZEMOC SEKSUALNA FIZYCZNA EMOCJONALNA ZANIEDBANIE

4 TRZY ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA KRZYWDE
1)CIERPIENIE 2)BEZSILNOŚĆ 3)POCZUCIE NIESPRAWIEDLIWOŚCI

5 Rodzina dysfunkcyjna- rodzina , która nie potrafi wypełniać swych obowiązków opiekuńczych i wychowawczych Rodzice dysfunkcyjni nie rozpoznają pięciu wrodzonych cech dziecka ,którymi są: Drogocenność 2 )Bezbronność 3) Niedoskonałość 4) Zależność 5) Niedojrzałość

6 Jeśli dziecko długo funkcjonuje w takiej rodzinie jego cechy przekształcają się w cechy
dysfunkcjonalne Drogocenność Niskie poczucie własnej wartości Bezradność Wyuczona bezradność Niedoskonałość Perfekcjonizm lub bunt Zależność Brak umiejętności zaspokajania potrzeb Niedojrzałość wieczna niedojrzałość lub nadmierna dojrzałość

7 REAKCJA DZIECKA NA DOŚWIADCZANĄ KRZYWDĘ
Reakcja psychiczna – np. płacz, krzyki, kopanie, niszczenie, plucie, Wypieranie – to automatyczne i nieświadome wypieranie z pamięci zdarzeń, które są zbyt bolesne by je pamiętać Tłumienie- to świadome zapominanie traumatycznych zdarzeń, wspomnienie może zostać wywołane przez bodziec z zewnątrz Rozszczepienie- polega na podzielenie ludzi na dobrych i złych. Jednostka pozostająca w kontakcie z osobą stosującą rozszczepienie może nagle zostać zaklasyfikowana do jednej z kategorii i deprecjonowana lub idealizowana.

8 CECHY RODZICÓW MALTRETUJĄCYCH DZIECI;
-BRAK KONTROLI NAD SWOIMI ODRUCHAMI -ROZŁADOWANIE SWOICH NEGATYWNYCH EMOCJI NA DZIECKU -DOZNAWANIE PRZEMOCY FIZYCZNEJ, PSYCHICZNEJ LUB SEKSUALNEJ W DZIECIŃSTWIE -NIEZASPOKOJENIE POTRZEB DZIECIŃSTWA -POSIADANIE OSOBOWOŚCI NARCYSTYCZNEJ

9 CECHY ZANIEDBANIA DZIECKA;
-Spadek wagi ciała poniżej normy -Niedobór wzrostu -Opóźnienie w rozwoju psychomotorycznym -Niskie zaangażowanie rodziców w proces wychowania i opieki -Zaniedbanie leczenia -Niestosowanie się do obowiązku szkolnego

10 TRZY TYPY MATEK ZANIEDBUJĄCYCH
APATYCZNO-BEZSKUTECZNA- Jest samotna emocjonalnie, płytka w okazywaniu uczuć, oziębła, myślenia w kategoriach czarno – białych, jest werbalnie niedostosowana, słabe umiejętności językowe, wpada w złość gdy ktoś jej nie rozumie bo nie umie dobrać odpowiednich słów KIERUJĄCA SIĘ IMPULSEM – Używa bardzo słabych argumentów, niski próg tolerancji, wydawanie złych osądów, nie potrafi odpowiednio chronić swoich dzieci MATKA OPÓŻNIONA UMYSŁOWO- Musi być pod nadzorem , gdyż sama nie daje sobie rady

11 ZA CO RODZICE BIJĄ DZIECI
-ZŁE OCENY -SKARGI OSÓB ZŁE ZACHOWANIE UPARTOŚĆ KŁAMSTWO LENISTWO PYSKOWANIE SKARGI NA ZŁE TRAKTOWANIE NIEWYPEŁNIANIE POLECONYCH ZADAŃ

12 LITERATURA; -Brągiel Józefa „Zrozumieć dziecko skrzywdzone” -Jadwiga Raczkowska „Nie bijemy, aby nie bili”


Pobierz ppt "DZIECKO SKRZYWDZONE- ZANIEDBANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google