Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO SKRZYWDZONE- ZANIEDBANIE. Przemoc – to wszystkie przypadkowe i nieprzypadkowe akty, które przyczyniają się do szkody fizycznej lub psychicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO SKRZYWDZONE- ZANIEDBANIE. Przemoc – to wszystkie przypadkowe i nieprzypadkowe akty, które przyczyniają się do szkody fizycznej lub psychicznej."— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO SKRZYWDZONE- ZANIEDBANIE

2 Przemoc – to wszystkie przypadkowe i nieprzypadkowe akty, które przyczyniają się do szkody fizycznej lub psychicznej Maltretowanie- to każde celowe lub niecelowe działanie wpływające negatywnie na rozwój psychiczny, fizyczny, psychospołeczny i emocjonalny jednostki Krzywdzenia dziecka- jest łagodniejszą formą maltretowania np. zaniedbanie

3 PRZEMOC FIZYCZNA EMOCJONALNA SEKSUALNA ZANIEDBANIE

4 TRZY ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA KRZYWDE 1)CIERPIENIE 2)BEZSILNOŚĆ 3)POCZUCIE NIESPRAWIEDLIWOŚCI

5 Rodzina dysfunkcyjna- rodzina, która nie potrafi wypełniać swych obowiązków opiekuńczych i wychowawczych Rodzice dysfunkcyjni nie rozpoznają pięciu wrodzonych cech dziecka,którymi są: 1)Drogocenność 2 )Bezbronność 3) Niedoskonałość 4) Zależność 5) Niedojrzałość

6 Jeśli dziecko długo funkcjonuje w takiej rodzinie jego cechy przekształcają się w cechy dysfunkcjonalne Drogocenność Niskie poczucie własnej wartości Bezradność Wyuczona bezradność Niedoskonałość Perfekcjonizm lub bunt Zależność Brak umiejętności zaspokajania potrzeb Niedojrzałość wieczna niedojrzałość lub nadmierna dojrzałość

7 REAKCJA DZIECKA NA DOŚWIADCZANĄ KRZYWDĘ Reakcja psychiczna – np. płacz, krzyki, kopanie, niszczenie, plucie, Wypieranie – to automatyczne i nieświadome wypieranie z pamięci zdarzeń, które są zbyt bolesne by je pamiętać Tłumienie- to świadome zapominanie traumatycznych zdarzeń, wspomnienie może zostać wywołane przez bodziec z zewnątrz Rozszczepienie- polega na podzielenie ludzi na dobrych i złych. Jednostka pozostająca w kontakcie z osobą stosującą rozszczepienie może nagle zostać zaklasyfikowana do jednej z kategorii i deprecjonowana lub idealizowana.

8 CECHY RODZICÓW MALTRETUJĄCYCH DZIECI; - BRAK KONTROLI NAD SWOIMI ODRUCHAMI -ROZŁADOWANIE SWOICH NEGATYWNYCH EMOCJI NA DZIECKU -DOZNAWANIE PRZEMOCY FIZYCZNEJ, PSYCHICZNEJ LUB SEKSUALNEJ W DZIECIŃSTWIE -NIEZASPOKOJENIE POTRZEB DZIECIŃSTWA -POSIADANIE OSOBOWOŚCI NARCYSTYCZNEJ

9 CECHY ZANIEDBANIA DZIECKA; - Spadek wagi ciała poniżej normy -Niedobór wzrostu -Opóźnienie w rozwoju psychomotorycznym -Niskie zaangażowanie rodziców w proces wychowania i opieki -Zaniedbanie leczenia -Niestosowanie się do obowiązku szkolnego

10 TRZY TYPY MATEK ZANIEDBUJĄCYCH 1)APATYCZNO-BEZSKUTECZNA- Jest samotna emocjonalnie, płytka w okazywaniu uczuć, oziębła, myślenia w kategoriach czarno – białych, jest werbalnie niedostosowana, słabe umiejętności językowe, wpada w złość gdy ktoś jej nie rozumie bo nie umie dobrać odpowiednich słów 2) KIERUJĄCA SIĘ IMPULSEM – Używa bardzo słabych argumentów, niski próg tolerancji, wydawanie złych osądów, nie potrafi odpowiednio chronić swoich dzieci 3)MATKA OPÓŻNIONA UMYSŁOWO- Musi być pod nadzorem, gdyż sama nie daje sobie rady

11 ZA CO RODZICE BIJĄ DZIECI -ZŁE OCENY -SKARGI OSÓB -ZŁE ZACHOWANIE -UPARTOŚĆ -KŁAMSTWO -LENISTWO -PYSKOWANIE -SKARGI NA ZŁE TRAKTOWANIE -NIEWYPEŁNIANIE POLECONYCH ZADAŃ

12 LITERATURA; -Brągiel Józefa Zrozumieć dziecko skrzywdzone -Jadwiga Raczkowska Nie bijemy, aby nie bili


Pobierz ppt "DZIECKO SKRZYWDZONE- ZANIEDBANIE. Przemoc – to wszystkie przypadkowe i nieprzypadkowe akty, które przyczyniają się do szkody fizycznej lub psychicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google