Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania podejmowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz wspierania wiejskich inicjatyw lokalnych KONGRES LIDERÓW KRAINY TRZECH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania podejmowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz wspierania wiejskich inicjatyw lokalnych KONGRES LIDERÓW KRAINY TRZECH."— Zapis prezentacji:

1 Działania podejmowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz wspierania wiejskich inicjatyw lokalnych KONGRES LIDERÓW KRAINY TRZECH RZEK Oborniki, 29 marca 2014r.

2 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonuje zadania delegowane Samorządowi Województwa Wielkopolskiego wynikające z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednym z zadań jest prowadzenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

3 Podstawa prawna utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Prawo krajowe Art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427, z późn.zm.). Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich z późniejszymi zmianami. Struktura Sekretariat Centralny - zadania zlecono Fundacji FAPA 16 Sekretariatów Regionalnych – Urzędy Marszałkowskie

4 Misja KSOW Misją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest stworzenie podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń.

5 Partnerzy KSOW Zgodnie z PROW 2007-2013 - KSOW ma charakter otwarty. KSOW skupia struktury administracyjne oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rejestracja na stronie www.wielkopolskie.ksow.plwww.wielkopolskie.ksow.pl Najaktywniejsi partnerzy KSOW w Wielkopolsce: Lokalne Grupy Działania Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Centrum Doradztwa Rolniczego Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKISS Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wielkopolska Izba Rolnicza

6 Współpraca z partnerami KSOW i zlecanie zadań Wspólna realizacja przedsięwzięcia przez Partnera KSOW z województwa wielkopolskiego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego, odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez Partnera i polega na podziale zadań i kosztów. Dokumenty do pobrania – www.wielkopolskie.ksow.plwww.wielkopolskie.ksow.pl Zlecenie realizacji części lub całości przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zlecenie realizacji przedsięwzięć jednostkom sektora finansów publicznych, do których zalicza się Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z ich oddziałami następuje bez stosowania przepisów ustawy PZP.

7 Metody realizacji Planu Działania KSOW Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji i innych spotkań Organizacja wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych Współorganizacja i udział w targach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich Współorganizacja wydarzeń promujących tradycje regionalne i lokalne Portal www.ksow.plwww.ksow.pl Bazy dobrych praktyk Publikacje i wydawnictwa Zakup artykułów promocyjnych

8 www.wielkopolskie.ksow.pl

9 Biuletyn Nasza euroPROWincja Numery archiwalne dostępne są na www.wielkopolskie.ksow.plwww.wielkopolskie.ksow.pl

10 Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego - w latach 2010-2014 Celem projektu jest aktywizowanie kobiet na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Na program szkoleń składają się trzy moduły tematyczne. Pierwszy poświęcony jest rozwijaniu umiejętności społecznych, drugi wyposaża uczestniczki w wiedzę z dziedziny prawa związanego z działaniem organizacji pozarządowych, a tematem wiodącym trzeciego modułu są negocjacje. W ciągu czterech lat działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego udział w zajęciach wzięło ponad 700 kobiet z całej Wielkopolski. Liderki wiejskie z terenu LGD Kraina Trzech Rzek uczestniczyły w zajęciach Szkoły Liderek 29 - 30 kwietnia 2011r. oraz 29 - 30 lipca 2011 r. Zajęcia Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego będą kontynuowane w 2014 roku.

11

12 .Konferencje Kobiety w akcji – liderki dla rozwoju wsi 20 października 2011 r. Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie Udział grupy liderek z LGD Kraina Trzech Rzek w konferencji. Prezentacje: - Renata Gembiak – Binkiewicz – Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego - inkubator pomysłów. - Monika Ewart – Długa Goślina Jak zaktywizowałam Radę Sołecką. - Bożena Kubiatowicz – Pacholewo Pamięć o przeszłości aktywizuje do wspólnego działania. - Anna Michałowska - Zawady O pieczonych ziemniakach i międzysołeckiej współpracy.

13 .Konferencje Kobiety zmieniają Polską Wieś 08 grudnia 2012 r. Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie Udział grupy liderek z LGD Kraina Trzech Rzek w konferencji. Prezentacje: - Renata Gembiak-Binkiewicz, Małgorzata Najdek - Wielkopolskie liderki zdobywają Europę - Irena Magdziarek - Sołtys wsi Wargowo – relacjonuje udziału w szkoleniu

14 . Konferencje Wielkopolska euro - PROW- incja 17 października 2013 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie – Sala Ziemi Ogłoszenie wyników konkursu Kobiety w akcji. Liderki z Krainy Trzech Rzek za projekt Liderki i Landfrauen otrzymały wyróżnienie.

15 Udział w targach i innych wydarzeniach promocyjnych Targi Gmina 2009, Tour Salon 2010, 2011, 2012, Agrotravel 2012, 2013,

16 Udział w targach i innych wydarzeniach promocyjnych Dożynki Prezydenckie Spała 2012, 2013

17 Udział w targach i innych wydarzeniach promocyjnych Festiwal Dobrego Smaku w Poznaniu, 2013

18 Projekt Agroturystyka – współpraca w sieci Konferencja podczas Targów Tour Salon oraz 5 warsztatów w subregionach dla gospodarstw agroturystycznych – 2012r. Filmy, konkursy dla gospodarstw agroturystycznych i dziennikarzy, Facebook, katalog gospodarstw agroturystycznych. Youtube Youtube - filmy poświęcone agroturystyce, w odcinku nr 3 – gospodarstwo z terenu Krainy Trzech Rzek

19 Działania na rzecz podnoszenia kompetencji liderów wiejskich we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów Konferencje KSS podczas Targów Gmina: 21 listopada 2012 r. Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje. 8 października 2013 r. Wieś Polska – Wieś Innowacyjna Konferencje Wiejska Polska – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 5-6 lipca 2014 w Koninie Konkurs Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa na najciekawsze przedsięwzięcia zrealizowane z funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszych mieszkańców sołectw z terenu województwa wielkopolskiego II edycja 2014 r. - zgłoszenia do dnia 16 maja 2014 (na adres siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin) Publikacja Fundusz sołecki w Wielkopolsce – skorzystajmy z tej szansy.

20 Promocja działań podejmowanych przez liderki wiejskie Publikacja Liderki Wielkopolskie Długą i piękną tradycję ma ruch kobiecy na polskiej wsi. Szczególnie, gdy przyjrzymy się historii wsi wielkopolskiej zobaczymy wyraźnie, jak wiele wniosły w jej rozwój właśnie kobiety. Źródła historyczne sprzed ponad stulecia: pamiętniki, listy, wydawnictwa, a nawet statuty i roczne sprawozdania komitetów i stowarzyszeń tworzonych przez Wielkopolanki dostarczają nam mnóstwa dowodów, że dzisiejsza, coraz większa aktywność kobiet na wsi ma solidne korzenie. Całe pokolenia kobiet przygotowywały grunt pod dzisiejszą działalność gospodarczą i społeczną wiejskich liderek.

21 Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020 finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego Celem programu jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. W ramach programu wspierane są zarówno niewielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi (m.in. miejsca rekreacji i integracji, ścieżki rowerowe, place zabaw, obiekty małej architektury, zbiorniki i cieki wodne), jak i nieinwestycyjne, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji czy promocja wsi. Kontakt: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW tel.: 61 626 65 00 (sekretariat) http://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolska- odnowa-wsi-2013-2020

22 Współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi -Program współpracy z organizacjami pozarządowymi -Konsultacje prawno-księgowe dla organizacji pozarządowych (NGO) Dyżury konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym: Poznań, Al. Niepodległości 18 bud. B, pokój 12 Finanse i księgowość: poniedziałki, środy 16.00-18.00 Radca prawny: wtorki, czwartki 16.00-17.00 Kontakt: tel. 61 626 67 14 fax 61 626 67 15 ngo.finanse@umww.pl (sprawy finansowo-księgowe) ngo.prawo@umww.pl (sprawy prawne) ngo.finanse@umww.pl ngo.prawo@umww.pl W celu szybszego załatwienia spraw prawnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i opisanie zaistniałego problemu.

23 Dziękuję za uwagę Renata Grześkowiak-Sternalska Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny KSOW Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań tel. 061 62 66 000 fax. 061 62 66 004 ksow@umww.plksow@umww.pl www.prow.umww.pl www.wielkopolskie.ksow.plwww.prow.umww.plwww.wielkopolskie.ksow.pl


Pobierz ppt "Działania podejmowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz wspierania wiejskich inicjatyw lokalnych KONGRES LIDERÓW KRAINY TRZECH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google