Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości – II edycja Konferencja podsumowująca 28.08.2012r. Autor sukcesu Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości – II edycja Konferencja podsumowująca 28.08.2012r. Autor sukcesu Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego."— Zapis prezentacji:

1 Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości – II edycja Konferencja podsumowująca 28.08.2012r. Autor sukcesu Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu

2 na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu nr UDA-POKL.06.02.00-04-055/10-00 z dnia 05-08-2010r. z dnia 05-08-2010r. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI POKL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich CZŁOWIEK – najlepsza inwestycja

3 Forum Inicjatyw Rozwojowych 2011r. Wybrane wnioski z badania w 2011 roku

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Termin realizacji projektu od 01 lipca 2010r. do 31 sierpnia 2012r. Brak partnerów, współpraca z Wiejskimi Mini Inkubatorami Przedsiębiorczości (WMIP), które zaistniały w I edycji projektu Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości. wartość projektu: 1.981.092,24 zł, w tym wartość przyznanego wsparcia (pomoc de minimis) = 1.549.357,80 zł

13 Celem ogólnym projektu była promocja oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez przeszkolenie 50 osób pozostających bez zatrudnienia z terenów wiejskich (19 K i 31 M) z zakresu podstaw przedsiębiorczości i powstanie 36 firm na terenie powiatu świeckiego do końca 2011 roku.

14 Cele szczegółowe : - Zwiększenie udziału kobiet w podejmowaniu działalności gospodarczej, - Zwiększenie równomiernego dostępu do informacji dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą na terenach wiejskich, - Kompleksowe wyposażenie (19 K i 31 M) w umiejętności niezbędne do jej prowadzenia, - Wsparcie finansowe firm, - Zwiększenie świadomości na temat istniejących stereotypów płci.

15 Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie : 48, w tym 18 K i 30 M, w tym: - liczba osób niepełnosprawnych: 2, - liczba osób bezrobotnych: 15 K i 25 M, - liczba osób długotrwale bezrobotnych: 3 K i 8 M, - liczba nieaktywnych zawodowo: 3 K i 5 M, - liczba osób z terenów wiejskich: 18 K i 29 M, - liczba osób która, została objęta Indywidualnym Planem Działania: 50,

16 Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej: 36, w tym 13 K i 23 M, Liczba osób, które otrzymują wsparcie pomostowe: 36, w tym 13 K i 23 M. Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: 13 K i 22 M, w tym 2 osoby niepełnosprawne. Powstało 36 nowych firm, w tym 13 prowadzą kobiety, a 23 mężczyźni.

17 - Liczba godzin udzielonego wsparcia doradczego (indywidualnego i grupowego): 351, - Liczba godzin udzielonego specjalistycznego wsparcia doradczego: 86, - Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali ze wsparcia doradczego : 48,

18 Zrealizowane działania w projekcie: I Rekrutacja II Działalność Wiejskich Mini Inkubatorów Przedsiębiorczości III Wsparcie szkoleniowo-doradcze: Blok szkoleniowy I Blok szkoleniowy I Blok szkoleniowy II Blok szkoleniowy II Blok szkoleniowy III Blok szkoleniowy III Wręczenie certyfikatów Wręczenie certyfikatów Działalność WMIP – w zakresie realizacji szkoleń Działalność WMIP – w zakresie realizacji szkoleń Doradztwo indywidualne i grupowe w siedzibie Stowarzyszenia i WMIP Doradztwo indywidualne i grupowe w siedzibie Stowarzyszenia i WMIP Prenumerata gazety prawnej Prenumerata gazety prawnej Działalność WMIP – w zakresie doradztwa Działalność WMIP – w zakresie doradztwa

19 IV Środki na rozwój Przedsiębiorczości: Ogłoszenie naborów wniosków o środki na rozwój przedsiębiorczości Ogłoszenie naborów wniosków o środki na rozwój przedsiębiorczości Nabór wniosków + ocena formalna Nabór wniosków + ocena formalna Ocena merytoryczna KOW + przyznanie środków Ocena merytoryczna KOW + przyznanie środków Rejestracja działalności przez BO Rejestracja działalności przez BO Wypłata środków na rozwój przedsiębiorczości Wypłata środków na rozwój przedsiębiorczości

20 V Wsparcie pomostowe: Ocena formalna i merytoryczna wniosków + przyznanie wsparcia pomostowego Ocena formalna i merytoryczna wniosków + przyznanie wsparcia pomostowego Specjalistyczne wsparcie doradcze Specjalistyczne wsparcie doradcze Działalność WMIP – w zakresie doradztwa Działalność WMIP – w zakresie doradztwa Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego

21 VI Zarządzanie: Prowadzenie dokumentacji i rozliczenie projektu Prowadzenie dokumentacji i rozliczenie projektu Promocja projektu Promocja projektu Ewaluacja opracowanie narzędzi i planu ewaluacji Ewaluacja opracowanie narzędzi i planu ewaluacji Ewaluacja po każdym bloku szkoleniowym + przygotowanie raportów Ewaluacja po każdym bloku szkoleniowym + przygotowanie raportów Ewaluacja ex. post i raport w formie prezentacji multimedialnej Ewaluacja ex. post i raport w formie prezentacji multimedialnej Publikacja podsumowująca projekt Publikacja podsumowująca projekt Monitoring udzielonego wsparcia Monitoring udzielonego wsparcia

22 GminaNazwa instytucji BUKOWIECGminne Centrum Informacji w Bukowcu DRAGACZUrząd Gminy w Dragaczu DRZYCIMUrząd Gminy w Drzycimiu JEŻEWO Biblioteka Publiczna w Jeżewie LNIANOGminna Biblioteka Publiczna w Lnianie NOWEUrząd Gminy w Nowem OSIEGminny Ośrodek Kultury w Osiu PRUSZCZUrząd Gminy w Pruszczu ŚWIEKATOWOGminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie WARLUBIEGminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji (GCI) w Warlubiu LISTA WIEJSKICH MINI INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

23 GMINA BUKOWIEC IGOTEX Tomasz Urban - ul. Leśna 26, Bukowiec – produkcja skarpet, pończoch, rajstop IGOTEX Tomasz Urban - ul. Leśna 26, Bukowiec – produkcja skarpet, pończoch, rajstop UNI – BUD Edward Freter - Branica 35, Bukowiec - usługi ogólnobudowlane UNI – BUD Edward Freter - Branica 35, Bukowiec - usługi ogólnobudowlane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ETNA Tomasz Dygulski, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 10, Bukowiec – usługi wulkanizacyjne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ETNA Tomasz Dygulski, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 10, Bukowiec – usługi wulkanizacyjne Usługi Dekarskie Spec – Dach Krzysztof Patecki, ul. Dworcowa 16, Bukowiec Usługi Dekarskie Spec – Dach Krzysztof Patecki, ul. Dworcowa 16, Bukowiec Lista działalności gospodarczych, które uruchomione zostały w ramach projektu

24 GMINA DRAGACZ KOWEL – Profesjonalna organizacja wesel Magdalena Szafarczyk, Dolna Grupa 55A, Dragacz KOWEL – Profesjonalna organizacja wesel Magdalena Szafarczyk, Dolna Grupa 55A, Dragacz

25 GMINA DRZYCIM FACH – DACH Czarnowski Piotr - ul. Kościelna 6/1, Drzycim FACH – DACH Czarnowski Piotr - ul. Kościelna 6/1, Drzycim DREWPAŁ Grzegorz Jaszkowski, ul. Poprzeczna 2, Drzycim DREWPAŁ Grzegorz Jaszkowski, ul. Poprzeczna 2, Drzycim

26 GMINA ŚWIECIE Firma Usługowa Ilona Lelwic, Święte 19, Świecie – najem pokoi noclegowych Firma Usługowa Ilona Lelwic, Święte 19, Świecie – najem pokoi noclegowych

27 GMINA JEŻEWO Pośrednictwo usługowo – marketingowe Magdalena Kiedrowska, zakład główny: Świecie, ul. Batorego 4A Pośrednictwo usługowo – marketingowe Magdalena Kiedrowska, zakład główny: Świecie, ul. Batorego 4A EXPRESS BAR – RESTAURANT Szymon Szarek, zakład główny: ul. Dworcowa 4, Jeżewo EXPRESS BAR – RESTAURANT Szymon Szarek, zakład główny: ul. Dworcowa 4, Jeżewo INTEGRAL BIS Agnieszka Wardzińska, zakład główny: Trzebcz Szlachecki 87, Kijewo Królewskie INTEGRAL BIS Agnieszka Wardzińska, zakład główny: Trzebcz Szlachecki 87, Kijewo Królewskie Kutowski Szymon Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, zakład główny: Świecie, ul. Klasztorna 39 – sklep odzieżowy Kutowski Szymon Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, zakład główny: Świecie, ul. Klasztorna 39 – sklep odzieżowy INFO – STUDIO Łukasz Jakubowski, Krąplewice 34D/13, Jeżewo INFO – STUDIO Łukasz Jakubowski, Krąplewice 34D/13, Jeżewo

28 Szymon Śpica Biuro Turystyczne Klub Podróżnika, al. Jana Pawła II 3, Świecie, www.klub-podroznika.eu Szymon Śpica Biuro Turystyczne Klub Podróżnika, al. Jana Pawła II 3, Świecie, www.klub-podroznika.euwww.klub-podroznika.eu ARKODREW Usługi Stolarskie Arkadiusz Boguń, Laskowice, ul. Orzeszkowej 8, Jeżewo, www.arkodrew.pl ARKODREW Usługi Stolarskie Arkadiusz Boguń, Laskowice, ul. Orzeszkowej 8, Jeżewo, www.arkodrew.plwww.arkodrew.pl Artel – bud Arkadiusz Telus, Jeżewo, ul. Leśna 10 Artel – bud Arkadiusz Telus, Jeżewo, ul. Leśna 10 PERAM Piotr Ekmann, ul. Rolna 1, Laskowice – usługi telekomunikacyjne PERAM Piotr Ekmann, ul. Rolna 1, Laskowice – usługi telekomunikacyjne

29 GMINA LNIANO ALI Alicja Ewa Andrykiewicz, ul. Kościuszki 9, Świecie – sklep 1, Chełmno, ul. Biskupia 6/1 – sklep 2 ALI Alicja Ewa Andrykiewicz, ul. Kościuszki 9, Świecie – sklep 1, Chełmno, ul. Biskupia 6/1 – sklep 2 HENDRIX _ Firma ogólnobudowlana Henryk Papierowski, Mukrz 10, Lniano HENDRIX _ Firma ogólnobudowlana Henryk Papierowski, Mukrz 10, Lniano Usługi Remontowo-Budowlane SŁAWBUD Sławomir Małek, Jędrzejewo 7, Lniano Usługi Remontowo-Budowlane SŁAWBUD Sławomir Małek, Jędrzejewo 7, Lniano

30 GMINA NOWE Michał Rycki M-BUD, ul. Modrzewiowa 14/1, Nowe Michał Rycki M-BUD, ul. Modrzewiowa 14/1, Nowe

31 GMINA OSIE Ośrodek Szkolenia Kierowców ZOSIA Krzysztof Bock, ul. Dolna 18, Osie Ośrodek Szkolenia Kierowców ZOSIA Krzysztof Bock, ul. Dolna 18, Osie STUDIO B M Sebastian Kwidziński - ul. Brzozowa 6, Osie, www.studiobm.vot.pl STUDIO B M Sebastian Kwidziński - ul. Brzozowa 6, Osie, www.studiobm.vot.pl www.studiobm.vot.pl KLUB MALUSZKA Marta Łokczewska - Osie, ul. Dolna 31 – opieka dzienna nad dziećmi w wieku przedszkolnym KLUB MALUSZKA Marta Łokczewska - Osie, ul. Dolna 31 – opieka dzienna nad dziećmi w wieku przedszkolnym

32 GMINA PRUSZCZ GREGBUD Grzegorz Ziobro - ul. Łowińska 5/4, Pruszcz – usługi ogólnobudowlane GREGBUD Grzegorz Ziobro - ul. Łowińska 5/4, Pruszcz – usługi ogólnobudowlane Glamowski Usługi Gastronomiczne – catering - Serock, ul. Stawowa 5, Pruszcz Glamowski Usługi Gastronomiczne – catering - Serock, ul. Stawowa 5, Pruszcz STALMET Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowe Agnieszka Urbańska, ul. Spokojna 31, Pruszcz STALMET Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowe Agnieszka Urbańska, ul. Spokojna 31, Pruszcz DERMEDIQ Instytut Kosmetologii Patrycja Wójcik, zakład główny: ul. Curie-Skłodowskiej 1E, Świecie, dermediq.blogspot.com DERMEDIQ Instytut Kosmetologii Patrycja Wójcik, zakład główny: ul. Curie-Skłodowskiej 1E, Świecie, dermediq.blogspot.comdermediq.blogspot.com Sklep Spożywczo – Przemysłowy Magdalena Pyda, Pruszcz, ul. Równa 5 Sklep Spożywczo – Przemysłowy Magdalena Pyda, Pruszcz, ul. Równa 5 ŻAR – Skład Opału Lucyna Reszkowska, Serock, ul. Stawowa 2A, Pruszcz ŻAR – Skład Opału Lucyna Reszkowska, Serock, ul. Stawowa 2A, Pruszcz

33 GMINA PRUSZCZ GREGBUD Grzegorz Ziobro - ul. Łowińska 5/4, Pruszcz – usługi ogólnobudowlane GREGBUD Grzegorz Ziobro - ul. Łowińska 5/4, Pruszcz – usługi ogólnobudowlane Glamowski Usługi Gastronomiczne – catering - Serock, ul. Stawowa 5, Pruszcz Glamowski Usługi Gastronomiczne – catering - Serock, ul. Stawowa 5, Pruszcz STALMET Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowe Agnieszka Urbańska, ul. Spokojna 31, Pruszcz STALMET Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowe Agnieszka Urbańska, ul. Spokojna 31, Pruszcz DERMEDIQ Instytut Kosmetologii Patrycja Wójcik, zakład główny: ul. Curie-Skłodowskiej 1E, Świecie, dermediq.blogspot.com DERMEDIQ Instytut Kosmetologii Patrycja Wójcik, zakład główny: ul. Curie-Skłodowskiej 1E, Świecie, dermediq.blogspot.comdermediq.blogspot.com Sklep Spożywczo – Przemysłowy Magdalena Pyda, Pruszcz, ul. Równa 5 Sklep Spożywczo – Przemysłowy Magdalena Pyda, Pruszcz, ul. Równa 5 ŻAR – Skład Opału Lucyna Reszkowska, Serock, ul. Stawowa 2A, Pruszcz ŻAR – Skład Opału Lucyna Reszkowska, Serock, ul. Stawowa 2A, Pruszcz

34 GMINA ŚWIEKATOWO Marian Karolczyk Usługi Motoryzacyjne KAR – MAR, ul. Promienna 4, Świekatowo Marian Karolczyk Usługi Motoryzacyjne KAR – MAR, ul. Promienna 4, Świekatowo Sklep spożywczo-przemysłowy Andżelika Schröder, Zalesie Królewskie 5, Świekatowo Sklep spożywczo-przemysłowy Andżelika Schröder, Zalesie Królewskie 5, Świekatowo Zakrzewski Łukasz TECHFAN, ul. Koronowska 4/2, Świekatowo, portal.techfan.com.pl Zakrzewski Łukasz TECHFAN, ul. Koronowska 4/2, Świekatowo, portal.techfan.com.pl portal.techfan.com.pl Firma Handlowo-Usługowa Albatros Katarzyna Ossowska, ul. Dworcowa 31A, Świekatowo, fhualbatros.pl Firma Handlowo-Usługowa Albatros Katarzyna Ossowska, ul. Dworcowa 31A, Świekatowo, fhualbatros.plfhualbatros.pl TELEMYJNIA Jakub Bykowski, ul. Dworcowa 28, Świekatowo TELEMYJNIA Jakub Bykowski, ul. Dworcowa 28, Świekatowo Salon Kosmetyczny Z PAZUREM Paulina Jakoby, zakład główny: Świekatowo, ul. Dworcowa 6 Salon Kosmetyczny Z PAZUREM Paulina Jakoby, zakład główny: Świekatowo, ul. Dworcowa 6

35 Prowadzony był bieżący monitoring i ewaluacja działań Wykaz zastosowanych narzędzi badawczych: – Kwestionariusze ankiet – Formularze np. diagnozy, pretestu i posttestu wiedzy – Karty obserwacji, usługi itp. – Wywiady kwestionariuszowe ustrukturyzowane – Dzienniki szkoleń – Karta indywidualna uczestnika

36 CelDziałania Osiągnięte wskaźniki Zwiększenie równomiernego dostępu do informacji dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą na terenach wiejskich, Spotkania informacyjne w powiecieZwiększenie poziomu zainteresowania przedsiębiorczością u 148 K/M (100%) Zwiększenie świadomości na temat istniejących stereotypów płci. Spotkania informacyjne w powiecieZwiększenie świadomości na temat zasad równości płci… u 148 K/M (100%) Kompleksowe wyposażenie (19 K i 31 M) w umiejętności niezbędne do jej prowadzenia, Podstawowe wsparcie szkoleniowe i doradcze Nabycie umiejętności obsługi narzędzi informatycznych u 50 K/M (100%) Kompleksowe wyposażenie (19 K i 31 M) w umiejętności niezbędne do jej prowadzenia, Zwiększenie udziału kobiet w podejmowaniu działalności gospodarczej, Podstawowe wsparcie szkoleniowe I doradcze Zwiększenie zdolności motywacyjnych u 49 K/M (98%) Kompleksowe wyposażenie (19 K i 31 M) w umiejętności niezbędne do jej prowadzenia, Podstawowe wsparcie szkoleniowe I doradcze Podniesienie poziomu samooceny u 49K/M (98%) Kompleksowe wyposażenie (19 K i 31 M) w umiejętności niezbędne do jej prowadzenia, Podstawowe wsparcie szkoleniowe I doradcze Wyższe aspiracje zawodowe i osobiste u 50 K/M (100%) Kompleksowe wyposażenie (19 K i 31 M) w umiejętności niezbędne do jej prowadzenia, Podstawowe wsparcie szkoleniowe I doradcze Podniesienie zdolności interpersonalnych, organizacyjnych i analitycznych u 50 K/M (100%)

37 CelDziałaniaOsiągnięte wskaźniki Kompleksowe wyposażenie (19 K i 31 M) w umiejętności niezbędne do jej prowadzenia, Podstawowe wsparcie szkoleniowe I doradcze Podniesienie poziomu samooceny u 49K/M (98%) Kompleksowe wyposażenie (19 K i 31 M) w umiejętności niezbędne do jej prowadzenia, Podstawowe wsparcie szkoleniowe I doradcze Wyższe aspiracje zawodowe i osobiste u 50 K/M (100%) Kompleksowe wyposażenie (19 K i 31 M) w umiejętności niezbędne do jej prowadzenia, Podstawowe wsparcie szkoleniowe I doradcze Podniesienie zdolności interpersonalnych, organizacyjnych i analitycznych u 50 K/M (100%)

38 Celem ogólnym projektu była : promocja oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez przeszkolenie 50 osób pozostających bez zatrudnienia z terenów wiejskich (19 K i 31 M) z zakresu podstaw przedsiębiorczości i powstanie 36 firm na terenie powiatu świeckiego do końca 2011 roku. Cel osiągnięto poprzez efektywne działania w projekcie oraz osiągnięcie w/w celów szczegółowych. Do powstania 36 firm przyczyniło się także przyznane wsparcie finansowe oraz pomostowe.

39 …I wzięli sprawy w swoje ręce! Dzięki II edycji projektu kolejne osoby nabyły nowe kwalifikacje i umiejętności. Część z nich (36 osób) podjęła wyzwanie kreowania swojej kariery poprzez własny biznes. Udzielone wsparcie szkoleniowe i doradcze, które było na wysokim poziomie merytorycznym gwarantuje, że nabyte doświadczenie pozwoli wszystkim skutecznie działać i modyfikować swoje firmy tak jak zmienia się ich otoczenie i jego potrzeby. Skuteczny biznes to taki który reaguje na pojawiające się wyzwania i potrzeby nawet gdyby były one najdziwniejsze. Życzymy powodzenia w biznesie! Życzymy powodzenia w biznesie!

40 Droga do sukcesu jest zawsze w budowie!

41 Dziękuję za uwagę Hanna Łowicka


Pobierz ppt "Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości – II edycja Konferencja podsumowująca 28.08.2012r. Autor sukcesu Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google