Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMIĘ: J.K. BAUER ZADANIE: DOWIEDZIEĆ SIĘ NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY MIASTA PŁOCK. MASZ CZAS DO JUTRA. ZBIERZ WSZYSTKIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMIĘ: J.K. BAUER ZADANIE: DOWIEDZIEĆ SIĘ NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY MIASTA PŁOCK. MASZ CZAS DO JUTRA. ZBIERZ WSZYSTKIE."— Zapis prezentacji:

1

2 IMIĘ: J.K. BAUER ZADANIE: DOWIEDZIEĆ SIĘ NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY MIASTA PŁOCK. MASZ CZAS DO JUTRA. ZBIERZ WSZYSTKIE POTRZEBNE INFORMACJE. RAPORT MA ZNALEŹĆ SIĘ NA MOIM BIURKU. PILNE. SZEF C.O.

3 Jest robota… Nazywam się J. K. Bauer… Zapraszam was do odkrycia wraz ze mną wszystkich informacji związanych z dwudziestoleciem działalności samorządu Płocka…

4 IDŹ NA MIASTO NAPISZ RAPORT (KONIEC PREZENTACJI)

5 Płocki ratusz - zbudowany w latach dwudziestych XIX wieku, zaprojektowany został przez Jakuba Kubickiego – to wszystko można przeczytać w ulotce z punktu. Mój informator dodaje, że od chwili powstania ratusz był zawsze siedzibą władz miejskich. Po kompleksowej modernizacji obiektu, zakończonej we wrześniu 1998 r., ratusz stał się nowoczesnym, funkcjonalnym obiektem, jedną z wizytówek miasta.

6 Turyści… Ci zaciekawieni miastem ludzie z pewnością mogą mi coś o nim powiedzieć… KLIKNIJ!

7 TURYŚCI: DO PLUSÓW NOWEGO PŁOCKA ZALICZAJĄ: + Otwarcie punktów informacyjnych w urzędzie miasta + Duży wybór atrakcji turystycznych, ZAŚ DO MINUSÓW: - Zły stan dróg - Brak dróg dojazdowych do Nowego Mostu

8

9 W czasie ostatnich dwudziestu lat wiele się tutaj zmieniło. W 1990 roku nie było tu fontanny Afrodyty… Ale także plac przed ratuszem wydawał się bardziej dziki – brak np. bruku, który w 2010 roku uprzyjemnia spacer po Starym Mieście.

10 Artysta malujący obraz ratusza. Z pewnością podzieli się ze mną swoją opinią na temat Płocka. Jego wypowiedź będę musiał tylko przystosować do naszych czasów KLIKNIJ!

11 Malarz PO ROZMOWIE Z NIM MOŻNA DOSTRZEC TAKIE PLUSY PŁOCKA JAK: + Odnowienie starych osiedli + Otwarcie parku Tumy + Rozwój handlu i usług ALE TAKŻE MINUSY, JAK: - Brak wiaduktów - Brak odpowiedniej ilości ścieżek rowerowych

12 Wróć pod ratusz Ulica Grodzka… Ilość jadłodajni na tej ulicy jest bardzo zachęcająca. Sprawdźmy, ile się tutaj pozmieniało od 1990 roku.

13 Dziecko stojące przed pizzerią… Może wie coś o mieście, w którym mieszka. KLIKNIJ!

14 Młody chłopak Z JEGO WYPOWIEDZI MOŻNA WNIOSKOWAĆ, ŻE PŁOCK POZYTYWNIE ZMIENIŁA: + Przebudowa Starego Miasta i Ulicy Tumskiej + Budowa hali sportowej ALE BRAKUJE MU W NIM JESZCZE: - Miejsc dla młodzieży do spędzania wolnego czasu - Mniejszej ilości remontów basenu Podolanka

15 Tak, jak przypuszczałem… Przez okres ostatnich 20 lat ulica przeszła kilka małych remontów, jak zmiana kostki brukowej. No i oczywiście przez ten czas pojawiło się tutaj dużo restauracji…

16 Wróć pod ratusz Tumska… Hm… Według przewodnika, w 2006 roku zakończył się remont tej ulicy. Uau! Kosztował on ponad 30 mln złotych. Musiały zajść tu spore zmiany!

17 Tak jak myślałem, remont zmienił wiele Patrząc na ul. Tumską w 1990 roku widać tutaj znacznie mniejszą różnorodność. Zmiany, które tu dostrzegam, to m. in. inna nawierzchnia kostki brukowej i elementy tzw. małej architektury, np. 4 fontanny.

18 Uliczny grajek… Jako że nikt przesadnie nie interesuje się jego muzyką, może znajdzie czas, by odpowiedzieć mi na parę pytań. KLIKNIJ!

19 Uliczny grajek Z DZISIEJSZEGO PUNKTU WIDZENIA WEDŁUG NIEGO NA PLUS LICZY SIĘ: + Wybudowanie i utwardzenie dróg (ul. Mickiewicza i ul. Dobrzyńska) A NA MINUS: - Korki na drogach z powodu złej organizacji ruchu - Słaba organizacja ochrony przy imprezach masowych

20 Co zrobić?

21 Dokument nr. 1 Samorząd kieruje wieloma sprawami, do jego zadań należą sprawy dotyczące: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, edukacji publicznej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego Udało mi się dowiedzieć wielu rzeczy odnośnie samorządu gminy Płock.

22 KLIKNIJ! Ustawa o założeniu gminy Płocka została uchwalona dn. 8 marca 1990 r. Dzięki lisiej zręczności i przebiegłości godnej ninja udało mi się zdobyć kopię tej ustawy. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Art. 2. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 2. Gmina posiada osobowość prawną. 3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Art. 3. 1. O ustroju gminy stanowi jej statut. 2. Projekt statutu gminy powyżej 300.000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrów. Art. 4. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice, 2) nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice, 3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz. 2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy. 3. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. 4. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia. KLIKNIJ!

23 Dokument nr 2 Od czasu swojego powstania, samorząd zrealizował prawie 70 inwestycji. Dogłębna analiza pozwoliła mi zdobyć wszelkie informacje na ich temat. Album, który z nich przygotowałem, znaleźć można w załączniku do dokumentu nr 2. KLIKNIJ!

24

25

26 Dokument nr 3 Przeciek, który udało mi się zlokalizować zapewnił mi najnowsze informacje odnośnie planowanych inwestycji samorządu. TAJNE! Znaleźć je możne w załączniku do dokumentu nr 3. Obwodnica wschód-zachód Kompleks hodowlany dla słoni w zoo Płock Arena Obwodnica Północna Port jachtowy Galeria Mosty Adaptacja Wieży Ciśnień Galeria Nowy Cotex Parkingi wielopoziomowe Złoty Róg Wiadukt kolejowy Rezydencje Eko- Park Płockie Centrum Biznesu Synagogalna Office Center Kamienice Stary Rynek 5 Płockie Towarzystwo Wioślarskie Invest Bud Przebudowa III-go LO Hala Mistrzostwa Sportowego Salon meblowy Agata Meble KLIKNIJ!

27 Obwodnica wschód-zachód Kompleks hodowlany dla słoni w zoo Płock Arena Obwodnica Północna Port jachtowy Galeria Mosty Adaptacja Wieży Ciśnień Galeria Nowy Cotex Parkingi wielopoziomowe Złoty Róg Wiadukt kolejowy Rezydencje Eko- Park Płockie Centrum Biznesu Synagogalna Office Center Kamienice Stary Rynek 5 Płockie Towarzystwo Wioślarskie Invest Bud Przebudowa III-go LO Hala Mistrzostwa Sportowego Salon meblowy Agata Meble KLIKNIJ!

28 Dokument nr 4 Przeprowadzona ankieta pozwoliła mi dowiedzieć się, co mieszkańcy Płocka sądzą na temat działalności samorządu miasta. Udział w niej wzięło 211 osób. Wyniki dołączam do dokumentu nr 4. KLIKNIJ!

29 Dokument nr 5 Pracę samorządu Płockiego można podsumować jako bardzo zadowalającą. Przez ostatnie 20 lat dzięki niemu Płock stawał się coraz bardziej nowoczesnym miastem. Inwestycje, które podejmuje, choć niekiedy nie do końca przemyślane, zawsze w końcu się zwracają. Obserwując jego działalność na przestrzeni dwóch ostatnich dekad, na myśl przychodzi mi tylko jedno: J. K. Bauer STO LAT, PŁOCKI SAMORZĄDZIE!

30


Pobierz ppt "IMIĘ: J.K. BAUER ZADANIE: DOWIEDZIEĆ SIĘ NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY MIASTA PŁOCK. MASZ CZAS DO JUTRA. ZBIERZ WSZYSTKIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google