Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartości moralne, etyczne i religijne w średniowieczu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartości moralne, etyczne i religijne w średniowieczu."— Zapis prezentacji:

1 Wartości moralne, etyczne i religijne w średniowieczu.

2 Dlaczego średniowiecze ?
Nazwę media aetas, czyli wieki srednie, nadali epoce przedstawiciele renesansu. Stworzyli wizję tamtych czasów jako mrocznych, oddzielających antyk od „współczesności”. Nazwa Sredniowiecze odzwierciedlała negatywność tych czasów. Kolejne pokolenia postrzegały kulturę średniowiecza jako barbarzyńską, a czasy były określane jako ciemne. Dopiero w XIX wieku zaczęto doceniać tą epokę ze względu na zwrot ku duchowności, tajemniczość i ukazywanie silnych namiętności.

3 Postępowanie człowieka jest od wieków określane przez różne normy, wytyczne, wzorce. Kształtują osobowość ludzką, budują moralność, pokazują człowiekowi co jest dobre a co złe.

4 Męstwo Pozwala na podejmowanie mądrych decyzji w niesprzyjających warunkach, cnota męstwa czyni zdolnym do stawiania czoła przeciwnościom losu, różnym próbom.

5 Umiarkowanie Polega na umiejętności używana rozumu dla zapanowania nad własnymi potrzebami i instynktami. Oznacza umiejętność korzystania z dóbr materialnych zgodnie z ich celem. „Chociaż piękno idzie w parze ze wszystkimi cnotami, ponad wszystko jednak przypisuje się je umiarkowaniu. Z dwóch powodów, po pierwsze z racji ogólnej natury umiarkowania, którą cechuje pewna powściągliwa i właściwa proporcja, będąca podstawową cechą piękna (...). Drugim powodem jest to, że umiarkowanie powstrzymuje człowieka przed tym, co w nim najniższe, co ma cechy natury zwierzęcej (...), i dlatego najbardziej przyczynia się do tego, że człowiek staje się brzydkim” ~ Tomasz z Akwinu

6 Sprawiedliwość Uczciwe, prawe postępowanie.
W sensie religijnym „sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy” (KKK 1807). Sąd Ostateczny – Hans Memling

7 Roztropność cnota moralna, która wyraża się umiejętnością dobierania właściwych środków prowadzących do celu. Jest zasadą doskonalenia postępowania człowieka. Kościół katolicki wyróżnia 4 główne grzechy przeciw cnocie roztropności: Lekkomyślność - zbyt szybkie przechodzenie od ogólnej zasady do działania, bez wzięcia pod uwagę różnych zmiennych okoliczności; zapominanie o życiowych celach w podejmowaniu działań; Brak rozwagi - brak refleksji nad różnymi aspektami czynu, jaki chce się podjąć. Brak stałości - brak realizacji dobrze podjętej decyzji (bo jest trudna, bo nie mam ochoty) Opieszałość, lenistwo - brak silnej woli, aby podjąć dobrą decyzję.

8 Cnoty teologiczne mają charakter nadprzyrodzony, ludzie twierdzą, że
Wiara Nadzieja Miłość Cnoty teologiczne mają charakter nadprzyrodzony, ludzie twierdzą, że pochodzą one od samego Stworzyciela. Pomagają uczestniczyć w życiu Boga.

9

10 Wiara Sprawia, że człowiek pragnie miłować Boga, ma nadzieję, że czyniąc dobro po śmierci trafi do królestwa Bożego.

11 Nadzieja Człowiek oczekuje królestwa Bożego. Ma nadzieję, że po śmierci trafi do Boga Ojca i będzie szczęśliwie żyć w Niebie.

12 Miłość Dzięki miłości człowiek kocha Boga i swoich bliźnich.

13 Podręcznik „Słowa na czasie”
Małgorzata Sowa ŹRÓDŁA Podręcznik „Słowa na czasie”


Pobierz ppt "Wartości moralne, etyczne i religijne w średniowieczu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google