Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wyników ankiety:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wyników ankiety:"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wyników ankiety:
XI Ogólnopolskie Warsztaty Języki informacyjno-wyszukiwawcze – teraźniejszość i przyszłość. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne, stosowanie w katalogach bibliotek. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - problemy metodyczne i propozycje tworzenia charakterystyk wyszukiwawczych Podsumowanie wyników ankiety: Stosowanie języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej w katalogach bibliotek Ankieta została opracowana przez Pracownię Języka Haseł Przedmiotowych BN. Odpowiedzieli na nią głównie uczestnicy warsztatów.

2 Typ biblioteki: Publiczne Pedagogiczne Akademickie Razem
Odpowiedzi udzieliły 64 biblioteki. Z których połowę stanowiły biblioteki pedagogiczne, nieco mniej było publicznych, najmniejszą grupę stanowiły b. akademickie. Publiczne Pedagogiczne Akademickie Razem Liczba bibliotek 25 32 7 64 % 39 50 11 100

3 Program komputerowy, w którym prowadzony jest katalog biblioteczny:
Problem liczby programów bibliotecznych jest poruszany od czasu do czasu na forum bibliotekarskim, nie widać jednak na razie żadnego sposobu, żeby sobie z tym poradzić. Zbyt długie hasła przedmiotowe nie są widoczne w katalogu przedmiotowym – w OPACu programu LIBRA 2000.

4 Czy oprócz JHP BN biblioteka stosuje w katalogu inny język informacyjno-wyszukiwawczy, tezaurus czy system słów kluczowych? Nieco ponad 1/3 bibliotek stosuje inne formy pomocy wyszukiwawczych. Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 27 33 4 64 % 42 52 6 100

5 Jeśli tak, proszę podać, jaki?
Są to jednak głównie pomoce przeznaczone dla samych bibliotekarzy (63% odpowiedzi UKD). UKD System słów kluczowych Opracowany przez siebie Nie podano Razem Liczba bibliotek 19 6 3 2 30 % 63 20 10 7 100

6 Czy w katalogu komputerowym biblioteki w której Pani/Pan pracuje w indeksie przedmiotowym: a) funkcjonuje kartoteka haseł wzorcowych JHP BN? W większości bibliotek funkcjonuje kartoteka haseł wzorcowych (73%) . Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 47 14 3 64 % 73 22 5 100

7 b) funkcjonują w indeksie odsyłacze całkowite?
Jednak nie we wszystkich tych bibliotekach są odsyłacze całkowite, co ogranicza znacznie możliwości wyszukiwawcze. Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 36 23 5 64 % 56 8 100

8 c) czy brak jest w indeksie przedmiotowym odsyłaczy?
Nieco gorzej wygląda sprawa z pozostałymi odsyłaczami. Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 17 35 12 64 % 27 54 19 100

9 Czy w bibliotece korzysta się z drukowanego słownika JHP BN?
Dużo bibliotek korzysta też z wersji drukowanej słownika (51%). BN zamierza wydać jeszcze drukowany słownik JHP BN. Jednak nastąpi to po zmianach, tak, aby słownik był kompletny i uporządkowany. Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 33 30 1 64 % 51 47 2 100

10 Czy w bibliotece korzysta się z kartoteki wzorcowej JHP BN dostępnej w witrynie BN?
Zdecydowana większość bibliotek (90%) korzysta z kartoteki wzorcowej w witrynie BN . Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 58 3 64 % 90 5 100

11 Czy w bibliotece korzysta się z kartoteki wzorcowej JHP BN dostępnej w katalogu centralnym NUKAT?
Również sporo osób, chociaż dużo mniej niż z witryny BN, korzysta z kartoteki dostępnej w NUKACIE. Wydaje się, że ta forma współpracy z NUKATem jest potrzebna i korzystna dla bibliotekarzy. Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 37 25 2 64 % 58 39 3 100

12 Czy dla biblioteki przydatny jest dostęp do haseł rozwiniętych JHP BN w katalogu centralnym NUKAT?
Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 37 20 7 64 % 58 31 11 100

13 Czy biblioteka korzysta z możliwości pobierania plików aktualizacyjnych JHP BN z serwera BN?
Niewiele bibliotek korzysta z możliwości pobierania plików aktualizacyjnych JHP BN z serwera BN. Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 17 43 4 64 % 27 67 6 100

14 Czy biblioteka korzysta z możliwości pobierania plików aktualizacyjnych JHP BN z serwera NUKAT?
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pobierania ich z serwera NUKATu. Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 13 48 3 64 % 20 75 5 100

15 Czy w bibliotece korzystano z informacji i wskazówek metodycznych zawartych w biuletynie JHP BN dołączanym jako wkładka do wersji drukowanej Przewodnika bibliograficznego? Większość bibliotek korzystała z wskazówek metodycznych dołączanych do drukowanej wersji PB (70%). Ta forma prezentacji wskazówek nie będzie jednak kontynuowana. Tak Nie Razem Liczba bibliotek 45 19 64 % 70 30 100

16 Czy bibliotece korzystano z wykazów nowych haseł i wskazówek metodycznych zamieszczonych w witrynie BN (Dla bibliotekarzy > JHP BN)? Większość bibliotek korzysta ze wskazówek metodycznych zamieszczonych w witrynie BN i ta forma będzie główną formą ich prezentacji. Co do różnych pomocy dla bibliotekarzy to zamierzamy wydać poradnik zawierający ogólne wskazówki użyteczne przy stosowaniu JHP BN. Zamierzamy też w przyszłości wydać podręcznik, ale obejmowałby on całość tematyki JHP BN i nie przewidujemy jego wydania w najbliższym czasie. Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 55 6 3 64 % 86 9 5 100

17 Czy opisy przedmiotowe w katalogu komputerowym biblioteki, w której Pani/Pan pracuje są poprawiane w związku z wprowadzeniem do Słownika JHP BN nowych tematów, nowych określników, zmianą metodyki? Większość bibliotek (77%) poprawia opisy przedmiotowe w związku ze zmianami w JHP BN. Tak Nie Brak odpowiedzi Razem Liczba bibliotek 49 11 4 64 % 77 17 6 100

18 Szczegółowość słownictwa Unowocześnienie słownictwa
Które zagadnienia wymagają wprowadzenia do Słownika JHP BN bardziej szczegółowych tematów i określników oraz zmiany metodyki? Które z zagadnień JHP BN wymagają omówienia w publikacjach i podczas warsztatów? Szczegółowość słownictwa Unowocześnienie słownictwa Ujednolicenie słownictwa i zasad Biblioteki wskazały też ogólne elementy, które można by poprawić: Szczegółowość słownictwa tzw. „wory” (niebezpieczeństwo zbytniej szczegółowości a co za tym idzie rozchodzenia się materiału) Jego unowocześnienie (rzeczywiście cześć haseł ma formy przestarzałe, których nie używa się współcześnie, osoba, która nieco szerzej zwróciła na to uwagę podkreślała jednak, żeby nie wprowadzać języka potocznego – problem, dla kogo ma służyć katalog i wyszukiwanie” specjaliści czy ogół czytelników) Ujednolicenie słownictwa i zasad (wyjątki, które są trudne dla bibliotekarzy, nie mówiąc już o czytelnikach: np. stosowanie określnika –historia; hasła korporatywne przedmiotowe i autorskie oraz NUKAT)

19 Dziękuję!  Bartłomiej Włodarczyk


Pobierz ppt "Podsumowanie wyników ankiety:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google