Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT SZKO Ł A WSPÓ Ł PRACY. Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT SZKO Ł A WSPÓ Ł PRACY. Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT SZKO Ł A WSPÓ Ł PRACY

2

3 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy

4 Szko ł a Wspó ł pracy. Uczniowie i rodzice kapita ł em spo ł ecznym nowoczesnej szko ł y to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

5 Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

6 Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. otoczenia szkoły – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

7 Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

8 Wspólnie wypracowane standardy współpracy przyczynią się w najbliższym czasie do wprowadzenia zmian legislacyjnych oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli na zasadzie dobrych praktyk.

9 PODSTAWOWE PYTANIE DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w NASZEJ SZKOLE?

10 Pytanie 1 JAKA JEST NASZA SZKOŁA? - Co w niej cenimy? - Co nam przeszkadza? - Jak się w niej czujemy?

11

12 - komunikatywność - zainteresowanie dobrem szkoły i ucznia - kameralność w szkole - zaangażowanie kolegów - partnerstwo - osoby zarządzające - otwartość na zmiany - współpracę między przedmiotowcami - możliwość dokształcania - możliwość wypowiadania własnego zdania - spokój i przyjazną atmosferę - bezpieczeństwo - konstruktywne rozwiązywanie konfliktów - życzliwość - chęć niesienia pomocy

13 - konflikty - brak zaangażowania niektórych jednostek - biurokracja - niekompetencja - nieżyczliwość jednostek - brak komputerów w salach - zbyt duża ilość wyjść -brak przepływu informacji - brak własnego miejsca do pracy - brak konsekwencji u niektórych nauczycieli

14 Bardzo dobrze Dobrze Bezpiecznie Różnie

15 Ze względów osobistych - charakter - zazdrość - niesprawiedliwość - nic - dużo pracy, mało czasu - biurokracja - nadwrażliwość - sympatie, antypatie - przemęczenie - szybkie zniechęcenie - brak zrozumienia ze strony innych osób

16 Z przyczyn niezależnych ode mnie - charakter, zazdrość - brak sprawiedliwości - słaby przepływ informacji - biurokracja - postawa rodziców i uczniów, którzy nie wymagają od siebie nic a od nauczycieli wszystkiego - nadmiar obowiązków - brak czasu - brak funduszy - różne charaktery i podejścia ludzi - część nauczycieli nie stosuje wzmocnień pozytywnych, negatywnie ocenia na forum klasy - brak zaangażowania - postawa roszczeniowa rodziców i nauczycieli - narzucane przez ministerstwo bezsensowne działania (brak stabilności w oświacie)

17 Pytanie 2 JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA W SZKOLE? (relacje trzech grup: uczniów, rodziców i nauczycieli)

18

19

20 Pytanie 3 W JAKIM STOPNIU CZUJEMY SIĘ WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA NASZĄ SZKOŁĘ? - wygląd zewnętrzny - wyniki nauczania - zajęcia dodatkowe - bezpieczeństwo - imprezy i działania okazjonalne - wizerunek - aktywność w środowisku lokalnym - stronę internetową

21 Pytanie 4 JAK MOŻEMY WSPÓŁDZIAŁAĆ, ANGAŻOWAĆ SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY? Jakich efektów oczekujemy?

22 - współpraca przy organizacji imprez, konkursów, wyjazdów - wprowadzanie innowacji - uczestnictwo pracach zespołów - częsty kontakt nauczycieli z rodzicami - wymiana doświadczeń - wspólne ustalanie godzin zajęć dodatkowych - polepszenie współpracy nauczyciel – rodzic (przepływ informacji) - większe zaangażowanie nauczycieli nie wychowawców - zapoznawanie się z wiadomościami umieszczanymi na stronie internetowej i w kronice - dbać o miłą i przyjazną atmosferę - doskonalić umiejętności interpersonalne - motywowanie do podejmowania większych inicjatyw - usprawnić przepływ informacji - dobry podział zadań - współpraca z rodzicami w kwestii bezpieczeństwa

23 - integracja - wymiana doświadczeń - łatwość wykonywania działań - zaangażowanie uczniów w życie szkoły - brak sytuacji konfliktowych - umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów - lepsze wyniki nauczania - zmiana postaw (dzięki współpracy z rodzicami) - poczucie uczniów, że są naprawdę ważni - widoczne zaangażowanie w pracę wychowawczą, pomoc uczniom

24 Pytanie 5 CO MOŻEMY I CHCIELIBYŚMY ZMIENIĆ W NASZEJ SZKOLE – DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE? W jakiej szkole chcielibyśmy uczyć, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni?

25 - poprawić kontakty z rodzicami - poprawić przekaz informacji dyrekcja – nauczyciele - rodzice – uczniowie - atrakcyjne koła zainteresowań - zwiększenie odpowiedzialności uczniów i rodziców - zapraszanie specjalistów - przydzielanie wychowawstwa - oddzielny pokój do pracy dla nauczycieli

26 - bezpiecznej, bez przemocy - przyjaznej dla wszystkich - w mało liczebnych klasach - gdzie jest mniej biurokracji a więcej środków finansowych - gdzie uczniowie wybierają przedmioty, które ich interesują - z większą ilością wyjazdów, zielonych szkół - z uczniami, którzy chcą się uczyć - rozwijającej pasje - nacisk na umiejętności - szkole, która daje stabilne miejsce pracy - gdzie dużo się rozmawia, - z pokazami doświadczalnymi - w szkole bez ocen i bez notatek

27 - mniej hałasu - z rodzicami i nauczycielami chętnymi do współpracy - lepiej wyposażonej - gdzie wszyscy się angażują - z lepszą komunikacją - bez narzekania - z szafkami na książki - gdzie wykorzystuje się pracę metodą projektu w ramach godzin - gdzie wzmacnia się pozytywnie uczniów - gdzie uczniowie są bardziej zaangażowani w proces dydaktyczny - z innym ustawieniem ławek


Pobierz ppt "PROJEKT SZKO Ł A WSPÓ Ł PRACY. Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google