Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„MIKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„MIKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO”"— Zapis prezentacji:

1 „MIKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO”

2 MIKROOTOCZENIE: Mikrootoczenie
- to ogół podmiotów, które poprzez powiązania transakcyjne i oddziaływania konkurencyjne wpływają bezpośrednio lub pośrednio na stan i działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

3 GŁÓWNE ELEMENTY MIROOTOCZENIA:
SPOŁECZNOŚCI KONKURENCJA DOSTAWCY POŚREDNICY NABYWCY (KLIENCI) INSTYTUCJE FINANSOWE

4 SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE :
Na otoczenie marketingowe firmy składają się różnego rodzaju podmioty rynku, które wykazują zainteresowanie organizacją lub mają wpływ na jej zdolność do osiągania celów należą do nich między innymi SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE

5 KONKURENCJA (RELACJE Z KONKURENCJĄ) :
FORMA NEUTRALNA OBEJMUJĄCA PODZIAŁ RYNKÓW I WPŁYWÓW FORMA KONKURENCJI POPRZEZ REALIZACJĘ „FAIR PLAY” FORMA ALIANSÓW I POROZUMIEŃ FORMA WALKI KONKURENCYJNEJ (Z WYKORZYSTANIEM WYWIADU GOSPODARCZEGO BĄDŹ PODGLĄDANIA

6 Uwarunkowania poziomu natężenia kunkurencji:
-podmiotowa struktura rynku, -stan barier wejścia na rynek, -faza rozwoju; cele konkurowania, -stabilność konkurencyjnej równowagi, -przeciętny poziom zdolności konkurowania

7 DOSTAWCY: to przedsiębiorstwa, które sprzedają firmie dobra i usługi potrzebne dla jej dalszego funkcjonowania i rozwoju

8 POŚREDNICY: Firmy które kupują produkty i usługi od wytwórców, które później sprzedają nabywcą.

9 NABYWCY: Rozróżniamy sześć typów rynków nabywców:
Rynki konsumenckie - składają się z osób i gospodarstw domowych nabywających dobra i usługi do własnej konsumpcji. Rynki pośredników sprzedaży - kupują dobra i usługi w celu odsprzedania ich z zyskiem. Rynki międzynarodowe - składają się z nabywców w innych państwach: konsumentów, producentów, pośredników i rządów. Rynki instytucjonalne - są to szkoły, szpitale, domy opieki, więzienia i inne instytucje zapewniające dobra i usługi dla osób będących pod ich opieką. Rynki przedsiębiorstw - zakupują dobra i usługi do dalszego przetworzenia lub do wykorzystania w procesie produkcji. Rynki rządowe - są tworzone przez agencje rządowe zakupujące dobra i usługi, aby wytwarzać usługi publiczne lub dokonywać transferu dóbr i usług do tych, którzy ich potrzebują.

10 INSTYTUCJE FINANSOWE:
Instytucje Finansowe - to podmioty gospodarcze zajmujące się pośrednictwem finansowym, pomocniczą działalnością finansową i ubezpieczeniową Zaliczamy do nich: -banki -przedsiębiorstwa maklerskie -firmy leasingowe -kantory wymiany walut -giełdy papierów wartościowych -instytucje ubezpieczeniowe

11 BIBLIOGRAFIA: „Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym”
Janusz Sarnowski, Edward Kirejczyk Warszawa Alma Mer Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2007 „Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej” Andrzej Rapacz, Wrocław Akademia Ekonomiczna 2001

12 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ: BESTER RAFAŁ GAJDA MATEUSZ KANIA MONIKA LASKA EDYTA SZPYRKA STANISŁAW


Pobierz ppt "„MIKROOTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google