Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikrootoczenie - to ogół podmiotów, które poprzez powiązania transakcyjne i oddziaływania konkurencyjne wpływają bezpośrednio lub pośrednio na stan i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikrootoczenie - to ogół podmiotów, które poprzez powiązania transakcyjne i oddziaływania konkurencyjne wpływają bezpośrednio lub pośrednio na stan i."— Zapis prezentacji:

1

2 Mikrootoczenie - to ogół podmiotów, które poprzez powiązania transakcyjne i oddziaływania konkurencyjne wpływają bezpośrednio lub pośrednio na stan i działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

3 SPOŁECZNOŚCI KONKURENCJA DOSTAWCY POŚREDNICY NABYWCY (KLIENCI) INSTYTUCJE FINANSOWE

4 Na otoczenie marketingowe firmy składają się różnego rodzaju podmioty rynku, które wykazują zainteresowanie organizacją lub mają wpływ na jej zdolność do osiągania celów należą do nich między innymi SPOŁECZNOŚCI I INSTYTUCJE LOKALNE

5 FORMA NEUTRALNA OBEJMUJĄCA PODZIAŁ RYNKÓW I WPŁYWÓW FORMA KONKURENCJI POPRZEZ REALIZACJĘ FAIR PLAY FORMA ALIANSÓW I POROZUMIEŃ FORMA WALKI KONKURENCYJNEJ (Z WYKORZYSTANIEM WYWIADU GOSPODARCZEGO BĄDŹ PODGLĄDANIA

6 -podmiotowa struktura rynku, -stan barier wejścia na rynek, -faza rozwoju; cele konkurowania, -stabilność konkurencyjnej równowagi, -przeciętny poziom zdolności konkurowania

7 to przedsiębiorstwa, które sprzedają firmie dobra i usługi potrzebne dla jej dalszego funkcjonowania i rozwoju

8 Firmy które kupują produkty i usługi od wytwórców, które później sprzedają nabywcą.

9 Rozróżniamy sześć typów rynków nabywców: Rynki konsumenckie - składają się z osób i gospodarstw domowych nabywających dobra i usługi do własnej konsumpcji. Rynki pośredników sprzedaży - kupują dobra i usługi w celu odsprzedania ich z zyskiem. Rynki międzynarodowe - składają się z nabywców w innych państwach: konsumentów, producentów, pośredników i rządów. Rynki instytucjonalne - są to szkoły, szpitale, domy opieki, więzienia i inne instytucje zapewniające dobra i usługi dla osób będących pod ich opieką. Rynki przedsiębiorstw - zakupują dobra i usługi do dalszego przetworzenia lub do wykorzystania w procesie produkcji. Rynki rządowe - są tworzone przez agencje rządowe zakupujące dobra i usługi, aby wytwarzać usługi publiczne lub dokonywać transferu dóbr i usług do tych, którzy ich potrzebują.

10 Instytucje Finansowe - to podmioty gospodarcze zajmujące się pośrednictwem finansowym, pomocniczą działalnością finansową i ubezpieczeniową Zaliczamy do nich : -banki -przedsiębiorstwa maklerskie -firmy leasingowe -kantory wymiany walut -giełdy papierów wartościowych -instytucje ubezpieczeniowe

11 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Janusz Sarnowski, Edward Kirejczyk Warszawa Alma Mer Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2007 Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej Andrzej Rapacz, Wrocław Akademia Ekonomiczna 2001

12


Pobierz ppt "Mikrootoczenie - to ogół podmiotów, które poprzez powiązania transakcyjne i oddziaływania konkurencyjne wpływają bezpośrednio lub pośrednio na stan i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google