Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia Podyplomowe IT w Biznesie Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 5 Portale korporacyjne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia Podyplomowe IT w Biznesie Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 5 Portale korporacyjne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Studia Podyplomowe IT w Biznesie Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 5 Portale korporacyjne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa Wykładowca: dr hab. inż. Kazimierz Subieta profesor PJWSTK subieta@ipipan.waw.pl http://www.ipipan.waw.pl/~subieta

2 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 2 maj 2002 Skróty stosowane w tekście ASP (Application Service Provider) - dostawca serwisów aplikacyjnych CRM (Customer Relationship Management) - zarządzanie kontaktami z klientem EIP (Enterprise Information Portal) - portal informacyjny przedsiębiorstwa ERP (Enterprise Resource Planning) - planowanie zasobów przedsiębiorstwa ETL (Extract Transform Load) - uzyskanie informacji z systemów produkcyjnych, OLAP (OnLine Analytical Processing) – analityczne przetwarzanie on-line n PKI (Public Key Infrastructure) - infrastruktura klucza publicznego do podpisu elektronicznego PRM (Partner Relationship Management) - zarządzanie kontaktami z partnerem SCE (Supply Chain Execution) - wykonywanie i nadzorowanie łańcucha dostaw. n SCM (Supply Chain Management) - zarządzanie łańcuchem dostaw SCP (Supply Chain Planning) - planowanie łańcucha dostaw n WYSIWYG (What You See Is What You Get) - to co widzisz to otrzymasz

3 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 3 maj 2002 Co to jest portal korporacyjny? Portal webowy zawierający dokumenty pochodzące z sieci korporacy jnej i Internetu, komponenty aplikacji i usługi internetowe. n Dostarcza on użytkownikom dokumenty webowe, raporty z baz danych, aplikacje wykorzystywane w przedsiębiorstwie i inne zasoby. n Portal korporacyjny zapewnia umieszczenie istotnych dla klienta zasobów pochodzących z sieci korporacyjnej i Internetu na pojedynczej stronie. Portal korporacyjny upraszcza środowisko pracy użytkownika. Do chwili obecnej użytkownik komputera był zalewany ogromną liczbą aplikacji klient-serwer i usług dostępnych w Internecie. Środowisko pracy podzielone było na świat sieci lokalnej i Internet. n Użytkownicy portalu znajdują wszystkie narzędzia korporacyjne, najczęściej wykorzystywane usługi internetowe, personalizowane informacje o klientach, produktach i rynku. Portal korp o racyjny zbiera zasoby sieci korporacyjnej i Internetu i udostępnia je szerokiej rzeszy pracowników, klientów i partnerów. Materiał częściowo z: http://www.voyager.com.pl/

4 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 4 maj 2002 Portal korporacyjny... n Powstał jako naturalne rozszerzenie Intranetu. n Może pełnić wiele funkcji - od prostej agregacji informacji dla pracowników firmy po integrację zaawansowanych aplikacji (ERP, CRM, narzędzia analityczne dla zarządu). Możliwości zastosowań portalu k o rporacyjnego jest wiele, różnorodna może być też architektura oprogramowania i sposób przyłączania baz danych oraz działających niezależnie aplikacji. Jest strategicznym narzędziem do pozyskania nowych i zachowania obecnych klientów, jednoczącym załogę, łączącym producentów, sprzedawców, dystrybutorów i transformującym procesy biznesowe. Może wprowadzić całkowicie nowy model prowadzenia biznesu z całkowitym pominięciem pośredników. Wielu producentów, których model biznesowy opierał się na sprzedaży za pomocą pośredników, rozpoczęła bezpośrednią sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Na nowo zdefiniował procesy biznesowe i sposób obsługi klienta.

5 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 5 maj 2002 Rozwój portali korporacyjnych

6 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 6 maj 2002 Typowe zastosowania portali korporacyjnych n Zastosowania zewnętrzne: katalog produktów w Internecie, cenniki dla partnerów, uskładanie zamówień przez Internet, usprzedaż przez Internet (poszerzanie rynku zbytu), uudostępnianie klientom wglądu w ich salda i płatności. Zastos owania wewnętrzne: wspólna baza klientów obieg dokumentów, ubaza pracowników, książka telefoniczna, uzarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie urlopów, uzamówienia na artykuły biurowe, urezerwacja sal konferencyjnych, transportu i innych zasobów, uplanowanie spotkań, biuletyn firmowy (news).

7 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 7 maj 2002 Portal korporacyjny, a Intranet Obecnie pojęcia portal korpo r acyjny i Intranet używane są wymiennie. n Początkowo Intranet oznaczał odpowiednik Internetu ograniczonego do jednego przedsiębiorstwa, a prezentowane w nim informacje miały charakter statyczny - serwowany był sam kod HTML. n Wraz z marketingowym sukcesem portalu internetowego Yahoo! rozwinęła się idea portalu korporacyjnego - bramy dla pracowników jednej instytucji otwartej na świat. n Jest jednak przeznaczona jedynie dla pracowników instytucji, nie można do niej wejść z zewnątrz bez uprawnień (nazwy użytkownika i hasła). Zadaniem portalu korporacyjnego jest dostarczenie wszelk i ch informacji przydatnych pracownikowi na danym stanowisku. Stąd nacisk na personalizację, czyli dostosowanie zawartości portalu do potrzeb użytkowników. Poprzez portal pracownik może sięgać do aplikacji znajdujących się w prz e dsiębiorstwie - systemu ERP, CRM, systemu finansowo-księgowego czy systemu kadrowego.

8 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 8 maj 2002 Portal korporacyjny, a zarządzanie wiedzą n Z portalem korporacyjnym wiąże się pojęcie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. n Wiedza zarządzana w przedsiębiorstwie dzieli się na wiedzę jawną (explict), ustrukturalizowaną, zapisaną w dokumentach i bazach danych, oraz oraz wiedzą cichą (tacit), będącą własnością umysłów wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Powstaje sporo narzędzi do skutecznego zarządzania zarówno wiedzą jawną (procedury, przepisy wewnętr z ne, opisy techniczne), jak i cichą wiedzą pracowników. n Do wymiany wiedzy w korporacji służą mechanizmy zaimplementowane w portalu korporacyjnym: pogawędki (chat), fora dyskusyjne i rozmowy telefoniczne za pośrednictwem sieci (VoIP).

9 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 9 maj 2002 Portal pionowy i portal poziomy Portal poziomy - łączy wspólne usługi dla wielu branż lub działów przedsiębiorstwa. Portal pionowy - wyspecjalizowany dla określonej branży lub dziedziny zainteresowań pracowników.

10 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 10 maj 2002 Rynek portali korporacyjnych n Stosunkowo młoda, bo licząca sobie zaledwie dwa lata koncepcja portali korporacyjnych szybko zyskała ogromną popularność. uPołowa z badanej przez bostońską Delphi Group próby ponad 300 największych korporacji jest w mniej lub bardziej zaawansowanym stadium budowy portalu korporacyjnego. Spośród ankietowanych przez Meta Group 350 instytucji, 35 proc. wdraża lub już wdrożyło swój portal korporacyjny, a większość firm - 85 proc. - zamierz a się z tym uporać do 2003 r. n Analitycy rynku meldują o dużym zainteresowaniu zakupami oprogramowania portalowego. Według IDC, pod koniec tego roku co piąta amerykańska firma będzie miała portal korporacyjny (w zeszłym roku było ich tylko 13 proc.), a Delphi Group sz acuje tegoroczne obroty w tej grupie produktów na 740 mln USD. n Budowa portalu korporacyjnego nie jest przedsięwzięciem tanim - dla przedsiębiorstwa zatrudniającego kilka tysięcy pracowników jest to koszt kilku milionów dolarów.

11 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 11 maj 2002 Najważniejsze elementy portalu korporacyjnego

12 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 12 maj 2002 10 najpopularniejszych aplikacji w portalach korporacyjnych n AplikacjaOdpowiedzi n respondentów (%) n CRM39 n ERP29 n Serwisy dla pracowników28 n Serwisy dla klientów26 n Marketing24 n Zarządzanie rachunkami20 n Finanse/Księgowość20 n Analiza Łańcucha Dostaw/Zarządzanie19 n Automatyzacja sprzedaży19 n Dystrybucja raportów18 Źródło: Ankieta wśród czytelników DM Review

13 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 13 maj 2002 Porównanie narzędzi do budowy portali n Porównanie wszystkich narzędzi jest praktycznie niemożliwe – ogromna liczba nieporównywalnych rozwiązań. n Wszystkie omawiane narzędzia są wielomodułowe i elastyczne w rozbudowie. n Porównanie dotyczy następujących narzędzi: Plumtree Corporate Portal 4.0 Lotus K-Station 1.0 Portal Microsoft SharePoint Portal Server 2001 Viador E-portal Express 3.6

14 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 14 maj 2002 Plumtree Corporate Portal 4.0 n Wymagana jest znajomość administracji bazą danych, z którą współpracuje portal. Do wyboru jest Oracle 8 i MS SQL Server 7.0/2000. n Samo zarządzanie portalem, skomasowane w jednym okienku administratora, nie sprawia problemów. n Ma największą liczbę modułów,które można rozbudowywać dzięki mechanizmowi tzw. gadgetów. Na przykład są gadgety łączące portal z systemami Siebel (CRM) oraz mySAP (ERP). n Gadgety używają interfejsów API wykorzystujących protokół HTTP, co pozwala niezależnym firmom programistycznym budować nowe moduły. n Można także budować własne moduły przy użyciu zestawu "development kit" i języków C++, Java i Perl.

15 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 15 maj 2002 Lotus K-Station 1.0 Portal Jest fragmentem systemu Lotus Knowle dge Discovery (KDS) 1.0, służącego do kompleksowego zarządzania wiedzą przedsiębiorstwa. n K-Station działa z jedyną przeglądarką Internetową - Internet Explorer. n Współpracuje tylko z Lotus Domino. n Konta użytkowników systemu są ściśle związane z kontami Lotus Notes - m.in. prawa dostępu do plików i folderów systemu K-Station. Skomplikowana konfiguracja. Kłopoty z ręczną konfiguracją ustawień każdego z użytkowników za pomocą konsoli administratora. n Moduły nazywane są portletami. n Pozwala na budowanie tzw. map wiedzy, co ułatwia podział zawartości portalu na kategorie, a w efekcie - łatwą nawigację użytkownika w zasobach informacyjnych. Czas potrzebny na stw orzenie tzw. wirtualnej przestrzeni roboczej (utworzenie grupy roboczej, przydzielenie ról poszczególnym członkom zespołu i nadanie im praw dostępu) zajmuje kilka sekund.

16 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 16 maj 2002 Microsoft SharePoint Portal Server 2001 Nie wym aga odrębnej bazy danych. n Microsoft Management Console (MMC) pozwala na podstawową konfigurację portalu, który, mimo braku centralnego ekranu administracji, jest dość łatwy w obsłudze. n W najprostszej wersji ma pięć podstawowych modułów (m.in. przeszukiwarkę i kalendarz), 30 dodatkowych można pobrać z Internetu. n Przeszukiwarka Microsoftu, wykorzystująca technologię Okapi, uchodzi za szybszą od silnika Verity, oferowanego w rozwiązaniu Plumtree. uCiekawą funkcją przeszukiwarki Microsoftu jest Best Bets, która pozwala administratorowi na przyporządkowanie słów kluczowych, wpisywanych przez użytkownika w wyszukiwarce, do zdefiniowanych z góry odsyłaczy do konkretnych stron.

17 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 17 maj 2002 Viador E-portal Express 3.6 Instalacja nie uda się bez wsparcia technicznego producenta. n Wymaga rygorystycznej kontroli wersji poszczególnych komponentów serwera. n Przeznaczony dla największych przedsiębiorstw, jest rozwiązaniem najbardziej uniwersalnym. Moduły nazywane są portletami n Bazuje na Javie, dzięki czemu może pracować na wielu platformach sprzętowych. uZawiera komponenty typu "business intelligence" do analiz i eksploracji danych. Dodatkowy moduł umożliwia komunikację z urządzeniami bezprzewodowymi. uPozwala na łatwą integrację z hurtowniami danych firm IBM, Microsoft, Oracle i SAP; serwerami WWW - Microsoft IIS oraz iPlanet; bazami danych - Oracle i MS SQL (również z innymi poprzez ODBC). uDziała na systemach operacyjnych MS Windows, Solaris i AIX. uPrzeszukiwarka pozwala na klasyfikację zasobów WWW, plików i poczty.

18 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 18 maj 2002 Porównanie portali... Pod względem możliwości zaprojektowania wyglądu okna portalu znawcy na pierwszym miejscu stawiają Lotus K-Station 1.0 Portal. uMa on najlepszy mechanizm tworzenia layoutu, umożliwiający przestawianie poszczególnych elementów w edytorze WYSIWYG (What You See Is What You Get). uPrzy opracowaniu wyglądu portalu użytkownik może korzystać z clipartów z dołączonej biblioteki. Portal Viador E-portal Express 3.6 ma dość surowy wygląd, ale tworzenie okien jest bardziej elastyczne niż w Microsoft SharePoint Portal Server 2001 i Plumtree Corporate Portal 4.0. Ma jednak mniej możliwości niż Lotus K-Station 1.0 Portal, a administratorzy muszą przyzwyczaić się do częstego przechodzenia między oknami.

19 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 19 maj 2002 Przykładowe ceny portali Produkt Cena (w USD)Kontakt Q bezpłatne www.qmgn.com www.qmgn.com Homestead Professional od 29,95 professional.homestead.com professional.homestead.com AskMe Enterprise 5.3 300 za 1 stanowisko www.askmecorp.com www.askmecorp.com Brain Ranger od 400 www.brainranger.com www.brainranger.com Snippets od 25 000 www.snippets.com www.snippets.com Content Connect od 100 000 www.onepage.com www.onepage.com

20 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 20 maj 2002 Przykładowa ocena portali Źródło: eWeek, 15.05.2000 r. Katalogowanie, indeksowanie plików i stron WWW: możliwości przeszukiwarek portalowych. Bezpieczeństwo dostępu i uwiarygodnienie: łatwość dodawania nowych użytkowników, mechanizmy dostępu do informacji i ochrona przed niepowołanym dostępem do informacji użytkowników i grup. Możliwość szybkiego przeobrażania portalu: dostosowywanie wyglądu i konstrukcji portalu do potrzeb korporacji. Skalowalność: możliwość dostosowania rozwiązania do potrzeb instytucji i rozwijania portalu wraz ze wzrostem potrzeb. Integracja danych i aplikacji: możliwość integracji aplikacji i serwerów zaplecza (back-end) oraz aplikacji firm trzecich. Personalizacja: możliwość dostosowania wyglądu i zawartości stron portalu do potrzeb użytkownika. Administracja portalem: administracja, konfiguracja - elastyczność i łatwość w użyciu narzędzi dla administratorów; możliwość monitorowania działań użytkowników.

21 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 21 maj 2002 Własności portalu korporacyjnego (1) n Powinien umożliwiać personalizację wyglądu stron, dostępu do zasobów i ustawień osobistych użytkownika. n Każdy portal musi zawierać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa: poziomy dostępu do zasobów systemu (login i hasło) oraz - w szczególnych przypadkach - szyfrowanie komunikacji. n Wdrożenie portalu korporacyjnego często łączy się z implementacją systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie. n Ważnymi elementami pracy grupowej w portalu korporacyjnym są: umechanizm pogawędki (chat) uintegracja na stronach portalu poczty elektronicznej. n Poruszanie się w gąszczu dokumentów i szybkie ich wyszukiwanie możliwe jest dzięki wyszukiwarce. n Infrastruktura klucza publicznego (PKI) dla podpisu elektronicznego (w przyszłości).

22 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 22 maj 2002 Własności portalu korporacyjnego (2) n Mechanizmy transakcyjne do składania dyspozycji i reklamacji, n Mechanizm subskrypcyjny (biuletyny rozsyłane drogą elektroniczną) n Interfejs do systemów CRM i ERP. n Własności techniczne: urelacyjne, obiektowo-relacyjne, obiektowe i wielowymiarowe bazy danych uarchitektura klient/server ugraficzny interfejs użytkownika userwery zarządzania treścią unarzędzia wyszukiwarek uzautomatyzowane narzędzia klasyfikacji ukatalogi treści

23 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 23 maj 2002 Wymagania stawiane portalom korporacyjnym Zapewnienie mechanizmów dostępu do wspólnych dla całej organizacji danych i dokumentów - istotne zwłaszcza w dużych instytucjach. "Lustrzana" funkcjonalność powinna zostać zapewniona klientom i partnerom biznesowym dla różnych zbiorów in formacji. n Dostarczenie danych menedżerom różnych szczebli. n Obieg informacji dotyczących samej organizacji i procesów w niej się odbywających - ważne głównie dla dużych organizacji, w których przekazywanie informacji jest procesem złożonym. uPodobna funkcjonalność, lecz w nieco innej formie, byłaby przydatna dla części klientów oraz inwestorów - właścicieli instytucji. Dostęp do "żywej wiedzy" - umożliwienie kontaktu z pracownikami- ekspertami, na przykład poprzez grupy dyskusyjne.

24 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 24 maj 2002 Budowa portalu informacyjnego (EIP) ETL (Extract Transform Load), czyli uzyskanie informacji z systemów produkcyjnych, transformacja struktury i dostosowanie jej do organizacji bazy oraz wczytanie do serwera. OLAP (OnLine Analytical Processing) – wspomaganie decyzji biznesowych.

25 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 25 maj 2002 Rady praktyków dotyczące budowy EIP n Wstępem do budowy portalu powinna być wnikliwa analiza kosztów i korzyści. n Należy zadbać o zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepożądanych. n Należy kłaść większy nacisk na projektowanie wewnętrznej struktury obiegu danych między poszczególnymi aplikacjami portalu niż na projektowanie stron. n Należy dokładnie rozpoznać potrzeby poszczególnych jednostek biznesowych. Najlepszym środkiem do tego celu jest udział ich przedstawicieli, a także przedstawicieli klientów w projektowaniu i implementacji portalu oraz jego testach.

26 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 26 maj 2002 Organizacja prac nad portalem korporacyjnym

27 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 27 maj 2002 Uwarunkowania organizacyjne n Przekształcenie portalu w centralną składnicę wiedzy organizacji wymaga desygnowania osoby odpowiednio wysoko umocowanej w kierownictwie przedsiębiorstwa. n Zwykle zajmuje ona drugą pozycję po dyrektorze (prezesie). uW USA: Chief Knowledge Officer, czyli główny dysponent wiedzy zwykle kieruje projektem portalu korporacyjnego. uDo obowiązków dysponenta należy m.in. współpraca z pozostałymi działami firmy przy budowaniu systemu obiegu wiedzy w przedsiębiorstwie. n Utworzenie portalu powinno być poprzedzone przygotowaniem strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. uZarząd zwykle trzeba przekonać do słuszności inwestycji w portal korporacyjny. Wiele korzyści trudno oszacować. n Nad samym portalem pracują projektanci i specjaliści od dostarczania treści do portalu - odpowiedzialni za serwery, bazy danych i poprawny przebieg procesu dostarczania treści przez poszczególne działy.

28 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 28 maj 2002 Co to jest CRM? CRM to zestaw narzędzi umożliwiających interaktywną, zindywidualizowaną komunikację z klientem za pomocą tradycyjnych i współczesnych kanałów przesyłu informacji. W oparciu o wiedzę o kliencie podejmowane są decyzje o przesyłanych do niego ofertach, wiadomościach, wykorzystywanych kanałach przesyłu. CRM synchronizuje informacje o kliencie pochodzące z różnych systemów, stosuje się do zaleceń klienta, oraz uwzględnia wpływ jakości relacji z klientem na jakość business. Implementacja CRM stwarza wiele problemów. Przejście do CRM wymaga wprowadzenia zmian organizacyjnych w prowadzonych procesach i wdrożenia zestawu zintegrowanych aplikacji. Firmom średniej wielkości zalecane są mniej rozbudowane rozwiązania, prostsze w implementacji oferowane przez ASP. Bez względu na rozmiar firmy wdrożenie CRM jest koniecznością. McKinsey & Company zwraca uwagę, że "zdobycie i efektowne wykorzystanie informacji o kliencie wyznaczy zwycięzców i przegranych w e-commerce".

29 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 29 maj 2002 Podstawowym zadaniem CRM jest... Zoptymalizowanie relacji między firmą a klientami. Do komunikacji z klientami wykorzystujemy obecnie wysokowydajne, ogólnodostępne kanały: strony www, pocztę email. Za pomocą CRM firma potrafi zebrać, scalić informacje o kliencie i udostępnić je wszystkim zainteresowanym stronom - wraz z działem marketingu, sprzedaży i obsługi. CRM bazuje na składzie danych dostarczającym scalone, szczegółowe informacje o klientach, ich zwyczajach i dotychczasowej historii współpracy. Klient może podejmować decyzje kiedy i w jaki sposób zamierza się komunikować z firmą - CRM musi sprostać tym wymaganiom. Klient określa firmy z którymi zamierza pozostawać w kontakcie. CRM musi zapewniać dostarczanie cennych i aktualnych informacji, które zostaną zaakceptowane przez klienta. Zrozumienie interesów klienta może zostać wykorzystane przy określeniu jego postawy wobec akcji marketingowych.

30 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 30 maj 2002 Zadania stawiane CRM Rozszerzenie grupy klientów Zwiększenie zyskowności poprzez zachęcenie klientów do zakupu większej ilości towarów i usług. CRM musi zidentyfikować potencjał każdego klienta. Każda baza klientów zawiera znaczącą ilość ukrytego potencjału zysku - jak zostanie wykorzystany? Strategia CRM wymaga przemieszczenia nakładów inwestycyjnych w stronę strategicznych klientów, o największym potencjale. To przejście wymaga wprowadzenia dodatkowych procesów biznesowych zorientowanych na klienta, a nie na produkt. Następstwem takiego podejścia powinno być wygenerowanie dodatkowego zysku. Zachowanie aktualnej klienteli

31 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 31 maj 2002 Cechy CRM Korzysta ze składu danych Skład zawiera scalone i rozlegle informacje o klientach wykorzystywane podczas przygotowania specjalnej oferty i określenia kanału komunikacji. Wielokanałowa komunikacja z klientem Wszystkie kanały informacyjne powinny być zsynchronizowane, zapewniając spójność i niepowtarzalność przesyłanych informacji. Pomiar efektywności połączeń CRM dostarcza narzędzi analitycznych do: projektowania inicjatyw komunikacyjnych, zbierania i interpretowania ich wyników, wykorzystywania ich w kolejnych akcjach. Marketing kontrolowany przez klienta Klient ostatecznie podejmuje decyzję jak i kiedy będzie się z nią kontaktował. Klientom należy przesyłać wyłącznie atrakcyjne, aktualne oferty - w przeciwnym wypadku zablokuje nam dostęp do siebie.

32 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 32 maj 2002 Extranet Extranet łączy przedsiębiorstwo w sieć z dostawcami i dużymi klientami. Rozwiązanie takie przynosi bezpośrednio korzyści w następującej formie: Redukuje koszty związane z zarządzaniem jakością. Na przykład : zapewniając dostawcom dostęp typu on-line do aktualnej listy zawierającej części do wytworzenia. Redukuje koszty związane z obsługą zamówień - poprzez udostępnienie dużym klientom dostępu do wewnętrznego systemu składania zamówień. Udostępnia klientom dostęp do pewnych funkcji obsługujących Supply Chain Management - na przykład stan realizacji zamówień. Extranet jest praktycznym rozwiązaniem : w zamian za niewielki nakład finansowy przedsiębiorstwo redukuje swoje koszty, skraca czas reakcji, zapewnia dostawcom i odbiorcom aktualne dane. Jednakże jest mało prawdopodobne by rozwiązanie to zadomowiło się na dłużej w sytuacji gdy dostępne są znacznie bardziej zaawansowane narzędzia - Partner Relationship Management, portale, giełda.

33 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 33 maj 2002 Partner Relationship Management (PRM) PRM, jako komponent B2B CRM, służy działom handlowym do rozwinięcia sprawniejszych i przynoszących większy zysk relacji z pośrednimi kanałami sprzedaży. Pośredni kanał sprzedaży nabiera coraz większego znaczenia w biznesie i e- biznesie. PRM koncentruje się na budowaniu lojalnego partnera i poprawie wydajności sprzedaży. Jedną z dróg osiągnięcia tego celu jest stworzenie w extranecie firmy "narzędzia do tworzenia prezentacji". Po wypełnieniu przez przedstawiciela handlowego formularza zgłoszeniowego system PRM tworzy dedykowaną prezentację w PowerPoincie. Portale konsumentów wykorzystują dokumenty w postaci elektronicznej - powstałe po przetworzenie dokumentów w tradycyjnej formie. Publikowanie katalogów w postaci elektronicznej i wykorzystywanie ich w procesie dostaw (e-Procurement). Moduł e-Procurement przyspiesza proces znajdowania źródła (dostawcy) i zatwierdzenia akcji (zakupu).

34 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 34 maj 2002 Supply Chain Management (SCM) SCM jest aplikacją typu "back-end" łączącą dostawców, producentów, dystrybutorów i resellerów w spójną sieć produkcyjno-dystrybucyjną. Jednocześnie umożliwia przedsiębiorstwu śledzenie i usprawnienie przepływu materiału i danych w procesie produkcji i dystrybucji do klientów. SCM jest kolejnym etapem w ewolucji systemów Enterprise Planning Systems - umożliwiając integrację partnerów biznesowych z procesami produkcyjnymi. Poprzez udostępnienie danych partnerom-dostawcom system SCM podnosi wydajność i elastyczność. Obniża koszty magazynowania wiążąc produkcję z zamówieniami. Obniża koszty produkcji poprzez usprawnienie przepływu materiału i w informacji pomiędzy przedsiębiorstwem, dostawcami i dystrybutorami. Podnosi zadowolenie klienteli zapewniając krótszy czas obsługi i większą elastyczność.

35 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 35 maj 2002 Uproszczony algorytm SCM

36 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 36 maj 2002 SCM - aspekty procesu wytwarzania i sprzedaży Przewidywany popyt, moce produkcyjne, dostępny kapitał, ograniczenia czasowe, zakładany zysk. Celem SCM jest zintegrowanie dostawców, producentów, dystrybutorów w dynamicznym systemie (za pomocą Internetu, Intranetu lub Extranetu) uwzględniającym wszystkie wyżej wymienione czynniki. Korzyści jakie zyskują poszczególne ogniwa SCM: Dostawcy skuteczniej oceniają popyt producenta na materiały, komponenty Producent skuteczniej planuje procesy produkcyjne, zarządza stanami magazynowymi Firmy transportowe efektywniej koordynują dostawę towaru Dystrybutorzy, klienci na bieżąco śledzą stan realizacji swojego zamówienia.

37 K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 37 maj 2002 Warstwy SCM Supply Chain Management składa się z dwóch warstw : planowania (Supply Chain Planning - SCP) i realizacji (Supply Chain Execution). Supply Chain Planning - zestaw narzędzi zapewniających dostęp do danych i ich analizę w celu wyznaczenia przewidywanego popytu na dany produkt i stosownego planu produkcji. System ten może być wykorzystany do celów operacyjnych (bieżąca produkcja) lub budowania strategii długofalowych (budowa nowej fabryki, plan kwartalny). Supply Chain Execution - wykorzystuje informacje wygenerowane w SCP do celów produkcyjnych, magazynowania towaru, transportu surowców, montażu komponentów i kompletacji produktu. Aplikacja ta komunikuje się z SPC i systemami zarządzania zamówieniami w celu określenia poziomu produkcji, uwzględnienia obostrzeń czasowo- finansowych i określenia planu produkcji spełniającego wszystkie w/w założenia - elastycznego w realizacji.


Pobierz ppt "Studia Podyplomowe IT w Biznesie Tworzenie Portali Biznesowych Wykład 5 Portale korporacyjne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google