Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STARZEJEMY SIĘ Paweł Dąbrowski Oddział Kardiologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STARZEJEMY SIĘ Paweł Dąbrowski Oddział Kardiologii"— Zapis prezentacji:

1 STARZEJEMY SIĘ Paweł Dąbrowski Oddział Kardiologii
Szpital im Papieża Jana Pawła II w Zamościu tel

2 STARZENIE TO PROCES INWOLUCJI OBEJMUJĄCY CAŁY ORGANIZM CO PROWADZI DO UTRATY ICH REZERWY CZYNNOŚCIOWEJ

3 STARZENIE INWOLUCJA NATURALNA
ZMIANY CHOROBOWE - nakładanie się skutków chorób MECHANIZMY KOMPENSACYJNE ODDZIAŁYWANIE ZEWNĘTRZNE- ŚRODOWISKOWE- sumowanie ODRĘBNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA

4 STARZENIE KOMÓREK ZANIK DEGENERACJA WYMIANA ZABURZENIA FUNKCJI ROZPLEM
ODNOWA KOMPENSACJA ANATOMICZNA KOMPENSACJA CZYNNOŚCIOWA

5 STARZEJEMY SIĘ %

6 STARZEJEMY SIĘ Liczba osób po 85rż w Europie zachodniej >3%

7 STARZENIE NATURALNE 0-30-65-70-100-120 LAT
SŁABA PŁEĆ ? KOBIETY 8 LAT DŁUŻEJ WARUNKI ŻYCIA, PRACA, PAPIEROSY 100 LAT TEMU W AMERYCE 2% 65 LAT 50 LAT TEMU 4% DZISIAJ >11%

8 OPIEKA NAD STARSZYMI KOSZTY: LECZENIE, 30% ŁÓZEK SZPITALNYCH W USA, 30% LEKÓW, REHABILITACJA FIZYCZNA, I PSYCHOLOGICZNA, KOSZTY ~300MILIARDÓW 25% W DOMACH STAROŚCI 50% PO 80 RŻ- WIĘCEJ ŁÓŻEK NIŻ W SZPITALACH

9 STAROŚĆ ZMIANA PODEJŚCIA DO STAROŚCI
PRZESUNIĘCIE GRANICY WIEKU ZMIANA SAMOOCENY STAREGO NIE WARTO LECZYĆ ? MOTYWACJA AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA ZŁOŻONY PROBLEM, BRAK PRZYGOTOWANIA KILKA CHORÓB EFEKT DOMINA PSYCHOLOGIA

10 MASA CIAŁA PRZYROST W WIEKU ŚREDNIM SPADEK W WIEKU STARCZYM
MASA MIĘŚNIOWA MASA KOSTNA ZMIANY W KOMÓRCE PRZYROST TŁUSZCZU, LIPOFUSCYNY SPADEK WODY, POTASU ZMIANY CZYNNOŚCIOWE: SPADEK ZUŻYCIA TLENU I PRZEMIANY MATERII

11 STARZENIE - WYDOLNOŚĆ PŁUCA : WZROST OBJ. ZALEGAJĄCEJ, SPADEK OBJ. ZYCIOWEJ, PROCESY CHOROBOWE SERCE: ZMNIEJSZENIE WYDOLNOŚCI SERCA, ZMIANY NACZYŃ , PROCESY CHOROBOWE ZMNIEJSZENIE WYDOLNOŚCI INNYCH NARZĄDÓW: NEREK, UKŁADU ENDOKRYNNEGO I INNE

12 STARZENIE NIEDOBORY WITAMIN, ŻELAZA
NERKI: SPADEK PRZEPŁYWU KRWI I CLEARENSU KREATYNINY SERCE: CO, HR, CHF NIETOLERANCJA GLUKOZY PŁUCA VC ODPORNOŚĆ KOMÓRKOWA DEPRESJA, DEMENCJA, PARKINSONIZM MIAŻDŻYCA

13 STAROŚĆ SKUTECZNOŚĆ LECZENIA I REHABILITACJI INNE PROBLEMY: URAZY
BEZSENNOŚĆ NIEDOWIDZENIE, NIEDISŁYSZENIE BRAK PRAGNIENIA PRZEWLEKŁY BÓL NADUŻYWANIE LEKÓW

14 STAROŚĆ SCHORZENIA TYPOWE DLA WIEKU
WYPADANIE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH CHOROBY NOWOTWOROWE PÓŁPASIEC RAK SKÓRY PARKINSONIZM CHOROBY TARCZYCY (MASKED HUPERTHYREOIDISM)

15 STAROŚĆ SCHORZENIA TYPOWE DLA WIEKU
HYPOTERMIA (32 ST) ŚPIĄCZKA HYPEROSMOLARNA UDARY POLIMIALGIA REUMATYCNZA OSTEOPOROZA ZŁAMANIA SZYJKI KOŚCI UDOWEJ RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO

16 STAROŚĆ PODSTAWOWE PROBLEMY OPIEKI SZPITALNEJ
ZABURZENIA SNU I ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI, BŁĄDZENIE UPADKI, OMDLENIA ZŁAMANIA BEZ UCHWYTNEGO URAZU ODLEŻYNY NIETRZYMANIE MOCZU / LUB ZALEGANIE PRZEDŁUŻONA REHABILITACJA TĘSKNOTA ZA DOMEM

17 FIZJOLOGIA - SERCE ZMNIEJSZENIE SIŁY SKURCZU WYDŁUŻENIE CZASU SKURCZU
ZWOLNIENIE NAPEŁNIANIA ZWOLNIENIE AKCJI SERCA OSŁABIENIE REAKCJI NA STYM. ADRENERGICZNĄ NIEWYDOLNOŚĆ PRZY WYSIŁKU

18 SERCE ZANIK MIĘŚNIA: ZANIK BRUNATNY: WŁÓKNIENIE I NACIEKI AMYLOIDU
KRĘTY PRZEBIEG NACZYŃ WIEŃCOWYCH SPADEK PODATNOŚCI ROZKURCZOWEJ DEFORMACJA KOMÓR, ZANIK BELECZKOWANIA, POSZERZENIE OPUSZKI AORTY WŁÓKNIENIE UKŁADU BODŹCOPRZEWODZĄCEGO

19 SERCE TKANKA ŁĄCZNA: UTRATA SPRĘŻYSTOŚCI- KOLAGEN/ELASTYNA, WAPNIENIE
WĘZEŁ ZATOKOWY: BRADYKARDIA, NIEWYDOLNOŚĆ WĘZŁA ZABURZONE PRZEWODZENIE ŚRÓD I MIĘDZYPRZEDSIONKOWE

20 SERCE UKŁAD BODŹCOPRZEWODZĄCY:
ZANIK KOMÓREK, DEGENERACJA, ZASTĘPOWANIE PRZEZ KK TŁUSZCZOWE, PRZEROST TK. ŁĄCZNEJ, ZWŁÓKNIENIE, ZWAPNIENIA, FA REAKCJA NA REGULACJĘ AUTONOMICZNĄ BLOKI S-A, A-V I OBWODOWE

21 SERCE WĘZEŁ A-V: BLOK A-V IO BLOK A-V IIO BLOKI ODNÓG: LBBB, RBBB
BLOK A-V III

22 FIZJOLOGIA - NACZYNIA KRWIONOŚNE
MIĘŚNIE GŁADKIE- SPADEK SIŁY SKURCZU ŚRÓDBŁONEK: NO, ZAKRZEPY SZTYWNOŚĆ ŚCIANY I OPÓR ŻYŁY: ZMNIEJSZENIE PODATNOŚCI NACZYNIA PŁUCNE : WZROST OPORU

23 CIŚNIENIE TĘTNICZE RR: 100 + WIEK ? OPÓR X POJEMNOŚĆ MINUTOWA
SPOŻYCIE SOLI DIETA, ALKOHOL, PAPIEROSY CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE CZ. PSYCHOGENNE

24 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE po 65 rż > 50%
PIERWOTNE WTÓRNE: CH. NEREK CH. GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH: TARCZYCA, NADNERCZA, PRZYSADKA, PRZYTARCZYCE I INNE KOARKTACJA AORTY CZ. GENETYCZNE

25 NADCIŚNIENIE PRZYSPIESZA STARZENIE
PRZYSPIESZENIE MIAŻDŻYCY PRZEROST SERCA CHF, FA, AEV PRZEROST BŁONY ŚRODKOWEJ TETNIC ZMIANY NARZĄDOWE

26 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
REHABILITACJA ? TAK BEZ WYSIŁKU IZOMETRYCZNEGO Często inne ograniczenia

27 SERCE POWIĘKSZENIE JAM PRZEROST ZWŁASZCZA PRZEGRODY
ZACHOWANA F-CJA W SPOCZYNKU ZMNIEJSZENIE SPRAWNOŚCI WYSIŁKOWEJ: CZĘSTOŚĆ, NAPEŁNIANIE, KURCZLIWOŚĆ, CZYNNOŚĆ ENDOKRYNNA ANP

28 SERCE PRZEPŁYW WIEŃCOWY
GORSZA REAKCJA ADAPTACYJNA I ODRUCHOWA: HRV, HYPOTONIA ORTOSTATYCZNA UKŁAD BODŹCO-PRZEWODZĄCY SERCA APARAT ZASTAWKOWY

29 SERCE APARAT ZASTAWKOWY: ZASTAWKA AORTY I MITRALNA:
ZWŁÓKNIENIE, ZWAPNIENIA PO 70 RŻ 32% KOBIET, 14% MĘŻCZYZN, ZABURZENIA FUNKCJI: ZWĘŻENIA, NIEDOMYKALNOŚĆ

30 ZWĘŻENIE ZASTAWKI AORTY
NABYTE: GORĄCZKA REUMATYCZNA MIAŻDŻYCOWE POWIERZCHNIA Z ~3 DO <1CM2 GRADIENT PRZEROST LK ROZSTRZEŃ LK

31 ZWĘŻENIE ZASTAWKI AORTY
OBJAWY: OBRZĘK PŁUC UTRATY PRZYTOMNOŚCI I ZASŁABNIĘCIA SPADEK RZUTU TPV,FV SPADEK PRZEPŁYWU WIEŃCOWEGO (GRADIENT) BÓLE WIEŃCOWE : SPADEK PRZEPŁYWU(GRADIENT)

32 ZWĘŻENIE ZASTAWKI AORTY
OBJAWY cd: TOWARZYSZĄCE ZMIANY MIAŻDŻYCOWE NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW ZATORY OBWODOWE BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA

33 ZWĘŻENIE ZASTAWKI DWUDZIELNEJ (MITRALNEJ)
NABYTE: GORĄCZKA REUMATYCZNA MIAŻDŻYCOWE POWIERZCHNIA ZASTAWKI ~5CM DO 1.5CM2 GRADIENT, ROZSTRZEŃ LA, PCW

34 ZWĘŻENIE ZASTAWKI DWUDZIELNEJ (MITRALNEJ)
POWIKŁANIA: MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW ZATORY OBWODOWE NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA ZAKAŻENIA DRÓG ODDECHOWYCH BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA OBJAWY: OBRZĘK PŁUC KASZEL, KOŁATANIA SERCA, DUSZNOŚĆ, CHRYPKA

35 NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ
NABYTA: REUMATYCZNA NIEDOKRWIENNA CHF ROZSTRZEŃ LA I LK OBJAWY: OSŁABIENIE, DUSZNOŚĆ OBRZĘK PŁUC

36 NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ
POWIKŁANIA: FA ZATOROWOŚĆ ZAPALENIE WSIERDZIA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

37 NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTY
NABYTA: REUMATYCZNA MIAŻDŻYCOWA ZZSK ROZSTRZEŃ I PRZEROST LK (COR BOVINUM) OBJAWY:OSŁABIENIE, DUSZNOŚĆ, KOŁATANIA SERCA, ZAWROTY GŁOWY, OMDLENIA, STENOKARDIA

38 NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTY
POWIKŁANIA: FA ZATOROWOŚĆ BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA

39 MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW
/MIN SPADEK RZUTU CZĘSTOŚĆ ROŚNIE Z WIEKIEM

40 MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW
PRZYCZYNY: SAMOISTE WADY SERCA NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY NADCIŚNIENIE TĘTNICZE CHNS POCHP

41 MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW
OBJAWY: KOŁATANIE SERCA OSŁABIENIE DUSZNOŚĆ BÓLE W KLP OMDLENIA I ZASŁABNIĘCIA

42 MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW
POWIKŁANIA: CHF TACHYKARDIOMIOPATIA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA ZATOROWOŚĆ OBWODOWA POWIKŁANIA LECZENIA P-KRZEPLIWEGO

43 NIEWYDOLNOŚĆ SERCA JEST TO STAN, W KTÓRYM WIELKOŚĆ RZUTU MINUTOWEGO SERCA JEST NIEWYSTARCZAJĄCA W STOSUNKU DO POTRZEB ORGANIZMU PRAWO FRANKA-STARLINGA: WYDOLNOŚĆ JEST FUNKCJĄ KURCZLIWOŚCI, OBCIĄŻENIA WSTĘPNEGO I NASTĘPCZEGO

44 NIEWYDOLNOŚĆ SERCA AFTERLOAD CO CHF PRELOAD, EDP,EDV

45 NIEWYDOLNOŚĆ SERCA PRZYCZYNY: CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA
WADY SERCA WRODZONE I NABYTE ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCA ZAPALENIE WSIERDZIA ZAPALENIE OSIERDZIA KARDIOMIOPATIE ZABURZENIA RYTMU SERCA

46 ZAPOTRZEBOWANIE SERCA NA TLEN
HR KURCZLIWOŚĆ AFTERLOAD WYSIŁEK DO GENEROWANIA CIŚNIENIA JEST WIĘKSZY NIŻ DO OBJĘTOŚCI (np. AoS vs AoI ) RPP (RATE PRESSURE PRODUCT)

47 ZAPOTRZEBOWANIE SERCA NA TLEN
METABOLIZM TLENOWY ZDOLNOŚĆ EXTRAKCJI TLENU (PO CS) KWAS MLEKOWY - METABOLIZM BEZTLENOWY

48 ĆWICZENIE I REZERWA SERCA
REZERWA SERCA: ZDOLNOŚĆ DO ZWIĘKSZENIA PRACY SERCA (RZUTU) PRZY WZROŚCIE ZAPOTRZEBOWANIA TKANEK NA TLEN: HR I OBJ. WYRZUTOWA->CO 6->25L/MIN, O2 250->1500L/MIN, (TISSUE EXTRACTION)

49 WYSIŁEK W NIEWYDOLNOŚCI SERCA
WZROST ZAPOTRZEBOWANIA TKANEK NA TLEN ZWIEKSZENIE DYSOCJACJI OXYHEMOGLOBINY ZWIĘKSZENIE RZUTU SERCA REDYSTRYBUCJA KRĄŻENIA

50 WYSIŁEK W NIEWYDOLNOŚCI SERCA
ZAWARTOŚĆ TLENU: 18ml O2/dl tętnicza różnica 4ml 14 ml O2/dl żylna przy wysiłku różnica ml O2/dl

51 WYSIŁEK W NIEWYDOLNOŚCI SERCA
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDOLNOŚĆ: HEMOGLOBINA (NIEDOKRWISTOŚĆ MEGALOBLASTYCZNA, MIKROCYTARNA, NORMOBLASTYCZNA) KARBOXYHEMOGLOBINA FUNKCJA PŁUC

52 WYSIŁEK W NIEWYDOLNOŚCI SERCA
TRANSPORT TLENOWY 100% SATURACJA P50~27mmHg pH 7.4 pH 7.2 P50 50% 50mm Hg PO2

53 KURCZLIWOŚĆ W NIEWYDOLNOŚCI SERCA
NIEWYDOLNOŚĆ SKURCZOWA -> NIEKOMPLETNE OPRÓŻNIANIE SERCA-> WZROST OBJ. PÓŹNOSKURCZOWEJ-> PRZESUNIĘCIE NA PRAWO KRZYWEJ FRANKA-STARLINGA, WZROST CIŚNIENIA KOŃCOWOROZKURCZOWEGO-> UTRZYMANIE RZUTU SERCA

54 KURCZLIWOŚĆ W NIEWYDOLNOŚCI SERCA
UTRZYMANIE CIŚNIENIA ( WZROST OPORU OBWODOWEGO- AFTERLOAD) WZROST CIŚNIENIA PŁUCNEGO. PRZEKROCZENIE CIŚNIENIA ONKOTYCZNEGO BIAŁKA(~24MMHg) POWODUJE OBRZĘK-> WZROST WYSIŁKU ODDECHOWEGO ->OBRZĘK PŁUC

55 NIEWYDOLNOŚĆ PRAWEJ KOMORY
CHOROBY PŁUC WTÓRNIE DO NIEWYDOLNOŚCI LEWOKOMOROWEJ WADY SERCA, PIERWOTNE NADC. ZNACZNE ZWIĘKSZENIE OBJ. KRWI np.. NIEWYDOLNOŚĆ NEREK ->PODWYŻSZONE CIŚNIENIE ŻYLNE, OBRZĘKI OBWODOWE, WĄTROBA

56 ZESPÓŁ PŁUCNO-SERCOWY
ZESPÓŁ OBJAWÓW WYSTĘPUJĄCYCH W WYNIKU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO PŁUCNEGO PRZYCZYNY: CHOROBY PŁUC (ZMNIEJSZENIE ŁOŻYSKA NACZYNIOWEGO PŁUC): POCHP, ROZEDMA, ZWŁÓKNIENIE, GRUŹLICA, PYLICE, SARKOIDOZA, MUKOWISCYDOZA, NOWOTWORY

57 ZESPÓŁ PŁUCNO-SERCOWY
PRZYCZYNY cd.: ZAMKNIĘCIE ŚWIATŁA TT PŁUCNYCH: ZATORY, ZAKRZEPY, UCISK Z ZEWNĄTRZ, KURCZ PIERWOTNE NADCIŚNIENIE PŁUCNE

58 ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ ZAMKNIĘCIE ŚWIATŁA TĘTNIC PŁUCNYCH MATERIAŁEM ZATOROWYM. NAJCZĘŚCIEJ FRAGMENTAMI ZAKRZEPÓW Z ŻYŁ KK DOLNYCH, RZADZIEJ ZATORY TŁUSZCZOWE

59 ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ PRZYCZYNY: UNIERUCHOMIENIE W ŁÓŻKU
NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA NOWOTWORY(TRZUSTKA) CZERWIENICA ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH ZAKRZEPOWO-ZATOROWE ZAPALENIE ŻYŁ NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA PROSTATEKTOMIA, INNE ZABIEGI

60 ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ OBRAZ KLINICZNY:
GWAŁTOWNY SPADEK PRZEPŁYWU PRZEZ KRĄŻENIE PŁUCNE SPADEK OBJ. WYRZUTOWEJ SPADEK SATURACJI BÓL W KLP, DUSZNOŚĆ , SINICA WZROST CIŚNIENIA ŻYLNEGO WSTRZĄS, ŚMIERĆ

61 CHOROBA NIEDOKRWIENNA
DUSZNICA BOLESNA ZAWAŁ SERCA 50% OSOBY PO 65 rż ZMIANY WIELONACZYNIOWE WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ RZADZIEJ BÓL, WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, KRĄŻENIA WSPÓŁISTNIENIE KILKU CHORÓB ZŁOŻONE ZMIANY EKG CZĘSTSZE POWIKŁANIA

62 CHOROBA NIEDOKRWIENNA
MNIEJ INTENSYWNA TERAPIA UTRUDNIONA I ZBYT KRÓTKA REHABILITACJA RUCHOWA NISKA WYDOLNOŚĆ POWIKŁANIA, INNE SCHORZENIA W TYM NIESPRAWNOŚĆ RUCHOWA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI I PSYCHICZNE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE ARYTMIE

63 CHOROBA NIEDOKRWIENNA
UTRUDNIENIA REHABILITACJI NIESPRAWNY UKŁAD RUCHU CUKRZYCA, NIEDOKRWIENIE KK DLN, PRZEPUKLINY W TYM ROZWORU PRZEŁYKU, ŻYLAKI, OWRZODZENIA, DUSZNOŚĆ, ZAWROTY GŁOWY, ZAB. RYTMU, NIEDOWIDZENIE, OBRZĘKI, CH PARKINSONA I INNE

64 UTRUDNIENIA REHABILITACJI W ZAWALE I CH.N.S.
POWIKŁANIA: CHF, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, ZATOROWOŚĆ PŁUCNA, ZAKRZEPICA, KRWIAKI, INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO, ODDECHOWEGO PO WKŁUCIACH, ODLEŻYNY, PSYCHOZA, ZABURZENIA RÓWNOWAGI, OSŁABIENIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ PO CABG : UDAR, DRENAŻ, NIESTABILNOŚĆ MOSTKA

65 ZABURZENIA RYTMU SERCA
MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW ZABURZENIA PRZEWODZENIA ARYTMIE KOMOROWE STYMULACJA STAŁA KARDIOWERTER DEFIBRYLATOR OMDLENIA: HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA INNE OMDLENIA ODRUCHOWE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE I NACZYNIOPOCHODNE

66 WYSIŁEK MAX WYDOLNOŚĆ TLENOWA 15-30RŻ SPADEK 5-10%/10 LAT
MET (metabolic equiv =3.5mlO2/kg/min) 60-69 lat ~8 MET 70-79 lat ~7 MET 80-89 lat ~5 MET HR max: wiek

67 WYSIŁEK RR WZROST O MAX 30mmHg
wolny przyrost HR, zużycia O2 i poziomu CO2- gorsza reakcja na stym adrenergiczną wolniejszy powrót HR, RR, O2 i CO2

68 WYSIŁEK SYSTEMATYCZNY WYSIŁEK UTRZYMUJE WYDOLNOŚĆ
PRÓBA WYSIŁKOWA PRZED REHABILITACJĄ - OCENA WYDOLNOŚCI WYZNACZENIE BEZP. ZAKRESU HR I RR WYKLUCZENIE IHD 85-90% MAX

69 REHABILITACJA W MIAŻDŻYCY TĘTNIC ?
TAK !!! ROZWÓJ KRĄŻENIA OBWODOWEGO ZACHOWANIE SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI

70 PACJENT ZE STYMULATOREM I ICD
ZAKAZ WSTĘPU DO PRACOWNI REHABILITACJI??? LECZENIE CIEPŁEM:PARAFINA, PODCZERWIEŃ, DIATERMIA, KRIOTERAPIA HYDROTERAPIA, KINEZYTERAPIA ULTRADŹWIĘKI, LASEROTERAPIA MAGNETOTERAPIA ELEKTROSTYMULACJA

71 PACJENT ZE STYMULATOREM I ICD
NIE WYMAGA SPECJALNEJ TROSKI MOŻE OGLĄDAĆ TELEWIZJĘ ODKURZAĆ, PRASOWAĆ, ROZMAWIAĆ PRZEZ TELEFON ITD ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: SILNE POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE (MRI), DC NARAŻENIE NA GWAŁTOWNE, RUCHY

72 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI
SKAZA NACZYNIOWA, WYBROCZYNY, PURPURA SENILIS (KRUCHOŚĆ NACZYŃ) MAŁOPŁYTKOWOŚĆ Z HIPERAGREGACJĄ NADKRZEPLIWOŚĆ: WZROST FIBRYNOGENU, CZ. VII I D-DIMERÓW, SPADEK ATIII, tPA I białka C SPADEK SYNTEZY CZ. KRZEPNIĘCIA W WĄTROBIE (VIT K)

73 TĘTNIAKI AORTA PIERSIOWA WSTĘPUJĄCA I ZSTĘPUJĄCA AORTA BRZUSZNA
TĘTNICE BIODROWE, UDOWE I PODKOLANOWE TĘTNIAK ROZWARSTWIAJĄCY AORTY(KRWOTOK DO BŁONY ŚRODKOWEJ)

74 CHIRURGIA SERCA W STARSZYM WIEKU
CABG OPCAB MIDCAB EACAB SZTUCZNE ZASTAWKI PLASTYKA ZASTAWEK I SERCA

75 CHIRURGIA SERCA W STARSZYM WIEKU
WYŻSZA ŚMIERTELNOŚĆ DŁUŻSZY CZAS HOSPITALIZACJI LICZNIEJSZE POWIKŁANIA: UDARY, PSYCHOZY, ZATORY PŁUCNE I OBWODOWE, NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, KRWOTOKI, NIEWYDOLNOŚC ODDECHOWA

76 PTCA W STARSZYM WIEKU NISKA ŚMIERTELNOŚĆ
LICZBA POWIKŁAŃ ROŚNIE Z WIEKIEM: UDARY, PSYCHOZY, ZATORY PŁUCNE I OBWODOWE, NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, KRWOTOKI, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

77 CHOROBY TĘTNIC OBWODOWYCH
MIAŻDŻYCA TĘTNIC ZAKRZEPOWO-ZATOROWE ZAPALENIE TĘTNIC OBJAWY: BÓLE MIĘŚNI, CHROMANIE PRZESTANKOWE BÓLE SPOCZYNKOWE KURCZE MIĘŚNI, PARESTEZJE OZIĘBIENIE KOŃCZYNY ZANIKI MIĘŚNIOWE BLADOŚĆ POWŁOK

78 MIAŻDŻYCA TĘTNIC MĘŻCZYŹNI PO 50 RŻ CUKRZYCA PALENIE TYTONIU
WSPÓŁISTNIENIE CHNS ZABURZENIA LIPIDOWE WYWIAD RODZINNY NADCIŚNIENIE OTYŁOŚĆ

79 ŻYLAKI NIERÓWNOMIERNE POSZERZENIE I WYDŁUŻENIE ŻYŁ, ZWYKLE W OBRĘBIE KOŃCZYN DOLNYCH W WYNIKU WRODZONEJ , LUB NABYTEJ DYSFUNKCJI ZASTAWEK

80 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ
STAN ZAPALNY ODCINKA ŻYŁY Z WYTWORZENIEM W TYM MIEJSCU ZAKRZEPU. ŻYŁY KK DLN I MIEDNICY ETIOPATOGENEZA: ZASTÓJ, LEPKOŚĆ , NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA, UNIERUCHOMIENIE W ŁÓŻKU ZABIEGI OPERACYJNE

81 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ
PRZYCZYNY: CIĄŻA I PORÓD URAZY, ZAKAŻENIA UCISK NA ŻYŁY CZRWIENICA OTYŁOŚĆ LEKI ZWIĘKSZAJACE KRZEPLIWOŚĆ ANTYKONCEPCJA, STERYDY OBRAZ KLINICZNY: OBRZĘK, BÓL, GORĄCZKA

82

83 Narząd ruchu STARZENIE:
Teoria zużycia: inwolucja +kumulacja nieodwracalnych uszkodzeń „Zegar biologiczny” komórkowy: apoptoza, układowy, hormonalny

84 Choroby kości Kość: Przebudowa kości Warstwa korowa – zbita
Warstwa beleczkowata rdzeniowa Przebudowa kości Resorpcja – osteoliza Nowotworzenie- osteogeneza

85 Osteoporoza Choroba metaboliczna przebiegająca z obniżeniem masy kostnej Nasilenie resorpcji kości Gęstość kości maleje 3-5%/10 lat Kobiety Okres pomenopauzalny Podatnośćna złamania: trzony kręgów, kość promieniowa, szyjka kości udowej

86 Osteoporoza- postacie
Pomenopauzalna Inwolucyjna Wtórna ( sterydy, nadcz. Przytarczyc, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, hiperprolaktynemia, hipogonadyzm, alkohol, polekowe, POCHP, cukrzyca, zesp złego wchłaniania, RZS,

87 Osteoporoza- cz. ryzyka
Wiek Płeć Rasa (biała) Genetycznie uwarunkowana Tryb życia Dieta Sylwetka Stan po usunięciu przydatków

88 osteoporoza Leczenie i rehabilitacja
Aktywność fizyczna spacery, pływanie Ca(hamowanie parathormonu), Vit D, estrogeny, kalcytonina, fluor, bisfosfoniany Rehabilitacja naświetlanie słoneczne, balneoterapia

89 Osteoporoza – waga ciała
Nadwaga: Większe obciążenie Większy poziom estrogenów Mniejszy katabolozm Niedowaga- większe ryzyko Masa mięśniowa

90 OSTEOMALACJA Zmniejszenie stosunku prawidłowo zmineralizowanej tk kostnej do niezmineralizowanej bez zmniejszenia masy kostnej Przyczyna: niedobór Vit D, hipofosfatemia, hipokalcemia, zaburzenia wchłaniania, stan po gastrectomii, niewydolność trzustki, niewydolność nerek, niewydolnośćwątroby Może współistnieć z osteoporozą

91 Osteomalacja Vit D2 - wchłanianie Vit D3 - w skórze
Hydroksylacja hydroxycholekalcyferolu w wątrobie do kalcytriolu I do dihydroxycholekalcyferolu w nerkach

92 Osteomalacja - objawy Bóle kostne: kręgosłup, żebra, kości biodrowe, miednicy, kończyn Bóle nasilają się przy ruchach Deformacje kości obciążonych Patologiczne złamania

93 Osteomalacja- postępowanie
Vit D Zesp. Złego wchłaniania Dieta Leki żółciopędne Enzymy trawienne Niewydolność nerek Aktywna vit D i wapń Leki wiążące fosforany Ch. wątroby: VitD, dieta

94 Choroba zwyrodnieniowa stawów
Choroba ze zużycia chrząstki szklistej, warstwy podchrzęstnej kości i tkanek okołostawowych Najczęstsza przyczyna kalectwa po 65 rż. : starzenie, otyłość, liczne urazy, stany zapalne, ch. metaboliczne

95 Choroba zwyrodnieniowa stawów
Objawy: Bóle Ograniczenie ruchopmości Deformacje Nasilenie bólu przy ruchu i obciążeniu

96 Choroba zwyrodnieniowa stawów
Leczenie i rehabilitacja Redukcja bólu Leki p-zapalne? Ćwiczenia na zakres ruchów Ćwiczenia wzmacniające i wytrzymałościowe Zabiegi rehabilitacyjne np.: magneto, laseroterapia, krioterapia itd. Powikłania leczenia : ch. wrzodowa i jej powikłania

97 Choroba zwyrodnieniowa stawów
Czynniki wpływające na rozwój: Złamania Stany bólowe, nierównomierne obciążenie Udar mózgu Niewydolność krążenia Ch. naczyń obwodowych Depresja Neurologiczne: zanik mięśni, koordynacji ruchowej

98 Polimialgia reumatyczna i zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe
Zespół chorobowy Ból i sztywność mięśni obręczy barkowej i biodrowej Zapalenie tt. Skroniowych i tt. Czaszkowych Częste współistnienie, częściej kobiety 10 x częściej po 80 rż

99 Polimialgia reumatyczna i zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe
Nacieczenie komórkowe błony wewnętrznej tętnic (kk. Langerhansa) Ból zapalny miejscowo Wtórne do niedokrwienia objawy Powikłania niedokrwienia

100 zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe
Objawy: Pulsujący ból głowy Zaczerwienienie , obrzęk, guzki nad tętnicą Martwica w ciężkich postaciach Objawy z innych tętnic: ocznej, szyjnej itd

101 Polimialgia Symetryczny ból Sztywność mięśni obręczy Poranna sztywność
Często depresja, spadek masy ciała, gorączka 15% cechy zapalenia stawów kolanowych, mostkowo-obojczykowych 10% kaszel, ból gardła, chrypka Nerki, wątroba, tarczyca

102 Polimialgia reumatyczna i zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe
Rozpoznanie: morfologia, OB., CRP, biopsja t. Skroniowej Leczenie: glikokortykosterydy

103 RZS reumatoidalne zapalenie stawów
Przewlekałe schorzenie przebiegające z zapaleniem stawów obwodowych, stopniowo prowadzące do zniszczenia struktury stawu i tkanek okołostawowych Choroba rozwija się w średnim wieku, ale pełne objawy występują u osób starszych

104 Objawy RZS Proces zapalny błony maziowej Przerost maziówki
Zanik chrząstki Niszczenie nasad kości I tkanek okołostawowych

105 Objawy RZS Początek ostry lub podstępnie postępujący
Gorączka, obrzęk, bóle, ograniczenie ruchomości Sztywność poranna Najczęściej stawy: nadgarstka, śródręczno-paliczkowe, międzypaliczkowe

106 Objawy RZS Liczne stawy przy dłuższym przebiegu
Górne kęgi szyjne-> zniszczenie więzadła poprzecznego kręgu szczytowego Ulnaryzacja palców Zwichnięcia palców

107 Objawy zaawansowanego RZS
Rozległe przykurcze Deformacje stawów Podwichnięcia wielu stawów kalectwo

108 Objawy RZS- obraz rtg Osteoporoza przynasadowa
„zwężenie” szpar stawowych ( zanik chrząstki) Nadżerki krawędzi kostnych Jamki kostne nasad

109 RZS - leczenie p-bólowe niesterydowe leki p-zapalne Metotrexat
Chlorochina (arechin) Sole złota Specyficzne p-ciała sterydy

110 RZS - rehabilitacja Zachowanie ruchomości stawów
Utrzymanie siły mięśniowej Samoobsługa !!!!! Psychoterapia Zabiegi rehabilitacji wspomagające np. krioterapia, laseroterapia itp

111 Inne schorzenia układu ruchu
Zespół cieśni kanału nadgarstka Spondylo-artroza kręgosłupa Choroby mięśni i przewodnictwa nerwowo- mięśniowego np. miastenia, miopatie ( np. posterydowa) Ubytek masy mięśniowej Schorzenia neurologiczne: np. udar mózgu, Parkinsonizm itp

112 Inne schorzenia układu ruchu
Koślawy paluch Ostroga piętowa Bóle stóp

113

114 Rehabilitacja wysiłkowa
Cel: Poprawa wydolności Poprawa siły mięśniowej i ruchomości stawów Poprawa koordynacji ruchowej i równowagi Trening interwałowy min

115 Rehabilitacja wysiłkowa
Masa mięśniowa/tłuszcz Osteoporoza HDL Glikemia Insulinooporność Depresja

116 Ryzyko i ograniczenia wysiłku
Zwężenie zastawki aorty Zaawansowana choroba niedokrwienna serca Ciężka niewydolność krążenia Urazy i przeciążenia Niewydolność układu ruchu Osoby wysokiego ryzyka rozpoczynają ćwiczenia pod nadzorem

117 Kwalifikacja do rehabilitacji wysiłkowej
Próba wysiłkowa Wywiad + badania dodatkowe z oceną układu ruchu Cukrzyca – korekta leczenia Przyjmowane leki

118 Przerwanie testu wysiłkowego
AEV: wieloogniskowe, pary, TPV Spadek RR >10mmHg RR > 250/ lub > /115 FAP, FLAP, TPS Blok a-v Ból w klp, duszność, inne objawy Chromanie przestankowe

119 Przerwanie testu wysiłkowego
Obniżenie ST Uniesienie ST 85% max HR

120 Zalecenia dot. Treningu wysiłkowego
Rozgrzewka i zakończenie: 5-10 minłagodnych ćwiczeń rozluźniających Docelowa czętość HR = 65-80% Max HR 30 min zwiększenia HR 3-4 x tyg Stopniowo rozpoczynając od 2-3 min

121 Zalecenia dot. Treningu wysiłkowego
>75 lat mniejsze nasilenie i częściej Zalecenia AHA 3 x /tydz 50-60% 20-30 min Spacer, bieg, rower

122 Wysiłek w MET: 2-4 MET: 5-6 MET: spacer 3-5km Rower 10 km po płaskim
Pływanie z deską Prace domowe 5-6 MET: Spacer 6 km/godz Rower 13 km/godz Intensywna praca domowa

123 Wysiłek w MET: 7-8 MET: Chód 8km/godz Pływanie 800m w 30 min
Rower km/godz

124 Układ oddechowy- starzenie
Wentylacja Wymiana gazowa Odporność Kumulacja procesów chorobowych

125 wentylacja Podatność ściany klp Podatność płuc Funkcja przepony
Mięśnie oddechowe pomocnicze

126 Podatność płuc i ściany klp
Płuco starcze: Nadmiernie rozszerzenie pęcherzyków, Rozedma Ściana klp: Sztywność Ustawienie wdechowe, kyfoza Zmniejszenie ruchomości Wzrost pojemności zalegającej

127 Zaburzenia wentylacji
Natężony szczytowy przepływ wydechowy: FEV 1 Spadek Pa O2 Pojemność dyfuzyjna: (powierzchnia wymiany pęcherzykowo-włośniczkowej) Zaburzenia regulacji na hipoksję i hiperkapnię

128 Mechanizmy obronne płuc: oczyszczanie
Transport rzęskowy Osłabienie kaszlu Zaburzenia połykania

129 Mechanizmy obronne płuc:
odporność komórkowa (kk T) Odporność humoralna Zapalenie płuc czwarta przyczyna zgonu u osób starszych Przebieg podstępny ( brak gorączki) Przewlekłe zapalenie płuc

130 gruźlica Skąpe objawy Brak skuteczności szczepienia- anergia
Gruźlica popierwotna Negatywny test skórny- anergia

131 grypa Cięższy przebieg Zapalenie płuc Powikłania pogrypowe
Powikłania z układu krążenia Wtórne bakteryjne nadkażenie Wysoka śmiertelność

132 Przewlekła obturacyjna choroba płuc POCHP
Obturacja dróg oddechowych Obniżenie stos natężonej objętości wydechowej jednosekundowej do natężonej pojemności życiowej Przewlekłe zapalenie oskrzeli Rozedma oskrzeli Choroba oskrzelików Astma oskrzeli Rozstrzenie oskrzeli

133 POCHP: 6-10% osób starszych Przyczyna: palenie tytoniu, płuco farmera,
Objawy: przewlekły kaszel z wykrztuszaniem przez co najmniej trzy miesiące w roku przez kolejne dwa lata Kaszel z wykrztuszaniem, duszność, świsty, oddychanie przez zasznurowane usta FEV1 < 80% FVC Pink puffer, blue blotter

134 POCHP Rehabilitacja Utrzymanie samodzielności
Zmniejszenie hospitalizacji Depresja Ćwiczenia fizyczne i dieta Tlenoterapia Zapobieganie zakażeniom

135 Układ moczowo-płciowy
Nykturia 2/3 osób po 65 r.ż. Nietrzymanie moczu Zakażenia dróg moczowych Przerost gruczołu krokowego Wypadanie narządów rodnych Krwawienia z dróg rodnych

136 Nykturia Mniejsza rozciągliwość pęcherza Zaburzenia zagęszczania moczu
Przerost gruczołu krokowego Niewydolność krążenia (l. Moczopędne) Stosowane leki: moczopędne, p-depresyjne, psychotropowe, antycholinergiczne, p-histaminowe

137 Nietrzymanie moczu Częściej u kobiet
Towarzyszy schorzeniom układu moczowo-płciowego

138 Zakarzenia dróg moczowych i przerost gruczołu krokowego
Dyzuria- bolesne oddawanie moczu Częstomocz Gwałtowne parcie na mocz Nocne oddawanie moczu Białko w moczu Skłonność do nawrotów

139 Przerost gruczołu krokowego
Częstość wzrasta z wiekiem Różnicowanie z rakiem alfa-blokery Impotencja Leczenie operacyjne

140 Wypadanie narządów rodnych
Osłabienie dna miednicy, stan po histerectomii Rectocele Cystocele Enterocele Leczenie operacyjne Zachowawcze: krążki dopochwowe przetoki

141 Krwawienia z dróg rodnych
Badanie ginekologiczne

142 Choroby endokrynologiczne
Nadczynność/ niedoczynność tarczycy Cukrzyca Menopauza Inne

143 Nadczynność/ niedoczynność tarczycy u osób starszych
Zaburzenia rytmu, rzadziej tachykardia, dusznica bolesna, niewydolność serca, rzadsza hiperfagia, utrata masy ciała, częściej zaparcia, apatia, depresje, osłabienie mięśniowe, bóle stawów Niedoczynność: Zmęczenie, apatia, depresja, bóle mięśniowe, zaparcia, suchość skóry,nietrzymanie moczu, bóle stawowe

144 hipoglikemia Poty, tachykardia, osłabienie, drżenia, nadpobudliwość, lub senność, mrowienie ust, ból głowy, zaburzenia widzenia, splątanie,

145 Śpiączka hiperosotyczna
Hiperglikemia Diureza osmotyczna Niskie pragnienie Odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe

146 Przytarczyce Nadczynność: Parathormon(PTH), oseoporoza, osteomalacja, hiperkalciuria, kamica nerkowa Niedoczynność: tężyczka,

147 menopauza Zmiany hormonalne Napady naczynioruchowe Miażdżyca
Zmiany zanikowe narządów rodnych

148 Układ pokarmowy Ubytki uzębienia, zapalenia jamy ustnej
Przepuklina rozworu przełykowego Zespół złego wchłaniania Bóle brzucha Zaparcia Nietrzymanie stolca Uchyłki jelita Krew w stolcu

149 Ubytki uzębienia, zapalenia jamy ustnej
Próchnica Zużycie Choroby przyzębia Stany zapalne ( protezy), grzybice Zanik i degeneracja kości szczęki i żuchwy Zaburzenia wytwarzania i p[rzepływu śliny

150 Przepuklina rozworu przełykowego
Przepuklina wślizgowa żołądka i przełyku: Bóle w dołku podsercowym i w klp Puste i kwaśne odbijania Dolegliwości często zależne od pozycji: nasilają się w pozycji leżącej szczególnie po posiłku Podobne objawy: kurcz przełyku, zaburzenia czynnościowe, czynniki psychogenne, aerofagia, dyspepsje

151 Zespół złego wchłaniania
Zanikowe zapalenie i zanik błony śluzowej żołądka : niedokrwisość złośliwa, stan przedrakowy Utrata zewnątrzwydzielniczej f-cji tyrzustki Gorsze wchłanianie tłuszczów i rozpuszczonych w nim vitamin A, D, K, A Achlorhydria i niedobór czynnika wewnętrznego, niedobór Vit B12 Niedobór żelaza?? – głównie utrata

152 Bóle brzucha Dyspepsja Przepuklina rozworu przełykowego
Choroba wrzodowa Zaburzenia czynnościowe Niedokrwienie Uchyłkowatość Zapalenie uchyłków

153 Zaparcia Megacolon, zaklinowanie mas kałowych
Hipertoniczne jelito grube Obniżone pragnienie i łaknienie Brak aktywności fizycznej Depresja, zaburzenia neurogenne, niedoczynność tarczycy, niektóre leki: Ca-blokery, opioidy, p-depresyjne, spazmolityki, moczopędne itd Niedokrwienie jelita, nowotwory, uchyłkowatość Nieprawidłowa dieta- ubogoresztkowa

154 Zaparcia Powikłania: Omdlenia przy defekacji Niedrożność jelit
Toksemia Hemoroidy przetoki

155 Nietrzymanie stolca Utrata zależnej od woli kontroli nad wydalaniem stolca: Upośledzona funkcja zwieracza odbytu: samoistna , pourazowa, lub neurogenna Stany zapalne Biegunka Obniżenie krocza, Zaklinowanie mas kałowych

156 Uchyłki jelita Do 40% po 65 r.ż, 50% po 80 r.ż.
Wypuklenia błony śluzowej poprzez warstwy mięśni gładkich, którym towarzyszą bolesne skurcze Osłabienie i zanik mięśni gładkich, prawdopodobnie z powodu diety ubogiej w błonnik Zapalenia uchyłków

157 Krew w stolcu Żylaki odbytu Uchyłki jkelita grubego nowotwory

158 Układ nerwowy Starzenie Brak regeneracji Gromadzenie lipofuscyny
Zaburzenia układu dopaminergicznego- ch Alzheimera, Parkinsonizm Zaburzenia snu Demencja, otępienie

159 Demencja, otępienie 15% osób po 65r.ż. Ma zaburzenia funkcji poznawczych Otępienie Zespoły amnestyczne Utrata f-cji poznawczych

160 Otępienie Osłabienie myślenia abstrakcjnego
zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni Afazja, agnozja Zmiany osobowości Przyczyna: miażdżyca, choroby naczyniowe, ch. Alzheimera, Parkinsona, cukrzyca, niedobory witaminowe, udary mózgu

161 Parkinsonizm > 2% po 50r.ż. Niedobór dopaminy w mózgu
Zanik istoty czarnej Objawy: drżenia mięśniowe, zaburzenia chodu, sztywność mięśniowa, zaburzenia równowagi, zaburzebnia nastroju, depresja Leczenie inhibitorami MAO

162 Zaburzenia psychiki Upośledzenie pamięci Upośledzenie inteligencji
zaburzenia snu Depresje Nerwica lękowa i psychoorganiczne Współzależność zdrowia fizycznego i psychicznego

163 Depresja 15-30% osób w wieku podeszłym
Obniżenie nastroju, drażliwość, zaburzenia emocjonalne, poczucie niskiej wartości, osamotnienia, izolacji, myśli o śmierci, zaburzenia snu, łaknienia


Pobierz ppt "STARZEJEMY SIĘ Paweł Dąbrowski Oddział Kardiologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google