Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OD KONTROLI DO AUDITU HACCP J.Augustyniak. 2 Relacje między GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, TQM GMP HACCP ISO 9000 ISO 9000 HACCP GMP GHP TQM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OD KONTROLI DO AUDITU HACCP J.Augustyniak. 2 Relacje między GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, TQM GMP HACCP ISO 9000 ISO 9000 HACCP GMP GHP TQM."— Zapis prezentacji:

1 OD KONTROLI DO AUDITU HACCP J.Augustyniak

2 2 Relacje między GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, TQM GMP HACCP ISO 9000 ISO 9000 HACCP GMP GHP TQM

3 3 Kodeksy GMP Konieczna formalna ocena (UE) co przewiduje już krajowa ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia także dla poradników handlu środkami spożywczymi Oceny zgodności z wymaganiami higieny mają dokonywać organy urzędowej kontroli żywności WAŻNE DLA OBIEKTYWNEJ OCENY

4 4 Kodeksy GMP Obowiązek producentów żywności wdrożenia Dobrej Praktyki Produkcyjnej bądź Dobrej Praktyki Rolniczej Dobrej Praktyki Kateringowej Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej przez małe firmy Postanowienie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 11 maja 2001 r. i ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 24 lipca 2002r.

5 5 AUDIT systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia w jakim stopniu spełniono uzgodnione kryteria auditu - pkt.3.9.1 ISO 9000:2000 -

6 6 AUDIT........i KONTROLA Ustawa wymusza kontrole bez wcześniejszego uprzedzenia kontrolowanego podmiotu o terminie i zakresie kontroli Lepsza znajomość kontrolowanego podmiotu Możliwość krótkich kontroli inspekcyjnych Ukierunkowana specyficznie kontrola

7 7 CELE AUDITU Audit systemu zarządzania (wg ISO 19011) ma m.in. na celu: 1. stwierdzenie zgodności systemu zarządzania auditowanego z kryteriami auditu, 2. stwierdzenie, czy system zarządzania został właściwie wdrożony i jest właściwie utrzymywany, 3. określenie słabych elementów systemu, w których można się udoskonalić, 4. ocenę zdolności wewnętrznego procesu przeglądu wykonywanego przez kierownictwo w celu zapewnienia ciągłej odpowiedzialności i skuteczności systemu zarządzania, 5. przedstawienie klientowi wyników auditu w sposób jasny i stanowczy w czasie uzgodnionym w planie auditu, 6. przedstawienie zaleceń dotyczących doskonalenia systemu zarządzania, jeżeli uzgodniono to w zakresie auditu.

8 8 TYPY AUDITÓW Typy auditów Audit wewnętrzny- 1-szej strony Przeprowadzany przez pracowników firmy Audit zewnętrzny Klienta- II-giej strony Przeprowadzany przez klienta lub jego przedstawiciela Certyfikacyjny-III-ciej strony Przeprowadzany przez niezależne organy certyfikujące

9 9 KATEGORIE NIEZGODNOŚCI Kategoria 1 Poważna Punkt wstrzymujący Kategoria 2 Drugorzędna Możliwość poprawy

10 10 ZASADA POSZUKIWANIA FAKTÓW Nie wyzbywaj się wątpliwości i pytaj o wszystko Poznaj różnice pomiędzy stwierdzeniami płynącymi z racjonalnych dowodów, a tymi, które są jedynie perswazją Bądź precyzyjny w słowach i oczekuj precyzji od innych Spodziewaj się błędów nawet w Piśmie Świętym

11 11 DOWÓD AUDITOWY Zapisy, oświadczenia, fakty lub innego rodzaju informacje, które są istotne z punktu widzenia kryteriów auditu i które można zweryfikować

12 12 PROCES WYWIADU Pytanie Słuchanie odpowiedzi Jednoczesna obserwacja Jeśli trzeba – prośba o powtórzenie lub uzupełnienie Podejmowanie decyzji Notowanie Upewnienie się czy auditowany rozumie o czym mówimy

13 13 UZYSKIWANIE INFORMACJI Dwoje oczu Dwoje uszu Jedne usta

14 14 PYTANIA OTWARTE Co? Dlaczego? Kiedy? Jak? Gdzie? Kto?

15 15 AUDIT BO............ Trudno świadczyć o jakości produktu nie śledząc stabilności warunków procesu- potwierdzenie stałej jakości możliwe poprzez audit procesu Zapowiedziany mobilizuje do intensyfikacji działań przed wizytacją Możliwość lepszego zorganizowania nadzoru – przygotowujemy plan dotyczący obszaru i zaangażowania ludzi z ocenianej firmy Możliwość doskonalenia - poprzez śledzenie poprawy zgodnie z nadzorem nad działaniami poaditowymi Uwzględnianie dokumentów odniesienia dot. jakości i bezp. przywołanych przez jednostkę organizacyjną


Pobierz ppt "OD KONTROLI DO AUDITU HACCP J.Augustyniak. 2 Relacje między GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, TQM GMP HACCP ISO 9000 ISO 9000 HACCP GMP GHP TQM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google