Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OD KONTROLI DO AUDITU HACCP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OD KONTROLI DO AUDITU HACCP"— Zapis prezentacji:

1 OD KONTROLI DO AUDITU HACCP
J.Augustyniak

2 Relacje między GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, TQM
GMP HACCP ISO

3 WAŻNE DLA OBIEKTYWNEJ OCENY
Kodeksy GMP Konieczna formalna ocena (UE) co przewiduje już krajowa ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia także dla poradników handlu środkami spożywczymi Oceny zgodności z wymaganiami higieny mają dokonywać organy urzędowej kontroli żywności WAŻNE DLA OBIEKTYWNEJ OCENY

4 Dobrej Praktyki Kateringowej Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
Kodeksy GMP   Obowiązek producentów żywności wdrożenia Dobrej Praktyki Produkcyjnej bądź Dobrej Praktyki Rolniczej Dobrej Praktyki Kateringowej Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej przez małe firmy Postanowienie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 11 maja 2001 r. i ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 24 lipca 2002r.

5 AUDIT ” systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia w jakim stopniu spełniono uzgodnione kryteria auditu” - pkt ISO 9000:2000 -

6 AUDIT i KONTROLA Ustawa wymusza „kontrole bez wcześniejszego uprzedzenia kontrolowanego podmiotu o terminie i zakresie kontroli”  Lepsza znajomość kontrolowanego podmiotu Możliwość krótkich kontroli inspekcyjnych Ukierunkowana specyficznie kontrola

7 CELE AUDITU Audit systemu zarządzania (wg ISO 19011) ma m.in. na celu:
stwierdzenie zgodności systemu zarządzania auditowanego z kryteriami auditu, stwierdzenie, czy system zarządzania został właściwie wdrożony i jest właściwie utrzymywany, określenie słabych elementów systemu, w których można się udoskonalić, ocenę zdolności wewnętrznego procesu przeglądu wykonywanego przez kierownictwo w celu zapewnienia ciągłej odpowiedzialności i skuteczności systemu zarządzania, przedstawienie klientowi wyników auditu w sposób jasny i stanowczy w czasie uzgodnionym w planie auditu, przedstawienie zaleceń dotyczących doskonalenia systemu zarządzania, jeżeli uzgodniono to w zakresie auditu.

8 TYPY AUDITÓW

9 KATEGORIE NIEZGODNOŚCI

10 ZASADA POSZUKIWANIA FAKTÓW
Nie wyzbywaj się wątpliwości i pytaj o wszystko Poznaj różnice pomiędzy stwierdzeniami płynącymi z racjonalnych dowodów, a tymi, które są jedynie perswazją Bądź precyzyjny w słowach i oczekuj precyzji od innych Spodziewaj się błędów nawet w Piśmie Świętym

11 DOWÓD AUDITOWY Zapisy, oświadczenia, fakty lub innego rodzaju informacje, które są istotne z punktu widzenia kryteriów auditu i które można zweryfikować

12 PROCES WYWIADU Pytanie Słuchanie odpowiedzi Jednoczesna obserwacja
Jeśli trzeba – prośba o powtórzenie lub uzupełnienie Podejmowanie decyzji Notowanie Upewnienie się czy auditowany rozumie o czym mówimy

13 UZYSKIWANIE INFORMACJI
Dwoje oczu Dwoje uszu Jedne usta

14 PYTANIA OTWARTE Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego?

15 AUDIT BO Trudno świadczyć o jakości produktu nie śledząc stabilności warunków procesu- potwierdzenie stałej jakości możliwe poprzez audit procesu Zapowiedziany mobilizuje do intensyfikacji działań przed wizytacją Możliwość lepszego zorganizowania nadzoru – przygotowujemy plan dotyczący obszaru i zaangażowania ludzi z ocenianej firmy Możliwość doskonalenia - poprzez śledzenie poprawy zgodnie z nadzorem nad działaniami poaditowymi Uwzględnianie dokumentów odniesienia dot. jakości i bezp. przywołanych przez jednostkę organizacyjną


Pobierz ppt "OD KONTROLI DO AUDITU HACCP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google