Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych Microsoft access 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych Microsoft access 2007."— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych Microsoft access 2007

2 Baza danych to zbiór powiązanych z sobą informacji, zorganizowanych w określoną strukturę
Relacyjna baza danych – dane w postaci cyfrowej umieszczone w kilku tabelach pozostających w ścisłym związku z sobą System zarządzania bazami danych – program komputerowy, który słuzy do przechowywania i modyfikacji danych (microsoft access, MySQL, Oracle, SyBase SQL – język zapytań strukturalnych, stworzony do obslugi baz danych

3 Uporządkowany zbiór danych, przechowywany w ujednolicony sposób i mogą być poddawane różnym operacjom: przeglądaniu, wyszukiwaniu, zamienianiu, kopiowaniu itp/ Tabela Rekord – wiersz tabeli Pole – to kolumna tabeli, zawiera dane jednego, określonego typu

4 Inne obiekty bazy danych
Kwerenda – to zapytanie umożliwiające wyświetlanie pól i rekordów z tabel lub z innych kwerend według kryteriów ustalonych przez użytkownika, a także porządkowanie danych, wykonywanie obliczeń czy aktualizację danych. Formularz – to obiekt upraszczający proces wprowadzania i aktualizacji danych Raport – to prezentacja wybranych informacji z bazy danych. Wykonuje się je najczęściej w formie wydruku


Pobierz ppt "Bazy danych Microsoft access 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google