Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Każdy obiekt jest scharakteryzowany poprzez: tożsamość – daje się jednoznacznie wyróżnić; stan; zachowanie. W analizie obiektowej podstawową strukturą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Każdy obiekt jest scharakteryzowany poprzez: tożsamość – daje się jednoznacznie wyróżnić; stan; zachowanie. W analizie obiektowej podstawową strukturą"— Zapis prezentacji:

1 1 Każdy obiekt jest scharakteryzowany poprzez: tożsamość – daje się jednoznacznie wyróżnić; stan; zachowanie. W analizie obiektowej podstawową strukturą modelowania jest: obiekt (klasa) System jest przedstawiony jaki kolekcja obiektów o określonych cechach (atrybutach) i realizujących zadania z wykorzystaniem metod (funkcji). Dynamiczna strona systemu jest opisana poprzez model interakcji pomiędzy obiektami, które zachodzą po przesłaniu przez obiekt komunikatu i są zobrazowane na tak zwanych diagramach interakcji. ANALIZA OBIEKTOWA Podstawowe cechy: Dziedziczenie (klasy nadrzędne i podrzędne) Hermetyzacja (metody związane z klasą)

2 2 Kolejność czynności w analizie obiektowej 1.Określenie wymagań użytkownika – inżynieria wymagań 2.Identyfikacja klas obiektów 3.Określenie i zdefiniowanie atrybutów obiektów 4.Identyfikacja związków związków zachodzących pomiędzy klasami obiektów oraz relacji – generalizacja i specjalizacja 5.Identyfikacja i zdefiniowanie metod obiektów 6.Zdefiniowanie części dynamicznej systemu – interakcji między obiektami

3 3 Różnice System strukturalnySystem obiektowy

4 4 Pojęcie bazy danych Czym jest baza danych – Pamięć trwała danych (persistant data) – Określona struktura i reguły integralności Cele użytkowania BD – Niezawodność zapisu – Integralność danych – Sprawność zapytań – Wygodne interfejsy – Wielodostęp – Zabezpieczenia dostępu

5 5 Relacja Krotka Klucze Indeksy Redundancja Normalizacja - postacie Bazy relacyjne – przedmiot ISZ Pojęcia

6 6 System zarządzania bazą danych (DBMS) Database Management System Program lub zbiór programów działający na serwerze bazy danych Pośredniczy (koniecznie!) w uzyskaniu dostępu do danych w bazie Systemy informacyjne z reguły wykorzystują bazy danych – zwykle systemy relacyjne (RDBMS). Baza danych - fundament SI

7 7 Uniezależniają programy korzystających z danych od reprezentacji fizycznej tych danych Zapewniają mechanizmy dostępu do danych –języki zapytań i manipulacji danymi –optymalizacja dostępu Zapewniają ochronę i bezpieczeństwo danych –autoryzacja dostępu –ochrona spójności –niekiedy mechanizmy odtwarzania po awarii –zabezpieczenia dostępu –niezawodność Zapewniają możliwość scentralizowanego administrowania danymi Zapewniają wielodostęp - zarządzanie transakcjami Zapewniają dostęp przez sieć –różne architektury i interfejsy dostępu –mechanizmy dla rozproszonych BD Rola DBMS

8 8 Zapewniają wydajność – wydajne przetwarzanie transakcji – szybkie wyszukiwanie Zapewniają otwartość – elastyczność dostępu do danych – współdziałanie z różnymi źródłami danych Zapewniają możliwości rozwoju – skalowalność - możliwość rozrastania się systemu w miarę upływu czasu i zwiększania liczby jego użytkowników, bez konieczności rewolucyjnych zmian projektowych. – przenośność – możliwości pracy rozproszonej (z chwilę powiemy..) Rola DBMS c.d.

9 9 Baza danych DBMS Metadane (słownik) struktura danych reguły integralności prawa dostępu Dane Języki dostępu do danych Budowa proceduralne nieproceduralne Typ dostępu nawigacyjne (rekord bieżący) zwracające struktury (np. tabele) Składniki systemów informacyjnych z bazami danych Aplikacja Warstwa sieciowa Środowiska wykonania aplikacji (DBMS, runtime, serwery aplikacyjne, kontenery itp.) Moduły aplikacji

10 10 Typy modułów aplikacji Formularze Interaktywne Do przeglądania i edycji danych Sposób prezentacji zwykle ustalony Raporty Zwykle wsadowe Sposób prezentacji sztywny lub mało elastyczny Wynik zwykle przystosowany do wydruku Moduły analityczne Do interaktywnej analizy danych Sposób prezentacji elastyczny w ramach pewnego modelu (np. analizy wielowymiarowej) Programy przetwarzające Przetwarzające dane z bazy i umieszczające wyniki w bazie Interfejsy do innych systemów Moduły importujące i eksportujące dane Interfejsy bezpośrednie (bramki itp.) Zapytania doraźne Tworzone przez użytkownika za pomocą odpowiednich narzędzi - np. monitor MySQL


Pobierz ppt "1 Każdy obiekt jest scharakteryzowany poprzez: tożsamość – daje się jednoznacznie wyróżnić; stan; zachowanie. W analizie obiektowej podstawową strukturą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google