Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE EMISJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE EMISJI"— Zapis prezentacji:

1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE EMISJI
Budynki efektywne energetycznie i ich wpływ na sektor energii Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 8 kwietnia 2014 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

2 Zakres Kierunki zmian wynikające z prawodawstwa
Promowanie zmian: wzrost efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Synergia działań Układy zaopatrzenia w energię o wysokiej efektywności energetycznej Podsumowanie ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

3 Kierunki zmian wynikające z prawodawstwa (sektor budowlany)
Ustawa prawo budowlane ( z późn. zm.) + rozporządzenia w sprawie warunków technicznych … oraz w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków … Ustawa o efektywności energetycznej (od ). Spodziewane efekty (realizacja pakietu 3x20%): Wzrost wykorzystania energii pierwotnej odnawialnej, Obniżenie emisji CO2 do atmosfery, Zmniejszenia zużycia energii u odbiorców końcowych, Wzrost efektywności energetycznej w produkcji i dystrybucji (zmniejszenie strat), Uzyskanie do roku 2016 oszczędności energii końcowej (finalnej) o 9% (białe certyfikaty). ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

4 Kierunki zmian wynikające z prawodawstwa (sektor budowlany)
Nowelizacja Dyrektywy (2010/31/EU) z maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadza budynki o prawie zerowym zużyciu energii (very low and close to zero energy buildings), Po – wszystkie nowe budynki o niemal zerowym zużyciu energii, Po – budynki nowe zajmowane przez władze publiczne o niemal zerowym zużyciu energii, Po roku 2015 – wymagania okresu przejściowego; Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (lipiec 2013) – plan poprawy charakterystyki energetycznej budynków do roku 2021. ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

5 Kierunki zmian wynikające z prawodawstwa
Budynek o niemal zerowym zużyciu energii (close to zero energy buildings) oznacza budynek o bardzo wysokiej efektywności energetycznej określonej liczbowo wg jednolitej procedury (wspólne ramy do obliczania charakterystyki energetycznej wydane przez Komisje Europejską – ) Niemal zerowa lub bardzo mała ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim procencie z energii ze źródeł odnawialnych (w tym ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu lokalizacji budynku) ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

6 Energia w Unii Europejskiej (UE27)
________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

7 Energia w Polsce Zużycie energii pierwotnej i finalnej w Polsce ( ) – 5,3% UE ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

8 Energia w Polsce Struktura zużycia energii finalnej w gospodarstwach domowych (łącznie 19,0 mln Mgoe) ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

9 Energia w Polsce Sektor budownictwa
Obiekty i budynki (gospodarstwa domowe i usługi): łączne zużycie energii finalnej 25,6 mln Mgoe (39,7% zużycia krajowego) Zużycie energii w budownictwie (w cyklu życia): Wytwarzanie materiałów i komponentów, transport, wznoszenie budynku – 12%. Użytkowanie (ogrzewanie, wentylacja, c.w.u., oświetlenie, urządzenia elektryczne – 84%. Konserwacja, naprawy, renowacja – 4%. Obiekty i budynki – relatywnie duże zużycie energii i potencjalnie wysoki poziom redukcji. ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

10 Wybrane narodowe plany realizacji budynków niskoenergetycznych w krajach UE
Poziom odniesienia w Polsce – WT’08 _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

11 Potencjał oszczędności w budynkach istniejących
(Niemcy) Potencjału redukcji energii grzewczej końcowej w budynkach mieszkalnych (Niemcy) ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

12 Potencjał oszczędności w budynkach istniejących (Polska)
1 – poziom realnego zużycia energii po termomodernizacji, EP – energia pierwotna, EK – energia końcowa (finalna) Potencjału redukcji energii grzewczej końcowej w budynkach mieszkalnych w Polsce ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

13 Efektywność energetyczna Potencjał efektywnego wykorzystania energii
Wg: Fundacja EWE 2009 Potencjał oszczędności energii w eksploatacji budynków – 142,5 TWh, co odpowiada ca. 12,2 mln Mgoe energii finalnej w skali rocznej (docelowo) _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

14 Kierunki zmian w sektorze budownictwa
wznoszenie nowych budynków efektywnych energetycznie (nZEB), poprawa efektywności energetycznej budynków istniejących oraz systemów TWB, wzrost udziału energii odnawialnej, poprawa parametrów energetyczno-ekologicznych. _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

15 Ochrona cieplna i szczelność budynku a wykorzystanie OŹE
Poprawa ochrony cieplnej budynku UMOŻLIWIENIE lub lepsza efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii 1 – redukcja zapotrzebowania energii 2 – udział energii odnawialnej S Y N E R G I A ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 15

16 Budynki efektywne energetyczne (nZEB) Przyspieszenie zmian
Budynki mieszkalne nowe w skali roku: Mieszkania w budynkach wielorodzinnych – 65 tys., Budynki jednorodzinne – 70 tys., Łączna powierzchnia – ca. 14 mln m2, Poprawa charakterystyki energetycznej – do standardu po dodatkowe nakłady ca. 2,7 mld zł, Oszczędność paliwa – tys. Mgoe rocznie, Redukcja emisji – przynajmniej 17 tys. MgCO2 rocznie. ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

17 Budynki efektywne energetyczne (nZEB) Przyspieszenie zmian
Mechanizmy wsparcia NFOŚiGW 2014: Program PROJEKT – poprawa efektywności energetycznej, Inteligentne sieci energetyczne (ISE), Energooszczędne budynki użyteczności publicznej (LEMUR), Dopłaty na budowę domów energooszczędnych, Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach; Program - Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii (BOCIAN); Program – System zielonych inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Biogazownie rolnicze Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę. ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

18 Dostarczanie energii odnawialnej do budynku
Centralnie Granica oceny systemowej obejmuje źródło energii systemu ciepłowniczego oraz sieć przesyłową Lokalnie Granica oceny systemowej obejmuje źródło energii w budynku ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 18

19 Cechy systemów zaopatrzenia w energię – lokalnych i zdalaczynnych
Cechy nowoczesnych systemów zaopatrzenia w energię: Małe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej na jednostkę energii końcowej, Niska emisja ditlenku węgla i innych gazów na jednostkę energii końcowej Ograniczenie lub wyeliminowanie tzw. emisji niskiej (również ze źródeł ciepła gazowych i olejowych) Niezawodność i bezpieczeństwo dostawy ciepła Akceptowalna i konkurencyjna cena ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

20 Budynki efektywne energetycznie (nZEB) Przykład osiedla budynków wielorodzinnych pasywnych w Innsbrucku ( ) Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych Lodenareal w Innsbrucku: NEUE HEIMAT TIROL – budynki socjalne do wynajęcia (łącznie 354 mieszkania), Łączna powierzchnia mieszkalna – m2, 405 miejsc w garażu, DIN A4 – 189 mieszkań, TEAM K2 – 165 mieszkań, Fa. ZIMA – 128 mieszkań komercyjnych (8200 m2 powierzchni), Cały kompleks – 482 mieszkania (34100 m2 ), Źródło ciepła – lokalne (biomasa/gaz). Poziom zużycia energii dla ogrzewania – ciepło użytkowe 9 kWh/(m2a) Oszczędności roczne – ca 178 Mgoe _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

21 Budynki efektywne energetycznie (nZEB)
Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych Lodenareal w Innsbrucku – 3 moduły mieszkaniowe _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

22 Budynek modernizowany (rewitalizacja) - nZEB
Widok budynku przed zmianami (BJ 1960) Mundenheim – GAG Ludwigshafen (Niemcy) 12 mieszkań – zużycie ciepła 250 kWh/(m2a) Widok budynku po zmianach (2002) Mundenheim – GAG Ludwigshafen (Niemcy) 12 mieszkań – zużycie ciepła 17 kWh/(m2a) _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

23 Nowoczesne układy skojarzone – technologie wielopaliwowe
CHP Horsens Dania – 1992 Waste-fired CHP Plant Elektrociepłownia średniej mocy CHP Horsens/Dania: Moc nominalna 35 MWe i 45 MWth; Paliwo – odpady komunalne 2x 5 Mg/h oraz gaz ziemny 5500 m3/h. Produkcja w roku 2006: Ciepło – MWhth; Energia elektryczna – MWhe; Zużycie paliwa: odpady komunalne – Mg, gaz ziemny – 21 mln m3. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla produkcji ciepła: wP = 0,43. ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

24 Nowoczesne układy skojarzone – technologie wielopaliwowe
Waste CHP Plant Frederikshavn Dania Elektrociepłownia średniej mocy CHP Frederikshavn/Dania: Moc nominalna 2,5 MWe i 12,5 MWth; Paliwo – odpady komunalne 1x 5,5 Mg/h. Produkcja w roku 2006: Ciepło – MWh; Energia elektryczna MWh; Zużycie paliwa: odpady komunalne – Mg, olej opałowy – 30 Nm3. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla produkcji ciepła: wP = 0,20. ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

25 Nowoczesne układy skojarzone
– wskaźniki oceny DREWAG Dresden 2009 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014

26 Podsumowanie Wzrost efektywności energetycznej budynków umożliwia szersze zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w systemach zaopatrzenia w ciepło lokalnych i zdalaczynnych oraz poprawę ich efektywności energetycznej, a tym samym poprawę efektywności energetycznej budynków Ustawa o efektywności energetycznej daje szansę na wprowadzanie zmian w systemach zaopatrzenia w energię/ciepło, poprawiających ich parametry energetyczno- ekologiczne. Zwiększenie udziału kogeneracji wysokosprawnej i odnawialnych źródeł energii jest jednym z priorytetowych kierunków działania. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii jest niezbędne z punktu widzenia wdrożenia budynków o „niemal zerowym zużyciu energii” i niemal zerowej emisji zanieczyszczeń do atmosfery Środki wsparcia powinny być rozdzielone równomiernie na budynek i źródło energii ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 26

27 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE EMISJI
Budynki efektywne energetycznie i ich wpływ na sektor energii Dziękuję za uwagę ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014


Pobierz ppt "EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE EMISJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google