Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA."— Zapis prezentacji:

1 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 1 Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 8 kwietnia 2014 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE EMISJI Budynki efektywne energetycznie i ich wpływ na sektor energii

2 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 2 Zakres Kierunki zmian wynikające z prawodawstwa Promowanie zmian: wzrost efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Synergia działań Układy zaopatrzenia w energię o wysokiej efektywności energetycznej Podsumowanie

3 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 3 Kierunki zmian wynikające z prawodawstwa (sektor budowlany) Ustawa prawo budowlane (7.07.1994 z późn. zm.) + rozporządzenia w sprawie warunków technicznych … oraz w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków … Ustawa o efektywności energetycznej (od 15.04.2011). Spodziewane efekty (realizacja pakietu 3x20%): –Wzrost wykorzystania energii pierwotnej odnawialnej, –Obniżenie emisji CO 2 do atmosfery, –Zmniejszenia zużycia energii u odbiorców końcowych, –Wzrost efektywności energetycznej w produkcji i dystrybucji (zmniejszenie strat), –Uzyskanie do roku 2016 oszczędności energii końcowej (finalnej) o 9% (białe certyfikaty).

4 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 4 Kierunki zmian wynikające z prawodawstwa (sektor budowlany) Nowelizacja Dyrektywy (2010/31/EU) z maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadza budynki o prawie zerowym zużyciu energii (very low and close to zero energy buildings), Po 31.12.2020 – wszystkie nowe budynki o niemal zerowym zużyciu energii, Po 31.12.2018 – budynki nowe zajmowane przez władze publiczne o niemal zerowym zużyciu energii, Po roku 2015 – wymagania okresu przejściowego; Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (lipiec 2013) – plan poprawy charakterystyki energetycznej budynków do roku 2021.

5 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 5 Kierunki zmian wynikające z prawodawstwa Budynek o niemal zerowym zużyciu energii (close to zero energy buildings) oznacza budynek o bardzo wysokiej efektywności energetycznej określonej liczbowo wg jednolitej procedury (wspólne ramy do obliczania charakterystyki energetycznej wydane przez Komisje Europejską – 01.2012) Niemal zerowa lub bardzo mała ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim procencie z energii ze źródeł odnawialnych (w tym ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu lokalizacji budynku)

6 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 6 Energia w Unii Europejskiej (UE27)

7 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 7 Energia w Polsce Zużycie energii pierwotnej i finalnej w Polsce (1990-2010) – 5,3% UE

8 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 8 Energia w Polsce Struktura zużycia energii finalnej w gospodarstwach domowych (łącznie 19,0 mln Mg oe )

9 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 9 Energia w Polsce Sektor budownictwa Obiekty i budynki (gospodarstwa domowe i usługi): łączne zużycie energii finalnej 25,6 mln Mgoe (39,7% zużycia krajowego) Zużycie energii w budownictwie (w cyklu życia): 1.Wytwarzanie materiałów i komponentów, transport, wznoszenie budynku – 12%. 2.Użytkowanie (ogrzewanie, wentylacja, c.w.u., oświetlenie, urządzenia elektryczne – 84%. 3.Konserwacja, naprawy, renowacja – 4%. Obiekty i budynki – relatywnie duże zużycie energii i potencjalnie wysoki poziom redukcji.

10 _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 10 Wybrane narodowe plany realizacji budynków niskoenergetycznych w krajach UE Poziom odniesienia w Polsce – WT08

11 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 11 Potencjału redukcji energii grzewczej końcowej w budynkach mieszkalnych (Niemcy) Potencjał oszczędności w budynkach istniejących (Niemcy)

12 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 12 Potencjału redukcji energii grzewczej końcowej w budynkach mieszkalnych w Polsce Potencjał oszczędności w budynkach istniejących (Polska) 1 – poziom realnego zużycia energii po termomodernizacji, EP – energia pierwotna, EK – energia końcowa (finalna)

13 _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 13 Efektywność energetyczna Potencjał efektywnego wykorzystania energii Potencjał oszczędności energii w eksploatacji budynków – 142,5 TWh, co odpowiada ca. 12,2 mln Mg oe energii finalnej w skali rocznej (docelowo) Wg: Fundacja EWE 2009

14 _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 14 Kierunki zmian w sektorze budownictwa Kierunki zmian: wznoszenie nowych budynków efektywnych energetycznie (nZEB), poprawa efektywności energetycznej budynków istniejących oraz systemów TWB, wzrost udziału energii odnawialnej, poprawa parametrów energetyczno-ekologicznych.

15 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 15 Ochrona cieplna i szczelność budynku a wykorzystanie OŹE 1 – redukcja zapotrzebowania energii 2 – udział energii odnawialnej Poprawa ochrony cieplnej budynku Poprawa ochrony cieplnej budynku UMOŻLIWIENIE lub lepsza efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii UMOŻLIWIENIE lub lepsza efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii S Y N E R G I A

16 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 16 Budynki efektywne energetyczne (nZEB) Przyspieszenie zmian Budynki mieszkalne nowe w skali roku: Mieszkania w budynkach wielorodzinnych – 65 tys., Budynki jednorodzinne – 70 tys., Łączna powierzchnia – ca. 14 mln m 2, Poprawa charakterystyki energetycznej – do standardu po 2021 - dodatkowe nakłady ca. 2,7 mld zł, Oszczędność paliwa – 72-75 tys. Mg oe rocznie, Redukcja emisji – przynajmniej 17 tys. Mg CO2 rocznie.

17 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 17 Budynki efektywne energetyczne (nZEB) Przyspieszenie zmian Mechanizmy wsparcia NFOŚiGW 2014: Program PROJEKT – poprawa efektywności energetycznej, –Inteligentne sieci energetyczne (ISE), –Energooszczędne budynki użyteczności publicznej (LEMUR), –Dopłaty na budowę domów energooszczędnych, –Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach; Program - Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii (BOCIAN); Program – System zielonych inwestycji (GIS) –Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej –Biogazownie rolnicze –Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę.

18 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 18 Dostarczanie energii odnawialnej do budynku Centralnie Granica oceny systemowej obejmuje źródło energii systemu ciepłowniczego oraz sieć przesyłową Lokalnie Granica oceny systemowej obejmuje źródło energii w budynku

19 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 19 Cechy systemów zaopatrzenia w energię – lokalnych i zdalaczynnych Cechy nowoczesnych systemów zaopatrzenia w energię: Małe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej na jednostkę energii końcowej, Niska emisja ditlenku węgla i innych gazów na jednostkę energii końcowej Ograniczenie lub wyeliminowanie tzw. emisji niskiej (również ze źródeł ciepła gazowych i olejowych) Niezawodność i bezpieczeństwo dostawy ciepła Akceptowalna i konkurencyjna cena

20 _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 20 Budynki efektywne energetycznie (nZEB) Przykład osiedla budynków wielorodzinnych pasywnych w Innsbrucku (2007-2009) Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych Lodenareal w Innsbrucku: 1.NEUE HEIMAT TIROL – budynki socjalne do wynajęcia (łącznie 354 mieszkania), Łączna powierzchnia mieszkalna – 25900 m 2, 405 miejsc w garażu, DIN A4 – 189 mieszkań, TEAM K2 – 165 mieszkań, 2.Fa. ZIMA – 128 mieszkań komercyjnych (8200 m 2 powierzchni), 3.Cały kompleks – 482 mieszkania (34100 m 2 ), 4.Źródło ciepła – lokalne (biomasa/gaz). 5.Poziom zużycia energii dla ogrzewania – ciepło użytkowe 9 kWh/(m 2 a) 6.Oszczędności roczne – ca 178 Mg oe

21 _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 21 Budynki efektywne energetycznie (nZEB) Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych Lodenareal w Innsbrucku – 3 moduły mieszkaniowe

22 _____________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 22 Budynek modernizowany (rewitalizacja) - nZEB Widok budynku przed zmianami (BJ 1960) Mundenheim – GAG Ludwigshafen (Niemcy) 12 mieszkań – zużycie ciepła 250 kWh/(m 2 a) Widok budynku po zmianach (2002) Mundenheim – GAG Ludwigshafen (Niemcy) 12 mieszkań – zużycie ciepła 17 kWh/(m 2 a)

23 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 23 Nowoczesne układy skojarzone – technologie wielopaliwowe CHP Horsens Dania – 1992 Waste-fired CHP Plant Elektrociepłownia średniej mocy CHP Horsens/Dania: Moc nominalna 35 MW e i 45 MW th ; Paliwo – odpady komunalne 2x 5 Mg/h oraz gaz ziemny 5500 m 3 /h. Produkcja w roku 2006: Ciepło – 240500 MWh th ; Energia elektryczna – 124000 MWh e ; Zużycie paliwa: odpady komunalne – 58778 Mg, gaz ziemny – 21 mln m 3. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla produkcji ciepła: w P = 0,43.

24 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 24 Nowoczesne układy skojarzone – technologie wielopaliwowe Waste CHP Plant Frederikshavn Dania Elektrociepłownia średniej mocy CHP Frederikshavn/Dania: Moc nominalna 2,5 MW e i 12,5 MW th ; Paliwo – odpady komunalne 1x 5,5 Mg/h. Produkcja w roku 2006: Ciepło – 63000 MWh; Energia elektryczna 16000 MWh; Zużycie paliwa: odpady komunalne – 35637 Mg, olej opałowy – 30 Nm 3. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla produkcji ciepła: w P = 0,20.

25 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 25 Nowoczesne układy skojarzone – wskaźniki oceny DREWAG Dresden 2009

26 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 26 Wzrost efektywności energetycznej budynków umożliwia szersze zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w systemach zaopatrzenia w ciepło lokalnych i zdalaczynnych oraz poprawę ich efektywności energetycznej, a tym samym poprawę efektywności energetycznej budynków Ustawa o efektywności energetycznej daje szansę na wprowadzanie zmian w systemach zaopatrzenia w energię/ciepło, poprawiających ich parametry energetyczno- ekologiczne. Zwiększenie udziału kogeneracji wysokosprawnej i odnawialnych źródeł energii jest jednym z priorytetowych kierunków działania. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii jest niezbędne z punktu widzenia wdrożenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii i niemal zerowej emisji zanieczyszczeń do atmosfery Środki wsparcia powinny być rozdzielone równomiernie na budynek i źródło energii Podsumowanie

27 ________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014KONFERENCJA Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej Katowice, 8 kwietnia 2014 27 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO SPOSÓB NA OGRANICZENIE EMISJI Budynki efektywne energetycznie i ich wpływ na sektor energii Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "________________________________________________________________________________________________________________________ E. Szczechowiak 2014 KONFERENCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google