Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grafika komputerowa Jest to dziedzina rozwijająca się niezwykle dynamicznie, a jednocześnie wymagająca znacznej mocy obliczeniowej. Łatwo możemy to zaobserwować,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grafika komputerowa Jest to dziedzina rozwijająca się niezwykle dynamicznie, a jednocześnie wymagająca znacznej mocy obliczeniowej. Łatwo możemy to zaobserwować,"— Zapis prezentacji:

1 Grafika komputerowa Jest to dziedzina rozwijająca się niezwykle dynamicznie, a jednocześnie wymagająca znacznej mocy obliczeniowej. Łatwo możemy to zaobserwować, śledząc rynek kart i akceleratorów graficznych.

2 Grafika komputerowa to dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych  i wyimaginowanych, za pomocą komputera.

3 Rodzaje grafiki komputerowej
Istnieje kilka rodzajów grafiki komputerowej. Najczęściej rozróżniamy trzy jej rodzaje: grafika rastrowa lub bitmapowa grafika wektorowa grafika trójwymiarowa

4 Grafika rastrowa Grafika rastrowa (nazywana także bitmapową) składa się z pojedynczych pikseli tworzących dwuwymiarowy raster (siatkę). Każdy piksel może posiadać niezależnie określony kolor. Jakość obrazu definiowana jest przez jego rozdzielczość (liczbę pikseli na cal lub cm) oraz głębię kolorów (liczbę bitów danych określających kolor piksela.

5 Każdy piksel a właściwie informacja o jego kolorze może zostać zapisana za pomocą określonej liczby bitów; wartość 1 oznacza czerń lub kolor, wartość 0 biel (brak koloru). W zależności od liczby kolorów jakie możemy wykorzystać w mapie bitowej, rozróżniamy mapy: 1-bitowe, 8-bitowe, 16-bitowe, 24-bitowe i 32-bitowe.Mapy 1-bitowe to mapy czarno-białe, natomiast w mapach 8-bitowych (28) na jeden piksel przypada 256 kolorów, w 16-bitowych (216) kolorów, w 24-bitowych (224) kolorów itd.

6 Wady grafiki rastrowej
Podstawową wadą grafiki rastrowej jest olbrzymia ilość pamięci, jaka jest wymagana do reprezentacji obrazu. Wyraża się ona wzorem: Wielkosc_pliku = ilość pikseli w pionie* ilość pikseli w poziomie* ilość kolorów

7 Wady grafiki rastrowej
W celu ograniczenia ilości miejsca zajmowanego przez bitmapy można je poddać kompresji. Wyróżniamy metody kompresji bezstratnej (np. LZW) oraz stratnej (np. JPEG).

8 Wady grafiki rastrowej
Kolejną wadą tej grafiki są problemy ze skalowaniem obrazów. Ich skalowanie wymaga nie tylko przeliczania wszystkich punktów obrazu, ale wiąże się także z utratą jakości.

9

10 Dlaczego grafika rastrowa?
Ten rodzaj grafiki jest jednak powszechnie stosowany, gdyż jest wykorzystywany do reprezentacji obrazu na monitorze komputerowym, otrzymujemy go w wyniku działania skanerów i aparatów fotograficznych.

11 Rozszerzenie nazwy plików
Najpopularniejsze formaty opisujące grafikę rastrową Format Rozszerzenie nazwy plików Wady Zalety Zastosowania TIFF .tif Duży rozmiar pliku Zawiera dużo informacji dodatkowych, najwierniejsze przeniesienie barw Grafika dla potrzeb DTP BMP .bmp Duży rozmiar pliku, nie zawiera pewnych informacji Obsługiwany przez prawie wszystkie programy Prosta grafika, tapety, ikony JPEG .jpg .jpe .jpeg Utrata jakości w porównaniu z oryginałem Bardzo mały rozmiar Przesyłanie grafiki, strony WWW, kolekcje grafiki GIF .gif W jednym obrazie może być tylko 256 różnych barw Niewielki rozmiar, dodatkowe funkcje – przezroczyste tło, animacje Strony internetowe

12 Grafika wektorowa W przeciwieństwie do grafiki rastrowej, grafika wektorowa do opisu obrazu nie używa pikseli, lecz, tzw. prymitywów. Do prymitywów zaliczamy punkty, linie, łuki, krzywe, wielokąty i inne proste kształty geometryczne. Dzięki temu, zamiast tworzyć dużą bitmapę np. prostą, możemy po prostu określić początek i koniec prostej

13 Zalety grafiki wektorowej
Taki sposób definiowania obrazu znacznie redukuje ilość miejsca zajmowanego przez grafikę, a także ułatwia jej przeskalowanie. Powiększenie lub pomniejszenie obrazu związane jest tylko z prostymi operacjami przeliczenia punktów końcowych prymitywów, bez konieczności przeliczenia pozycji wszystkich punktów wchodzących w ich skład. Co więcej, operacje te nie wiążą się z utratą jakości obrazu

14 Wady grafiki wektorowej
Niestety nie wszystkie obrazy warto zapisywać w formie wektorowej. Opis bardzo złożonych obrazów, składających się z milionów prymitywów mógłby zająć więcej miejsca niż analogiczna reprezentacja rastrowa. Drugą wadą jest fakt, że nie może ona zostać bezpośrednio wyświetlona na ekranie monitora. Komputer przed wyświetleniem musi zamienić jej postać wektorową na rastrową – proces ten nazywa się renderingiem i dla złożonych grafik wektorowych może być bardzo czasochłonny.

15 Najpopularniejsze formaty grafiki wektorowej
Format WMF – format stworzony przez firmę Microsoft, umożliwiają przenoszenie grafiki wektorowej i rastrowej pomiędzy aplikacjami. Format EPS – format opisujący wysokiej jakości grafikę wektorową i rastrową. Powszechnie wykorzystywany do przesyłania danych do graficznych urządzeń drukujących

16 Grafika trójwymiarowa
Służy do przedstawiania obiektów przestrzennych oraz ich prezentacji (rzutowania) na płaskim ekranie monitora. Grafika ta jest najbardziej skomplikowana oraz wymaga dużej mocy obliczeniowej komputera. Wykorzystuje się ją w niektórych grach komputerowych i przy tworzeniu efektów specjalnych do filmów

17

18

19

20

21

22

23


Pobierz ppt "Grafika komputerowa Jest to dziedzina rozwijająca się niezwykle dynamicznie, a jednocześnie wymagająca znacznej mocy obliczeniowej. Łatwo możemy to zaobserwować,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google