Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATECHISTA JAKO NAUCZYCIEL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATECHISTA JAKO NAUCZYCIEL"— Zapis prezentacji:

1 KATECHISTA JAKO NAUCZYCIEL

2 ZAGADNIENIA: OSOBA NAUCZYCIELA – PRZEWODNIKA;
DRUGI CZŁOWIEK – PODMIOT NASZYCH ODDZIAŁYWAŃ; JAK DZIAŁAĆ ?- PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ.

3 OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA
„ SZLACHETNY CZŁOWIEK WYMAGA OD SIEBIE – PROSTAK OD INNYCH” (Konfucjusz)

4 Praca nad własną dojrzałością:
Dojrzałość osobowa obejmuje całego człowieka, jego moralność, intelekt, uczucia

5 DOJRZAŁOŚĆ UCZUCIOWA:
Uniezależnienie się od nastroju podstawowego Wyzwalanie się spod dominacji uczuć archaicznych Rozwijanie uczuciowości wyższej

6 Dojrzałość wyobraźni;
Dojrzały stosunek do samego siebie; Wewnętrzna samodzielność, niezależność; Umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem

7 Umiejętność przyjmowania konfliktów jako zadań, które należy rozwiązać;
Cechą dojrzałości jest umiejętność znoszenia napięcia psychicznego bez aktywnego wyładowania

8 DOJRZAŁOŚĆ POJMOWANA TEŻ JEST
JAKO ZDOLNOŚĆ DO WZIĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚĆI ZA SŁOWA I CZYNY

9 KONCEPCJA DOJRZAŁOŚĆI
CZŁOWIEK JEST TYM DOJRZALSZY, IM: BARDZIEJ JEST AUTONOMICZNY; BARDZIEJ POTRAFI TRAKTOWAĆ KAŻDAGO CZŁOWIEKA JAKO OSOBĘ; DOKŁADNIEJSZY MA WGLĄD WE WŁASNĄ MOTYWACJĘ BARDZIEJ ŚWIADOMIE PODEJMUJE SAMOWYCHOWANIE

10 CECHY UMYSŁU I CHARAKTERU POŻĄDANE U NAUCZYCIELI
Moralność Mądrość życiowa Wiedza i ogólna kultura umysłowa Umiejętności dydaktyczne Kultura osobista

11 MORALNOŚĆ UCZCIWOŚĆ, PRAWDOMÓWNOŚĆ OBOWIĄZKOWOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZYSTOŚĆ MOTYWACJI WYROZUMIAŁOŚĆ SKROMNOŚĆ

12 WIARYGODNOŚĆ: zgodność własnego postępowania z głoszonymi ideami.

13 MĄDROŚĆ ŻYCIOWA „INSTYNKT PEDAGOGICZNY” UŁATWIAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, PRZED KTÓRYMI UCZONOŚĆ STAJE BEZRADNA

14 KULTURA UMYSŁOWA Unikanie zasklepienia; Ciągłe kształcenie się;
Ostrożność, rozwaga i powściągliwość w wydawaniu sądów, opinii; Unikanie schematyzmu w myśleniu; Umiejętność krytycznego spojrzenia na siebie.

15 UMIEJĘTNOŚĆI DYDAKTYCZNE
Nabywanie umiejętności związanych z nauczaniem innych; Ciągłe doskonalenie warsztatu

16 KULTURA OSOBISTA Styl zachowywania się; Sposób wyrażania się;
Estetyka wyglądu; Higiena osobista.

17 CECHY OSOBOWOŚĆI WARUNKUJĄCE TWORZENIE WSPÓLNOTY
RESPEKTOWANIE PODMIOTOWOŚCI DRUGIEGO CZŁOWIEKA; NASTAWIENIE NA INNYCH LUDZI; EMPATIA I TAKT

18 RESPEKTOWANIE PODMIOTOWOŚCI
Drugi człowiek jest OSOBĄ mającą określone potrzeby, dążenia, prawo do autonomii; Należy odejść od werbalnych deklaracji na rzecz rzeczywistych działań, np. nawiązywanie kontaktu, rozmowa, rozwiązywanie konfliktów

19 Zdecydowanie ochraniać autonomię drugiego człowieka, dostrzegać w nim równoprawnego członka wspólnoty; Respektowanie - nie ma związku z obojętnością, ani z zasadą nieingerowania

20 NASTAWIENIE NA INNYCH LUDZI
Trzeba odpowiedzieć sobie, jak zorientowana jest nasza osobowość: Introwertycznie (koncentruję się na własnych przeżyciach); Ekstrawertycznie ( koncentruję się na spotykanych ludziach)

21 KONTAKTUJEMY SIĘ Z INNYMI LUDŹMI NIE ŻEBY COŚ ZYSKAĆ, ALE BY COŚ DAĆ

22 EMPATIA I TAKT Uwalniać się od patrzenia na drugiego człowieka jedynie ze swego punktu widzenia (odejść od utrwalonych poglądów i domysłów). Modyfikować własne postępowanie. Wczuwać się w aktualną sytuację człowieka.

23 TAKT= WRAŻLIWOŚĆ

24 DRUGI CZŁOWIEK – PODMIOT NASZYCH ODDZIAŁYWAŃ
POZNAWAĆ UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ KATECHETYCZNYCH; POZNAWAĆ MOTYWY, KTÓRYMI KIERUJĄ SIĘ PRZYCHODZĄC NA SPOTKANIE RESPEKTOWAĆ POTRZEBY

25 DLACZEGO NALEŻY POZNAWAĆ UCZESTNIKÓW?
By określić cele poszczególnych spotkań – katechez By poprawnie dokonać wyboru treści nauczania By wybrać najodpowiedniejsze metody pracy z uczestnikami spotkań

26 BY AKTYWNIE TWORZYĆ WSPÓLNOTĘ !

27 SPOSOBY POZNAWANIA SIĘ
UKAZANIE CELU SPOTKAŃ PRZEDSTAWIENIE WIZJI WSPÓLNOTY- Dz 4, 32a ZDANIA NIEDOKOŃCZONE

28 ZDANIA NIEDOKOŃCZONE JESTEM TU PONIEWAŻ…. OCZEKUJĘ, ŻE…
INTERESUJE MNIE….

29 RESPEKTOWAĆ POTRZEBY UCZESTNIKÓW
BEZPIECZNIE WARTOŚCIOWO AKTYWNIE

30 JAK DZIAŁAĆ – PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ
OKREŚLIĆ ZKŁADANE CELE – CO MA SIĘ ZMIENIĆ W UCZESTNIKACH OPRACOWAĆ TREŚCI NAUCZANIA- UWZGLĘDNIAJĄC ODBIORCÓW WYBRAĆ METODY WYBRAĆ ŚRODKI NAUCZANIA

31 METODY NAUCZANIA SPOSOBY PRACY NAUCZYCIELA Z UCZĄCYMI SIĘ, UMOŻLIWIAJĄCE UCZNIOM OPANOWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ NIĄ

32 METODY NAUCZANIA PODAJĄCE PROBLEMOWE EKSPONUJĄCE PROGRAMOWANE
PRAKTYCZNE


Pobierz ppt "KATECHISTA JAKO NAUCZYCIEL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google