Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na podstawie materiałów polskiego zespołu realizującego badanie PISA 2012, www.ibe.edu.pl 2000 - 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na podstawie materiałów polskiego zespołu realizującego badanie PISA 2012, www.ibe.edu.pl 2000 - 2012."— Zapis prezentacji:

1 Na podstawie materiałów polskiego zespołu realizującego badanie PISA 2012, www.ibe.edu.pl 2000 - 2012

2 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) jest ważną międzynarodową, międzyrządową organizacją gospodarczą, skupiającą 34 wysoko rozwinięte państwa, w tym od listopada 1996 r. Polskę, które łączy akceptacja dla zasad demokracji i gospodarki rynkowej. Organizacja została powołana do życia na mocy Konwencji Paryskiej, podpisanej 14 grudnia 1960 r. Rozpoczęła działalność z dniem 30 września 1961 r. Jest bezpośrednią sukcesorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (Organisation for European Economic Co-operation - OEEC), powstałej w 1948 r. dla integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich, korzystających z pomocy w ramach Planu Marshalla.

3 Populacja Główna populacja: piętnastolatki w krajach OECD Dodatkowe populacje: piętnastolatki w krajach spoza OECD, które przystąpiły do badania Wykluczenia i stopy realizacji badania

4 Kalendarz badania PISA Rok Dziedzina 20002003200620092012 czytanie główna, rok bazowy dodatkowa głównadodatkowa matematyka dodatkowa niezakotw. główna, rok bazowy dodatkowa główna nauki przyrodnicze dodatkowa niezakotw. dodatkowa niezakotw. główna, rok bazowy dodatkowa

5 Czytanie W badaniu PISA zadania sprawdzają umiejętność czytania w zakresie trzech składowych kompetencji: – wyszukiwania informacji, – interpretacji oraz – refleksji i oceny. W poleceniach dotyczących wyszukiwania informacji uczeń miał odpowiedzieć na pytania dotyczące konkretnych informacji zawartych w tekście. W poleceniach dotyczących interpretacji oczekiwano od niego, że wydobędzie sens, który nie został wyrażony wprost, dostrzeże nieoczywiste związki między częściami tekstu, wyciągnie wnioski dotyczące znaczeń zdań i słów. W poleceniach dotyczących refleksji i oceny od ucznia wymagano, by zestawił informacje zawarte w tekście z wiedzą czerpaną z innych źródeł, w tym celu powinien posłużyć się zwięzłą i trafną argumentacją.

6 Matematyka Badanie PISA mierzy, w jakim stopniu 15-letni uczniowie potrafią wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności matematyczne do rozwiązywania problemów, jakie mogą napotkać w praktyce. W 2010 roku OECD dokonała modyfikacji dokumentu opisującego założenia teoretyczne badania PISA 2012. Wyodrębniono w nim kilka podstawowych umiejętności matematycznych, w tym trzy najbardziej złożone: matematyzowanie, myślenie strategiczne oraz rozumowanie i argumentację.

7 Nauki przyrodnicze Testowanie w naukach przyrodniczych obejmuje zagadnienia takie, jak: zdrowie, zasoby naturalne, ochrona środowiska w skali lokalnej i globalnej, a także granice nauki i techniki. Zadania zebrano w trzech grupach, z których każda mierzy inną składową rozumowania naukowego: – rozpoznawanie zagadnień naukowych, – wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych w sposób naukowy, – interpretację oraz wykorzystanie wyników i dowodów naukowych.

8 Skalowanie wyników

9 Skalowanie wyników, model pomiarowy Model IRT, jednoparametryczny (Rascha) 300 400 500 600 700

10 Skalowanie wyników, cd Poziomy wykonania (6 poziomów) Próbkowanie zadań (macierzowe) Uwzględnienie błędu pomiaru w analizach (plausible values – pv)

11 Czytanie 2000 - 2012

12 Czytanie – wyniki przeskalowane Na podstawie: Dolata, Jakubowski, Pokropek (2013)

13 Czytanie 2012 – poniżej 2. poziomu

14 Czytanie 2012 – powyżej 4. poziomu

15 Matematyka 2003-2012

16 Matematyka - przeskalowane Na podstawie: Dolata, Jakubowski, Pokropek (2013)

17 Matematyka – poniżej 2. poziomu

18 Matematyka – powyżej 4. poziomu

19 Nauki przyrodnicze 2006 - 2012

20 Nauki przyrodnicze - przeskalowane Na podstawie: Dolata, Jakubowski, Pokropek (2013)

21 Nauki przyrodnicze – poniżej 2. poziomu

22 Nauki przyrodnicze – powyżej 4. poziomu


Pobierz ppt "Na podstawie materiałów polskiego zespołu realizującego badanie PISA 2012, www.ibe.edu.pl 2000 - 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google