Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Cele W pierwszym tygodniu zajęć dowiesz się: -jakie akty prawne regulują prowadzenie rachunkowości w podmiotach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Cele W pierwszym tygodniu zajęć dowiesz się: -jakie akty prawne regulują prowadzenie rachunkowości w podmiotach."— Zapis prezentacji:

1 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Cele W pierwszym tygodniu zajęć dowiesz się: -jakie akty prawne regulują prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych w Polsce, -jak należy rozumieć pojęcie rachunkowość jednostki i co ona obejmuje, -poznasz podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości Tydzień 1 – Akty prawne normujące zasady prowadzenia ewidencji księgowej w podmiotach gospodarczych w Polsce 1 z 4

2 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Zasady prowadzenia pełnej księgowości (księgi handlowe) określa Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 121, poz 591 z 1994 r. z późniejszymi zmianami ) Podstawą prowadzenia uproszczonej formy ewidencji księgowej działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych jest Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116 poz. 1222 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) Podstawą prowadzenia skróconej formy ewidencji księgowej jest Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U.Nr 144, poz 930 z 1998 r. z późniejszymi zmianami) Tydzień 1 – Akty prawne normujące zasady prowadzenia ewidencji księgowej w podmiotach gospodarczych w Polsce 2 z 4 Jakie akty prawne regulują prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych w Polsce?

3 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Program kursu Rachunkowość przedsiębiorstwa obejmuje naukę pełnej księgowości. Dlatego też, w sferze naszych zainteresowań będzie przede wszystkim Ustawa o rachunkowości, stanowiąca podstawę prowadzenia pełnej księgowości. Ustawa o rachunkowości określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Jednostki obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Tydzień 1 – Akty prawne normujące zasady prowadzenia ewidencji księgowej w podmiotach gospodarczych w Polsce 3 z 4 Jak należy rozumieć pojęcie rachunkowość jednostki i co ona obejmuje?

4 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Ćwiczenie 1 Wyszukaj w zasobach sieci Internet teksty aktów prawnych normujących zasady prowadzenia ewidencji księgowej. Zanotuj adresy wyszukanych stron internetowych (minimum 3), w dokumencie tekstowym. Załóż folder KURS a następnie zapisz w nim stworzony dokument tekstowy. Przykładowa strona to www.msp.money.pl.www.msp.money.pl Zapoznaj się z informacjami wyszukanymi w Ćwiczeniu 1 a następnie napisz w dokumencie tekstowym, co obejmuje rachunkowość jednostki. Plik zapisz w folderze KURS. Tydzień 1 – Akty prawne normujące zasady prowadzenia ewidencji księgowej w podmiotach gospodarczych w Polsce 4 z 4 Ćwiczenie 2


Pobierz ppt "Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Cele W pierwszym tygodniu zajęć dowiesz się: -jakie akty prawne regulują prowadzenie rachunkowości w podmiotach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google