Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trendy rozwojowe branży rolno-spożywczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trendy rozwojowe branży rolno-spożywczej"— Zapis prezentacji:

1 Trendy rozwojowe branży rolno-spożywczej
Trendy rozwojowe branży rolno-spożywczej. Nowoczesne rozwiązania stosowane w Niemczech w oparciu o paradygmat open innovation Romann Głowacki, Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą DBFZ Jestem koordynatorem (do spraw) d/s innowacji w niemieckim centrum badań nad biomasą. Rozwijamy nowoczesne technologie i techniki wykorzystania energii odnawialnej z biomasy. Zajmuję się koordynacją procesów innowacyjnych.

2 Innowacja – Innovation
proces innowacji pomysł, wynalazek badanie & rozwój produkt pilotażowy pierwszy produkt na rynku produkt rynkowy Innowacja – Innovation nauka, wiedza patenty, licencje dostęp do rynku finansowanie business cases infrastruktura badań partnerzy element przypadkowości Najpierw chiałbym przedstawić jak zdefiniujemy terminy „innowacja” i „open innovation” Mówimy o innowacji dopiero wtedy, kiedy pomysłu w formie produktu wchodzi na rynek. Może to być też usługa lub proces. Cały proces innowacji dzielimy na różne etapy: Proces ten nie jest prosty, czasami trwa długo. Duży wpływ mają / Różne wskaźniki i różni aktorzy odgrywają rolę w tym procesie: Zależy też trochę od przypadku, zależy trochę od szczęścia. Ale jesteśmy w stanie sprowokować to szczęście oraz przyspieszyć, zdynamizować tempo procesu, tak żeby osiągnąć sukces

3 Open Innovation Koncepcje: główny innowator, firma „open innovation”
partner naukowy, np. uniwersytet, instytuty Lizenzgeber (np. udziela licencji) inwestor firma partnerska np. firma produkująca części specjalistyczne agencja marketingowa klienci, konsumenci „closed innovation” własne badania i wynalazki, wewnętrzny proces podmiot gospodarczy, firma Chcialbym teraz pokazać co to jest „open innovation”. Włączyć klientów Gromadzić lub włączyć w procesie różne kompetencje, ktorych główny innowator nie ma. Przed II wojną światową closed innovation był dominującym paradygmatem wśród firm. Większość innowacyjnych przedsiębiorstw utrzymywała swoje odkrycia w ścisłej tajemnicy i nie czyniła kroków w kierunku pozyskiwania informacji spoza swoich ośrodków B+R. Charakterystyka tego procesu to ograniczenia użycia wewnętrznych zasobów innowacyjnych rozwiązań tylko do własnej firmy i nie korzystanie z zasobów z zewnątrz. Jednak w ciągu ostatnich lat dokonał się znaczny postęp technologiczny, a w społeczeństwach rozpowszechnia się zjawisko dyfuzji wiedzy. W znacznej części postęp ten odbywa się w dziedzinie systemów komunikacji elektronicznej, włączając w to internet. Dziś przepływ informacji jest tak prosty i powszechny, że open innovation jest modelem bardziej celowym. Open innovation – Najważniejszym punktem tej koncepcji jest to, że innowatorzy nie mogą wyłącznie polegać na swoich własnych badaniach, ale powinni nabywać patenty lub licencje na wynalazki i inne nowatorskie rozwiązania od innych firm. Ponadto firmy powinny udostępniać swoje wynalazki, których nie wykorzystują, innym podmiotom na zasadzie sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów czy firm typu spin-off. Główny innowator korzysta z zasobów z zewnątrz, np z wiedzy partnerów naukowych, z zasobów B+R jak np. uniwersytety, instytuty. Też klienci odgrywają rolę – ich wymagania wskazują jak optymalizaować nowy produkt. Inwestorzy mogą być włączeni do procesu - także np agencje marketingowe lub patentowanie. Proces ten można też koordynować, aby tworzyć celowe konsorcja i minimalizować czas tego procesu.

4 Jak organizować „open innovation”
Wyzwania: wiele różnorodnych podmiotów, różnorodne branże  klastry długofalowy proces  zarządzanie i organizowanie nowi partnerzy  tworzenie zaufania notoryczny brak środków finansowych fragmentaryzacja strukturalna branży (dużo małych firm) Koordynacja czyli organizowanie procesów innowacji musi rozwiązać kilka wyzwań:

5 Klaster i Bioenergetyczne Centrum Innowacyjne
Klaster łączy branże, firmy, instytuty naukowe, politykę, finansowanie i inne stakholders Klaster technologii energetycznej i środowiskowej w Lipsku Management przez Netzwerk Energie & Umwelt e.V. Bioenergetyczne Centrum Innowacyjne Firmy branżej energii konwencjonalnej Firmy OZE Adwokaci Uniwersytety, centrum badania i rozwoju, np. DBFZ Finansowania, Banky, business angels Agentury Giełda energii EEX Firmy budujące installacje biogazownia Główną podstawą organisowania procesów „open innovation” są klastry jak np.„klaster bioenergia dla regjonu” w Łodzi czy „klaster technologii energetycznej i środowiskowej” w Lipsku. Włączają kompetencje różnch aktorów oraz ułatwiają dostępność i prezencję. Też umożliwają takie projekty jak program „transfer wiedzy” ... zorganizowany przez Proakademię i klaster w Lipsku czy np. tę naszą dzisiejszą konferencję. W Lipsku stworzyliśmy centrum innowacji bioenergetyczne, aby umożliwiać celowe i szybkie procesy innowacjyne specjanlnie dla małych i średnich firm. Włączamy tu całe kompetncje potrzebne w procesie innowacyjnym.

6 Trendy rozwojowe branży rolno-spożywczej
Gospodarka bazująca na biomasie  „bioekonomia” Biorafineria Współprodukcja: produkty materiałowe i energetyczne Chciałbym przedstawić najnowsze koncepje i podejścia lub trendy rozwojowe branży rolno-spożywczej w Niemczech. Zasoby biomasy to zasoby odnawialne. Gospodarkę bazującą na tych zasobach rozumiemy jako „bioekonomię”. Dotyczy to każdej branży przetworzającej biomasę: są to oczywiście tradicjonalnie przemysł rolno-spożywczy, ale też gospodarka drewnem - tartaki, płyty drewnopochodne, branża celulozowa i papierniczna i także branża energetyczne. Nowym aktorem będzie branża chemiczna, która coraz mocniej koncentruje się na rozwoju tzw. „zielonej chemii”, to znaczy, jest to chemia bazująca na zasobach odnawialnych - na biomasie. Bioekonomia chce zmaksymalizowć wartość wytworzoną z biomasy – są to więc długie łańcuchy (Ketten) wartości ekonomicznych, które powinny być napędzane przez zieloną energię. Często współgeneracja produktów materiałowych oraz energii (prąd oraz termiczna energia dla procesów), czy nośniki energii (np pellety drewniane) z odpadów poprodukcjynech są atrakcyjnym celem. Trdycjonalnie tartaki same produkują swoją energię do produkcji i suszarni. W Niemczech istnieje około biogazowni, które czesto wykorzystują odchody i odpady (resztki) rolnicze, a także rośliny energetyczne (np kukurydzę) do produkcji biogazu. Biogaz można oczyszczać i wykorzystywać tak samo jak gaz ziemny, można też spalać bezpośrednio w celu tworzenia prądu i ciepła do napędu własnych procesów produkcyjnych. To wszystko to podejście bioekonomiczne. Nownoczesną formą jest „Biorefineria”, gdzie chemia, jak np. fenole i aromaty, czy kwasy, są wyprodukowane w procesach wspólnie z energią wytworzoną z pozostałości procesu. Łączą np proces produkcji biogazu z takimi pozostałościami (resztkami) w jednej instalacji. (Paradygmat(?) Warto jest wykorzystać biomasę najpierw materiałowo i dopiero później energetycznie.) Aby nadać badaniom i rozwojowi odpowiedni, ekonomiczny i zrównoważony kierunek, różne ministerstwa federalne w Niemczech stworzyły we współpracy z naukowcami i stakholderami ekonomycznymi strategię badań oraz strategię polityczną. Strategia taka dyktuje zasady dalszych badań i dalszego rozwoju. Żródło zdięć: National Research Strategy BioEconomy 2030, Federal Minstry of Education and Research, Bonn, Berlin

7 Strategia bioekonomiczna
Tu prezentuję głowne elementy tej strategii. Celem jest innowacyjność w łąńcuchu tworzenia wartości np. w strefie zdrowia i bezpiecznego żywienia, wykorzystania zasobów odnawialnych w przemyśle i bioenergii. Głównym priorytetem jest światowe bezpieczeństwo żywieniowe Ern’hrunf(?- ernaehrung?) oraz zrównoważona i długoflowa produkcja rolna. Zasobami bioekonomii są rośliny, mikroorganizmy i produkty rolne, też zwierzęta. Celem końcowym jest transformacja ekonomii bazującej na zasobach kopalnych w ekonomię bazującą na zasobach odnawialnych.  Celem jest transformacja ekonomii bazującej na zasobach kopalnych w ekonomię bazującą na zasobach odnawialnych. Żródło: National Research Strategy BioEconomy 2030, Federal Minstry of Education and Research, Bonn, Berlin

8 Przykłady projektów rozwojowych w oparciu o „open innovation”
Biorafineria produkująca biopaliwa - etanol Zasoby: zboże Produkty alkohol – bioetanol jako biopaliwo pasza proteinowa z otrębów kwas węglowy dla branży spożywczej Alternatywa: biometan dla polepszenia bilansu ekologicznego, redukcja carbon footprint

9 Przykłady projektów rozwojowych w oparciu o „open innovation”
Biorafineria bazująca na proces biogazu Zasoby: posotałości biogenicnzy Produkty i możliwości: Ligniny Nawóz Substytuty strukturalne itp Żródło: Biorefinery Roadmap, BMELV, 2012.

10 Nowe produkty z pozostałości procesu (wytwarzania) biogazu
Celem jest wykorzystanie włóknistej części pofermentacyjnej Proces oczyszczania: wydzielenie azotu Wykorzystanie w procesach przemysłu drzewnego Open innovation: zbudowanie konsorcjum, włączenie partnerów odpowiednich kompetencjach, stworzenie pełnego łańcucha wytwarzania wartości, umowy, wnioski o wsparcie finansowe z funduszy publicznych

11 Stosowane Badania Bioenergetyczne w DBFZ
biogazownia dla celów badawczych spalarnia centrum paletyzacji laboratorium HTC stacja badawcza - silniki stacja badawcza - metanyzacja

12 Stosowane Badania Bioenergetyczne w DBFZ
laboratorium biopaliw laboratorium analityczne laboratorium biogazu praca w laboratoriach

13 Zapraszamy do współpracy.
Partnerzy i kontakt DBFZ w Lipsku Klaster Bioenergia w Łodzi Klaster Technologii Energetycznych i Środowiskowych w Lipsku (Clusterteam Bioenergie)


Pobierz ppt "Trendy rozwojowe branży rolno-spożywczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google