Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM"— Zapis prezentacji:

1 UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
VI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Współpraca Zakładu Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności Politechniki Poznańskiej z przemysłem spożywczym w zakresie realizacji przez studentów prac dyplomowych - wybrane przykłady. Aleksandra REWOLIŃSKA Tarnowo Podgórne, 6-7 marca 2014

2 Badania zrealizowane w wybranych zakładach spożywczych
Palarnia kawy ANALIZA PROCESU PRAŻENIA KAWY NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE Zadanie: Analiza procesu prażenia kawy, przedstawienie propozycji wprowadzenia zmian i weryfikacja ich skuteczności. Wprowadzone zmiany polegały na zwiększeniu masy kawy w jednym upale z 350kg do 400kg. Waga upału [kg] Liczba upałów Termin badań 350 12664 400 2399 ogółem 15063 19 miesięcy

3 BADANIA WSTĘPNE – POMIAR KOLORU I WILGOTNOŚCI KAWY
Palarnia kawy BADANIA WSTĘPNE – POMIAR KOLORU I WILGOTNOŚCI KAWY Receptura zakłada następujące wartości koloru kawy - od 62 do 66 w skali urządzenia dr Langa. Receptura zakłada następujące wartości wilgotności kawy - od 4,3% do 4,7% Tabela 1. Uśrednienie wyników badania jakości kawy dla różnych upałów (dotyczy pełnego okresu badań – od 1 lipca 2011 do 14 lutego 2013)

4 Wyniki czasu prażenia kawy w przeliczeniu na rok produkcji kawy
BADANIA ZASADNICZE – CZAS PRAŻENIA KAWY, ZUŻYCIE WODY, POBÓR GAZU Tabela 2. Uśrednienie wyników badań czasu prażenia kawy (dotyczy pełnego okresu badań – od 1 lipca 2011 do 14 lutego 2013) Wyniki czasu prażenia kawy w przeliczeniu na rok produkcji kawy

5 Tabela 4. Wyniki spalania gazu w przeliczeniu na tonę kawy
BADANIA ZASADNICZE – CZAS PRAŻENIA KAWY, ZUŻYCIE WODY, POBÓR GAZU Tabela 3. Uśrednienie wyników badań zużycia wody podczas procesu prażenia kawy (dotyczy pełnego okresu badań – od 1 lipca 2011 do 14 lutego 2013) Tabela 4. Wyniki spalania gazu w przeliczeniu na tonę kawy

6 Na podstawie badań można stwierdzić, że:
Piec jest w stanie wyprażyć 400kg kawy w jednym upale oraz, że jakość kawy po wyprażeniu jest równie dobra, co w przypadku wcześniejszej wagi upału, czyli 350kg. Zakładając produkcję kawy z powiększoną wagą upału, palarnia kawy jest w wstanie zaoszczędzić 206 godzin rocznie. Zaoszczędzony czas może zostać poświęcony na zwiększenie produkcji kawy lub na konserwację pieca. Pobór wody przez piec uległ zwiększeniu, jednak że palarnia kawy ma swoje ujęcie wody i koszty jej poboru w tej analizie nie są brane pod uwagę. Dzięki wprowadzonym zmianom w procesie prażenia możliwe są oszczędności związane z poborem gazu przez piec. Według wyników możliwe jest zaoszczędzenie 3240 m3 gazu rocznie.

7 Browar WYKORZYSTANIE WYNIKÓW BADAŃ STABILNOŚCI PROCESU ROZLEWU PIWA DO OCENY STANU MONOBLOKU Zadanie: Ocena możliwości wykorzystania wyników badań stabilności procesu rozlewu piwa do diagnozowania stanu rozlewarki piwa i przeprowadzenia działań naprawczych. Rys. 1. Przykładowa analiza Pareto uszkodzeń maszyn linii rozlewniczej Rys. 2. Część kopuły rozlewarki wraz z wybranymi nalewakami odpowiednio ponumerowanymi

8 Metodyka badań: Aby zrealizować założony cel wykorzystano metodę statystycznego sterowania procesem i poddano analizie: - wskaźnik Cp (wskaźnik zdolności procesu) oraz wskaźnik Cpk (wskaźnik wycentrowania procesu), - karty kontrolne. wartość wskaźnika Cp > 0.9 lub wartości Cpk i Cp > 1 to wówczas wnioskowano o stabilności oraz zadowalającej zdolności procesu i nie poddawano analizie wartości nalewów poszczególnych nalewaków, gdy dane badanie charakteryzowało się wartością wskaźnika Cp < 0.9 lub wartością współczynnika Cp oraz Cpk < 1 wówczas analizie poddawano wartości nalewów poszczególnych nalewaków widniejące na wygenerowanych kartach kontrolnych. Nr badania 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 Cp 0,59 0,5 0,58 0,57 0,71 0,61 0,66 0,68 0,6 Cpk 0,11 0,37 0,35 0,22 -0,16 0,25 0,32 0,49

9 Przykład karty kontrolnej nalewu – tydzień 42
wartość odchylenia standardowego numery poszczególnych nalewaków średnia wartość nalewów granice poziomu nalewu Przykład karty kontrolnej nalewu – tydzień 42

10 Założenia: Gdy wartość nalewu konkretnego nalewaka, niemieszcząca się w granicach kontrolnych była pojedynczym zdarzeniem, przyjmowano, że wykonano błędny pomiar. Jeżeli w konkretnym badaniu wartość niewłaściwych poziomów nalewów (wykraczających poza granice kontrolne) wyniosła więcej niż 70% (87 nalewaków), wówczas wnioskowano o uszkodzeniu kopuły rozlewarki. Jeśli błędne poziomy nalewów stanowiły mniej niż 70%, wtedy obserwacji poddawano konkretne nalewaki, nalewające niewłaściwą ilość piwa do puszek. Jeżeli dany nalewak nalewał niewłaściwą ilość piwa w 4 kolejnych badaniach świadczyło to o uszkodzeniu nalewaka.

11 Stosowana metoda statystycznego sterowania procesem umożliwia ocenę stanu monobloku i tym samym podjęcie działań naprawczych. Przeprowadzona analiza wykazała, że stan uszczelnień nalewaków ma decydujące znaczenie dla właściwej eksploatacji rozlewarki. Niestety wyniki badań stabilności procesu nie umożliwiają wskazania przyczyn ich uszkodzenia. Pozwalają jednak uniknąć zjawiska wymiany wszystkich nalewaków na zasadzie działań profilaktycznych. Uzyskane wyniki wskazały na potrzebę analizy przyczyn utraty zdatności uszczelnień nalewaków.

12 Mleczarnia ANALIZA PROBLEMÓW EKSPLOATACYJNYCH USZCZELNIEŃ CZOŁOWYCH STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH MLECZARSKICH Zadania szczegółowe: Kryteria wymiany uszczelnień czołowych Dobór uszczelnień czołowych do zastosowań higienicznych w mleczarni Zarys procesu regeneracji uszczelnień czołowych Z zebranych informacji wynika, że przyczyny dla których wymienia się uszczelnienia w mleczarni są następujące: uszkodzenie uszczelnienia (dominuje), ustalony czas pracy uszczelnienia, zmiana wybranego wskaźnika w toku eksploatacji uszczelnienia (wartość przecieku, wartość zużycia pierścienia ślizgowego).

13 Eksploatacja uszczelnień czołowych w mleczarni – uszkodzenia eksploatacyjne
Uszkodzony pierścień ślizgowy ceramiczny pracujący w mikserze w środowisku mleka oraz tłuszczu

14 Eksploatacja uszczelnień czołowych w mleczarni – uszkodzenia eksploatacyjne
Podwójne uszczelnienie czołowe pracujące w wodzie, zużyte ściernie współpracujące pierścienie grafitowe

15 Dobór uszczelnień czołowych do zastosowań higienicznych w mleczarni

16 Zarys procesu regeneracji uszczelnień
Czyszczenie elementów uszczelnień czołowych: a) w myjkach ultradźwiękowych, b) mechaniczne Docieranie pierścieni ślizgowych uszczelnienia czołowego: a) pierścień ślizgowy w gnieździe docieraczki, b) obciążony pierścień ślizgowy

17 Brak wpływu na wybór uszczelnienia
Brak wpływu na wybór uszczelnienia. Uszczelnienia czołowe stosowane w maszynach i urządzeniach przemysłu spożywczego nie zawsze są właściwie dobierane, co może skutkować nie tylko problemami eksploatacyjnymi, ale zagrażać życiu i zdrowiu konsumenta. Niepełna dokumentacja dotycząca wymagań higieniczno – sanitarnych Brak danych dotyczących liczby i rodzajów uszkodzeń uszczelnień (brak analiz przyczyn uszkodzeń) Eksploatacja uszczelnień aż do uszkodzenia (niebezpieczeństwo zanieczyszczenia produktu spożywczego, w przypadku linii produkcyjnych brak możliwości usunięcia zanieczyszczonej partii) Wymiana uszczelnienia w czasie naprawy głównej urządzenia bez względu na jego stan (niektóre z wymienionych uszczelnień mogłyby nadal poprawnie realizować swoje funkcje) Duże zastosowanie regeneracji w naprawach uszczelnień (przeprowadzana z zastosowaniem właściwych technologii i końcową kontrolą znacznie obniża koszty eksploatacyjne uszczelnień, a jednocześnie nie wpływa na jakość uszczelnienia)

18 WYBRANE PRACE DYPLOMOWE ZREALIZOWANE
WE WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM SPOŻYWCZYM Temat pracy Cel pracy Autor ANALIZA AWARYJNOŚCI WYBRANYCH OBIEKTÓW LINII ROZLEWNICZYCH PIWA Identyfikacja słabych ogniw linii rozlewniczej. Zaproponowanie zmian w obsługiwaniu monobloku. Adam Czarnecki ANALIZA AWARYJNOŚCI WYBRANYCH OBIEKTÓW WARZELNI PIWA Identyfikacja słabych ogniw linii warzelniczej Propozycja zmian w istniejącym systemie Adam Goździewiński WPŁYW STRATEGII TPM NA NIEZAWODNOŚĆ LINII PAKUJĄCEJ CUKIERKI Ocena awaryjności linii pakującej cukierki po wprowadzeniu strategii TPM Mariusz Staszek BADANIE AWARYJNOŚCI LINII PAKOWANIA TYTONIU Określenie awaryjności linii pakowania tytoniu i identyfikacja w nich słabych ogniw. Określenie najbardziej awaryjnych zespołów i podzespołów w słabych ogniwach. Zaproponowanie rozwiązań zmniejszających awaryjność linii. Krzysztof Pajor ORGANIZACJA SYSTEMU UTRZYMANIA RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ W ZAKŁADZIE PIEKARNICZYM Identyfikacja systemów utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń w wybranej piekarni Ocena istneijących systemów Paweł Augustyniak

19 Temat pracy Cel pracy Autor WPŁYW STĘŻENIA ŚRODKA MYJĄCO – SMARUJĄCEGO NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA MIĘDZY POWIERZCHNIĄ PRZENOŚNIKA PŁYTKOWEGO A TRANSPORTEREM OPAKOWAŃ SZKLANYCH Budowa stanowiska do wykonywania prób tarciowych Opis metody realizacji eksperymentu oraz sposób opracowania wyników pomiarów Analiza wyników badań Paweł Piekarski ORGANIZACJA TRANSPORTU ARTYKUŁÓW NABIAŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ MLECZARNI Ocena organizacji transportu mleka cysternami pod względem ekonomicznym Paweł Przybył POPRAWA WYDAJNOŚCI TUNELU ZAMRAŻALNICZEGO TYPU SAMIFI 4L8 POPRZEZ MODERNIZACJĘ SYSTEMU ROZMRAŻANIA PAROWNIKÓW Analiza parametrów możliwych do poprawy Wprowadzenie modernizacji po wykonaniu badań Jakub Pagórski

20 Współpraca wilka z czerwonym kapturkiem


Pobierz ppt "UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google