Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikroinstalacje i małe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego Michał Siembab – Dyrektor Generalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikroinstalacje i małe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego Michał Siembab – Dyrektor Generalny."— Zapis prezentacji:

1 Mikroinstalacje i małe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego Michał Siembab – Dyrektor Generalny PIGEO Bioenergia w Rolnictwie – Polagra Premiery Poznań

2 Rola PIGEO Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej działa na rzecz: Podmiotów gospodarczych związanych z energetyką odnawialną; Edukacji, szkoleń skierowanych do branży jak i społeczeństwa; Promocji OZE; Integracji środowiska związanego z rozwojem różnorodnych technologii.

3 Nowelizacja Prawa energetycznego
Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013r. – tzw. „Mały Trójpak”. Nadal nie rozwiązane i nie wdrożone elementy Dyrektywy: Niedyskryminujący dostęp OZE do sieci, możliwość odmowy także dla mikroźródeł; Edukacja społeczeństwa, promocja OZE; Udział OZE w transporcie; Obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych, transfery statystyczne między państwami członkowskimi.

4 Szczegóły nowelizacji
Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013r. – tzw. „Mały Trójpak”. Mikro-instalacja – do 40kW przyłączone do sieci <110kV lub o mocy cieplnej do 120kW; Mała-instalacja – do 200kW przyłączone do sieci <110kV lub o mocy cieplnej do 600kW; Zwolnienie mikro-instalacji z obowiązku posiadania koncesji; Zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej; Zwolnienie z opłat za przyłączenie do sieci (art. 7 ust.8 pkt 3 lit b); Obowiązek zakupu energii z mikro-instalacji za cenę równą 80% ceny średniej energii w poprzednim roku kalendarzowym (art. 9v Prawa energetycznego);

5 Szczegóły nowelizacji
Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013r. – tzw. „Mały Trójpak”. Uproszczona metoda przyłączania mikro-instalacji, zwalniająca z obowiązku przedłożenia wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub warunków zabudowy (art.7 ust. 8d); Przyłączenie odbywa się na podstawie zgłoszenia lub na podstawie umowy jeżeli moc mikro-instalacji jest większa niż wydana w warunkach przyłączenia danego odbiorcy końcowego (art. 7 ust.8d4); Niepewność, czy mikro-instalacja mimo swej znikomej wielkości uzyska warunki techniczne przyłączenia. Mikro-instalacja musi być zgłoszona – także operator ma obowiązek powiadomienia URE o ilościach energii wytworzonej wprowadzonej do sieci i rodzajach instalacji (Art. 9w).

6 Mikro i małe instalacje - przychody
„Mały Trójpak” zakłada, iż jedynie tzw. małe instalacje mają prawo do uzyskania świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych; Ich właściciele muszą przechodzić taką samą procedurę przyłączeniową jak w przypadku inwestycji dużych (pow. 200kW); Nadal brak systemu wsparcia dla mikro i małych instalacji generujących energię cieplną; Praktyczna dyskryminacja właścicieli mikro-instalacji! Ostateczny kształt będzie znany wraz z przyjęciem ustawy o OZE. Teoretycznie właścicielom mikro i małych instalacji przysługują gwarancje pochodzenia.

7 Certyfikowani instalatorzy mikro i małych instalacji (rozdział 3b ustawy PE)
Osoby dokonujące instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji mogą wystąpić do Prezesa UDT o wydanie certyfikatu; Konieczność udokumentowania trzyletniego doświadczenia zawodowego; Potwierdzenie, iż instalacja została podłączona przez certyfikowanego instalatora nie jest podstawą do przyłączenia instalacji i rozpoczęcia odbioru energii przez operatora!

8 Dziękuję za uwagę Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
ul. Gotarda 9 02 – 683 Warszawa Tel


Pobierz ppt "Mikroinstalacje i małe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego Michał Siembab – Dyrektor Generalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google