Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Siembab – Dyrektor Generalny PIGEO Bioenergia w Rolnictwie – Polagra Premiery 2014 Poznań 30.01.2014. Mikroinstalacje i małe instalacje wykorzystujące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Siembab – Dyrektor Generalny PIGEO Bioenergia w Rolnictwie – Polagra Premiery 2014 Poznań 30.01.2014. Mikroinstalacje i małe instalacje wykorzystujące."— Zapis prezentacji:

1 Michał Siembab – Dyrektor Generalny PIGEO Bioenergia w Rolnictwie – Polagra Premiery 2014 Poznań 30.01.2014. Mikroinstalacje i małe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego

2 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej działa na rzecz: –Podmiotów gospodarczych związanych z energetyką odnawialną; –Edukacji, szkoleń skierowanych do branży jak i społeczeństwa; –Promocji OZE; –Integracji środowiska związanego z rozwojem różnorodnych technologii. Rola PIGEO

3 Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013r. – tzw. Mały Trójpak. Nadal nie rozwiązane i nie wdrożone elementy Dyrektywy: –Niedyskryminujący dostęp OZE do sieci, możliwość odmowy także dla mikroźródeł; –Edukacja społeczeństwa, promocja OZE; –Udział OZE w transporcie; –Obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych, transfery statystyczne między państwami członkowskimi. Nowelizacja Prawa energetycznego

4 Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013r. – tzw. Mały Trójpak. –Mikro-instalacja – do 40kW przyłączone do sieci <110kV lub o mocy cieplnej do 120kW; –Mała-instalacja – do 200kW przyłączone do sieci <110kV lub o mocy cieplnej do 600kW; –Zwolnienie mikro-instalacji z obowiązku posiadania koncesji; –Zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej; –Zwolnienie z opłat za przyłączenie do sieci (art. 7 ust.8 pkt 3 lit b); –Obowiązek zakupu energii z mikro-instalacji za cenę równą 80% ceny średniej energii w poprzednim roku kalendarzowym (art. 9v Prawa energetycznego); Szczegóły nowelizacji

5 Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013r. – tzw. Mały Trójpak. –Uproszczona metoda przyłączania mikro-instalacji, zwalniająca z obowiązku przedłożenia wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub warunków zabudowy (art.7 ust. 8d); –Przyłączenie odbywa się na podstawie zgłoszenia lub na podstawie umowy jeżeli moc mikro-instalacji jest większa niż wydana w warunkach przyłączenia danego odbiorcy końcowego (art. 7 ust.8d 4 ); –Niepewność, czy mikro-instalacja mimo swej znikomej wielkości uzyska warunki techniczne przyłączenia. –Mikro-instalacja musi być zgłoszona – także operator ma obowiązek powiadomienia URE o ilościach energii wytworzonej wprowadzonej do sieci i rodzajach instalacji (Art. 9w). Szczegóły nowelizacji

6 Mały Trójpak zakłada, iż jedynie tzw. małe instalacje mają prawo do uzyskania świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych; Ich właściciele muszą przechodzić taką samą procedurę przyłączeniową jak w przypadku inwestycji dużych (pow. 200kW); Nadal brak systemu wsparcia dla mikro i małych instalacji generujących energię cieplną; Praktyczna dyskryminacja właścicieli mikro-instalacji! Ostateczny kształt będzie znany wraz z przyjęciem ustawy o OZE. Teoretycznie właścicielom mikro i małych instalacji przysługują gwarancje pochodzenia. Mikro i małe instalacje - przychody

7 Osoby dokonujące instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji mogą wystąpić do Prezesa UDT o wydanie certyfikatu; Konieczność udokumentowania trzyletniego doświadczenia zawodowego; Potwierdzenie, iż instalacja została podłączona przez certyfikowanego instalatora nie jest podstawą do przyłączenia instalacji i rozpoczęcia odbioru energii przez operatora! Certyfikowani instalatorzy mikro i małych instalacji (rozdział 3b ustawy PE)

8 Dziękuję za uwagę Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ul. Gotarda 9 02 – 683 Warszawa Tel. +48 22 548 49 99


Pobierz ppt "Michał Siembab – Dyrektor Generalny PIGEO Bioenergia w Rolnictwie – Polagra Premiery 2014 Poznań 30.01.2014. Mikroinstalacje i małe instalacje wykorzystujące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google