Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda profilowa oceny stanowisk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda profilowa oceny stanowisk"— Zapis prezentacji:

1 Metoda profilowa oceny stanowisk
Hey’a

2 Hey’a KRYTERIA OCENY · wiedza zawodowa · rozwiązywanie problemów
·        odpowiedzialność

3 Hey’a wiedza zawodowa 1) posiadana wiedza specjalistyczna, tzn. znajomość praktycznych procedur, specjalistycznych technik i wiedzy naukowej 2)  umiejętności kierownicze w obszarze planowania, organizowania, wykonania, nadzorowania i oceny 3)  umiejętności w obszarze stosunków międzyludzkich

4 Hey’a wiedza specjalistyczna posiada osiem stopni natężenia:
podstawowa zasadnicza zawodowa zawodowa zawodowa zaawansowana podstawowa wiedza specjalistyczno - techniczna wiedza technika lub specjalisty wyższa techniczna lub specjalistyczna wybitna (mistrzostwo w zawodzie)

5 Hey’a 2. umiejętności kierownicze I Minimalne II Wiązane III Rozmaite
IV Szerokie V Kompleksowe VI Całościowe

6 Hey’a 3. stosunki międzyludzkie A. Podstawowe B. Ważne C. Nieodzowne

7 Hey’a

8 Hey’a rozwiązywanie problemów zidentyfikowania zdefiniowania
rozwiązania problemu.

9 Hey’a rozwiązywanie problemów posiada dwa aspekty: sposób rozumowania
typ procesów myślowych w zależności od stopnia użycia wiedzy i innowacyjności.

10 Hey’a „sposób rozumowania” oceniany jest za pomocą osiem stopni
ścisła rutyna rutyna półrutyna znormalizowany jasno określony szeroko określony ogólnie określony rozumowanie abstrakcyjne

11 Hey’a „typ procesów myślowych” posiada pięć stopni powtarzanie
według wzoru interpolacja adaptacja myślenie twórcze

12 Typ procesów myślowych
Hey’a Sposób rozumowania Typ procesów myślowych (1) powtarzanie (2) według wzorów (3) interpolacja (4) adaptacja (5) myślenie twórcze A ścisła rutyna 10% % 14% % 19% % 25% % 33% % B rutyna 12% % 16% % 22% % 29% % 38% % C półrutyna 33% % 43% % D znormalizowany 38% % 50% % E jasno określony 57% % F szeroko określony 50% % 66% % G ogólnie określony 76% % H rozumowanie abstrakcyjne 66% % 87% %

13 Hey’a odpowiedzialność swoboda działania
wpływ stanowiska na wyniki końcowe odpowiedzialność finansowa.

14 Hey’a swoboda działania oceniana jest według dziewięciostopniowej skali wąska kontrolowana znormalizowana ogólnie regulowana kierowana zorientowana na określony kierunek ogólnie określona nieokreślona

15 Hey’a wpływ stanowiska
na końcowe wyniki może być pośredni lub bezpośredni

16 Hey’a wpływ pośredni dzieli się na dwa stopnie: odległy istotny

17 Hey’a wpływ bezpośredni może być: dzielony podstawowy

18 Hey’a odpowiedzialność finansowa
rozmiar odpowiedzialności finansowej dzieli się na pięć stopni: bardzo mały mały średni duży bardzo duży.

19 Wpływ na wyniki końcowe / rozmiar odpowiedzialności finansowej
Swoboda działania Wpływ na wyniki końcowe / rozmiar odpowiedzialności finansowej 1 2 3 4 5 A 9 12 16 22 29 38 50 66 10 14 19 25 33 43 57 76 87 B 100 115 132 C 152 175 200 D 230 264 304 E 350 400 460 F 528 608 700 G 800 204 920 1056 H 1216 1400 1600 I 1840 2112 2432

20 Hey’a PROFILE STANOWISK
Relacja pomiędzy ocenami kryteriów: „wiedza zawodowa”, „rozwiązywanie problemów” oraz „odpowiedzialność” określa profil stanowiska.

21 rozwiązywanie problemów
Hey’a obsługa dziurkarki kart wiedza zawodowa rozwiązywanie problemów odpowiedzialność ogółem 152 50 66 265

22 rozwiązywanie problemów
Hey’a specjalista ds. ubezpieczeń wiedza zawodowa rozwiązywanie problemów odpowiedzialność ogółem 304 200 115 619

23 rozwiązywanie problemów
Hey’a kierownik działu wiedza zawodowa rozwiązywanie problemów odpowiedzialność ogółem 700 400 608 1708


Pobierz ppt "Metoda profilowa oceny stanowisk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google