Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda profilowa oceny stanowisk Heya. Heya KRYTERIA OCENY KRYTERIA OCENY wiedza zawodowa wiedza zawodowa rozwiązywanie problemów rozwiązywanie problemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda profilowa oceny stanowisk Heya. Heya KRYTERIA OCENY KRYTERIA OCENY wiedza zawodowa wiedza zawodowa rozwiązywanie problemów rozwiązywanie problemów."— Zapis prezentacji:

1 Metoda profilowa oceny stanowisk Heya

2 Heya KRYTERIA OCENY KRYTERIA OCENY wiedza zawodowa wiedza zawodowa rozwiązywanie problemów rozwiązywanie problemów odpowiedzialność odpowiedzialność

3 Heya wiedza zawodowa wiedza zawodowa 1) posiadana wiedza specjalistyczna, tzn. znajomość praktycznych procedur, specjalistycznych technik i wiedzy naukowej 1) posiadana wiedza specjalistyczna, tzn. znajomość praktycznych procedur, specjalistycznych technik i wiedzy naukowej 2) umiejętności kierownicze w obszarze planowania, organizowania, wykonania, nadzorowania i oceny 2) umiejętności kierownicze w obszarze planowania, organizowania, wykonania, nadzorowania i oceny 3) umiejętności w obszarze stosunków międzyludzkich 3) umiejętności w obszarze stosunków międzyludzkich

4 Heya 1. wiedza specjalistyczna posiada osiem stopni natężenia: A. podstawowa B. zasadnicza zawodowa C. zawodowa D. zawodowa zaawansowana E. podstawowa wiedza specjalistyczno - techniczna F. wiedza technika lub specjalisty G. wyższa techniczna lub specjalistyczna H. wybitna (mistrzostwo w zawodzie)

5 Heya 2. umiejętności kierownicze I Minimalne II Wiązane III Rozmaite IV Szerokie V Kompleksowe VI Całościowe

6 Heya 3. stosunki międzyludzkie A. Podstawowe B. Ważne C. Nieodzowne

7 Heya

8 Heya rozwiązywanie problemów rozwiązywanie problemów zidentyfikowania zidentyfikowania zdefiniowania zdefiniowania rozwiązania problemu. rozwiązania problemu.

9 Heya rozwiązywanie problemów posiada dwa aspekty: rozwiązywanie problemów posiada dwa aspekty: sposób rozumowania sposób rozumowania typ procesów myślowych w zależności od stopnia użycia wiedzy i innowacyjności. typ procesów myślowych w zależności od stopnia użycia wiedzy i innowacyjności.

10 Heya sposób rozumowania oceniany jest za pomocą osiem stopni sposób rozumowania oceniany jest za pomocą osiem stopni ścisła rutyna ścisła rutyna rutyna rutyna półrutyna półrutyna znormalizowany znormalizowany jasno określony jasno określony szeroko określony szeroko określony ogólnie określony ogólnie określony rozumowanie abstrakcyjne rozumowanie abstrakcyjne

11 Heya typ procesów myślowych posiada pięć stopni typ procesów myślowych posiada pięć stopni 1. powtarzanie 2. według wzoru 3. interpolacja 4. adaptacja 5. myślenie twórcze

12 Heya Sposób rozumowania Typ procesów myślowych (1) powtarzanie (2) według wzorów (3) interpolacja (4) adaptacja (5) myślenie twórcze Aścisła rutyna 10% 12%14% 16%19% 22%25% 29%33% 38% Brutyna 12% 14%16% 19%22% 25%29% 33%38% 43% Cpółrutyna 14% 16%19% 22%25% 29%33% 38%43% 50% Dznormalizowany 16% 19%22% 25%29% 33%38% 43%50% 57% Ejasno określony 19% 22%25% 29%33% 38%43% 50%57% 66% Fszeroko określony 22% 25%29% 33%38% 43%50% 57%66% 76% Gogólnie określony 25% 29%33% 38%43% 50%57% 66%76% 87% H rozumowanie abstrakcyjne 29% 33%38% 43%50% 57%66% 76%87% 100%

13 Heya odpowiedzialność odpowiedzialność swoboda działania swoboda działania wpływ stanowiska na wyniki końcowe wpływ stanowiska na wyniki końcowe odpowiedzialność finansowa. odpowiedzialność finansowa.

14 Heya swoboda działania oceniana jest według dziewięciostopniowej skali swoboda działania oceniana jest według dziewięciostopniowej skali wąska wąska kontrolowana kontrolowana znormalizowana znormalizowana ogólnie regulowana ogólnie regulowana kierowana kierowana zorientowana na określony kierunek zorientowana na określony kierunek ogólnie określona ogólnie określona nieokreślona nieokreślona

15 Heya wpływ stanowiska wpływ stanowiska na końcowe wyniki może być pośredni lub bezpośredni na końcowe wyniki może być pośredni lub bezpośredni

16 Heya wpływ pośredni dzieli się na dwa stopnie: wpływ pośredni dzieli się na dwa stopnie:odległyistotny

17 Heya wpływ bezpośredni może być : wpływ bezpośredni może być :dzielonypodstawowy

18 Heya odpowiedzialność finansowa odpowiedzialność finansowa rozmiar odpowiedzialności finansowej dzieli się na pięć stopni: rozmiar odpowiedzialności finansowej dzieli się na pięć stopni: bardzo mały bardzo mały mały mały średni średni duży duży bardzo duży. bardzo duży.

19 Swoboda d z i a ł a n i a Wpływ na wyniki końcowe / rozmiar odpowiedzialności finansowej A B C D E F G H I

20 Heya PROFILE STANOWISK PROFILE STANOWISK Relacja pomiędzy ocenami kryteriów: wiedza zawodowa, rozwiązywanie problemów oraz odpowiedzialność określa profil stanowiska.

21 Heya wiedza zawodowa rozwiązywanie problemów odpowiedzialnośćogółem obsługa dziurkarki kart obsługa dziurkarki kart

22 specjalista ds. ubezpieczeń specjalista ds. ubezpieczeń Heya wiedza zawodowa rozwiązywanie problemów odpowiedzialnośćogółem

23 kierownik działu kierownik działu Heya wiedza zawodowa rozwiązywanie problemów odpowiedzialnośćogółem


Pobierz ppt "Metoda profilowa oceny stanowisk Heya. Heya KRYTERIA OCENY KRYTERIA OCENY wiedza zawodowa wiedza zawodowa rozwiązywanie problemów rozwiązywanie problemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google