Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary. Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary. Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary."— Zapis prezentacji:

1

2 Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary

3 Powtórka: R

4 R Powtórka: DEFINICJA:
Łaska jest wszystkim, co jest dane nam od Boga, kiedy zasługiwaliśmy na Jego gniew i wieczność w piekle. Łaska jest Bożą przychylnością i zawiera w sobie wszystko, co mamy i potrzebujemy do zbawienia, do uświęcenia i do chwalenia. Łaska jest przeciwieństwem samowystarczalności. Nie zasłużyliśmy, by ją otrzymać. Nie mamy ani prawa by otrzymać łaskę, ani Bóg nie jest zobligowany do tego, by dać ją nam jako zapłatę za coś, co zrobiliśmy. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

5 List do Rzymian 3:10-12 jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.

6 R Powtórka: DEFINICJA:
Grzech jest “chybieniem celu” (tego) co najbardziej chwaliłoby Boga. To zawiera w sobie zarówno złe uczynki, jak również dobre uczynki robione ze złych pobudek. Wszyscy grzeszymy, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

7 List do Efezjan 1:3-4 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; (4) w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego;

8 R Powtórka: definicja:
Pokuta podobnie jak wiara jest darem od Boga. Bez Ducha Świetego pracującego w nas, nie możemy sami z siebie pokutować. Pokuta zaczyna się od zrozumienia, że musisz się zmienić, poczucia żalu, a możliwe nawet i bólu z powodu tego, co zrobiłeś i wtedy zmiany, robienia rzeczy przeciwnych temu, co robiłeś wcześniej.

9 R Powtórka: definicja:
Biblijne zbawienie jest możliwe, ponieważ Chrystus przyszedł na ziemię, aby ustanowić Swoje Królestwo, zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Z powodu tego, Biblijne zbawienie jest darem ofiarowanym za darmo przez Boga, przez Jego łaskę, dla tych których powołał aby stali się częścią Królestwa Chrystusa zarówno na ziemi, jak później w Niebie. Kiedy akceptujemy Biblijne zbawienie rozumiemy, że nasze życie zmieni się, ponieważ Bóg zaadoptował nas jako Swoje dzieci, nabył nas jako swoich niewolników i powołał nas jako Jego ambasadorów, by pojednać innych z Nim.

10

11 R Powtórka: DEFINICJA:
Uświęcenie jest procesem przez który Duch Święty oddziela życie prawdziwych wierzących, od życia innych ludzi, czyniąc ich bardziej jak Chrystus, zmieniając ich od środka, co widać na zewnątrz. Praca którą On wykonuje w ich życiu zmienia ich zachowanie. Wynikiem uświęcenia jest życie wieczne. Bez uświęcenia nie ma życia wiecznego. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

12 Duch Świety uczy nas, by odpowiadać na Bożą łaskę Bojaźnią Bożą.
Powtórka: R Duch Świety uczy nas, by odpowiadać na Bożą łaskę Bojaźnią Bożą. DEFINICJA: Bojaźń Pana jest czcią i podziwem zmieszanym z prawdziwym przerażeniem. Czcimy Boga za to kim jest, jesteśmy pod wrażeniem Jego wielkości i mocy, ale również przerażeni, bo On ma prawo do wykorzystania Swojej mocy, jakkolwiek zechce. Bojaźń Boża przymusza nas, by w centrum naszego życia był Bóg. Koncentrujemy się bardziej na tym, co Bóg chce, niż na tym co my chcemy lub myślimy, że potrzebujemy lub zasługujemy. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

13 R Powtórka: DEFINICJA:
Duch Świety uczy nas , by odpowiadać na Bożą łaskę podobaniem się Bogu. DEFINICJA: Chodzenie Jego drogami jest życiem w taki sposób, by jaknajbardziej zadowolić Boga. To pokazuje naszą pełnię wiary i nadziei w Bogu, kiedy chodzimy Jego drogami podejmujemy codziennie decyzje odnośnie tego, czego Bóg mógłby chcieć byśmy robili, ponieważ podobanie się Bogu jest dla nas bardziej ważne niż cokolwiek innego. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

14 R Powtórka: DEFINICJA:
Duch Świety uczy nas , by odpowiadać na Bożą łaskę podobaniem się Bogu. DEFINICJA: Uwielbienie jest uznaniem tego kim jest Bóg i dziękowaniem Bogu za to, co On uczynił. Wyraża się to życiem w taki sposób byś ty i inni wokół ciebie przyznali zasługę Bogu za zmiany, które zaistniały w tobie. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

15 R Powtórka: DEFINICJA:
Duch Święty przekształca nas wewnatrz,powodując byśmy wydawali owoce, ponieważ teraz trwamy w Chrystusie. DEFINICJA: Prawdziwi wierzący trwają w Chrystusie, kiedy ich relacja z Nim jest największym priorytetem, ponieważ zdają sobie sprawę, że bez Niego nie mogą nic uczynić. Dla prawdziwych wierzących pozostawanie w bliskiej relacji z Chrystusem oznacza wzrastanie w studiowaniu Jego Słowa, modlitwie, akceptowanie Jego miłości do nich i przez utrzymywanie bliskich relacji z innymi wierzącymi. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

16 R Powtórka: DEFINICJA:
Duch Święty przekształca nas wewnatrz,powodując byśmy wydawali owoce, ponieważ teraz trwamy w Chrystusie. DEFINICJA: Duchowe owoce są widzialnym rezultatem zmian, które Duch Święty czyni w pragnieniach charaktru i postawach prawdziwych wierzących. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

17 Duch Świety napełnia nas, kiedy Bóg życzy sobie by nas używać.
Powtórka: R Duch Świety napełnia nas, kiedy Bóg życzy sobie by nas używać. DEFINICJA: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, kiedy Duch Święty sprawuje kontrolę nad nami bo ma specyficzne zadanie, chce osiagnąć to, by Bóg był uwielbiony. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

18 Duch Święty prowadzi nas przez rozdroża jakim stawiamy czoła w życiu.
Powtórka: R Duch Święty prowadzi nas przez rozdroża jakim stawiamy czoła w życiu. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

19 Powtórka: R

20 Powtórka: R

21 R Powtórka: DEFINICJA:
Duch Święty zaopatruje nas w wytrwałość, by trwać w Chrystusie, abyśmy wydawali owoce aż do końca naszego życia i zabierze nas w górę do nieba. DEFINICJA: Wytrwałość ma miejsce, gdy Bóg ochrania tych których wybrał, by byli prawdziwymi wierzącymi, by nie stracili zbawienia, które im dał. Ponieważ są chronieni przez Bożą moc, prawdziwi wierzący mają nadzieję, że będą w stanie uciec od pokus i będą w stanie wytrzymać jakiekolwiek próby czy cierpienia, przez które będą musieli przechodzić podążając za Chrystusem Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

22 Powtórka: R STUDIUM: Ew. Mateusza 13:1-23

23 Powtórka: R STUDIUM: Jakuba 4:6-7

24 Wiara w działaniu Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja dziewiąta

25 Ważność wytrwania 1 2 3 Czym jest Kościół? Jaki jest cel Kościoła?
Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja ósma Czym jest Kościół? 1 Jaki jest cel Kościoła? 2 Jaki jest cel mojego Kościoła? 3

26 1 Czym jest Kościół?

27 1 Czym jest Kościół? STUDIUM: ODPOWIEDZ: Ew. Mateusza 16:13-18
Odnośnie do Ew. Mateusza 16:15-16, co odpowiedział Apostoł Piotr, gdy Chrystus zapytał, “Co powiecie, kim jestem?” Odnośnie do Ew. Mateusza 16:17, skąd Piotr wziął te informacje?

28 1 Czym jest Kościół? STUDIUM: ODPOWIEDZ: Ew. Mateusza 16:13-18
Odnośnie do Ew. Mateusza 16:18, co Jezus powiedział, co zrobi z tym wyznaniem, że On jest Chrystusem, Synem Żyjącego Boga? Odnośnie do Ew. Mateusza 16:18, co Jego Kościół przezwycięży?

29 1 Czym jest Kościół?

30 1 Czym jest Kościół?

31 1 Czym jest Kościół?

32 1 Czym jest Kościół?

33 1 Czym jest Kościół?

34 1 Czym jest Kościół? DEFINICJA:
Kościół to ci ludzie, których Bóg wybrał by oddać sobie chwałę. Oni razem oddają Bogu chwałę poprzez kochanie Go jako posłuszne dzieci, służenie Mu jako ofiarni niewolnicy i reprezentowanie Go jako ambasadorzy, których misją jest umacnianie Jego Królestwa. DEFINICJA:

35 2 Jaki jest cel Kościoła?

36 2 Jaki jest cel Kościoła? definicja:
Grzech jest “chybieniem celu” (tego) co najbardziej chwaliłoby Boga. To zawiera w sobie zarówno złe uczynki, jak również dobre uczynki robione ze złych pobudek. Wszyscy grzeszymy, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami.

37 2 Jaki jest cel Kościoła? PRZECZYTAJ: • 1 Koryntian 6:19-20
• Rzymian 11:33-36 • 1 Koryntian 6:19-20 • 1 Koryntian 10:31 • Efezjan 3:20-21

38 2 Jak mogę być pewien? ODPOWIEDZ:
Odnośnie do Rzymian 11:36, kiedy Apostoł Paweł rozważa głębokości i bogactwo mądrości Boga, jaka jest jego należyta reakcja? Odnośnie do I Koryntian 6:19-20, jakie są trzy powody, dla których powinniśmy oddać Bogu chwałę w naszych ciałach?

39 2 Jak mogę być pewien? ODPOWIEDZ:
Odnośnie do I Koryntian 10:31, Co robimy dla uwielbienia Boga? Odnośnie do Efezjan 3:20-21, gdzie prawdziwi wierzący powinni oddawać Bogu chwałę?

40 2 Jaki jest cel Kościoła? definicja:
Oddawanie Bogu chwały jest czymś więcej niż dawaniem Mu zaszczytu za to, co uczynił (chwalenie). Również oddajemy Bogu chwałę gdy wydajemy owoce. Wydajemy owoce kiedy trwamy pomimo trudnych sytuacji (nadzieja), żyjemy według Jego dróg (wiara) i jesteśmy posłuszni Jego przykazaniom (miłość). Innymi słowy, oddajemy Bogu chwałę kiedy żyjemy jak prawdziwi wierzący od momentu kiedy nas powołał aż do momentu naszej śmierci.

41 2 Jaki jest cel Kościoła? STUDIUM: • Ew. Jana 17:1-5
• Ew. Mateusza 28:16-20

42 2 Jak mogę być pewien? ODPOWIEDZ:
Odnośnie do Ew. Jana 20:21, w jaki sposób Jezus wysyła prawdziwych wierzących na świat? Odnośnie do Ew. Jana 17:4, jak Jezus Chrystus oddaje chwałę Bogu Ojcu? Odnośnie do Ew. Jana 17:2, jaka pracę Ojciec dał do wykonania Synowi?

43 2 Jak mogę być pewien? ODPOWIEDZ:
Odnośnie do Ew. Mateusza 28:17, co uczniowie zrobili gdy zobaczyli zmartwychwzbudzonego Chrystusa? Odnośnie do Ew. Mateusza 28:19-20, co było powiedziane uczniom, by czynili gdy szli do wszystkich narodów?

44 2 Jaki jest cel Kościoła? DEFINICJA:
Uwielbienie jest uznaniem tego kim jest Bóg i dziękowaniem Bogu za to, co On uczynił. Wyraża się to życiem w taki sposób, byś ty i inni wokół ciebie przyznali zasługę Bogu za zmiany które zaistniały w tobie. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts. Tak wiec jeśli nie niesiemy ewangelii do tych, którzy tego potrzebują, nie mamy wtedy problemu z ewangelizowaniem, mamy problem z uwielbieniem.

45 3 Jaki jest cel mojego Kościoła?

46 3 Jaki jest cel mojego Kościoła? ODPOWIEDZ:
Gdzie są bramy piekła wokół tego miejsca?

47 3 Jaki jest cel mojego Kościoła?

48 3 Jaki jest cel mojego Kościoła?

49 3 Jaki jest cel mojego Kościoła?

50 3 Jaki jest cel mojego Kościoła? ODPOWIEDZ: Co z tym zrobimy?

51 II List do Koryntian 5:20 ODPOWIEDZ: Co z tym zrobimy?
Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.

52 3 Jaki jest cel mojego Kościoła?

53 3 Jaki jest cel mojego Kościoła?

54 3 Jaki jest cel mojego Kościoła? ODPOWIEDZ: Co możemy zrobić?
Ew. Marka 5:19

55 3 Jaki jest cel mojego Kościoła?

56 R Prawdziwa wiara w praktyce:
Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

57 R Praktyczne zastosowanie:
Prawdziwa wiara w praktyce: R Praktyczne zastosowanie: Jeśli ta lekcja prowadzona jest w grupie, twoja grupa będzie teraz podzielona w pary i w praktyce zastosujecie ten materiał ucząc siebie nawzajem. Weź teraz tą kartkę i swoje notatki i nauczaj tego swojego ucznia. Jeśli lekcja prowadzona jest indywidualnie, weź tą kartkę oraz swoje notatki i nauczaj tego kogoś innego w ciągu tygodnia. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

58 Prawdziwa wiara w praktyce:
Modlitwa: W ciagu tego tygodnia módl się osoby z twojej listy, którzy potrzebują zaakceptować Bożą łaskę ku zbawieniu. Módl się, by zobaczyli Boga działającego w twoim życiu i aby on nie pozwolił szatanowi zaslepić ich oczu na prawdę i aby dał ci możliwość, by powiedzieć im, co on uczynił w twoim życiu. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

59 R Zapamiętaj: Prawdziwa wiara w praktyce:
Zapamiętywanie Bożego Słowa jest dobrym sposobem poznania tego, co ono nas uczy i zrozumieniem relacji z Bogiem. Jeśli chcesz zapamiętać Boże Słowo, to fragmentem do zapamiętania na ten tydzień jest: I Koryntian 10:31 Ew. Jana 20:19-21 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

60 Wiara w działaniu Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja dziewiąta


Pobierz ppt "Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary. Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary."

Podobne prezentacje


Reklamy Google