Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK m.st. Warszawy 04.04.2014 r. WIOSENNY SALON EDUKACYJNY dla GIMNAZJALISTÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK m.st. Warszawy 04.04.2014 r. WIOSENNY SALON EDUKACYJNY dla GIMNAZJALISTÓW."— Zapis prezentacji:

1 1 URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK m.st. Warszawy 04.04.2014 r. WIOSENNY SALON EDUKACYJNY dla GIMNAZJALISTÓW

2 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy2 Gimnazjum – 3 lata Liceum Ogólnokształcące - 3 lata Liceum Ogólnokształcące - 3 lata Technikum - 4 lata Technikum - 4 lata Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata Szkoły Policealne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Uczelnie Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Salon Edukacyjny 2014

3

4 Rynek pracy a kształcenie zawodowe

5 Młodzi bezrobotni na rynku pracy Bezrobocie wśród młodych osób w Europie i w Polsce Według Komisji Europejskiej ( 31 stycznia 2014) : -6 milionów Europejczyków poniżej 25 roku życia jest bez pracy, -7,5 miliona młodych Europejczyków nie jest ani zatrudnionych, ani w trakcie nauki bądź szkolenia, -stopa bezrobocia wśród młodych w Europie w trzecim kwartale 2013 roku wyniosła 23,5% i była tym samym ponad dwukrotnie wyższa niż analogiczny wskaźnik dla dorosłych Bezrobocie wśród młodych osób w Europie i w Polsce Według Komisji Europejskiejokoło6 milionów Europejczyków poniżej 25. roku życia jest bez pracy, a 7,5 miliona młodychmieszkańców naszego kontynentu nie jest ani zatrudnionych, ani w trakcie nauki bądź szkolenia. Stopa bezrobocia wśród młodych (poniżej 25. roku życia) w Europie (EU28) w trzecim kwartale 2013 roku wyniosła23,5%i była tym samym ponad dwukrotnie wyższa niż analogiczny wskaźnik dla dorosłych

6 Bezrobocie wśród młodych osób w Europie i w Polsce (wg. Komisji Europejskiej w III kw. 2013 r.) Według danych GUS ponad jedna trzecia bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 lat, to absolwenci szkół wyższych.

7 Lp.Województwa Stopa bezrobocia w % Bezrobotni zarejestrowani (w tys.) Polska 14,0 2260,7 1 Dolnośląskie 13,8 161,2 2 Kujawsko-Pomorskie 18,8 156,7 3 Lubelskie 15,9 140,4 4 Lubuskie 16,5 63,5 5 Łódzkie 14,5 158,2 6 Małopolskie 12,1 172,4 7 Mazowieckie 11,4 295,3 7.1 m.st. Warszawa 4,9 56,0 7.2 Podregion warszawski-wschodni 14,8 40,5 7.3 Podregion warszawski-zachodni 9,5 31,0 8 Opolskie 15,9 55,0 9 Podkarpackie 16,9 160,4 10 Podlaskie 15,7 74,0 11 Pomorskie 13,9 119,9 12 Śląskie 11,7 218,4 13 Świętokrzyskie 17,1 94,7 14 Warmińsko-Mazurskie 22,4 121,2 15 Wielkopolskie 10,0 152,3 16 Zachodniopomorskie 18,7 117,2 Bezrobocie w Polsce – styczeń 2014r Bezrobocie w Polsce – styczeń 2014r.

8 Bezrobocie w Polsce – styczeń 2014r

9 Walka z bezrobociem 1.Programy rządowe (staże, programy przedsiębiorczości, dla osób bez kwalifikacji kształcenie zawodowe ze wspieraniem zatrudnienia) 2.Kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy na każdym etapie kształcenia ( od szkół zawodowych do szkół wyższych) 3.Zwiększenie roli doradztwa zawodowego, przy wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia zwłaszcza szkoły zawodowej

10 Warszawski rynek pracy (badania IBRKiK) Z raportu Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wynika, że do profili o największym popycie na pracowników do 2020 r. należeć będą zawody: Informatyczne i elektryczne, Informatyczne i elektryczne, Gastronomiczne, Gastronomiczne, Elektrotechniczne, Elektrotechniczne, Turystyczno - hotelarskie, Turystyczno - hotelarskie, Budowlane, Budowlane, Samochodowe, związane z transportem, Samochodowe, związane z transportem, Usługi osobiste i medyczne. Usługi osobiste i medyczne. SALON EDUKACYJNY 2014

11 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce 2013 r. Liceum ogólnokształcące- 749 425 Technikum- 524 619 Zasadnicza szkoła zawodowa- 201 119

12 Warszawskie szkoły ponadgimnazjalne

13 Salon Edukacyjny 2014 Wyniki egzaminów maturalnych w Polsce Wśród 50 najlepszych szkół znalazło się 18 warszawskich liceów i 4 technika LICEA 1.XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika; 2.2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Pawła Jasienicy; 3.LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego; 4.XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica; 5.XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego; 6.II Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Batorego; 7.Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK Parasol; 8.IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej; 9.VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV; 10.XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego; 11.Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH;

14 Salon Edukacyjny 2014 Wyniki egzaminów maturalnych w Polsce TECHNIKA 1.Technikum Mechatroniczne nr 1; 2.Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku; 3.Technikum Elektroniczne nr 1; 4.Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego.

15 Najbardziej popularne zawody wg liczby uczniów w 2013/2014 Salon Edukacyjny 2014 Lp.Zawód Liczba uczniów 1Technik informatyk737 2Technik żywienia i usług gastronomicznych605 3Technik pojazdów samochodowych548 4Technik obsługi turystycznej319 5Technik ekonomista281 6Technik hotelarstwa273 7Technik budownictwa248 8Technik organizacji reklamy206 9Technik usług fryzjerskich184

16 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2014/2015 Typy szkół Liczba szkół Liczba oddziałów Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcące8636410 766 Technikum 441785 326 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 22 381 064 Razem15258017 156

17 Licea ogólnokształcące – 86 Licea z oddziałami ogólnymi 78 (314 oddziałów) Licea z oddziałami dwujęzycznymi 16 -j. angielski - 6 -j. francuski - 2 -j. rosyjski - 1 -j. hiszpański - 3 -j. niemiecki - 4 Licea z oddziałami międzynarodowymi - 2 Licea z oddziałami mistrzostwa sportowego - 2 Licea z oddziałami z oddziałami sportowymi – 5 Licea z oddziałami integracyjnymi – 10 szkół (14 oddziałów) Typy oddziałów w liceach ogólnokształcących

18 Planowane zawody w technikach Lpzawód liczba oddziałów liczba uczniów 1T informatyk19,5585 2T pojazdów samochodowych16480 3 T żywienia i usług gastronomicznych15450 4T ekonomista11320 5T budownictwa11330 6T obsługi turystycznej11330 7T hotelarstwa10300 8T organizacji reklamy9270 9 T usług fryzjerskich7210 10T cyfrowych procesów graficznych6180 11T elektronik5150 12T logistyk5150

19 Liczba oddziałów w 7 najbardziej popularnych zawodach w Warszawie

20 Lpzawód liczba oddziałów liczba uczniów 13T elektryk 4,5135 14T architektury krajobrazu 4120 15T fototechnik 4120 16T mechatronik 4120 17 T teleinformatyk 3,5105 18T kelner 390 19T geodeta 390 20T analityk 260 21T handlowiec 260 22T spedytor 260 23 T technologii odzieży 260 24 T urządzeń systemów energetyki odnawialnej 260 27T elektroenergetyk transportu szynowego 260 Planowane zawody w technikach c.d.

21 Lpzawód liczba oddziałów liczba uczniów 24T awionik 128 25T drogownictwa 130 26T eksploatacji portów i terminali 130 28T energetyk 130 29T księgarstwa 130 T mechanik lotniczy 128 31T ochrony środowiska 130 32T ogrodnik 130 33T ortopeda 130 34 T procesów drukowania 130 35 T renowacji elementów architektury 130 36 T technologii żywności 130 38 T urządzeń sanitarnych 130 39T gazownictwa, T geolog, T telekomunikacji 1,545 Planowane zawody w technikach

22 Zawód Liczba oddziałówLiczba uczniów Wielozawodowe 9252 Kucharz6168 Fryzjer5140 Mechanik pojazdów samochodowych 3,598 Cukiernik 256 Inne: 1.drukarz, sprzedawca, monter-elektronik, elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 2. elektryk, lakiernik, fotograf, Planowane zawody w ZSZ

23 Typ szkoły2006/072011/20122012/20132013/2014 Liczba% % % % Technikum3 47316,4476026,4513829,0499828,6 ZSZ1 0505,98914,97854,47814,5 Liceum Profil.6603,12261,3 Ogółem szkoły zawodowe 5 18324,55 87732,6592333,4558833,1 Liceum ogólnokształcące 15 95175,512 12967,71179766,61168466,9 Ogółem wszystkie21 13410018 00610017 72010017463100 Nabór uczniów do klasy I w latach 2007 – 2013 w m.st. Warszawa

24 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

25 1.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) obowiązująca od 18 stycznia 2014 r. w tym: -nowy rozdział 2 a (art. 20a – 20zh) Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek, -art. 10, 11, 12, 13,15. 2.Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 10 lutego 2014 r. 3. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 19 lutego 2014 r. Uwaga! Zmiany w ustawie realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., w którym zapisy dotyczące rekrutacji do publicznych szkół przedszkoli na poziomie rozporządzenia uznane zostały za niekonstytucyjne. Uchylone zostało Rozporządzanie MENiS z 20 lutego 2004 r. (D.U. 2004 nr 26 poz. 232) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - podstawa prawna

26 Podstawowe kryteria rekrutacji (art. 20f ust. 1 i 2 i art. 10.2 ustawy) 1.Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2. osiągnięcia ucznia: świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; 3.wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego przez OKE; 4.wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych: do oddziałów dwujęzycznych, do oddziałów sportowych (próby sprawności fizycznej), do innych oddziałów (za zgodą MEN) - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji.

27 1.wielodzietność rodziny kandydata, (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata) 2.niepełnosprawność kandydata, 3.niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 4.niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 5.niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, (pkt 2-5 orzeczenie o niepełnosprawności) 6.samotne wychowywanie kandydata przez rodzica, (prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.) 7.objęcie kandydata pieczą zastępczą. (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) Ustawowe kryteria rekrutacji (art. 20c ust. 2)

28 Laureaci i finaliści art. 20d i załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6 MKO Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego są przyjmowani w pierwszej kolejności: 1. Do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych; 2. Do oddziałów dwujęzycznych lub międzynarodowych; 3. Do oddziałów sportowych lub mistrzostwa sportowego jeśli spełniają warunki art. 20h. ust.1(dobry stan zdrowia, zgoda rodziców, pozytywny wynik prób sprawności fizycznej); Uwaga! Finaliści Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej i Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, mają uprawnienia jak finaliści konkursów, organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (13 punktów).

29 Terminy rekrutacji Zarządzenie nr 6 i 10 MKO 12- 23 maja kandydaci składają wnioski w szkole pierwszego wyboru, 27 maja do 6 czerwca szkoły przeprowadzają sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych, 27 do 30 czerwca kandydaci składają w szkołach pierwszego wyboru oryginały lub kopie świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty, 3 lipca do godz. 16:00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 4 do 7 lipca kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły (składając oryginały świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego), 8 lipca do godz. 16:00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, do 29 sierpnia szkoły przeprowadzają postępowanie uzupełniające.

30 200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 100 punktów za egzamin gimnazjalny z: języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym Do przeliczania wyników na punkty przyjmuje się współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki 70%, co daje 14 punktów) Przeliczanie na punkty osiągnięć ucznia c.d. (art. 10 ust. 9 ustawy, art. 2 zarządzenia MKO)

31 100 punktówza oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie i średnia arytmetyczna 100 punktów za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie i średnia arytmetyczna Przeliczanie na punkty osiągnięć ucznia c.d. (art. 10 ust. 9 ustawy, art. 2 zarządzenia MKO) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę: 18 punktów 18 punktów – stopień celujący, 14 punktów 14 punktów – stopień bardzo dobry, 10 punktów 10 punktów – stopień dobry, 6 punktów 6 punktów – stopień dostateczny, 2 punkty 2 punkty – stopień dopuszczający,

32 Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 13 punktów – finaliści konkursów przedmiotowych lub laureaci innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, lub 7 punktów - finaliści innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, 5 punktów - za uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, 2 punkty – j. w. na szczeblu powiatowym, 2 punkty za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego. Przeliczanie na punkty osiągnięć ucznia c.d. (art. 10 ust. 9 ustawy, art. 2 zarządzenia MKO)

33 Ogólne zasady rekrutacji Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych art. 20f: W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad i laureaci konkursów przedmiotowych (art. 20 d ust.1). Etap 1 - podstawowe kryteria naboru. Etap 2 - kryteria zdrowotne, problemy ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia (opinia publicznej ppp). Etap 3 - ustawowe kryteria naboru.

34 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Salon Edukacyjny 2014 Rekrutacja prowadzona będzie w Elektronicznym Systemie Rekrutacji. 12 maja o godz. 10:00 Zostanie on udostępniony kandydatom 12 maja o godz. 10:00 Komunikaty dotyczące rekrutacji będą pojawiać się na bieżąco na stronie Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/.

35 Rekrutacja do szk ó ł ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 – w skr ó cie: Salon Edukacyjny 2014 nie więcej niż trzy szkoły dowolną liczbę oddziałów Kandydat może wybrać nie więcej niż trzy szkoły (a w nich może zaznaczyć dowolną liczbę oddziałów); od najbardziej do najmniej Kandydat szereguje wybrane oddziały w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego; składa wniosek12 – 23 maja Kandydat składa wniosek w szkole pierwszego wyboru w dniach 12 – 23 maja (od 12 maja zostaje uruchomiony elektroniczny system rekrutacji); od 27 maja do 6 czerwca sprawdzianach uzdolnień kierunkowych Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych od 27 maja do 6 czerwca uczestniczą w sprawdzianach uzdolnień kierunkowych; Od 27 do 30 czerwca kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty; Od 27 do 30 czerwca kandydaci składają w szkołach pierwszego wyboru kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty; nie więcej niż trzy szkoły dowolną liczbę oddziałów Kandydat może wybrać nie więcej niż trzy szkoły (a w nich może zaznaczyć dowolną liczbę oddziałów); od najbardziej do najmniej Kandydat szereguje wybrane oddziały w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego; składa wniosek12 – 23 maja Kandydat składa wniosek w szkole pierwszego wyboru w dniach 12 – 23 maja (od 12 maja zostaje uruchomiony elektroniczny system rekrutacji); od 27 maja do 6 czerwca sprawdzianach uzdolnień kierunkowych Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych od 27 maja do 6 czerwca uczestniczą w sprawdzianach uzdolnień kierunkowych; Od 27 do 30 czerwca kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty; Od 27 do 30 czerwca kandydaci składają w szkołach pierwszego wyboru kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty;

36 Rekrutacja do szk ół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 – w skr ó cie: Salon Edukacyjny 2014 Do 3 lipca do godz. 16:00listy kandydatów zakwalifikowanych Do 3 lipca do godz. 16:00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 4 a 7 lipca Między 4 a 7 lipca kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły (składając oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego); Do 8 lipca do godz. 16:00listy kandydatów przyjętych Do 8 lipca do godz. 16:00 zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (lub informacja o liczbie wolnych miejsc); postępowanie uzupełniające do 29 sierpnia. W szkołach dysponującymi wolnymi miejscami dyrektorzy przeprowadzają postępowanie uzupełniające do 29 sierpnia. Do 3 lipca do godz. 16:00listy kandydatów zakwalifikowanych Do 3 lipca do godz. 16:00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 4 a 7 lipca Między 4 a 7 lipca kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły (składając oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego); Do 8 lipca do godz. 16:00listy kandydatów przyjętych Do 8 lipca do godz. 16:00 zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (lub informacja o liczbie wolnych miejsc); postępowanie uzupełniające do 29 sierpnia. W szkołach dysponującymi wolnymi miejscami dyrektorzy przeprowadzają postępowanie uzupełniające do 29 sierpnia.

37 Dziękujemy za uwagę Wydział Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek


Pobierz ppt "1 URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK m.st. Warszawy 04.04.2014 r. WIOSENNY SALON EDUKACYJNY dla GIMNAZJALISTÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google