Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CLAN Systems Ltd e-Ja Sp. z o.o. założenie: luty 1984 tworzenie i wdrażanie wartości intelektualnych w IT: elektronika sterowania drukarek laserowych CAD:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CLAN Systems Ltd e-Ja Sp. z o.o. założenie: luty 1984 tworzenie i wdrażanie wartości intelektualnych w IT: elektronika sterowania drukarek laserowych CAD:"— Zapis prezentacji:

1 CLAN Systems Ltd e-Ja Sp. z o.o. założenie: luty 1984 tworzenie i wdrażanie wartości intelektualnych w IT: elektronika sterowania drukarek laserowych CAD: gate arrays, PCB auto-route VLSI: co-processors, compressors,. zaszyte systemy operacyjne język IV rzędu, kompilery Document Description Language technologie kryptograficzne Digital, Fujitsu(JP), Hitachi(JP), HP(US), IBM(UK), ICL(UK), Ricoh(JP) technologia szyfrowanych osobistych skrytek informacji - CipherMe założenie: październik 2004 ko-autor technologii CipherMe wykonawca wszystkich podstawowych elementów technologii technologia serwerów terminale: przeglądarki, telefonia aplikacje w DHTML, AJaX 100% know-how

2 WWW 1101001… bankowa skrytka depozytowa elektroniczna skrytka depozytowa schowki z zaszyfrowanymi informacjami użytkowników transport zamkniętyc h skrytek punkt odbioru zamkniętej skrytki szyfrowy klucz użytkownika

3 usługa bezpiecznego przechowywania i udostępniania informacji data safety (bezpieczeństwo pasywne) - usługodawca information security (bezpieczeństwo aktywne) – użytkownicy + usługodawca jest w efekcie właścicielem zarówno danych jak i zawartych informacji, bo ma do nich niczym nieograniczony, otwarty dostęp. To on otwiera drzwi do informacji ich właścicielom. usługodawca jest odpowiedzialny wyłącznie za data safety bo nie ma dostępu do przechowywanych informacji. information security jest w rękach indywidualnych właścicieli, dysponującymi kluczami do swoich skrytek i to oni otwierają do nich drzwi, sobie oraz innym.

4 WWW aplikacje on-lineusługa bezpiecznego przechowywania osobiste skrytki z zaszyfrowanymi informacjami aplikacje zaszyfrowane informacje aplikacje info zaszyfrowane informacje aplikacje zaszyfrowane informacje info

5 CipherBill płatności elektronicznych faktur masowych dla 100% bazy klienckiej wystawcy

6 wystawca A wystawca B wystawca C bank wystawca POK integrator wystawca A wystawca B wystawca C bank integrator wystawca A wystawca B wystawca C bank wystawca POK snail mail Electronic Bill Presentation & Payment (EBPP) mobilne płatności (InPost) Bilix … CipherBill

7 bankomat Banku pakiet ISO-20022, podpisany przez klienta jego kluczem bankowym i przesłany do Banku otwiera całą nową, otwartą gamę możliwości płatniczych ze strony WWW wystawcy z dowolnej neutralnej strony WWW z terminala publicznego z telefonu komórkowego strona WWW e-płatności Banku CipherBill – realizacja płatności z udziałem banku

8 klient sam sprowadza faktury do wybranego mechanizmu płatności wystawca udostępnia faktury klientowi billingbilling udostęp nianie faktury Cn C1 billingbilling udostęp nianie faktury Cn C1 billingbilling udostęp nianie faktury Cn C1 operator bankomatu wpłata bank płatnika wypłata wystawca A wystawca B wystawca C

9

10 bezbolesne płatności faktur dla płacących dotychczas gotówką przypominanie o płatnościach faktur podczas każdej wypłaty gotówki nie trzeba mieć ani komputera ani dostępu do sieci możliwość uiszczania opłat w trybie 24/7 możliwość wydruku potwierdzenia płatności faktur

11 klient sam sprowadza faktury do wybranego mechanizmu płatności wystawca udostępnia faktury klientowi billingbilling udostęp nianie faktury Cn C1 billingbilling udostęp nianie faktury Cn C1 billingbilling udostęp nianie faktury Cn C1 bankwystawca B POK ISO20022 pain

12 dyspozycja płatnicza ISO 20022 SEPA to ISO20022 z walutą zamrożoną na Euro

13 integracja faktur w modelu Electronic Bill Presentation and Payment rozdzielenie prezentacji od płatności w CipherBill kanały płatności ograniczone tylko do tych wspieranych przez integratora otwarty repertuar, niezależnych, potencjalnie konkurujących, kanałów płatności informacje finansowe klienta dostępne scentralizowanemu systemowi integrującemu zaszyfrowane informacje klienta dostępne tylko niezbędnym stronom i w niezbędnym zakresie trudno dotrzeć do małych lokalnych wystawców (gmina, lokalna gazownia, …) lub małego B2B wystawcy udostępniają swoje faktury, niezależnie od skali czy relacji – B2B, B2C, sufit % do tych płacących elektronicznie – mała skala korzyści dla wystawcy Każda obecna i przyszła forma płatności, z gotówką włącznie, gdzie tylko można sprowadzić faktury – potencjalnie 100% bazy klienckiej efektywna kontrola płatności w ręku integratora z płatnościami opartymi na poleceniu zapłaty pełna kontrola płatności w rękach odbiorcy faktury marża transakcyjna źródłem przychodu integratora i staje się niezerową dolną granicą kosztu odbiorcy. integratorem swoich faktur sam jest płatnik. wiązanie formalne wystawcy z integratorem i kompleksowość powiązania z więcej niż jednym własna decyzja technologiczna, bez jakiegokolwiek pośrednictwa

14

15 Już teraz użytkownik może importować Elixirowe (paczki/koszyki) na swoja stronę e-bankowości. Wystarczy je wygodnie wygenerować

16 ponad 12M faktur/mies

17 wystawca udostępnia faktury klientowi billingbilling udostęp nianie faktury Cn C1 billingbilling udostęp nianie faktury Cn C1 billingbilling udostęp nianie faktury Cn C1 dom foyer banku supermarket … płatności gotówkowe na poczcie, w banku, w kasie sklepowej, bez potrzeby zmian informatycznych tych placówek

18 system płatności Użytkownik 1 invoice.xml wystawc a due pending done konto odbiorcy faktury konto wystawcy faktury billingbilling ISO20022 Elixir użytkownik dyspozycja przelew informacja/monitoring Użytkownik 2 Użytkownik 3 udostęp nianie invoice.xsl wystawc a m.kowalski@e-ja.pl +48 600 901900 - 5, -2, -1, 0, 1* invoice.csv, Elixir @ Loyalty offer

19 inicjalizacja uczestnictwa – w niemal każdym punkcie przyszłej płatności po raz pierwszy: utworzenie kluczy dostępu do informacji klucze tworzone są lokalnie na terminalu użytkownik ma szereg opcji ich przechowywania: karta, zbiór na USB lub na serwerze bankwystawca B POK z tym samym zestawem kluczy i dla każdego konta fakturowego użytkownik podaje identyfikator klienta konta oraz numer jednej z ostatnich faktur serwlet skrytki udostępnia mu rachunki dostęp do kilku kont u wystawcy i dla więcej niż jednego użytkownika własne gospodarstwo domowe, dom wakacyjny rodzice w podeszłym wieku firma

20 oszczędności operacyjne eliminacji faktur papierowych dla docelowo 100% bazy klienckiej podwyższona dyscyplina płatności statystycznie każdy właściciel karty bankowej korzysta z bankomatu 2-3 razy w miesiącu płatność którejkolwiek faktury, którymkolwiek kanałem, przypomina o pozostałych potencjalnie podwyższona częstotliwość odwiedzania stron wystawcy CipherBill

21 gabinet usługodawca medyczny ubezpieczyciel ubezpieczony certyfikat składka warunki ubezpieczony certyfikat składka warunki pacjent notatka usługodawca pacjent notatka certyfikat składka pokwitowanie CipherPolicy - elektroniczne ubezpieczenia zdrowotne

22 Osobiste Informacje Zdrowotne są słuszne etycznie. Są najlepszym sposobem zapobiegania nadużyciom. To najlepszy sposób zapewnienia prywatności informacji Zapewniają personelowi medycznemu pełną niezbędne informacje; gdziekolwiek 24/7. Wspierają terapię opartą na informacji oraz efektywną rekonwalescencję domową. To technicznie najłatwiejsze rozwiązanie, najtańsze i najbardziej efektywne. To jedyny sposób na efektywną integrację wielu, różnorodnych zdrowotnych systemów informatycznych. Prof. Bjőrn Bergh Prof. of Medical Information Systems, University of Heidelberg CipherHealth

23 23 września 2011, The Australian THE plug has been pulled on Britain's massively costly, long-delayed and significantly under-delivering National Health Service IT reform program. The Conservative government has announced "the dismantling" of the 11.5 billion pound ($18.14bn) project that commenced under Labour in 2002 and was this year condemned by unflattering findings from the National Audit Office, the parliamentary public accounts committee (PAC) and a Cabinet Office review.In August, PAC chair Margaret Hodge urged the government to cut its losses and use the remaining funds to "buy systems that work". Earlier this year, the auditor found the original vision of a fully integrated electronic records system holding an individual care record for every NHS patient "had no hope" of ever being realised. And now the Major Projects Authority (MPA) has concluded that the program "has not and cannot deliver to its original intent". The demise of the troubled program was spelt out in a Department of Health statement: "In a modernised NHS, which puts patients and clinicians in the driving seat for achieving health outcomes, it is no longer appropriate for a centralised authority to make decisions on behalf of local organisations." Cabinet Office Minister Francis Maude said the government would not allow costly failures to continue. "The National Program for IT embodies the type of unpopular top-down program that has been imposed on frontline NHS staff in the past," she said. "We need to get the best value for taxpayers' money." It is unclear what will happen to existing contracts with lead IT suppliers CSC and BT which, along with the Health department and its head Sir David Nicholson, copped stinging criticism from the PAC over their failure to deliver. From a British population of more than 60 million, only 8.25m people have opted to create a summary record since the service started in early 2009; a disappointing response to a personalised mailout to 33.4m NHS patients likely to benefit from the initiative. Even more telling, the number of GP practices that loaded records into the SCR was a mere 1203. 23 września 2011, The Australian THE plug has been pulled on Britain's massively costly, long-delayed and significantly under-delivering National Health Service IT reform program. The Conservative government has announced "the dismantling" of the 11.5 billion pound ($18.14bn) project that commenced under Labour in 2002 and was this year condemned by unflattering findings from the National Audit Office, the parliamentary public accounts committee (PAC) and a Cabinet Office review.In August, PAC chair Margaret Hodge urged the government to cut its losses and use the remaining funds to "buy systems that work". Earlier this year, the auditor found the original vision of a fully integrated electronic records system holding an individual care record for every NHS patient "had no hope" of ever being realised. And now the Major Projects Authority (MPA) has concluded that the program "has not and cannot deliver to its original intent". The demise of the troubled program was spelt out in a Department of Health statement: "In a modernised NHS, which puts patients and clinicians in the driving seat for achieving health outcomes, it is no longer appropriate for a centralised authority to make decisions on behalf of local organisations." Cabinet Office Minister Francis Maude said the government would not allow costly failures to continue. "The National Program for IT embodies the type of unpopular top-down program that has been imposed on frontline NHS staff in the past," she said. "We need to get the best value for taxpayers' money." It is unclear what will happen to existing contracts with lead IT suppliers CSC and BT which, along with the Health department and its head Sir David Nicholson, copped stinging criticism from the PAC over their failure to deliver. From a British population of more than 60 million, only 8.25m people have opted to create a summary record since the service started in early 2009; a disappointing response to a personalised mailout to 33.4m NHS patients likely to benefit from the initiative. Even more telling, the number of GP practices that loaded records into the SCR was a mere 1203. 0.3 BN EUR 0.9 BN EUR Australia 3.8 BN EUR 18.0 BN EUR UK 100 BN EUR ? EUR USA Dover Berwick upon Tweed Nie ma obecnie na świecie zadowalającego wdrożenia informatycznego dla narodowej służby zdrowia a, tym samym, wzorców do naśladowania. wycena pierwotna wycena na dziś 23 września 2011, The Australian W Wielkiej Brytanii zamknięty został masywnie drogi, dalece opóźniony i wyraźnie nieefektywny program informatyzacji służby zdrowia. Konserwatywny rząd ogłosił rozmontowanie 11.5 bilionowego ($18.14bn) projektu rozpoczętego przez Labour w 2002 i który był skrytykowany badaniami National Audit Office, komitetetu rozliczeń publicznych (PAC) oraz przeglądem Gabinetu Ministrów. W sierpniu przewodnicząca PAC Margaret Hodge nalegała by rząd powstrzymał straty i wykorzystał pozostałe fundusze by zakupić systemy które funkcjonują. Wcześniej tego roku audyt uznał że oryginalna wizja w pełni zintegrowanego systemu rejestrów zdrowotnych przechowującego indywidualne informacje medyczne każdego pacjenta nie ma szans aby kiedykolwiek mogła być zrealizowana. A teraz Major Projects Authority (MPA) podsumowała że program nie dostarczył i nie może dostarczyć realizacji oryginalnego zamysłu. Upadek programu został wyrażony w komunikacie Ministerstwa Zdrowia: W nowoczesnej służbie zdrowia (NHS), która stawia pacjentów i lekarzy w pozycji decyzyjnej osiągania rezultatów zdrowotnych, wydaje się nieuzasadnionym aby administracja centralna podejmowała decyzje w imieniu lokalnych organizacji. Minister Francis Maude oznajmiła że rząd nie może pozwolić na kontynuację kosztownych niepowodzeń: Narodowy program IT ucieleśnia typ niepopularnego odgórnego programu narzucanego dotychczas personelowi służby zdrowia. … Musimy uzyskiwać jak najlepsze wartości za pieniądze podatników. Nie jest oczywiste co się stanie z obecnymi kontraktami dostawców CSC i BT które, wraz z Ministerstwem Zdrowia i jego szefem Sir David Nicholson, zostali silnie skrytykowani przez PAC za brak rezultatów. Z populacji ponad 60 milionów, tylko 8.25m zdecydowało się aby utworzyć swój sumaryczny rejestr informacji, rozpoczęty w 2009; niezadowalający rezultat osobistych zaproszeń wysłanych do 33.4m pacjentów. Jeszcze bardziej charakterystyczny jest fakt że tylko 1203 praktyki lekarskie zdecydowały się na przystąpienie do systemu. 23 września 2011, The Australian W Wielkiej Brytanii zamknięty został masywnie drogi, dalece opóźniony i wyraźnie nieefektywny program informatyzacji służby zdrowia. Konserwatywny rząd ogłosił rozmontowanie 11.5 bilionowego ($18.14bn) projektu rozpoczętego przez Labour w 2002 i który był skrytykowany badaniami National Audit Office, komitetetu rozliczeń publicznych (PAC) oraz przeglądem Gabinetu Ministrów. W sierpniu przewodnicząca PAC Margaret Hodge nalegała by rząd powstrzymał straty i wykorzystał pozostałe fundusze by zakupić systemy które funkcjonują. Wcześniej tego roku audyt uznał że oryginalna wizja w pełni zintegrowanego systemu rejestrów zdrowotnych przechowującego indywidualne informacje medyczne każdego pacjenta nie ma szans aby kiedykolwiek mogła być zrealizowana. A teraz Major Projects Authority (MPA) podsumowała że program nie dostarczył i nie może dostarczyć realizacji oryginalnego zamysłu. Upadek programu został wyrażony w komunikacie Ministerstwa Zdrowia: W nowoczesnej służbie zdrowia (NHS), która stawia pacjentów i lekarzy w pozycji decyzyjnej osiągania rezultatów zdrowotnych, wydaje się nieuzasadnionym aby administracja centralna podejmowała decyzje w imieniu lokalnych organizacji. Minister Francis Maude oznajmiła że rząd nie może pozwolić na kontynuację kosztownych niepowodzeń: Narodowy program IT ucieleśnia typ niepopularnego odgórnego programu narzucanego dotychczas personelowi służby zdrowia. … Musimy uzyskiwać jak najlepsze wartości za pieniądze podatników. Nie jest oczywiste co się stanie z obecnymi kontraktami dostawców CSC i BT które, wraz z Ministerstwem Zdrowia i jego szefem Sir David Nicholson, zostali silnie skrytykowani przez PAC za brak rezultatów. Z populacji ponad 60 milionów, tylko 8.25m zdecydowało się aby utworzyć swój sumaryczny rejestr informacji, rozpoczęty w 2009; niezadowalający rezultat osobistych zaproszeń wysłanych do 33.4m pacjentów. Jeszcze bardziej charakterystyczny jest fakt że tylko 1203 praktyki lekarskie zdecydowały się na przystąpienie do systemu.

24

25 otwarto-funkcyjny osobisty dokument elektroniczny bezpieczne przechowywanie, dostęp oraz udostępnianie danych osobistych obywateli, pacjentów, uczniów, klientów, podatników, kibiców, podróżników, wyborców, … z cyfrową weryfikacją tożsamości i uprawnień, celem usprawnień administracyjnych, niwelacji wykluczenia informacyjnego, zabezpieczenia ruchu dużych mas ludności opieki społecznej ubezpieczenia zdrowotnego: prywatnego, narodowego, europejskiego podróży: bilety, rezerwacje, szczepienia, ubezpieczenia, bezpieczeństwa ruchu osobistych danych zdrowotnych, krytycznych danych medycznych, pacjenta wstępu na imprezy masowe, kontrolowanego ruchu dużych mas ludności ucznia, nauczyciela, rodzica, …, legitymacja studencka, indeks, …, kariery osobistej klienta: lojalności, rozliczenia, płatnicza: bankowa, mini-płatności, integracja płatności faktur masowych dostępu do danych/dokumentów personalnych: Id, paszport, prawo jazdy, … prezentacja identyfikacji osobistej oraz, zależnych od potrzeb, zestawów uprawnień, w każdym miejscu, w dowolnym czasie. W zależności od tego zestawu, powstaje dynamicznie karta: usług publicznych, aglomeracyjna, samorządu lokalnego uniwersalna karta obywatelska CipherID

26 Urząd Stanu Cywilnego A osobisty schowek danych – Igor Hansen adres 0 Rh- Igor Hansen rysopis Igor Hansen osobisty schowek USC skrytka Igor Hansen świadectwo urodzenia skrytka Jan Kowalski świadectwo urodzenia świadectwo ślubu obecna baza danych filtr Urząd Stanu Cywilnego B osobisty schowek USC skrytka Igor Hansen świadectwo ślubu obecna baza danych filtr Urząd Ewidencji Ludności osobisty schowek UEL skrytka Igor Hansen skrytka Jan Kowalski obecna baza danych filtr PESEL adres Igor Hansen Uczelnia X Igor Hansen system wewnętrzny filtr wynik rejestracja prezentacja informacji składających się na dowód osobisty, sprowadzanych w najnowszej wersji i z oryginalnych miejsc ich przechowywania

27 kojarzenie obiektów na podstawie danych tożsamościowych – entity matching nazwisko: imiona: data urodzenia: miejsce urodzenia: płeć imię ojca: imię matki: nazwisko panieńskie matki: HANSEN Igor, Bohdan 1951/05/21 Warszawa male Oskar Zofia Garlińska HANSEN Igor, B 1951/05/21 Warszawa male Oskar Zofia Garlińska HANSEN Igor, Bohdan 1951/05/21 Warszawa male Oskar Zofia Garlinska HANSEN Igor, Bohdan 1951/05/21 Warszawa M Oskar Zofia Garlińska HANSEN Igor, Bohdan 1951/05/21 Warszawa male Oskar Zofia Garlińska HANSEN Igor, Bohdan 1951/05/21 Warszawa male Oskar Zofia Garlińska

28 bramki bezobsługowe warunki otwarcia zestaw uprawnień niezbędnych do przejścia maszynowo-weryfikowalna biometria Igor Hansen

29 okienko kontrolne zawartości pamięci lokalnej karty

30 karta bankowa, legitymacja studencka jako klucz dostępu

31 kier B policjant CipherVehicle osobista baza danych świadectwo oryginalności kier A patrol drogowy producent ubezpieczyciel, refundator przekazanie gwarancja przedłużenie gwarancji świadectwo ubezpieczenia świadectwo ubezpieczenia świadectwo sprawności świadectwo sprawności obsługa A: wycena B: akceptacja C: wykonanie D: refundacja zapotrzebowanie na ubezpieczenie oferta A-3 oferta B-1 oferta C-1 sprzedawca, warsztat dowód rejestracyjny dowód rejestracyjny świadectwo emisji CO 2 świadectwo emisji CO 2 kier C firma leasingowa firma wynajmu zmiana pojazd warsztat A: wycena B: akceptacja C: wykonanie D: refundacja recall

32 usługa bezpiecznego przechowywania osobiste skrytki z zaszyfrowanymi informacjami CipherDesk - KeI

33 digital sign. administration CipherMe protocol (HTTP, user-signed payload) personal electronic document personal medical records ID card, border bill issuer own billing system mass spect. insurannce community student personal deposit boxes patient electronic payments auto-taxation no returns financial services patiente-bankingtaxpayeridentificationagreements documents supervisionWebOS digital notary devices vehicles animals buildings objects businesses personal elektronic deposit box monitoring warranties recalls brokering insure & assess doctor provider telephone bank teller bank post cust. service employer administration translations import mass invoice train tickets road fees personal deposit boxes administration own systems citizen bureau driving licence national insur local gov. insurer administration e-invoicese-documents telemed, D 2 H 2 administration emergency WWW service &… outsourcing tele-workingsupervision administration B2B billing vet. data stud books

34 eAdministracja, eGovernment eTożsamość, eBezpieczeństwo eFaktury, eBiznes eSport eEdukacja, ePraca eZdrowie eWłączność, eSpołeczeństwo { eObywatel, ePodatnik eKierowca, ePasażer eKlient eStudent, ePracownik ePacjent eZawodnik, eKibic

35 nowy dowód osobisty legitymacja studencka karta bankowa krypto procesor karty Password Based Encryption # PESEL bramka kluczy procesor punktu dostępu serwer ze zbiorami informacji dostępowych użytkowników rozszyfrowan e dane zaszyfrowane dane kod 2D nazwa zbioru karta EMV numer karty różne metody przechowywania i udostępniania kluczy kryptograficznych użytkownika

36 terminal serwer SSL terminal serwer terminal tradycyjne przechowywanie danych chroniony jest kanał przesyłania dane na serwerze na łasce administratora brak mechanizmów udostępniania cipherme

37 lekarzowi91% nauczycielowi 87% profesorowi 74% sędziemu 72% księdzu 71% spikerowi TV 66% naukowcowi 65% policjantowi 64% komuś na ulicy 53% ankieterowi 46% urzędnikowi 46% związkowi zaw. 33% biznesmanowi 28% ministrowi 20% politykowi 18% dziennikarzowi 18% Mori Poll: rok 2003, 2000+ brytyjscy dorośli w wieku 16+ Czy ufasz? sobie??% Dane powinni przechowywać ci którym ufamy decyzje o naszych danych


Pobierz ppt "CLAN Systems Ltd e-Ja Sp. z o.o. założenie: luty 1984 tworzenie i wdrażanie wartości intelektualnych w IT: elektronika sterowania drukarek laserowych CAD:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google