Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Łódź, 11 marca 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Łódź, 11 marca 2014."— Zapis prezentacji:

1 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Łódź, 11 marca 2014

2 1 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania prowadzone we wrześniu 2013 r., Wyniki na poziomie krajowym i lokalnym, Trendy za lata 2010-2013, Temat specjalny:Eksport w mikro i małych firmach, 16 konferencji regionalnych (III - IV 2014), "Pakiet trwałych korzyści" dla Klientów. Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,

3 2 Mikro i małe firmy - kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki Mikro i małe firmy w roku 2011 według danych GUS 1,8 mln firm 4,7 mln osób 1,28 bln PLN 150 mld PLN Udział mikro i małych firm w sektorze przedsiębiorstw

4 3 Plan prezentacji Wyniki Raportu o sytuacji mikro i małych firm Wyniki ogólne Wyniki dla województwa łódzkiego Temat specjalny – eksport w mikro i małych firmach Wyniki ogólne Wyniki dla województwa łódzkiego

5 4 Polska i województwo łódzkie Wyniki Raportu o sytuacji mikro i małych firm

6 5 Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm Osiem pytań składających się na Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm: Ogólna sytuacja gospodarcza Sytuacja branży Sytuacja firmy Przychody firmy Wynik finansowy firmy Zatrudnienie Długość oczekiwania na zapłatę Dostęp do zewnętrznego finansowania Pytania dotyczą oceny ostatnich i przyszłych 12 miesięcy

7 6 Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza dużo gorzej, 75 – gorzej, 100 – ani lepiej, ani gorzej, 125 – lepiej, 150 – dużo lepiej Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm - syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm Wyraźne polepszenie nastrojów polskich przedsiębiorców… + 4 pkt

8 7 …wynikające z wyższej oceny ostatnich 12 miesięcy i oczekiwanej znaczącej poprawy w 2014 roku Ostatnie 12 miesięcy Przyszłe 12 miesięcy + 2 pkt + 6 pkt Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm

9 8 Wszystkie 8 obszarów ocenione wyżej niż w poprzednim roku +10 + 7 + 4 + 3 + 1 + 2 Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm R/R

10 9 Poprawa Wskaźnika Koniunktury we wszystkich badanych branżach: produkcyjnej, usługowej, handlowej i budowlanej Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm +3 pkt+4 pkt +6 pkt

11 10 Wysokość podatków i koszty pracy to główne bariery prowadzenia działalności Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)

12 11 Wysoko oceniona dostępność finansowania Ocena dostępności zewnętrznego finansowania Ocena jakości usług doradczych świadczonych przez banki w zakresie kredytów

13 12 Województwo łódzkie – najpierw trochę oficjalnych statystyk Liczba mikro i małych firm Aktywne mikro firmy114 568 (6,7%) Aktywne małe firmy3 590 (6,5%) Aktywne mikro i małe firmy na 1000 mieszkańców 46,6 (Polska 45,8) Zatrudnienie Mikro firmy241 017 (6,9%) Małe firmy76 770 (6,5%) Inwestycje Średnie nakłady (tys. PLN) mikro firmy 16,9 (Polska 16,5) Średnie nakłady inwestycyjne (mln. PLN) małe firmy 233,6 (Polska 341,1) Przychody Średnie przychody (tys. PLN) mikro firmy 381 (Polska 460) Średnie przychody (mln PLN) małe firmy 7,4 (Polska 9,5) Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w roku 2011, Główny Urząd Statystyczny

14 13 Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm najwyższy w historii, ale nieco niższy niż średnio w Polsce Powiaty wokół Łodzi najbardziej zadowolone z poprzedniego roku. Miasto Łódź widzi najlepsze perspektywy Najniższe wskaźniki w podregionie piotrkowskim

15 14 Zatrudnienie i dostęp do finansowania to obszary ocenione wyżej niż średnio w Polsce +0,2 +0,3 -0,8 -1,3 -0,9 -0,8 -1,6 -2,1

16 15 Inwestycje w firmach były nieznacznie wyższe niż średnio w Polsce. Prognozy na 2014 mniej optymistyczne Sieradz i miasto Łódź – najwyższy wskaźnik inwestycji za ubiegły rok W 2014 r. firmy rzadziej planują inwestować (najmniejszy spadek w skierniewickim) Przedsiębiorcy w Łodzi, pomimo dobrych perspektyw, ostrożnie podchodzą do inwestycji na 2014 rok (zamrożone rezerwy?)

17 16 Innowacyjność mikro i małych firm w woj. łódzkim ma się zwiększać Paradoks – Miasto Łódź najmniej innowacyjne. Ale planuje zwiększenie nakładów w innowacyjność. Pytanie w jaki sposób, jeżeli firmy nie planują zwiększenia nakładów na inwestycje. Innowacja produktowa Innowacja procesowa

18 17 Najważniejsze bariery rozwoju Częściej niż średnio w kraju firmy w łódzkim zwracają uwagę na: Konkurencję na rynku Biurokrację Niską rentowność działalności - to może się zmienić, bo ocena prognoz jest dobra (rosnąca ocena wyniku finansowego firmy): Popyt na produkty i usługi firmy (nieznaczne różnice)

19 18 Temat specjalny Raportu Eksport w mikro i małych firmach w Polsce i woj. łódzkim

20 19 Eksporterzy wśród mikro i małych firm mają się dobrze Działalność eksportową prowadziło w ostatnich 12 miesiącach: 7% firm mikro firm, 24% firm małych firm. Ocena przychodów z eksportu

21 20 Niemcy głównym rynkiem eksportowym mikro i małych firm. 25% firm opiera swoją działalność na eksporcie (> 50% przychodów) Główne rynki eksportowe Udział eksportu w przychodach

22 21 Statystyczny eksporter współpracuje z kilkoma kontrahentami, pozyskiwanymi głównie poprzez bezpośrednie kontakty i przez internet 20% eksporterów korzystało ze wsparcia publicznego na rozwój eksportu targi i wystawy - 10%, doradztwo eksportowe - 3%, promocja - 3%, Liczba kontrahentów Pozyskiwanie kontrahentów

23 22 Atutem polskich mikro i małych firm jest połączenie wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny Polecamy!!! W tegorocznym raporcie case studies 19 eksporterów (klientów Banku Pekao) Jakość produktów lub usług Dlaczego eksportuję?Niezbędne zasoby: Przewagi konkurencyjne w eksporcie Dobra opinia o polskich produktach 85% 82% Atrakcyjna cena 78% 73% eksporterów planuje rozwijać działalność eksportową na nowe rynki lub nowych kontrahentów

24 23 Główne wyzwania eksporterów - bariery w eksporcie

25 24 Eksport mikro i małych firm w województwie łódzkim O 1 punkt procentowy wyższy wskaźnik liczby eksporterów niż średnio w kraju W ubiegłym roku odsetek był wyższy – wyniósł 12% Najwyższy odsetek w mieście Łodzi; z kolei w planach najwyższy w podregionie skierniewickim i mieście Łodzi

26 25 Kierunki eksportu mikro i małych firm w woj. łódzkim Główny kierunek bez niespodzianek – Niemcy Częściej firmy eksportują do Skandynawii W. Brytania i Irlandia – częściowo efekt emigracji Wysoko w rankingu Słowacja i Węgry (eksport tam częściej niż średnio w Polsce)

27 26 Podsumowanie Polska Najwyższa ocena prowadzenia działalności gospodarczej w historii badań Eksport bardzo pozytywnie wpływa na kondycję mikro i małych firm Coraz częściej nie tylko cena, ale też jakość przewagą konkurencyjną mikro i małych firm w eksporcie Główne bariery w eksporcie to ryzyko kursowe i konkurencja Łódzkie: Duże oczekiwania na 2014 rok, zwłaszcza w mieście Łodzi Najniższa ocena prowadzenia działalności w podregionie piotrkowskim Na razie firmy uruchamiają rezerwy, mało inwestują W planach rozwój innowacyjności Konkurencja na rynku, biurokracja i niska rentowność to częściej niż średnio w kraju wymieniane bariery Firmy oczekują, że rentowność ta będzie wzrastać 8% eksporterów wśród mikro i małych firm w Łódzkiem; odsetek ten ma rosnąć Niemcy, Skandynawia i Wyspy to główne kierunki eksportu łódzkich firm


Pobierz ppt "Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Łódź, 11 marca 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google