Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mięśnie tułowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mięśnie tułowia."— Zapis prezentacji:

1 Mięśnie tułowia

2 Mięśnie grzbietu

3 Mięśnie głębokie grzbietu
zębate tylne górne zębate tylne dolne

4 mięsień zębaty tylny górny
mięsień płatowy głowy mięsień zębaty tylny górny mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne mięsień zębaty tylny dolny mięsień prostownik grzbietu

5 Mięśnie głębokie grzbietu
prostownik grzbietu biodrowo-żebrowy lędźwii klatki piersiowej szyji głowy najdłuższy szyi kolcowy

6 Prostownik grzbietu: Biodrowo-żebrowy Najdłuższy Kolcowy

7 prostownik grzbietu mięsień kolcowy mięsień najdłuższy mięsień
biodrowo-żebrowy

8 Mięśnie głębokie grzbietu
poprzeczno-kolcowe skręcające krótkie (omijają 0 kręgów) skręcające długie (omijają 1 kręg) wielodzielne (omijają 2-3 kręgi) półkolcowe (omijają 4-6 kręgów) międzykolcowe szyi lędźwi międzypoprzeczne klatki piersiowej dźwigacze żeber długie krótkie

9 mięśnie międzykolcowe szyi
mięśnie podpotyliczne mięśnie półkolcowe głowy mięśnie skręcające krótkie mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne mięśnie skręcające długie mm. dźwigacze żeber długie mm. dźwigacze żeber krótkie mięśnie międzykolcowe lędźwi m. skośny brzucha wew. m. poprzeczny brzucha m. czworoboczny lędźwi mięśnie wielodzielne

10 mięśnie półkolcowe głowy
mięsień płatowy głowy mięśnie półkolcowe kl. piersiowej mięśnie międzypoprzeczne szyi mięsień płatowy szyi mięśnie skręcające krótkie mięśnie dźwigacze żeber długie mięśnie międzypoprzeczne klatki piersiowej mięśnie skręcające długie mięśnie dźwigacze żeber krótkie mięśnie międzypoprzeczne lędźwi mięśnie wielodzielne

11 Mięśnie klatki piersiowej

12 Mięśnie klatki piersiowej
międzyżebrowe wewnętrzne międzyżebrowe zewnętrzne poprzeczne klatki piersiowej podżebrowe

13 Mięśnie klatki piersiowej
mm. pochyłe (wdech) mm. międzyżebrowe wewnętrzne (wydech) mm. międzyżebrowe wewnętrzne (wydech) mm. międzyżebrowe zewnętrzne (wdech) mm. poprzeczne klatki piersiowej (wydech) widok od strony wewnętrznej na przód mm. podżebrowe (wydech) widok od przodu

14 Mięśnie oddechowe mięśnie wdechowe mięśnie wydechowe ruchy oddechowe
klatki piersiowej mostkowo-obojczykowo-sutkowy pochyłe mostek: wydech wdech międzyżebrowe wewnętrzne międzyżebrowe zewnętrzne skośny brzucha zewnętrzny przepona przepona: wydech wdech skośny brzucha wewnętrzny prosty brzucha poprzeczny brzucha

15 Mięśnie brzucha

16 Mięśnie brzucha prosty brzucha skośny zewnętrzny brzucha
skośny wewnętrzny brzucha poprzeczny brzucha

17 Prosty brzucha

18 Skośny zewnętrzny brzucha

19 Skośny wewnętrzny brzucha

20 Poprzeczny brzucha

21 Mięśnie brzucha piersiowy większy międzyżebrowe zewnętrzne
zębaty przedni prosty brzucha międzyżebrowe wewnętrzne międzyżebrowe wewnętrzne prosty brzucha skośny brzucha zewnętrzny skośny brzucha zewnętrzny skośny brzucha zewnętrzny skośny brzucha wewnętrzny skośny brzucha wewnętrzny kresa biała kresa biała kresa biała poprzeczny brzucha

22 Czworoboczny lędźwi

23 mięsień czworoboczny lędźwi mięsień prosty brzucha mięsień lędźwiowy większy mięsień biodrowy

24 Przepona – położenie, budowa
część żebrowa część kręgosłupowa widok od przodu widok od tyłu

25 trzon kręgu piersiowego
Przepona – budowa mostek część mostkowa otwór przełyku otwór żyły głównej dolnej środek ścięgnisty część żebrowa część kręgosłupowa żebro otwór aorty trzon kręgu piersiowego widok od góry

26 trzon kręgu piersiowego
Przepona – budowa mostek część mostkowa otwór żyły głównej dolnej otwór przełyku środek ścięgnisty część żebrowa część kręgosłupowa prostownik grzbietu otwór aorty trzon kręgu piersiowego widok od dołu

27 Przepona – położenie, budowa
mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne środek ścięgnisty środek ścięgnisty żyła główna dolna otwór żyły głównej dolnej przepona otwór przełyku przepona mięsień poprzeczny brzucha przełyk aorta otwór aorty część kręgosłupowa część żebrowa widok od strony przyśrodkowej widok od przodu

28 Przepona – położenie widok od strony wewnętrznej na przód
mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne widok od strony wewnętrznej na przód mięśnie poprzeczne kl. piersiowej mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne środek ścięgnisty środek ścięgnisty przepona przepona przepona przepona widok od strony wewnętrznej na tył mięsień czworoboczny lędźwi mięsień poprzeczny brzucha mięsień poprzeczny brzucha mięsień prosty brzucha mięsień lędźwiowy większy mięsień biodrowy

29 Udział mięśni w ruchach tułowia
Zginanie (skłon w przód) Prostowanie (skłon w tył) Poprzeczny brzucha P i L Prosty brzucha P i L Czworoboczny lędźwi P iL Skośny zew. brzucha P i L Skośny wew. brzucha P i L Biodrowo-żebrowy P i L Najdłuższy P i L Kolcowy P i L Międzykolcowe Międzypoprzeczne P i L Skręcające krótkie P i L Skręcające długie P i L Wielodzielne P i L Półkolcowe P i L Skłon boczny w prawo Skłon boczny w lewo Biodrowo-żebrowy P Najdłuższy P Kolcowy P Międzypoprzeczne P Skośny zew. brzucha P Skośny wew. brzucha P Skręcające krótkie P Skręcające długie P Wielodzielne P Półkolcowe P Prosty brzucha P Czworoboczny lędźwi P Biodrowo-żebrowy L Najdłuższy L Kolcowy L Międzypoprzeczne L Skośny zew. brzucha L Skośny wew. brzucha L Skręcające krótkie L Skręcające długie L Wielodzielne L Półkolcowe L Prosty brzucha L Czworoboczny lędźwi L Skręt tułowia w prawo Skręt tułowia w lewo Poprzeczny brzucha P Poprzeczny brzucha L

30 Udział mięśni tułowia w oddychaniu
Wdech Wydech Przepona Zębaty tylny górny Dźwigacze żeber krótkie Dźwigacze żeber długie Międzyżebrowe zewnętrzne Prostownik grzbietu (pomocniczy) Międzykolcowe (pomocnicze) Zębaty tylny dolny Czworoboczny lędźwi Międzyżebrowe wewnętrzne Poprzeczne klatki piersiowej Podżebrowe Prosty brzucha Poprzeczny brzucha Skośny wewnętrzny brzucha Skośny zewnętrzny brzucha

31 Współdziałanie przepony i mięśni brzucha
Synergistyczne Antagonistyczne Kiedy występuje? Przy tworzeniu tzw. „tłoczni brzusznej” Na jakiej zasadzie się odbywa? Proszę dokładniej wyjaśnić, jak działają poszczególne mięśnie i co się dzieje podczas ich pracy. Na czym polega ich współdziałanie? Podczas oddychania


Pobierz ppt "Mięśnie tułowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google