Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009). WPROWADZENIE Negatywny obraz własnego ciała wpływa na doświadczenia seksualne kobiet z zaburzeniami odżywiania (Ackard.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009). WPROWADZENIE Negatywny obraz własnego ciała wpływa na doświadczenia seksualne kobiet z zaburzeniami odżywiania (Ackard."— Zapis prezentacji:

1 PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

2 WPROWADZENIE Negatywny obraz własnego ciała wpływa na doświadczenia seksualne kobiet z zaburzeniami odżywiania (Ackard i Peterson, 2000). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

3 jadłowstrętu psychicznego nieświadomą odmowę bycia dorosłąposiadania kobiecego ciała. W wyjaśnianiu patogenezy jadłowstrętu psychicznego autorzy często podkreślają nieświadomą odmowę bycia dorosłą oraz posiadania kobiecego ciała. Dziewczęta zaprzeczają własnej seksualności i w konsekwencji dążą do pozbycia się, przez skrajne głodzenie, pojawiających się w okresie dojrzewania, zewnętrznych płciowych cech kobiecych. WPROWADZENIE PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

4 Osoby z zaburzeniami odżywiania cechuje: niski stopień rozwoju dojrzałości psychoseksualnej; niski stopień rozwoju dojrzałości psychoseksualnej; negatywny stosunek do sfery seksualnej; negatywny stosunek do sfery seksualnej; problemy z odbiorem własnej seksualności a co za tym idzie problemy z odbiorem własnej seksualności : zaniechanie zachowań seksualnych (AN) lub nadmierne doświadczenia seksualne (BN). WPROWADZENIE PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

5 Istnieją cztery grupy zachowań charakterystycznych dla kobiet z jadłowstrętem i bulimią psychiczną (Abraham i Llevelyn-Jones, 1997): SFERA SEKSUALNA A ZABURZENIA ODŻYWIANIA Zaprzeczanie własnej seksualności Niepewność co do własnej seksualności Bierność seksualnaAktywność seksualna PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

6 5% Około 5% populacji dziewcząt w wieku adolescencyjnym i młodych kobiet cierpi na zaburzenia odżywiania (Kreipe i Mou, 2000). 0,1% 1% 1%4% Częstotliwość występowania jadłowstrętu psychicznego wynosi od 0,1% do 1% (Lewinsohn i wsp., 2000), zaś w przypadku żarłoczności psychicznej waha się w granicach od 1% do 4% (Field, 2004). ROZPOWSZECHNIENIE PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

7 określenie czynników predykcyjnych lęku przed dorosłością Celem prezentowanego badania było określenie czynników predykcyjnych lęku przed dorosłością (związanego z negowaniem własnej seksualności) przez pacjentki z jadłowstrętem i bulimią psychiczną. poznawczo-behawioralne aspekty zaburzeń odżywianiasymptomy depresji i lęku Badanymi zmiennymi były poznawczo-behawioralne aspekty zaburzeń odżywiania oraz symptomy depresji i lęku. W pracy postawiono następujące pytania badawcze: 1. Czy istnieją różnice w zakresie omawianych zmiennych pomiędzy osobami z anoreksją a bulimią? 2. Jakie czynniki determinują lęk przed dorosłością w badanych grupach klinicznych? CEL BADANIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

8 W badaniach uczestniczyło: 80 80 pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa) (68 – typ restrykcyjny i 12 – typ żarłoczno-wydalający); 75 75 pacjentek z bulimią psychiczną (bulimia nervosa) (67 – typ przeczyszczający i 8 – typ nieprzeczyszczający). Kryteria diagnostyczne zgodne były z klasyfikacją Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV (APA, 1994). POPULACJA Charakterystyka badanych grup PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

9 POPULACJA Charakterystyka badanych grup PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

10 POPULACJA Klasyfikacja BMI Wychudzenie (<16 kg/m²) Znaczna niedowaga (16.00 – 16.99 kg/m²) Niedowaga (17.00 - 18.49 kg/m²) Normowaga (18.50 – 24.99 kg/m²) Nadwaga (25.00 - 29.99 kg/m²) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

11 Polska: region Śląska i Zagłębia - Instytut Ericksonowski w Katowicach; - Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia Dąbrówka w Gliwicach; - Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Francja: region Lotaryngii - Centre dAccueil pour la Santé des Adolescents de Metz; - Hôpital Sainte-Croix de Metz; - Hôpital dEnfants de Nancy-Brabois. POPULACJA Miejsce badania PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

12 Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania Do oceny poznawczo - behawioralnych aspektów jadłowstrętu i bulimii psychicznej (oraz postaw i zachowań związanych z jedzeniem) zastosowano Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania (Eating Disorder Inventory) Garnera, Olmsteda i Polivy (1983). Szpitalną Skalę Lęku i Depresji W badaniu wykorzystano również Szpitalną Skalę Lęku i Depresji (Hospital Anxiety and Depression Scale) Zigmonda i Snaitha (1983) oceniającą aktualny poziom symptomów zaburzeń emocjonalnych. METODA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

13 1 Dążenie do bycia szczupłym (drive for thinness) 2 Bulimia (bulimia) 3 Niezadowolenie z własnego ciała (body dissatisfaction) 4 Nieefektywność (ineffectiveness) 5 Perfekcjonizm (perfectionism) 6 Nieufność w relacjach międzyludzkich (interpersonal distrust) 7 Świadomość interoceptywna (interoceptive awareness) 8 Lęk przed dorosłością (maturity fear) KWESTIONARIUSZ ZABURZEŃ ODŻYWIANIA Podskale PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

14 1 Przesadnie zwracam uwagę na wagę 2 Będąc w towarzystwie jem umiarkowanie, ale kiedy jestem sama, jem zbyt dużo 3 Uważam, że moje biodra są zbyt szerokie 4 Chciałabym być kimś innym 5 Jako dziecko robiłam wszystko, żeby nie zawieść moich rodziców i nauczycieli 6 Okazywanie uczuć innym sprawia mi trudność 7 Po zjedzeniu normalnego posiłku czuję się przepełniona 8 Chciałabym być młodsza KWESTIONARIUSZ ZABURZEŃ ODŻYWIANIA Przykładowe itemy PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

15 Kwestionariusz zawiera 14 itemów. Każdy item posiada czteropunktową skalę (od 0 do 3). Wyniki uzyskane w HADS pozwalają określić nasilenie objawów lęku (HADS - A) oraz objawów depresji (HADS - D). Dla każdej z podskal wyniki mieszczą się do 0 do 21 punktów: 0 a 7 pkt = norma; 8 do 10 pkt = łagodne nasilenie objawów lękowych/depresyjnych; powyżej 11 pkt = ciężkie nasilenie omawianych zaburzeń. SZPITALNA SKALA LĘKU I DEPRESJI PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

16 Skala Lęku ------------------------------------------------- Martwię się: 3 prawie cały czas 2 często 1 od czasu do czasu 0 rzadko ------------------------------------------------- Miewam napady panicznego lęku: 3 bardzo często 2 dość często 1 niezbyt często 0 wcale SZPITALNA SKALA LĘKU I DEPRESJI Przykładowe itemy Skala Depresji ------------------------------------------------------ Straciłam zainteresowanie swoim wyglądem: 3 zdecydowanie tak 2 nie dbam, tak, jak powinnam 1 dbam nieco mniej 0 dbam w tym samym stopniu co zawsze ------------------------------------------------- Jestem pogodna: 3 nigdy 2 rzadko 1 czasami 0 prawie cały czas PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

17 Analiza wyników składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, statystyczna analiza danych dotyczyła obliczeń istotności różnic pomiędzy pacjentkami z anoreksją a pacjentkami z bulimią psychiczną (w tym celu wykorzystano test-t Studenta). Drugi etap, skupiał się na określeniu czynników predykcyjnych lęku przed dorosłością (związanego z negowaniem własnej seksualności) w obydwu grupach klinicznych (w tym celu zastosowano analizę regresji). Uzyskane dane opracowano za pomocą metod statystycznych zawartych w programie SPSS wersja 12.0 (2004). WYNIKI BADANIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

18 WYNIKI BADANIA Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

19 Szpitalna Skala Lęku i Depresji WYNIKI BADANIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

20 ß = 0,354 p<0,001 ß = 0,294 p<0,01 ß = 0,264 p<0,01 Lęk przed dorosłością Świadomość interoceptywna Depresja Perfekcjonizm WYNIKI BADANIA Jadłowstręt psychiczny Powyższe zmienne w 43% tłumaczą zaprzeczanie własnej seksualności w badanej grupie klinicznej (R² = 0, 430; p < 0,001) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

21 ß = 0,404 p<0,001 Lęk przed dorosłością Nieskuteczność własnego działania WYNIKI BADANIA Bulimia psychiczna Powyższa zmienna w 16% tłumaczy zaprzeczanie własnej seksualności w badanej grupie klinicznej (R² = 0, 163; p < 0,01). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

22 Jedzenieźródło miłości względnie stałe i dostępne Jedzenie traktować można jako źródło miłości względnie stałe i dostępne (une source damour relativement constante et disponible) (Hornbacher, 1999, s.38 ). odmawianie sobie tej przyjemności tożsame jest z brakiem uczucia miłości. Zatem odmawianie sobie tej przyjemności tożsame jest z brakiem uczucia miłości. Świadczy o tym, że osoba, która decyduje się na drakońską dietę (świadoma odmowa jedzenia) lub nadmiernie objada się i przeczyszczanie, nie czuje się kochana. Przypuszczać możne przez swoje zachowanie stara udowodnić sobie, że stać ją na niezależność i samodzielność. DYSKUSJA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

23 lęk niechęć przed stawaniem się dorosłą kobietą Zaprzeczanie własnej seksualności daje podstawy do przypuszczenia, że u podłoża zaburzeń odżywiania leży lęk lub niechęć przed stawaniem się dorosłą kobietą. DYSKUSJA www.strykowski.net PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

24 Abraham, S., Llevelyn-Jones, D.L. (2002). Zaburzenia odżywiania się a sfera seksualna. W: Bulimia i anoreksja. Zaburzenia odżywiania (str. 67-76). Warszawa: Prószyński i S-ka. Ackard, D.M., Peterson, C.B. (2000). Association between puberty and disorder eating, body image, and other psychological variables. International Journal of Eating Disorders, 29(2), 187-194. American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4 th edition. Washington D.C : American Psychiatric Association. Field, A.E. (2004). Risk factors for eating disorders: an evaluation of the evidence. In: J.K. Thompson (eds.), Handbook of eating disorders and obesity (p. 17-32). New Jersey: John Wiley & Sons. Garner, D.M., Olmsted, M.P., Polivy J. (1983). The Eating Disorder Inventory: a measure of cognitive-behavioral dimensions of anorexia nervosa and bulimia. In: P.L. Darby, P.E. Garfinkel, D.M. Garner, D.V. Coscina (eds.), Anorexia nervosa: recent developments in research (p. 173-184). New York: Alan R. Liss. BIBLIOGRAFIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

25 Hornbacher, M. (1999). Piégée. Mémoires dune anorexique. Paris: Bayard. Kreipe, R.E., Mou, S.M. (2000). Eating disorders in adolescents and young adults. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America, 27, 101-124. Lewinsohn, P.M., Striegel-Moore, R.H.,Seeley, J.R. (2000). Epidemiology and natural course of eating disorders in young women from adolescence to young adulthood. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39(10), 1284-1292. Zigmond, A., Snaith, R.P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 6, 361-370. Zdjęcia wykorzystane w prezentacji pochodzą z Internetu i nie są własnością autorki. BIBLIOGRAFIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

26 Denied feminine sexuality and eating disorders Anna Brytek-Matera University of Silesia abrytek@us.edu.pl PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)


Pobierz ppt "PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009). WPROWADZENIE Negatywny obraz własnego ciała wpływa na doświadczenia seksualne kobiet z zaburzeniami odżywiania (Ackard."

Podobne prezentacje


Reklamy Google