Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009). WPROWADZENIE Negatywny obraz własnego ciała wpływa na doświadczenia seksualne kobiet z zaburzeniami odżywiania (Ackard.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009). WPROWADZENIE Negatywny obraz własnego ciała wpływa na doświadczenia seksualne kobiet z zaburzeniami odżywiania (Ackard."— Zapis prezentacji:

1 PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

2 WPROWADZENIE Negatywny obraz własnego ciała wpływa na doświadczenia seksualne kobiet z zaburzeniami odżywiania (Ackard i Peterson, 2000). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

3 jadłowstrętu psychicznego nieświadomą odmowę bycia dorosłąposiadania kobiecego ciała. W wyjaśnianiu patogenezy jadłowstrętu psychicznego autorzy często podkreślają nieświadomą odmowę bycia dorosłą oraz posiadania kobiecego ciała. Dziewczęta zaprzeczają własnej seksualności i w konsekwencji dążą do pozbycia się, przez skrajne głodzenie, pojawiających się w okresie dojrzewania, zewnętrznych płciowych cech kobiecych. WPROWADZENIE PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

4 Osoby z zaburzeniami odżywiania cechuje: niski stopień rozwoju dojrzałości psychoseksualnej; niski stopień rozwoju dojrzałości psychoseksualnej; negatywny stosunek do sfery seksualnej; negatywny stosunek do sfery seksualnej; problemy z odbiorem własnej seksualności a co za tym idzie problemy z odbiorem własnej seksualności : zaniechanie zachowań seksualnych (AN) lub nadmierne doświadczenia seksualne (BN). WPROWADZENIE PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

5 Istnieją cztery grupy zachowań charakterystycznych dla kobiet z jadłowstrętem i bulimią psychiczną (Abraham i Llevelyn-Jones, 1997): SFERA SEKSUALNA A ZABURZENIA ODŻYWIANIA Zaprzeczanie własnej seksualności Niepewność co do własnej seksualności Bierność seksualnaAktywność seksualna PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

6 5% Około 5% populacji dziewcząt w wieku adolescencyjnym i młodych kobiet cierpi na zaburzenia odżywiania (Kreipe i Mou, 2000). 0,1% 1% 1%4% Częstotliwość występowania jadłowstrętu psychicznego wynosi od 0,1% do 1% (Lewinsohn i wsp., 2000), zaś w przypadku żarłoczności psychicznej waha się w granicach od 1% do 4% (Field, 2004). ROZPOWSZECHNIENIE PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

7 określenie czynników predykcyjnych lęku przed dorosłością Celem prezentowanego badania było określenie czynników predykcyjnych lęku przed dorosłością (związanego z negowaniem własnej seksualności) przez pacjentki z jadłowstrętem i bulimią psychiczną. poznawczo-behawioralne aspekty zaburzeń odżywianiasymptomy depresji i lęku Badanymi zmiennymi były poznawczo-behawioralne aspekty zaburzeń odżywiania oraz symptomy depresji i lęku. W pracy postawiono następujące pytania badawcze: 1. Czy istnieją różnice w zakresie omawianych zmiennych pomiędzy osobami z anoreksją a bulimią? 2. Jakie czynniki determinują lęk przed dorosłością w badanych grupach klinicznych? CEL BADANIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

8 W badaniach uczestniczyło: pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa) (68 – typ restrykcyjny i 12 – typ żarłoczno-wydalający); pacjentek z bulimią psychiczną (bulimia nervosa) (67 – typ przeczyszczający i 8 – typ nieprzeczyszczający). Kryteria diagnostyczne zgodne były z klasyfikacją Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV (APA, 1994). POPULACJA Charakterystyka badanych grup PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

9 POPULACJA Charakterystyka badanych grup PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

10 POPULACJA Klasyfikacja BMI Wychudzenie (<16 kg/m²) Znaczna niedowaga (16.00 – kg/m²) Niedowaga ( kg/m²) Normowaga (18.50 – kg/m²) Nadwaga ( kg/m²) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

11 Polska: region Śląska i Zagłębia - Instytut Ericksonowski w Katowicach; - Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia Dąbrówka w Gliwicach; - Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Francja: region Lotaryngii - Centre dAccueil pour la Santé des Adolescents de Metz; - Hôpital Sainte-Croix de Metz; - Hôpital dEnfants de Nancy-Brabois. POPULACJA Miejsce badania PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

12 Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania Do oceny poznawczo - behawioralnych aspektów jadłowstrętu i bulimii psychicznej (oraz postaw i zachowań związanych z jedzeniem) zastosowano Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania (Eating Disorder Inventory) Garnera, Olmsteda i Polivy (1983). Szpitalną Skalę Lęku i Depresji W badaniu wykorzystano również Szpitalną Skalę Lęku i Depresji (Hospital Anxiety and Depression Scale) Zigmonda i Snaitha (1983) oceniającą aktualny poziom symptomów zaburzeń emocjonalnych. METODA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

13 1 Dążenie do bycia szczupłym (drive for thinness) 2 Bulimia (bulimia) 3 Niezadowolenie z własnego ciała (body dissatisfaction) 4 Nieefektywność (ineffectiveness) 5 Perfekcjonizm (perfectionism) 6 Nieufność w relacjach międzyludzkich (interpersonal distrust) 7 Świadomość interoceptywna (interoceptive awareness) 8 Lęk przed dorosłością (maturity fear) KWESTIONARIUSZ ZABURZEŃ ODŻYWIANIA Podskale PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

14 1 Przesadnie zwracam uwagę na wagę 2 Będąc w towarzystwie jem umiarkowanie, ale kiedy jestem sama, jem zbyt dużo 3 Uważam, że moje biodra są zbyt szerokie 4 Chciałabym być kimś innym 5 Jako dziecko robiłam wszystko, żeby nie zawieść moich rodziców i nauczycieli 6 Okazywanie uczuć innym sprawia mi trudność 7 Po zjedzeniu normalnego posiłku czuję się przepełniona 8 Chciałabym być młodsza KWESTIONARIUSZ ZABURZEŃ ODŻYWIANIA Przykładowe itemy PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

15 Kwestionariusz zawiera 14 itemów. Każdy item posiada czteropunktową skalę (od 0 do 3). Wyniki uzyskane w HADS pozwalają określić nasilenie objawów lęku (HADS - A) oraz objawów depresji (HADS - D). Dla każdej z podskal wyniki mieszczą się do 0 do 21 punktów: 0 a 7 pkt = norma; 8 do 10 pkt = łagodne nasilenie objawów lękowych/depresyjnych; powyżej 11 pkt = ciężkie nasilenie omawianych zaburzeń. SZPITALNA SKALA LĘKU I DEPRESJI PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

16 Skala Lęku Martwię się: 3 prawie cały czas 2 często 1 od czasu do czasu 0 rzadko Miewam napady panicznego lęku: 3 bardzo często 2 dość często 1 niezbyt często 0 wcale SZPITALNA SKALA LĘKU I DEPRESJI Przykładowe itemy Skala Depresji Straciłam zainteresowanie swoim wyglądem: 3 zdecydowanie tak 2 nie dbam, tak, jak powinnam 1 dbam nieco mniej 0 dbam w tym samym stopniu co zawsze Jestem pogodna: 3 nigdy 2 rzadko 1 czasami 0 prawie cały czas PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

17 Analiza wyników składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, statystyczna analiza danych dotyczyła obliczeń istotności różnic pomiędzy pacjentkami z anoreksją a pacjentkami z bulimią psychiczną (w tym celu wykorzystano test-t Studenta). Drugi etap, skupiał się na określeniu czynników predykcyjnych lęku przed dorosłością (związanego z negowaniem własnej seksualności) w obydwu grupach klinicznych (w tym celu zastosowano analizę regresji). Uzyskane dane opracowano za pomocą metod statystycznych zawartych w programie SPSS wersja 12.0 (2004). WYNIKI BADANIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

18 WYNIKI BADANIA Kwestionariusz Zaburzeń Odżywiania PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

19 Szpitalna Skala Lęku i Depresji WYNIKI BADANIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

20 ß = 0,354 p<0,001 ß = 0,294 p<0,01 ß = 0,264 p<0,01 Lęk przed dorosłością Świadomość interoceptywna Depresja Perfekcjonizm WYNIKI BADANIA Jadłowstręt psychiczny Powyższe zmienne w 43% tłumaczą zaprzeczanie własnej seksualności w badanej grupie klinicznej (R² = 0, 430; p < 0,001) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

21 ß = 0,404 p<0,001 Lęk przed dorosłością Nieskuteczność własnego działania WYNIKI BADANIA Bulimia psychiczna Powyższa zmienna w 16% tłumaczy zaprzeczanie własnej seksualności w badanej grupie klinicznej (R² = 0, 163; p < 0,01). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

22 Jedzenieźródło miłości względnie stałe i dostępne Jedzenie traktować można jako źródło miłości względnie stałe i dostępne (une source damour relativement constante et disponible) (Hornbacher, 1999, s.38 ). odmawianie sobie tej przyjemności tożsame jest z brakiem uczucia miłości. Zatem odmawianie sobie tej przyjemności tożsame jest z brakiem uczucia miłości. Świadczy o tym, że osoba, która decyduje się na drakońską dietę (świadoma odmowa jedzenia) lub nadmiernie objada się i przeczyszczanie, nie czuje się kochana. Przypuszczać możne przez swoje zachowanie stara udowodnić sobie, że stać ją na niezależność i samodzielność. DYSKUSJA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

23 lęk niechęć przed stawaniem się dorosłą kobietą Zaprzeczanie własnej seksualności daje podstawy do przypuszczenia, że u podłoża zaburzeń odżywiania leży lęk lub niechęć przed stawaniem się dorosłą kobietą. DYSKUSJA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

24 Abraham, S., Llevelyn-Jones, D.L. (2002). Zaburzenia odżywiania się a sfera seksualna. W: Bulimia i anoreksja. Zaburzenia odżywiania (str ). Warszawa: Prószyński i S-ka. Ackard, D.M., Peterson, C.B. (2000). Association between puberty and disorder eating, body image, and other psychological variables. International Journal of Eating Disorders, 29(2), American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4 th edition. Washington D.C : American Psychiatric Association. Field, A.E. (2004). Risk factors for eating disorders: an evaluation of the evidence. In: J.K. Thompson (eds.), Handbook of eating disorders and obesity (p ). New Jersey: John Wiley & Sons. Garner, D.M., Olmsted, M.P., Polivy J. (1983). The Eating Disorder Inventory: a measure of cognitive-behavioral dimensions of anorexia nervosa and bulimia. In: P.L. Darby, P.E. Garfinkel, D.M. Garner, D.V. Coscina (eds.), Anorexia nervosa: recent developments in research (p ). New York: Alan R. Liss. BIBLIOGRAFIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

25 Hornbacher, M. (1999). Piégée. Mémoires dune anorexique. Paris: Bayard. Kreipe, R.E., Mou, S.M. (2000). Eating disorders in adolescents and young adults. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America, 27, Lewinsohn, P.M., Striegel-Moore, R.H.,Seeley, J.R. (2000). Epidemiology and natural course of eating disorders in young women from adolescence to young adulthood. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39(10), Zigmond, A., Snaith, R.P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 6, Zdjęcia wykorzystane w prezentacji pochodzą z Internetu i nie są własnością autorki. BIBLIOGRAFIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)

26 Denied feminine sexuality and eating disorders Anna Brytek-Matera University of Silesia PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009)


Pobierz ppt "PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 6/7(2009). WPROWADZENIE Negatywny obraz własnego ciała wpływa na doświadczenia seksualne kobiet z zaburzeniami odżywiania (Ackard."

Podobne prezentacje


Reklamy Google