Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve."— Zapis prezentacji:

1 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 1 BOSCH IP Video Solutions Technical Training BVMS 3.0 Moduł 10: Zdarzenia i Alarmy

2 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 2 Najważniejsze zagadnienia Definiowanie zdarzeń Zdarzenia złożone Edytor skryptów Skrypty i zdarzenia wyzwalane harmonogramem Konfiguracja alarmów Opcje alarfmów

3 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 3 Minimalny czas zdarzenia oraz Czas odbicia BVMS 2.3 korzystał z minimalnego czasu zdarzenia BVMS 3.0 korzysta z parametru czasu odbicia Korzyści z zastosowania parametru Czasu odbicia: Zdarzenia operatora: mogą trwać 0 msec Zdarzeniom można nadawać priorytety Domyślny czas to 500 msec dla wszystkich zdarzeń, możliwe jest definiowanie wyjątków

4 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 4 FW Czas agregacji oraz Czas odbicia Czas agregacji = 5 sec Czas odbicia = 1 sec Ruch Alarm 0s5s10s15s20s Ruch Alarm 0s5s10s15s20s

5 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 5 BVMS 3.0 Czas odbicia Czas odbicia = 5 sec Zdarzenia złożone/wielokrotne, pojedynczy alarm Zdarzenie Alarm 0s5s10s15s20s 25s

6 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 6 Zdarzenia Zdarzenie: Stan lub okoliczność powiązana z wywołaniem stanu alarmowego lub działania systemu. Dla każdego zdarzenia można skonfigurować : Wyzwolenie alarmu Wpisywanie do logów zdarzeń zgodnie z harmonogramem Wykonanie skryptu Stworzenie zdarzenia złożonego

7 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 7 Zdarzenia podstawowe Każde urządzenie może generować zdarzenia zgodnie z harmonogramem: BVMS pozwala na skonfigurowanie 4 przycisków zdarzeń Przycisk i wyzwalane nim zdarzenie można przypisać do dowolnego harmonogramu.

8 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 8 Czas odbicia Po utworzeniu zdarzenia możliwe jest skonfigurowanie czasu odbicia: Po kliknięciu przycisku Dodaj ustawienia możliwa jest Konfiguracja wielu urządzeń

9 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 9 Czas odbicia Dla urządzeń i zdarzeń systemowych można edytować konfigurację priorytetów na zasadzie zmiany stanów. Konfigurację można wykonać po kliknięciu przycisku Edytuj Priorytety

10 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 10 Nowy kompilator zdarzeń złożonych Kreator tworzenia zdarzenia złożonego jest dostępny po kliknięciu przycisku BVMS pozwala na stworzenie do 1000 zdarzeń logicznych Dopuszczalne jest zagnieżdżenie do 10 urządzeń w 1 zdarzeniu

11 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 11 Bonus: Skrypty BVMS pozwala na uruchomienie skryptów w językach C# i VB.NET Należy kliknąć przycisk Edytor skryptów Wybrać język skryptu Kliknąć OK.

12 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 12 Bonus: Skrypty Po otwarciu edytora można wprowadzić skrypt i go wykonać.

13 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 13 Alarmy Alarm: Zdarzenie skonfigurowane w systemie jako alarm: Ruch Wejście alarmowe Przekanik Alarms mogą zwrócić następujące akcje: Podgląd Na żywo Odtwarzania archiwum Wykonanie scenariusza działania Wyświetlenie dokumentu Web Wyświetlenie mapy

14 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 14 Globalne ustawienia alarmowe W sekcji Globalnych ustawień alarmowych określają sposób zachowania całego systemu w momencie wystąpienia alarmu.

15 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 15 Podstawy konfiguracji alarmu Po przypisaniu do harmonogramu Wyzwalacza zdarzenia, zdarzenie dostępne jest w zakładce alarmów. Opcje alarmu zostaną wyświetlone w menu w prawym oknie.

16 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 16 Opcje alarmu Opcje identyfikacji alarmu: Priorytet, kolor, nazwa Do 5 wierszy alarmowych

17 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 17 Opcje sygnalizacji dźwiękowej alarmu Możliwe jest dodanie plików: WAV MP3

18 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 18 Więcej opcji alarmowych: Kamery i Informowanie Wywoływanie pre-pozycji i komend AUX. Usługi informowania o alarmie: SMPT (e-mail) SMS

19 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 19 Opcje alarmowania: przetwarzanie informacji alarmowej Opcje przetwarzania informacji o alarmie Monitor / Dekoder Opcje połączeń

20 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 20 Rezultat konfiguracji Priorytet 20 Kolor zdarzenia - Czerwony Połączenie kamery do wiersza alarmowego Powiązanie pliku audio do alarmu Przywołanie dodatkowego dokumentu

21 Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. Security Systems 21 Pytania? BOSCH IP Video Solutions Technical Training


Pobierz ppt "Security & Communications Training Academy | Date 2011 © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve."

Podobne prezentacje


Reklamy Google