Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(Prze)kształceni, (nie-do)kształceni? Rzut oka na dane z arkusza analizy hufca. phm. Piotr Kołodziejczyk kier. Zespółu Badań i Analiz GK ZHP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(Prze)kształceni, (nie-do)kształceni? Rzut oka na dane z arkusza analizy hufca. phm. Piotr Kołodziejczyk kier. Zespółu Badań i Analiz GK ZHP."— Zapis prezentacji:

1 (Prze)kształceni, (nie-do)kształceni? Rzut oka na dane z arkusza analizy hufca. phm. Piotr Kołodziejczyk kier. Zespółu Badań i Analiz GK ZHP

2 AAH i ZBA

3 Formy kształceniowe N% Kurs zastępowych 18969% Kurs wychowawców placówek wypoczynkowych 3714% Kurs kierowników placówek wypoczynkowych 2810% Kurs drużynowych harcerskich 8632% Kurs drużynowych starszoharcerskich 5219% Kurs drużynowych wędrowniczych 4215% Kurs kwatermistrzowski 176% Kurs komendantów szczepów 73% Inne15657% k. przew. k. przybocznych Inny finansowy warsztaty dla druż. pomocy przedmed.

4 Czy hufiec organizuje warsztaty doskonalące dla drużynowych? 20. Czy hufiec organizuje warsztaty doskonalące dla drużynowych? TakNie 23786%3914%

5 Zdobywanie stopni Liczba hufców - > otw pwd zamk pwd. otw phm zamk phm otw hmzamk hm Liczba prób % % 85 33%

6 Liczba form kształcenia Wielkość hufca Total mały (<100) średni ( ) duży (>500) Liczba form kształce nia Total %!

7 Liczba form nagradzania Pochwała w rozkazie komendanta/tki hufca: 2243 Odznaczenie w chorągwi: 327 Plebiscyt instruktorski: 68 Nagroda rzeczowa 1289 nagroda honorowa (puchar, dyplom, tytuł) nagroda finansowa 69

8 Zdobywanie stopni a zmiana liczebna Zmiana licz. Średnia liczba stopni zdobywanych N <-15%621 +/- 15%9181 >+15%1338 Razem10240

9 Czy komenda hufca przyjęła plan kształcenia na rok 2013 lub na rok harcerski 2012/2013? Zmiana licz. Total <-15%+/- 15%>+15% nie N % 29%34%21%31% tak N % 71%66%79%69% RazemN

10 Czy działa zespół Kadry Kształcącej <-15%+/- 15%>+15%razem Nie działa %63%59%62% Działa %37%41%38% Razem

11 Czy szef zespołu kadry kształcącej posiada odznakę kadry kształcącej (OKK)? Czy szef zespołu kadry kształcącej posiada (OKK)? <-15%+/- 15%>+15%Total NIE N % 73%52%38%52% TAK N % 27%48%62%48% TotalN

12 Czy w hufcu istniał system motywacyjny dla instruktorów? <-15%+/- 15%>+15%Total nie N %32%32%44%36%36%42%42% tak N %68%56%56%64%58% TotalN

13 Dziękuję! Przetwarzanie danych przy wsparciu: Nielsen


Pobierz ppt "(Prze)kształceni, (nie-do)kształceni? Rzut oka na dane z arkusza analizy hufca. phm. Piotr Kołodziejczyk kier. Zespółu Badań i Analiz GK ZHP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google