Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(Prze)kształceni, (nie-do)kształceni? Rzut oka na dane z arkusza analizy hufca. phm. Piotr Kołodziejczyk kier. Zespółu Badań i Analiz GK ZHP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(Prze)kształceni, (nie-do)kształceni? Rzut oka na dane z arkusza analizy hufca. phm. Piotr Kołodziejczyk kier. Zespółu Badań i Analiz GK ZHP."— Zapis prezentacji:

1 (Prze)kształceni, (nie-do)kształceni? Rzut oka na dane z arkusza analizy hufca. phm. Piotr Kołodziejczyk kier. Zespółu Badań i Analiz GK ZHP

2 AAH i ZBA

3 Formy kształceniowe N% Kurs zastępowych 18969% Kurs wychowawców placówek wypoczynkowych 3714% Kurs kierowników placówek wypoczynkowych 2810% Kurs drużynowych harcerskich 8632% Kurs drużynowych starszoharcerskich 5219% Kurs drużynowych wędrowniczych 4215% Kurs kwatermistrzowski 176% Kurs komendantów szczepów 73% Inne15657% k. przew. k. przybocznych Inny finansowy warsztaty dla druż. pomocy przedmed.

4 Czy hufiec organizuje warsztaty doskonalące dla drużynowych? 20. Czy hufiec organizuje warsztaty doskonalące dla drużynowych? TakNie 23786%3914%

5 Zdobywanie stopni Liczba hufców - > otw pwd zamk pwd. otw phm zamk phm otw hmzamk hm Liczba prób 0264688128170211 11739 573831 230514639218 320312817134 4302318950 5251612541 622125220 715127310 81374000 9952000 10654110 11630000 12830000 13202000 14141000 15411000 16211000 17202000 18120000 19400000 20+1800000 235 90% 172 66% 85 33%

6 Liczba form kształcenia Wielkość hufca Total mały (<100) średni (101-499) duży (>500) Liczba form kształce nia 191014114 2169373 3023326 4224733 518716 6 0202 70235 80112 Total1323028271 94%!

7 Liczba form nagradzania Pochwała w rozkazie komendanta/tki hufca: 2243 Odznaczenie w chorągwi: 327 Plebiscyt instruktorski: 68 Nagroda rzeczowa 1289 nagroda honorowa (puchar, dyplom, tytuł) 1486 - nagroda finansowa 69

8 Zdobywanie stopni a zmiana liczebna Zmiana licz. Średnia liczba stopni zdobywanych N <-15%621 +/- 15%9181 >+15%1338 Razem10240

9 Czy komenda hufca przyjęła plan kształcenia na rok 2013 lub na rok harcerski 2012/2013? Zmiana licz. Total <-15%+/- 15%>+15% nie N 766982 % 29%34%21%31% tak N 1712933179 % 71%66%79%69% RazemN 2419542261

10 Czy działa zespół Kadry Kształcącej <-15%+/- 15%>+15%razem Nie działa 2116435220 64%63%59%62% Działa 129724133 36%37%41%38% Razem3326159353

11 Czy szef zespołu kadry kształcącej posiada odznakę kadry kształcącej (OKK)? Czy szef zespołu kadry kształcącej posiada (OKK)? <-15%+/- 15%>+15%Total NIE N 169515126 % 73%52%38%52% TAK N 68624116 % 27%48%62%48% TotalN 2218139242

12 Czy w hufcu istniał system motywacyjny dla instruktorów? <-15%+/- 15%>+15%Total nie N78515107 %32%32%44%36%36%42%42% tak N1510727149 %68%56%56%64%58% TotalN2219242256

13 Dziękuję! Przetwarzanie danych przy wsparciu: Nielsen


Pobierz ppt "(Prze)kształceni, (nie-do)kształceni? Rzut oka na dane z arkusza analizy hufca. phm. Piotr Kołodziejczyk kier. Zespółu Badań i Analiz GK ZHP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google