Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie Analiza prac uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie Analiza prac uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie Analiza prac uczniów

2 Grupa laboratoryjna to nauczyciele pracujący w klasie III a i V b

3 Po co to robimy? Cel: Tworzymy zadania przybliżające uczniów do realizacji celu lekcji, a uczniowie realizują polecenia zgodnie z oczekiwaniami, wykazując się kreatywnością. Nacobezu: 1. Układamy zadania do celu lekcji. 2. Precyzyjnie formułujemy polecenia do zadań. 3. Budujemy zadania z wyższych poziomów myślenia. 4. Zadania pozwalają wykazać się pomysłowością, kreatywnością.

4 Po co to robimy? Dla uczniów: motywujemy ich do samodzielnego uczenia się poprzez redagowanie zadań będących wyzwaniem dajemy informację zwrotną: co uczeń wie, umie, czego nie potrafi, nie rozumie i nad czym musi popracować potwierdzamy sukcesy uczniów i badamy przyczyny ich niepowodzeń szkolnych Dla siebie: analiza umożliwia nam modyfikowanie na bieżąco swoich metod nauczania, zakresu realizowanych treści, sposobów oceniania zdobywamy doświadczenie, jak budować zadania z wyższych poziomów, osiągalnych dla uczniów, ale inspirujących i stanowiących wyzwanie zdobywamy informacje o samych sobie i swojej pracy uczymy się współpracy i wymiany doświadczeń.

5 Jak wprowadzaliśmy procedurę do naszej szkoły? udział nauczycieli w szkoleniach zawiązanie grupy laboratoryjnej ustalenie kontraktu grupy wybranie procedury i celu dla szkoły gromadzenie prac i spotkania grupy wizyta w szkole partnerskiej w Strachówce w celu porównania doświadczeń

6 Formy prac uczniowskich poddane analizie zadania i ćwiczenia z lekcji praca domowa prace pisemne (np.list, opowiadanie) prace plastyczne prace wykonane narzędziami TIK kartkówki nagrania audio ćwiczeń muzycznych

7

8

9

10 Trudności ułożenie kryteriów oceny zadań do prac z niższych poziomów wg taksonomii Blooma (np. wpisz, oblicz, uzupełnij) analiza prac z innych przedmiotów analiza sprawdzianów różnice w stopniu zaawansowania pracy z OK (np. w umiejętności tworzenia nacobezu do prac) układanie zbyt szczegółowych lub zbyt ogólnych nacobezu przez nauczyciela subiektywne odczucia w stosunku do estetyki i kreatywności prac

11 Wnioski nie analizować sprawdzianów i kartkówek - budować zadania angażujące wyższe poziomy myślenia (np. zanalizuj, zastosuj, wyciągnij wnioski) zadania powinny być wyzwaniem dla ucznia tworzyć zadania złożone i angażują różne aktywności ucznia (pisanie, czytanie, rysowanie itd.) szeregować nacobezu (na czym mi, jako nauczycielowi, najbardziej zależy?)

12 Korzyści na bieżąco monitorujemy postępy uczniów i wiemy, nad czym musimy pracować układamy coraz lepsze cele i nacobezu (wraz z uczniami) formułujemy bardziej precyzyjne i rozwijające polecenia do zadań współpracujemy w zespole laboratoryjnym zachęcamy opornych nauczycieli do OK

13 Sukcesy naszych uczniów mają lepsze wyniki nauczania są samodzielni i chętniej podejmują bardziej złożone zadania widzą swój proces uczenia się dokonują świadomej samooceny i konstruktywnej oceny koleżeńskiej podniosła się ich aktywność

14 Muzyka Muzyka Potrafię zagrać na flecie prostym melodię We wish you a Marry Christmas (kl. V) Nacobezu: 1.Zwracam uwagę na melodię. 2.Zwracam uwagę na poprawność rytmiczną utworu. 3. Staram się utrzymać płynność (nie robię przerw podczas grania). 4. Pamiętam o znakach przykluczowych w tym utworze.

15 Damian

16 Julka

17 Poziom 1 odegranie fragmentu melodii ( minimum połowy) dopuszczane są 3-4 pomyłki poprawiane bez pomocy nauczyciela Poziom 2 odegranie całej melodii utworu dopuszczalne 3-4 pomyłki poprawiane na bieżąco bez pomocy nauczyciela uwzględnienie znaków przykluczowych Poziom 3 odegranie całej melodii utworu (dopuszczalne 1-2 pomyłki szybko poprawiane) utrzymanie poprawnej rytmiczności utrzymanie płynności (bez dłuższych przerw) uwzględnienie znaków przykluczowych Poziom 4 odegranie całej melodii utworu (dopuszczalne 1-2 pomyłki szybko poprawiane) utrzymanie poprawnej rytmiczności uwzględnienie znaków przykluczowych zastosowanie podczas grania dodatkowo poznanych elementy muzyki : dynamiki, agogiki, frazowania

18 Plastyka Wykonaj kartkę z motywem bożonarodzeniowym w technice wyklejanki muliną.

19 Poziom 1 motyw bożonarodzeniowy format A5, kolorowa kartka techniczna technika: collage – wyklejanka muliną brak estetyki pracy brak kompozycji Poziom 2 motyw bożonarodzeniowy format A5, kolorowa kartka techniczna technika: collage – wyklejanka muliną estetyka budzi zastrzeżenia zachowana kompozycja Poziom 3 motyw bożonarodzeniowy format A5, kolorowa kartka techniczna technika: collage – wyklejanka muliną praca estetyczna zachowana kompozycja Poziom 4 motyw bożonarodzeniowy format A5, kolorowa kartka techniczna technika: collage – wyklejanka muliną praca estetyczna zachowana kompozycja zastosowanie wąskiej gamy barw ciepłych lub zimnych albo zastosowanie kontrastu: 1) barwy ciepłe na zimnym tle 2) barwy zimne na ciepłym tle

20 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do współpracy Justyna Wiśniewska i Weronika Lameńska-Ćwiek


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie Analiza prac uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google