Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Czym jest analiza finansowa Analiza – przeciwieństwo syntezy. Analiza – rozkład na czynniki. Analiza finansowa – integralna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Czym jest analiza finansowa Analiza – przeciwieństwo syntezy. Analiza – rozkład na czynniki. Analiza finansowa – integralna."— Zapis prezentacji:

1 Analiza finansowa przedsiębiorstwa

2 Czym jest analiza finansowa Analiza – przeciwieństwo syntezy. Analiza – rozkład na czynniki. Analiza finansowa – integralna część analizy przedsiębiorstwa. Analiza finansowa – bada i prezentuje wielkości finansowe charakteryzujące przedsiębiorstwo i zależności pomiędzy tymi wielkościami. Bada i prezentuje stan (na dany dzień) oraz wyniki (za dany okres).

3 Źródła danych do analizy finansowej przedsiębiorstwa Dane przetworzone i nieprzetworzone od służb księgowych. Dane przetworzone to przede wszystkim – sprawozdania finansowe.

4 Komu służy analiza finansowa 1.Analiza finansowa – to źródło informacji. 2.Analiza finansowa bazuje m.in. na sprawozdaniach finansowych. 3.Komu służyły sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa – temu służy też analiza finansowa.

5 Miernik a wskaźnik Miernik analizy – to prezentowana wartość bezwzględna, np. suma bilansowa, roczna sprzedaż, zysk roczny, stan zapasów. Wskaźnik analizy – prezentuje relację między miernikami, np. rentowność sprzedaży (zysk/sprzedaż), rotacja zapasów (zapasy/sprzedaż), produktywność majątku (sprzedaż/suma bilansowa).

6 Analiza wstępna Prezentacja mierników. Porównania mierników w czasie i przestrzeni. Porównania wewnętrzne mierników ze sprawozdań (w pionie i w poziomie.)

7 Podstawowe wskaźniki analizy finansowej Wskaźniki rentowności. Wskaźniki produktywności. Wskaźniki płynności. Dźwignia operacyjna. Dźwignia finansowa.

8 Wskaźniki rentowności Rentowność przychodów (sprzedaży) Rentowność majątku Rentowność kapitału

9 Prezentacja wskaźników rentowności Relacje pomiędzy zyskiem (na różnych jego poziomach) a wartością innych wielkości charakteryzujących przedsiębiorstwo – np. wartością przychodów (na różnych jego poziomach), wartością kapitału własnego, wartością sumy bilansowej itp. Prezentowana w wartościach ułamkowych (np. 0,12) lub najczęściej procentowych (np. 12%)

10 Przykłady wskaźników rentowności Wskaźnik rentowności przychodów operacyjnych: Zysk operacyjny / Przychodów operacyjnych * 100% Rentowność operacyjna majątku: EBIT / suma bilansowa * 100% Wskaźnik rentowności kapitału własnego: Zysk netto / kapitał własny * 100%

11 Wskaźniki produktywności / obrotowości produktywność majątku rotacja majątku

12 Prezentacja wskaźników produktywności W wartościach liczbowych. W dniach (rotacji).

13 Przykłady wskaźników produktywności/obrotowości Produktywność majątku: wartość sprzedaży (roczna) / wartość majątku całkowitego Rotacja zapasów: wartość zapasów (średnia) / wartość sprzedaży (roczna) * 360 dni Rotacja materiałów: wartość materiałów w magazynie / wartość zużycia materiałów * 360 dni

14 Wskaźniki płynności Płynności długoterminowej Płynności krótkoterminowej

15 Przykłady wskaźników płynności długoterminowej Kapitał własny / majątek trwały (tzw. I stopień pokrycia) Kapitał własny + kapitał długoterminowy / majątek trwały (tzw. II stopień pokrycia)

16 Przykłady wskaźników płynności krótkookresowej Płynność III stopnia (tzw. current ratio) zapasy + należności + gotówka / zobowiązania Płynność II stopnia (tzw. quick ratio) należności + gotówka / zobowiązania Płynność I stopnia gotówka / zobowiązania

17 Inne wskaźniki płynności przedsiębiorstwa Wskaźniki obsługi zadłużenia: (zysk netto + amortyzacja) / spłata rat kapitałowych (zysk brutto + odsetki) / odsetki (zysk brutto + amortyzacja + odsetki) / odsetki

18 Tytuł kolejnego wykładu Analiza finansowa przedsiębiorstwa cd.


Pobierz ppt "Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Czym jest analiza finansowa Analiza – przeciwieństwo syntezy. Analiza – rozkład na czynniki. Analiza finansowa – integralna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google