Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWY PROGRAM FORESIGHT „POLSKA 2020” MODUŁ STATYSTYCZNO-MODELOWY FUNKCJE, ZAKRES INFORMACYJNY, ZNACZENIE SEMINARIUM 15.01.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWY PROGRAM FORESIGHT „POLSKA 2020” MODUŁ STATYSTYCZNO-MODELOWY FUNKCJE, ZAKRES INFORMACYJNY, ZNACZENIE SEMINARIUM 15.01.2008."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWY PROGRAM FORESIGHT „POLSKA 2020” MODUŁ STATYSTYCZNO-MODELOWY FUNKCJE, ZAKRES INFORMACYJNY, ZNACZENIE SEMINARIUM

2 NARODOWY PROGRAM FORESIGHT „POLSKA 2020”
Pola badawcze w Narodowym Programie Foresight „Polska 2020” ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POLSKI Jakość życia; Źródła i wykorzystywanie zasobów energetycznych; Kluczowe problemy ekologiczne; Technologie na rzecz ochrony środowiska; Zasoby naturalne; Nowe materiały i technologie; Transport; Integracja polityki ekologicznej z sektorowymi; Polityka produktowa; Zrównoważony rozwój regionów i obszarów.

3 NARODOWY PROGRAM FORESIGHT „POLSKA 2020”
Pola badawcze w Narodowym Programie Foresight „Polska 2020” TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE Dostęp do informacji; ICT a społeczeństwo; ICT a edukacja; e-Biznes; Nowe media. BEZPIECZEŃSTWO Ekonomiczne zewnętrzne i wewnętrzne; Intelektualne; Socjalne; Techniczno-technologiczne; Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

4 NARODOWY PROGRAM FORESIGHT „POLSKA 2020”
Metodyka Foresight W przedsięwzięciu planuje się zastosowanie szeregu metod foresight, wśród których do podstawowych należeć będą: Dyskusje panelowe; Analiza SWOT i Analiza Ograniczeń (barier i sposobów ich przełamania); Badanie eksperckie metodą Delphi; Analiza PEST (Polityczno-Ekonomiczno-Społeczno-Technologiczna); Analiza krzyżowa wpływów; Budowa scenariuszy.

5 NARODOWY PROGRAM FORESIGHT „POLSKA 2020”
Konsorcjum koordynacyjne IPPT PAN – koordynacja wszystkich zadań związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem oraz koordynacja pracy wszystkich paneli eksperckich. INE PAN – analiza danych statystycznych i wykonanie szczegółowych analiz związanych z procedurą foresight (np. analiza PEST i krzyżowa analiza wpływów). PENTOR – badanie eksperckie Delphi, prowadzenie debat i konsultacji społecznych oraz promocja Narodowego Programu Foresight.

6 NARODOWY PROGRAM FORESIGHT „POLSKA 2020”
Analiza danych statystycznych i badań modelowych na rzecz projektu Zgodnie z projektem zatwierdzonym do realizacji przez zamawiającego MNiSzW zadanie to realizowane jest przez INE PAN w okresie całego trwania projektu. Prace można podzielić na trzy etapy: Przeprowadzenie badań statystycznych Analiza wyników badań statystycznych i ich udostępnianie Analiza istniejących modeli prognostycznych

7 Przeprowadzenie badań statystycznych
w zakresie: statystyk międzynarodowych w obszarze objętym projektem w układzie międzynarodowym identyfikacji obszaru objętego poszczególnymi polami badawczymi poprzez symbole klasyfikacji PKD zamówienie danych dotyczących badań , rozwoju i innowacji w obszarze objętym polami badawczymi a szczególności strukturę nakładów na innowacyjność, źródeł finansowania badań i rozwoju i innowacji, kadry zatrudnionej w sferze B+R Dane zostały zamówione w GUS dla obszaru ICT, bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój na poziomie 3 znaków PKD. Istnieje problem dostępności części danych na poziomie 3 znaków PKD ze względu na tajemnicę statystyczną. Dotychczas uzyskano dane dla obszaru ICT dla 2005 r.

8 Analiza wyników badań statystycznych i ich udostępnianie obejmuje: (1)
określenia dystansu innowacyjnego Polski na podstawie badań Unii Europejskiej i OECD (pierwsze materiały zostały zaprezentowane w ramach seminarium PEST w dniu ) stan badań , rozwoju i innowacji w obszarze objętym polami badawczymi a w szczególności strukturę nakładów na innowacyjność, źródeł finansowania badań i rozwoju, innowacji oraz kadry zatrudnionej w sferze B+R (pierwsze materiały zostały zaprezentowane w ramach seminarium PEST w dniu ) rozpoznanie potrzeb informacyjnych paneli badawczych i dostarczanie dokumentów analitycznych i raportów (przykładowo uczestnictwo w konferencji OECD peer review w Warszawie w MG i dostarczenie raportu do szefa panelu badawczego ICT)

9 Analiza wyników badań statystycznych i ich udostępnianie obejmuje: (2)
analiza baz danych (OECD i Euromoney) oraz zbiorów danych jednostkowych dotyczących badań i rozwoju oraz innowacji dla informowania i motywowania ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych identyfikacja nowych miar przedstawiających potencjał Polski (m.in. wskaźniki dotyczące wykorzystania języka polskiego w systemach Wikipedia, Mozilla oraz na podstawie istniejących studiów foresightowych np. UIT) analiza opracowań bibliometrycznych

10 Analiza istniejących modeli prognostycznych (1)
rozpoznanie istniejących modeli ekonometrycznych i ocena ich przydatności dla potrzeb projektu (trwają prace nad przygotowaniem ankiety) nawiązanie kontaktu z czołowymi ośrodkami badawczymi w Polsce, udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach (dotychczas przeprowadzono rozmowy z prof.prof. W.Maciejewskim (WNE UW), B.Piaseckim (UŁ), W.Welfe (UŁ), T.Żyliczem (WNE UW), dr J. Gadomskim (IBS PAN).

11 Analiza istniejących modeli prognostycznych (2)
nawiązanie kontaktu z ośrodkami prowadzącymi badania ekonometryczne dotyczące Polski rozpoznanie istniejących prognoz wykonanych w Polsce w obszarze projektu przy pomocy modeli analiza trendów wybranych wskaźników określających skalę dystansu Polski w sferze innowacyjności (przedstawione na seminarium PEST w dniu )

12 Schemat uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji
w Przedsięwzięciu

13 Zastosowanie w praktyce wyników projektu
Celem projektu jest zwiększenie powiązań między praktyką gospodarczą a sferą nauki Mają temu służyć seminaria robocze, konsultacje z przedsiębiorstwami oraz badanie poprzedzające dla wskazania potrzeb firm, uczelni i instytutów badawczych w zakresie wykorzystania foresightu. Oprócz MNiSW oraz placówek naukowych, odbiorcami wyników projektu w postaci Scenariuszy Rozwoju i Raportu Końcowego będzie Min. Gosp., polskie środowisko naukowe, a także przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Zaangażowanie ich w realizację Projektu od początku jako członków Paneli i Grup Tematycznych daje gwarancje na ich stałe zainteresowanie jego kierunkami, postępami i rezultatami. Ścisła współpraca z małymi, średnimi i dużymi firmami na każdym etapie daje pewność, że ostateczne wyniki znajdą swoje przełożenie w kierunkach zmian i rozwoju całej gospodarki.

14 PISMA DO GUS Prosimy o udostępnienie danych ogółem i według rodzajów działalności dla PKD (3 znaki) za lata pochodzących z formularzy PNT-01 oraz PNT -02 według załączonej specyfikacji: Nakłady wewnętrzne na działalność B+R i źródła finansowania Zatrudnieni w działalności B+R wg poziomu wykształcenia Zatrudnieni w działalności B+R według grup stanowisk Dane uzupełniające Nakłady na działalność innowacyjną Wartość sprzedaży wyrobów

15 ZAKRES INFORMACYJNY MODUŁU STATYSTYCZNO-MODELOWEGO WEJŚCIE - WYJŚCIE
Zakres informacji dla ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych Zakres informacji dla interesariuszy głównych Zakres informacji dla opinii publicznej

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ http://www.inepan.waw.pl/


Pobierz ppt "NARODOWY PROGRAM FORESIGHT „POLSKA 2020” MODUŁ STATYSTYCZNO-MODELOWY FUNKCJE, ZAKRES INFORMACYJNY, ZNACZENIE SEMINARIUM 15.01.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google