Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Silne czy słabe Partnerstwa? Irena Krukowska-Szopa Anna Jarzębska Przemyśl, 13.10.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Silne czy słabe Partnerstwa? Irena Krukowska-Szopa Anna Jarzębska Przemyśl, 13.10.2007."— Zapis prezentacji:

1 Silne czy słabe Partnerstwa? Irena Krukowska-Szopa Anna Jarzębska Przemyśl, 13.10.2007

2 Na czym polega siła LGD? Siła Lokalnej Grupy Działania jest zawarta w jej nazwie: Lokalna – tj. oparta na lokalnych zasobach, czyli angażująca lokalnych partnerów, Grupa – tzn. partnerzy są razem, istnieje jakaś wspólnota, Działania – tzn. partnerzy wspólnie podejmują przedsięwzięcia, które uznali w grupie za ważne dla regionu. Jak zaangażować lokalnych partnerów?

3 Zasady partnerstwa wg Ros Tennyson: 1. Jednakowe prawa Co oznaczają jednakowe prawa w relacjach, w których istnieją duże różnice jeśli chodzi i posiadaną władzę, zasoby i wpływy?Jednakowe prawa to nie to samo co równość. Zasada ta oznacza, że liczy się głos każdego z partnerów oraz że każdy rodzaj wkładu we wspólne działania – nie tylko finansowy – jest ważny

4 Zasady partnerstwa wg Ros Tennyson: 2. Przejrzystość Otwartość i uczciwość w funkcjonowaniu partnerstwa są niezbędne, aby zbudować zaufanie – kluczowy składnik udanego partnerstwa. Przejrzystość w działaniu uwiarygodni partnerstwo w oczach darczyńców i innych zainteresowanych.

5 Zasady partnerstwa wg Ros Tennyson: 3. Obopólne korzyści Jeśli każdy z partnerów ma coś wnieść do partnerstwa, każdy z nich powinien również odnosić z tego tytułu jakieś korzyści. Zdrowe partnerstwo oprócz wspólnych korzyści dla wszystkich partnerów powinno umożliwiać również poszczególnym partnerom odnoszenie indywidualnych korzyści, bo tylko w ten sposób można utrzymać zaangażowanie partnerów, a co za tym idzie – trwałość współpracy.

6 Standardy Organizacji i Działania Grup Partnerskich Partnerstwa zrzeszone w Krajowej Sieci Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju są strukturami niezinstytucjonalizowanymi (nie mają osobowości prawnej), ale posiadającymi zbiór zasad funkcjonowania (Standardy Organizaci i Działania), które zapewniają partnerskie relacje. Organizacja wspierająca partnerstwo (sekretariat) oraz wszyscy partnerzy umawiają się, że będą działali zgodnie z zasadami partnerstwa, które wspólnie wypracowali.

7 Standardy Orgnizacji i Działania GP: 1. Cechy strukturalne Grupa jest dobrowolnym i otwartym porozumieniem liderów z różnych sektorów życia publicznego. Grupa jest porozumieniem, którego uczestnicy wspólnie przygotowują i realizują praktyczne długofalowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Grupę tworzy przynajmniej 5 partnerów reprezentujących wszystkie sektory życia publicznego; Grupa jest porozumieniem lokalnym, działającym na szczeblu ponadgminnym, a jej obszar określony jest przez: wspólnotę potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, wspólnotę przestrzeni wyznaczonej przez walory naturalne, kulturowe i historyczne, z którymi identyfikują się mieszkańcy danego rejonu.

8 Standardy Orgnizacji i Działania GP: 2. Cechy funkcjonalne Grupa jest strukturą inspirowania, wzmacniania i wspierania oddolnych inicjatyw lokalnych. Liderzy oddolnych inicjatyw lokalnych odgrywają w Grupie podmiotową rolę; są nie tylko beneficjentami jej działań, lecz aktywnie uczestniczą w jej tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu. Głównym spoiwem Grupy są wspólnie podejmowane działania – projekty, których organizacja wykracza poza indywidualne możliwości poszczególnych partnerów. Wszystkich partnerów obowiązują zasady dzielenia zasobów, odpowiedzialności, ryzyka i korzyści.

9 Standardy Orgnizacji i Działania GP: 3. Cechy organizacyjne Grupa działa w oparciu o dokument programowy (deklarację współpracy), który jest zgodny z zasadami rozwoju zrównoważonego; Grupa ma demokratycznie wyłonione władze (prezydium, ew. rada); Grupa działa w oparciu o uchwalony regulamin, określający zasady współpracy oraz reprezentacji; Grupa realizuje aktualny roczny plan operacyjny; Grupa realizuje wspólnie wypracowaną strategię; Grupa regularnie dokonuje oceny swoich dokonań zarówno w wymiarze rzeczowym jak i finansowym; Grupa ma wybraną instytucję, która prowadzi sekretariat partnerstwa oraz udziela osobowości prawnej wybranym działaniom wspólnym.

10 Udane partnerstwo wg Ros Tennyson Partnerstwo realizuje wyznaczone cele Oddziaływanie partnerstwa nie ogranicza się do bezpośrednio zaangażowanych organizacji Partnerstwo jest strukturą trwałą i samorządną Wartość dodana partnerstwa dzięki której zaangażowane organizacje osiągają znaczące korzyści Działania partnerstwa stanowią cenny wkład w doświadczenia globalnego ruchu na rzecz budowania partnerstw

11 Czas na refleksję... Czy Twoje partnerstwo posiada zbiór zasad, które gwarantują: jednakowe prawa, przejrzystość, obopólne korzyści? Czy zasady te są przestrzegane? Czy lokalni partnerzy angażują się w działania LGD?

12 Więcej informacji na www.GrupyPartnerskie.pl


Pobierz ppt "Silne czy słabe Partnerstwa? Irena Krukowska-Szopa Anna Jarzębska Przemyśl, 13.10.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google