Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjawisko przeciążenia pracą w opiniach lekarzy Ewa Kasperek-Golimowska Agata Woźniak Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM Poznań PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjawisko przeciążenia pracą w opiniach lekarzy Ewa Kasperek-Golimowska Agata Woźniak Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM Poznań PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY."— Zapis prezentacji:

1 Zjawisko przeciążenia pracą w opiniach lekarzy Ewa Kasperek-Golimowska Agata Woźniak Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM Poznań PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

2 Wprowadzenie Zawód lekarza należy do grupy zawodów społeczno- usługowych. Osoby wykonujące ten rodzaj profesji narażone są na działanie specyficznych czynników obciążających i doświadczanie syndromu wypalenia zawodowego Zawód lekarza należy do grupy zawodów społeczno- usługowych. Osoby wykonujące ten rodzaj profesji narażone są na działanie specyficznych czynników obciążających i doświadczanie syndromu wypalenia zawodowego Przygotowanie kadr medycznych do radzenia sobie ze stresem zawodowym i jego skutkami jest ważne w celu utrzymania zdrowia samych lekarzy, ale także ze względu na dobro pacjenta Przygotowanie kadr medycznych do radzenia sobie ze stresem zawodowym i jego skutkami jest ważne w celu utrzymania zdrowia samych lekarzy, ale także ze względu na dobro pacjenta Opinie lekarzy na temat ich pracy, czynników obciążających, a także sposobów pokonywania trudności mogą być źródłem informacji o tym, jaki rodzaj wiedzy i umiejętności psychospołecznych jest im potrzebny dla lepszego (zdrowszego) funkcjonowania zawodowego oraz jakie zasoby związane z ich pracą należy umacniać i rozwijać Opinie lekarzy na temat ich pracy, czynników obciążających, a także sposobów pokonywania trudności mogą być źródłem informacji o tym, jaki rodzaj wiedzy i umiejętności psychospołecznych jest im potrzebny dla lepszego (zdrowszego) funkcjonowania zawodowego oraz jakie zasoby związane z ich pracą należy umacniać i rozwijać PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

3 Pytania badawcze Czy lekarze czują się przeciążeni pracą zawodową, a jeżeli tak, to jakie czynniki związane z pracą spostrzegają jako szczególnie obciążające? Czy lekarze czują się przeciążeni pracą zawodową, a jeżeli tak, to jakie czynniki związane z pracą spostrzegają jako szczególnie obciążające? Czy lekarze posiadają, a jeżeli tak, to jakie, zasoby chroniące ich przed przeciążeniem lub niwelujące jego skutki? Czy lekarze posiadają, a jeżeli tak, to jakie, zasoby chroniące ich przed przeciążeniem lub niwelujące jego skutki? PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

4 Opis grupy badawczej Płeć badanych Mężczyźni 45% Kobiety 55% Staż pracy Lata 10% 0-23-1011-20 pow.21 % 46% 22% PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

5 Opis grupy badawczej 73% badanych podejmuje dodatkową pracę w przychodniach i gabinetach prywatnych 77% pracuje na terenie dużego miasta Specjalizacje: chirurgia, urologia, kardiologia, pediatria, ginekologia, choroby wewnętrzne Podstawowe miejsce pracy Szpital 84% Przychodnia 16% PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

6 Przeciążenie pracą wśród lekarzy 75% lekarzy ma poczucie zmęczenia i przeciążenia pracą 52% uważa, że z upływem lat ono rośnie 52% uważa, że z upływem lat ono rośnie 48% twierdzi, że utrzymuje się na tym samym poziomie 48% twierdzi, że utrzymuje się na tym samym poziomie Nikt nie ma poczucia, że maleje Nikt nie ma poczucia, że maleje 48% badanych przewiduje, że praca w kolejnych latach będzie ich jeszcze bardziej obciążać PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

7 Złe warunki pracy 78% lekarzy twierdzi, że obciążają ich nieodpowiednie warunki pracy Niewystarczający dostęp do środków koniecznych do prawidłowego leczenia 68% Zbyt liczne obowiązki formalne 53% Złe warunki lokalowe 50% Zbyt duża liczba pacjentów 41% Narażanie własne- go życia i zdrowia 24% Przekazywanie negatywnych informacji 34% Obcowanie z cierpie- niem i bólem 30% PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

8 Ponoszenie strat związanych z pracą 65% badanych twierdzi, że wykonując zawód lekarza często ponosi straty osobiste Lekarze mówią: o poświęcaniu prywatnego czasu na dodatkowe wizyty w szpitalu o poświęcaniu prywatnego czasu na dodatkowe wizyty w szpitalu o braku regularnego trybu życia o braku regularnego trybu życia o zmęczeniu ciągłym czuwaniem i byciem dyspozycyjnym o zmęczeniu ciągłym czuwaniem i byciem dyspozycyjnym PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

9 Nadmierne wymagania związane z rolą zawodową Lekarz musi zrobić wszystko, by pacjent był zdrowy 68% Musi zrobić wszystko, by zyskać szacunek pacjenta 65% Musi znać odpowiedzi na wszystkie pytania 55% Nie może popełnić błędu 50% Lekarze uważają, że ich rola zawodowa związana jest z określonymi wymaganiami, którym należy sprostać: Powinien być lubiany przez wszystkich pacjentów 34% Badani twierdzą, że wymagania roli wiążą się z dużą odpowiedzialnością, większą niż w innych zawodach. Jest to ich zdaniem bardzo obciążające. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

10 Nadmierne oczekiwania innych 94% lekarzy twierdzi: Opinia społeczna przypisuje mi całkowitą odpowiedzialność za stan pacjenta i efekty leczenia Lekarz według pacjentów powinien znać odpowiedzi na wszystkie pytania, nawet na te, na które nie ma odpowiedzi Od lekarza oczekuje się cudów Większość badanych sądzi, że oczekiwania innych są nadmierne i często nieracjonalne. Ich zdaniem fakt ten w znacznym stopniu zakłóca pracę. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

11 Brak autonomii w pracy 35% badanych ma poczucie obciążenia z powodu braku autonomii i samodzielności w pracy 35% badanych ma poczucie obciążenia z powodu braku autonomii i samodzielności w pracy w medycynie panuje system feudalny szef lub koledzy czują się urażeni gdy podejmuję próbę samodzielnego działania zbyt duża hierarchizacja młody lekarz jest tylko maszyną –inicjatywa nie jest mile widziana PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

12 Inne źródła obciążeń Doświadczanie negatywnych skutków stresu w pracy Złe samopoczucie psychiczne (66%) Złe samopoczucie fizyczne (7%) Brak możliwości odreagowania stresu (brak sił, brak czasu, brak skutecznych metod) (65%) Lekarze przyznają, że nie stosują żadnych psychologicznych technik radzenia sobie ze stresem. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

13 Jako pozytywne strony swojej pracy lekarze wymieniają: możliwość doświadczania satysfakcji i sukcesu z leczenie pacjenta (76%) możliwość doświadczania satysfakcji i sukcesu z leczenie pacjenta (76%) doświadczanie uznania ze strony innych ludzi (61%) doświadczanie uznania ze strony innych ludzi (61%) uzyskiwanie wsparcia, w niektórych sytuacjach trudnych, ze strony kolegów (47%). uzyskiwanie wsparcia, w niektórych sytuacjach trudnych, ze strony kolegów (47%). Źródła pozytywnych doświadczeń w pracy - zasoby Mimo, że lekarze uznają swój zawód za bardzo wyczerpujący i wypowiadają się negatywnie o wielu obszarach swojej pracy, to potrafią wskazać także jej pozytywne aspekty. 60% badanych wierzy w sens swojej pracy i chce ją nadal wykonywać. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

14 Wnioski Lekarze twierdzą, że są zmęczeni i przeciążeni pracą Lekarze twierdzą, że są zmęczeni i przeciążeni pracą Głównym źródłem obciążeń są, ich zdaniem, nieodpowiednie warunki pracy, konieczność poświęcania życia osobistego dla dobra pacjentów,nadmierna odpowiedzialność, a także zbyt duże oczekiwania ze strony pacjentów i ich rodzin. Niektórym osobom przeszkadza także brak autonomii Głównym źródłem obciążeń są, ich zdaniem, nieodpowiednie warunki pracy, konieczność poświęcania życia osobistego dla dobra pacjentów,nadmierna odpowiedzialność, a także zbyt duże oczekiwania ze strony pacjentów i ich rodzin. Niektórym osobom przeszkadza także brak autonomii Lekarze odczuwają negatywne skutki stresu doświadczanego w pracy. Uważają, że wpływa on negatywnie na ich zdrowie i efektywność działania, ale nie widzą możliwości zmiany tej sytuacji Lekarze odczuwają negatywne skutki stresu doświadczanego w pracy. Uważają, że wpływa on negatywnie na ich zdrowie i efektywność działania, ale nie widzą możliwości zmiany tej sytuacji Pomimo poczucia przeciążenia, badani dostrzegają pozytywne strony swojej profesji. W pokonywaniu trudności pomaga im zadowolenie i satysfakcja z leczenia pacjentów, wiara w sens swoich działań. Ważne jest również to, że w niektórych sytuacjach (zwłaszcza w przypadku konfliktów z pacjentami), mogą liczyć na wsparcie współpracowników. Pomimo poczucia przeciążenia, badani dostrzegają pozytywne strony swojej profesji. W pokonywaniu trudności pomaga im zadowolenie i satysfakcja z leczenia pacjentów, wiara w sens swoich działań. Ważne jest również to, że w niektórych sytuacjach (zwłaszcza w przypadku konfliktów z pacjentami), mogą liczyć na wsparcie współpracowników. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

15 Postulaty Stresu w pracy nie da się wyeliminować, ale łatwiej sobie z nim poradzić, gdy osoba spostrzega swoje środowisko pracy jako wspierające, doświadcza w miejscu pracy pozytywnych zdarzeń (uznania, sukcesu), ma poczucie, że może wpływać na swoja karierę zawodową, stosuje techniki radzenia sobie ze stresem. Z punktu widzenia szkolenia kadr medycznych ważne byłoby zatem: Rozwijanie i wzmacnianie zasobów oraz wskazanie na role pozytywnych przekonań w podejściu do wykonywanej pracy Rozwijanie i wzmacnianie zasobów oraz wskazanie na role pozytywnych przekonań w podejściu do wykonywanej pracy Wyposażenie w wiedzę i techniki radzenia sobie ze stresem, a zwłaszcza wskazanie konkretnych sposobów ich wykorzystania Wyposażenie w wiedzę i techniki radzenia sobie ze stresem, a zwłaszcza wskazanie konkretnych sposobów ich wykorzystania w radzeniu sobie ze stresem w pracy w radzeniu sobie ze stresem w pracy Uświadomienie lekarzom znaczenia racjonalnych przekonań wobec samych siebie i wyzwań związanych z ich rolą zawodową oraz ćwiczenie umiejętności przeformułowywania nieracjonalnych oczekiwań (także płynących od innych osób). Uświadomienie lekarzom znaczenia racjonalnych przekonań wobec samych siebie i wyzwań związanych z ich rolą zawodową oraz ćwiczenie umiejętności przeformułowywania nieracjonalnych oczekiwań (także płynących od innych osób). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

16 Doctors' opinions on excessive workload by Ewa Kasperek-Golimowska Agata Woźniak The Department of Health Promotion and Psychotherapy Adam Mickiewicz University - Poznań PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007


Pobierz ppt "Zjawisko przeciążenia pracą w opiniach lekarzy Ewa Kasperek-Golimowska Agata Woźniak Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM Poznań PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google