Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM Statystyki gminne Michał Górski Gdańsk, 08.04.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM Statystyki gminne Michał Górski Gdańsk, 08.04.2014."— Zapis prezentacji:

1

2 GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM Statystyki gminne Michał Górski Gdańsk, 08.04.2014

3 ROZDZIAŁ 1 Dane podstawowe: -ocena jakości działań na rzecz przedsiębiorczości nastąpiła w oparciu o 23 wskaźniki, -suma możliwych punktów do uzyskania przez gminę wynosiła 660.

4 ROZDZIAŁ 1 Kategorie oceny: 1. Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom, (kategoria ta miała zobrazować aktualny stan wspomagania przedsiębiorczości w gminie). 2. Aktywność samorządu na rzecz Przedsiębiorców, (kategoria ta miała pokazać bieżącą aktywność samorządów na rzecz przedsiębiorczości). 3. Najlepsza Inicjatywa na rzecz Przedsiębiorców.

5 ROZDZIAŁ 1 Cele konkurs: 1. Można uznać, że działania pro- przedsiębiorcze gmin powinny być podstawą ich funkcjonowania i warto, by gminy świadomie dostosowywały swoje działania i wspierały swoich przedsiębiorców poprzez budowanie przyjaznej atmosfery dla współdziałania, stwarzani możliwości ich promocji, rozwoju i edukacji..

6 ROZDZIAŁ 1 Cele konkursu: 2. Przeprowadzenie analizy stanu obecnego działań gmin na rzecz przedsiębiorców oraz przedstawienie rekomendacji w celu upowszechnienia dobrych praktyk w tym zakresie.

7 Rada Ekspertów Jarosław Filipczak – RIGP Janusz Gierulski – EIG Sławomir Halbryt – RIGP Krzysztof Koszewski – RIGP Krzysztof Lorek – RIGP Witold Warmbier – RIGP Tomasz Posadzki –adwokat prof. dr hab. Maria Jastrzębska – UG dr Marzenna Czerwińska – UG, IBnGR dr Krzysztof Szczepaniak – UG

8 Dane podstawowe: -w badaniu wzięły udział 42 gminy województwa pomorskiego, a w tym: 3 miasta na prawach powiatu, 15 miast, 24 gminy wiejskie,

9 Obszar: zarządzanie strategiczne ( w oparciu o strategie rozwoju):

10 10 Gminy z aktualną strategią rozwoju

11 11 Powierzchnia gmin objęta planami zagospodarowania przestrzennego

12 12 Strategie rozwoju przedsiębiorczości

13 Obszar: zarządzanie finansami

14 14 Średnie zadłużenie gmin

15 15 Średnie dofinansowanie gminy ze środków pozabudżetowych np. UE na mieszkańca w zł.

16 16 Średnie wydatki inwestycyjne w budżetach gmin na mieszkańca w zł.

17 Obszar: sprawność urzędów

18 18 Certyfikat ISO lub podobny

19 19 Czas oczekiwania na decyzje administracyjne - dni

20 20 Średnie wydatki na administrację na mieszkańca

21 Obszar: cyfryzacja urzędów

22 22 EGminy (oceniono 39 / 42 gminy)

23 Obszar: rozwój przedsiębiorczości

24 24 Średnia liczba przedsiębiorców na 1000 mieszkańców funkcjonujących na terenie gminy

25 25 Średnia liczba organizacji przedsiębiorców i otoczenia biznesu

26 26 Komisje Rady ds. Przedsiębiorczości

27 27 Punkty informacji turystycznej lub gospodarczej

28 28 Zajęcia z przedsiębiorczości w szkołach

29 29 Liczba organizacji pozarządowych

30 Wnioski: 1.Działalność przedsiębiorców na terenie gmin ma bezpośredni wpływ na kondycję jednostek samorządów terytorialnych. 2.Podstawą do wszelkich działań jest planowanie strategiczne. Ankietowane gminy w zbyt małym stopniu dbają o wygenerowanie, realizację i ewaluację celów strategicznych poświęconych rozwojowi przedsiębiorczości lub budowie programów rozwoju przedsiębiorczości. 3.Gminy powinny zadbać o przejrzystość strony internetowej oraz jej aktualność. Dla łatwiejszej i szybszej obsługi, należałoby wydzielić specjalną, dobrze widoczną zakładkę dla przedsiębiorców, która zawierałaby wszystkie niezbędne informacje. 4.Jeszcze niewiele gmin korzysta z systemów podnoszących standard zarządzania procesami decyzyjnymi w urzędach, ale na przestrzeni lat dostrzega się tendencję wzrostową dla stosowania norm jakościowych.. 30

31 Wnioski: 5.Świadomi przedsiębiorcy poszukują źródeł informacji i wiedzy. Jest to także wyzwanie dla gmin, które powinny zapewnić firmom właściwe wsparcie i opiekę w swoim regionie poprzez wspieranie takich instytucji, jak: zrzeszenia przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, punkty informacji gospodarczej lub turystycznej. 6.Rady Gmin niechętnie zajmują się przedsiębiorczością, a także niezbyt często debatują nad sposobami generowania dodatkowych wpływów do budżetu, za wyjątkiem środków UE. Ale to za mało ! 7.Przedsiębiorcy nie widzą potrzeby zrzeszania się. Zmiana tej tendencji potrwa jeszcze długo. Wójtowie i burmistrzowie powinni zatem sami generować inicjatywy scalające to środowisko poprzez np. tworzenie Rad Biznesu przy Wójcie Gminy.. 31

32 Wnioski: 8.Nauka przedsiębiorczości jest w coraz większym stopniu wprowadzana do szkół podległych gminom. Jednak jest to ciągle zbyt mały odsetek aby zaszła w tym obszarze radykalna zmiana. 9.Średnie zadłużenie gmin na przestrzeni roku zmalało o ok. 4 pkt. procentowe. Gminy są świadome tego, że niektóre z nich nie znajdą w swoich budżetach środków finansowych na wkład własny w następnej perspektywie finansowej. Zaczęły więc oszczędzać – i bardzo dobrze. 10.Zaobserwowano pozytywne tendencje w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, zarządzania finansami, cyfryzacji i sprawności urzędniczej natomiast w obszarze zarządzania strategicznego zaobserwowano tendencję negatywną – zmniejsza się liczba gmin kierujących się tą zasadą.. 32

33 Po pierwsze gospodarka. 33

34 Dziękuję za uwagę Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ul. Dyrekcyjna 7, 80-852 Gdańsk tel. 58 305 23 25 fax. 58 741 53 73 strona: www.rigp.pl e-mail: biuro@rigp.pl Michał Górski


Pobierz ppt "GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM Statystyki gminne Michał Górski Gdańsk, 08.04.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google