Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM"— Zapis prezentacji:

1

2 GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM
Statystyki gminne Michał Górski Gdańsk,

3 Dane podstawowe: -ocena jakości działań na rzecz przedsiębiorczości nastąpiła w oparciu o 23 wskaźniki, -suma możliwych punktów do uzyskania przez gminę wynosiła 660. ROZDZIAŁ 1

4 Kategorie oceny: 1. Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom, (kategoria ta miała zobrazować aktualny stan wspomagania przedsiębiorczości w gminie). 2. Aktywność samorządu na rzecz Przedsiębiorców, (kategoria ta miała pokazać bieżącą aktywność samorządów na rzecz przedsiębiorczości). 3. Najlepsza Inicjatywa na rzecz Przedsiębiorców. ROZDZIAŁ 1

5 Cele konkurs: 1. Można uznać, że działania pro-przedsiębiorcze gmin powinny być podstawą ich funkcjonowania i warto, by gminy świadomie dostosowywały swoje działania i wspierały swoich przedsiębiorców poprzez budowanie przyjaznej atmosfery dla współdziałania, stwarzani możliwości ich promocji, rozwoju i edukacji. . ROZDZIAŁ 1

6 Cele konkursu: 2. Przeprowadzenie analizy stanu obecnego działań gmin na rzecz przedsiębiorców oraz przedstawienie rekomendacji w celu upowszechnienia dobrych praktyk w tym zakresie. ROZDZIAŁ 1

7 Rada Ekspertów Jarosław Filipczak – RIGP
Janusz Gierulski – EIG Sławomir Halbryt – RIGP Krzysztof Koszewski – RIGP Krzysztof Lorek – RIGP Witold Warmbier – RIGP Tomasz Posadzki –adwokat prof. dr hab. Maria Jastrzębska – UG dr Marzenna Czerwińska – UG, IBnGR dr Krzysztof Szczepaniak – UG

8 3 miasta na prawach powiatu,
Dane podstawowe: -w badaniu wzięły udział 42 gminy województwa pomorskiego, a w tym: 3 miasta na prawach powiatu, 15 miast, 24 gminy wiejskie,

9 Obszar: zarządzanie strategiczne ( w oparciu o strategie rozwoju):

10 Gminy z aktualną strategią rozwoju
1010

11 Powierzchnia gmin objęta planami zagospodarowania przestrzennego
1111

12 Strategie rozwoju przedsiębiorczości
1212

13 Obszar: zarządzanie finansami

14 Średnie zadłużenie gmin
1414

15 Średnie dofinansowanie gminy ze środków pozabudżetowych np
Średnie dofinansowanie gminy ze środków pozabudżetowych np. UE na mieszkańca w zł. 1515

16 Średnie wydatki inwestycyjne w budżetach gmin na mieszkańca w zł.
1616

17 Obszar: sprawność urzędów

18 Certyfikat ISO lub podobny
1818

19 Czas oczekiwania na decyzje administracyjne - dni
1919

20 Średnie wydatki na administrację na mieszkańca
2020

21 Obszar: cyfryzacja urzędów

22 E”Gminy (oceniono 39 / 42 gminy)
2222

23 Obszar: rozwój przedsiębiorczości

24 Średnia liczba przedsiębiorców na 1000 mieszkańców funkcjonujących na terenie gminy
2424

25 Średnia liczba organizacji przedsiębiorców i otoczenia biznesu
2525

26 Komisje Rady ds. Przedsiębiorczości
2626

27 Punkty informacji turystycznej lub gospodarczej
2727

28 Zajęcia z przedsiębiorczości w szkołach
2828

29 Liczba organizacji pozarządowych
2929

30 Wnioski: Działalność przedsiębiorców na terenie gmin ma bezpośredni wpływ na kondycję jednostek samorządów terytorialnych. Podstawą do wszelkich działań jest planowanie strategiczne. Ankietowane gminy w zbyt małym stopniu dbają o wygenerowanie, realizację i ewaluację celów strategicznych poświęconych rozwojowi przedsiębiorczości lub budowie programów rozwoju przedsiębiorczości. Gminy powinny zadbać o przejrzystość strony internetowej oraz jej aktualność. Dla łatwiejszej i szybszej obsługi, należałoby wydzielić specjalną, dobrze widoczną zakładkę dla przedsiębiorców, która zawierałaby wszystkie niezbędne informacje. Jeszcze niewiele gmin korzysta z systemów podnoszących standard zarządzania procesami decyzyjnymi w urzędach, ale na przestrzeni lat dostrzega się tendencję wzrostową dla stosowania norm jakościowych. . 3030

31 Wnioski: Świadomi przedsiębiorcy poszukują źródeł informacji i wiedzy. Jest to także wyzwanie dla gmin, które powinny zapewnić firmom właściwe wsparcie i opiekę w swoim regionie poprzez wspieranie takich instytucji, jak: zrzeszenia przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, punkty informacji gospodarczej lub turystycznej. Rady Gmin niechętnie zajmują się przedsiębiorczością, a także niezbyt często debatują nad sposobami generowania dodatkowych wpływów do budżetu, za wyjątkiem środków UE. Ale to za mało ! Przedsiębiorcy nie widzą potrzeby zrzeszania się. Zmiana tej tendencji potrwa jeszcze długo. Wójtowie i burmistrzowie powinni zatem sami generować inicjatywy scalające to środowisko poprzez np. tworzenie Rad Biznesu przy Wójcie Gminy. . 3131

32 Wnioski: Nauka przedsiębiorczości jest w coraz większym stopniu wprowadzana do szkół podległych gminom. Jednak jest to ciągle zbyt mały odsetek aby zaszła w tym obszarze radykalna zmiana. Średnie zadłużenie gmin na przestrzeni roku zmalało o ok. 4 pkt. procentowe. Gminy są świadome tego, że niektóre z nich nie znajdą w swoich budżetach środków finansowych na wkład własny w następnej perspektywie finansowej. Zaczęły więc oszczędzać – i bardzo dobrze. Zaobserwowano pozytywne tendencje w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, zarządzania finansami, cyfryzacji i sprawności urzędniczej natomiast w obszarze zarządzania strategicznego zaobserwowano tendencję negatywną – zmniejsza się liczba gmin kierujących się tą zasadą. . 3232

33 Po pierwsze gospodarka
. 3333

34 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Dziękuję za uwagę Michał Górski Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ul. Dyrekcyjna 7, Gdańsk tel fax strona:


Pobierz ppt "GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google