Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814 – 1871)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814 – 1871)"— Zapis prezentacji:

1 Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814 – 1871)

2 Serdecznie dobry człowiek

3 „Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca.”

4

5 i patriotycznej rodzinie
Urodził się w Grabonogu w Wielkopolsce, w głęboko religijnej i patriotycznej rodzinie ziemiańskiej.

6

7 śmiertelnie zachorował…
W wieku 4 lat śmiertelnie zachorował…

8 uzdrowiony za wstawiennictwem
… i został uzdrowiony za wstawiennictwem Matki Bożej.

9 Jako młody człowiek podjął studia najpierw na Uniwersytecie Wrocławskim…

10

11 na Uniwersytecie w Berlinie.
…a po śmierci Rodziców kontynuował je na Uniwersytecie w Berlinie.

12

13 Studiował filozofię, historię sztuki, psychologię, logikę i poezję.

14

15 Mimo wybitnych zdolności musiał
przerwać studia z powodu bardzo poważnej choroby płuc.

16 Po powrocie do rodzinnego Grabonoga aktywnie włączył się
w nurt pracy społecznej, rozwijając szczególnie działalność literacką.

17

18 epidemia cholery, która doprowadziła zubożałą ludność wiejską do
W roku wybuchła epidemia cholery, która doprowadziła zubożałą ludność wiejską do nieopisanej nędzy i osierociła wiele dzieci.

19 oraz sprowadzał do chorych lekarza i kapłana z posługą sakramentalną.
Wówczas bł. Edmund z narażeniem życia i zdrowia, dniem i nocą pielęgnował chorych. Za własne pieniądze kupował żywność i lekarstwa oraz sprowadzał do chorych lekarza i kapłana z posługą sakramentalną.

20

21 „Nędzy trzeba samemu dotknąć”

22

23 Wszelkimi siłami dążył do tego, by przez ożywienie tradycyjnych zwyczajów ludowych podnieść poziom kultury i moralności ludu wiejskiego.

24

25 … kochał ludzi…

26 …a szczególnie dzieci

27

28 Obejmował je troską wychowawczą, organizując dla nich tzw. Ochronki.

29 Ochronka w Podrzeczu

30 Sam opracował program pracy wychowawczej,
do której postanowił powołać dziewczęta wiejskie.

31

32 założył żeńskie zgromadzenie zakonne
3 maja 1850 r. założył żeńskie zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek.

33

34 Gorąco pragnął zostać kapłanem…

35

36 … ale Pan Bóg chciał go w stanie świeckim uświęcić.

37 Bóg kieruje wszystkim”.
„Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim”.

38

39 Bł. Edmund Bojanowski

40 Człowiek głębokiej wiary…

41

42 żarliwej modlitwy…

43

44 jest istotnym nerwem chrześcijańskiego życia.”
„Modlitwa jest istotnym nerwem chrześcijańskiego życia.”

45

46 Niemal każdego dnia pokonywał 3 km drogi,
aby uczestniczyć w Eucharystii na Świętej Górze.

47

48

49 Bezgranicznie ufał Opatrzności Bożej

50

51 „Wieczorem do modlitw moich zwyczajnych, dodałem serdeczne modły za dzień tak szczęśliwie spędzony, w którym mi Bóg tyle miłosierdzia i swej Opatrzności okazał.”

52

53 Ostatnie miesiące życia Edmund Bojanowski spędził na plebanii
swojego przyjaciela w Górce Duchownej.

54

55 „Miłosierdzie Boże we wszystkim, co nas tylko dotyka na ziemi.”

56

57 Zmarł 7 sierpnia 1871 r.

58

59 W tym czasie Zgromadzenie miało 22 domy
i liczyło 98 sióstr.

60

61 bł. Edmunda realizuje ponad
Dziś charyzmat bł. Edmunda realizuje ponad 3 tysiące Sióstr w 25 krajach.

62

63 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył Edmunda do grona błogosławionych, czyniąc go patronem laikatu.

64

65 „Ażeby ta wspaniała postać była dla nas natchnieniem .
Bo święci są po to , żeby byli dla nas natchnieniem.”


Pobierz ppt "Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814 – 1871)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google