Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwości Fizyczne i Chemiczne Morza Bałtyckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwości Fizyczne i Chemiczne Morza Bałtyckiego"— Zapis prezentacji:

1 Właściwości Fizyczne i Chemiczne Morza Bałtyckiego
Wykonała grupa projektowa 1. z SP Rodowo: Kuba .B , Kuba. C , Krzyś , Daniel , Damian , Julka , Ilona

2 1.Położenie Morza Bałtyckiego
Morze Bałtyckie położone jest w północnej części Europy , otoczone od zachodu Półwyspem Jutlandzkim , od zachodu i północy Półwyspem Skandynawskim , od południa zwartym lądem Europy.

3 Położenie Morza Bałtyckiego

4 2. Połączenie z Oceanem Atlantyckim
Bałtyk jest morzem śródlądowym wewnątrzkontynentalnym. Jest częścią systemu Oceanu Atlantyckiego - połączenie z oceanem (a właściwie z Morzem Północnym) występuje przez cieśniny oddzielające Półwysep Skandynawski i Półwysep Jutlandzki (Skagerrak, Kattegat, Wielki i Mały Bełt oraz Sund). Jego powierzchnia wynosi około 415 tys. km2 

5 Połączenie Morza Bałtyckiego z Oceanem Atlantyckim

6 3.Linia brzegowa Morza Bałtyckiego
Linia brzegowa Bałtyku jest mocno urozmaicona i ukształtowana została w wyniku działalności lodowca skandynawskiego Długość linii brzegowej liczy ponad 15 tys. km, z czego w granicach Polski znajduje się 590 km.

7 Morze Bałtyckie

8 4. Fale na Morzu Bałtyckim
Morze Bałtyckie należy do mórz niespokojnych, burzliwych, ma falę krótką, stromą, nagłą i szybko narastającą. Najgroźniejszym zjawiskiem na morzu jest fala sztormowa. Utrudnia ona żeglugę, jest niebezpieczna dla jednostek pływających, niszczy umocnienia brzegowe, a nawet budowle hydrotechniczne.

9 FALE SZTORMOWE

10 Bałtyk to morze o znacznym falowaniu wiatrowym
Bałtyk to morze o znacznym falowaniu wiatrowym. Przeciętna fala sztormowa osiąga wysokość 4-5 metrów, a najwyższe fale osiągają ponad 10 m.

11 FALOCHRON

12 5.Pływy ma Bałtyku Pływy morskie mają minimalne znaczenie Ich wysokość maksymalna wynosi od kilku centymetrów (np. w Zatoce Gdańskiej) do około 50 cm  w Kattegacie. Na Morzu Bałtyckim zdarzają się także sejsze - ich amplituda sięga 30 cm. Stałe silne wiatry powodują (zwłaszcza zimą) spiętrzanie wody wzdłuż wybrzeży. Stwarza to poważne zagrożenie powodziowe (cofka morska). Spiętrzenia osiągają wysokość najczęściej od 0,5 do 2 m, ale czasami są wyższe (do 4 m - w Petersburgu).

13 WZBURZONE MORZE

14 Południowe wybrzeże Bałtyku

15 6. TEMPERATURA POWIETRZA
W lutym średnia temperatura znajduje się tu poniżej –11oC, a w lipcu wynosi ponad 15oC. W okresie zimy niskie temperatury wzrastają ku wschodowi ( o 2,5oC). W tym samym kierunku dość znacznie wzrasta średnia amplituda temperatur ( o 3oC). Ale roczna amplituda temperatur wzrasta nie tylko ku wschodowi, lecz również wzdłuż wybrzeży ku północy. Wraz ze wzrostem szerokości geograficznej rosną znacznie ujemne temperatury zimy.

16 Morze Bałtyckie

17 7. Opady Średnia roczna ilość opadów na Bałtyku i w pasie przybrzeżnym utrzymuje się w granicach od 400 do 800 mm/rok. Stosunkowo wysoką ilość opadów otrzymują obszary lądowe otaczające Bałtyk. Od wybrzeży w kierunku morza maleje znacznie ilość opadów. Nad centralnymi akwenami Bałtyku oraz na wyspach ilość opadów zmniejsza się do 400 mm rocznie.

18 8.TEMPERATURA WODY W MORZU BAŁTYCKIM
Termika wód Bałtyku odznacza się dużymi wahaniami w ciągu roku: w sierpniu wody powierzchniowe osiągają temperaturę od 12-14oC na północy morza do 18-20oC na południu. W zatokach południowego wybrzeża temperatura osiąga czasami nawet 22oC Natomiast w lutym temperatury wynoszą do +2,5oC. Lód pokrywa całkowicie północną część Zatoki Botnickiej i wschodnią część Zatoki Fińskiej od listopada do maja. Na pozostałym obszarze zamarza tylko pas przybrzeżny na okres od 1 do 4 miesięcy

19 Ujście rzeki do morza

20 KLIF –wybrzeże wysokie

21 9. Głębokość na Morza Bałtyckiego
Morze Bałtyckie jest stosunkowo płytkie (zaliczamy je do mórz szelfowych). Średnia głębokość to 52,3 m, a maksymalna 459 m (Głębia Landsort). Inne większe głębie to Głębia Gotlandzka (249 m), Głębia Alandzka, Głębia Gdańska. W dnie morza wyróżnia się baseny: na zachodzie Basen Bornholmski (głębokość do 105 m), oddzielony progiem Rynny Słupskiej od Głębi Gdańskiej (118 m), w środkowej części Basen Gotlandzki (głębokość do 459 m), na północy Basen Zatoki Botnickiej.

22 Głębiny na Morzu Bałtyckim

23 Największe Głębie Bałtyku
1.Głębia Arkońska50 m 2.Głębia Bornholmska105 m 3.Głębia Gdańska118 m 4.Głębia Gotlandzka249 m 5.Głębia Landsort459 m 6.Głębia Alandzka405 m 7.Głębia Botnicka294 m

24 10. RUCHY WODY MORSKIEJ Na Bałtyku występują lokalne prądy morskie:  · Powierzchniowy prąd wody słodkiej płynący na zachód. · Głębinowy prąd wody słonej przynoszący słone wody z Morza Północnego. · Dryfy powodujące potok rumowiska skalnego, szczególnie piasku i tworzenie mierzei (przy wybrzeżach południowych). Ruchy wody morskiej:  ·Falowanie (spowodowane wiatrem) jest niewielkie - do 3 metrów, fala sztormowa piętrzy fale o dodatkowe 2 metry, a ich długość wynosi m. Krótki okres i duża stromość sprawiają, że są niebezpieczne dla żeglugi. Jest akwenem burzliwym i niebezpiecznym, o czym świadczą katastrofy promów pasażerskich.

25 WYBRZEŻE WYSOKIE

26 11. ZASOLENIE WÓD BAŁTYKU Zasolenie Bałtyku jest najniższe na świecie. W porównaniu z oceanem, wody Bałtyku są zaledwie słonawe. Przeciętne zasolenie wynosi około 7%o i jest pięciokrotnie mniejsze od średniego zasolenia wszechoceanu (35%o). Wpływają na to warunki klimatyczne, duże zlewisko oraz utrudniony kontakt z wodami oceanu. Bałtyk jest morzem chłodnym, więc jego parowanie jest znacznie ograniczone. Zasolenie zmniejszają również liczne rzeki dużego zlewiska, będące źródłem słodkich wód. Przez wąskie, o wysokich progach, płytkie cieśniny duńskie (8-18 m głębokości) ograniczony jest także kontakt Bałtyku z wodami oceanicznymi

27 Zasolenie Bałtyku Słabo zasolone, lżejsze wody wypływają przy powierzchni przez cieśniny na zachód. Natomiast od strony Atlantyku, przy dnie, dochodzi do okresowych wlewów bardziej zasolonych wód oceanicznych. Powierzchniowe wody Bałtyku są bardzo słabo zasolone - od około ł0%o w części zachodniej i 7%o w części środkowej do około 3%o w zatokach Botnickiej i Fińskiej. Zasolenie zależy ono od:  · Głębokości. Zasolenie wód dennych w cieśninach duńskich wynosi około 20%o, w Głębi Gdańskiej 13-14`%o, a w zatokach Fińskiej i Botnickiej 5-8%o.  · Wody wpadające rzekami do morza obniżają zasolenie. · Opady obniżają zasolenie. · Utrudniona wymiana wody z Atlantykiem obniża zasolenie. · Parowanie wody podwyższa zasolenie.

28 ZASOLENIE Morza Bałtyckiego

29 Dziękujemy za uwagę  Korzystaliśmy ze stron :


Pobierz ppt "Właściwości Fizyczne i Chemiczne Morza Bałtyckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google