Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Bydgoszcz 2014

2 Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!
 Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji ???

3 Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych 1. Uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach. 2. Dokonując wyboru, uczeń wskazuje jaki oddział i w jakiej szkole najbardziej go interesuje, czyli - ustala własną hierarchię wyboru.

4 3. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z wybranych przez siebie oddziałów w I etapie rekrutacji lub w etapach następnych. 4. Na liście przyjętych do oddziałów nie mogą znaleźć się kandydaci z mniejszą liczbą punktów, niż kandydat, który został w procesie rekrutacji odrzucony, a którego wybór dotyczył tego oddziału. 5. Przydział uczniów do oddziałów uwzględni ich preferencje i liczbę punktów.

5

6 Typ szkoły w jakiej postanowisz podjąć naukę po ukończeniu gimnazjum może w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę zawodową.

7 Różnorodna oferta kształcenia przedstawiona bydgoskiej młodzieży daje wiele możliwości wyboru własnej edukacji, gwarantując wszystkim uczniom kontynuację nauki po każdym etapie kształcenia.

8 CO PO GIMNAZJUM ? 3 lub 2 letnia zasadnicza szkoła zawodowa 3 letnie liceum ogólnokształcące (matura) 4 letnie technikum (matura) Liceum ogólnokształcące i technikum przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego.

9 Możliwości kształcenia po liceum ogólnokształcącym i technikum.
3 letnie liceum ogólnokształcące (matura) 4 letnie technikum (matura) szkoła policealna zawodowa PRACA PRACA wyższe studia uniwersyteckie (np. prawo, ekonomia) wyższe studia zawodowe (np. politechnika)

10 Jeśli Twoim celem jest jak najszybsze zdobycie zawodu i rozpoczęcie pracy warto zastanowić się nad wyborem zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum.

11 Jeśli jednak już dziś postanowisz o kontynuowaniu w przyszłości nauki na wyższej uczelni wybierz liceum ogólnokształcące lub technikum.

12 W BYDGOSZCZY masz do wyboru :
licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe.

13 Liceum ogólnokształcące
Nauka trwa trzy lata. Jeśli zdecydujesz się przystąpić do egzaminu maturalnego, to po jego pomyślnym zdaniu będziesz mógł/mogła kontynuować naukę na wybranej wyższej uczelni. W liceum ogólnokształcącym realizowane są rozszerzone programy nauczania 2-4 przedmiotów oraz liczne innowacje. To właśnie z tych przedmiotów najprawdopodobniej będziesz zdawać maturę.

14 W przypadku, gdy nie przystąpisz do egzaminu maturalnego lub go nie zdasz, możesz kontynuować naukę w szkole policealnej.

15 Możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
Technikum Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

16 W Bydgoszczy możesz zdobyć tytuł technika :
ANALITYKA AWIONIKI BUDOWNICTWA DROGOWNICTWA EKONOMISTY ELEKTRONIKA ELEKTRYKA FOTOTECHNIKA GEODETY HANDLOWCA HODOWCY KONI HOTELARSTWA INFORMATYKA LOGISTYKA KELNERA KSIĘGARSTWA KUCHARZA MECHANIKA MECHANIKA LOTNICZEGO OCHRONY ŚRODOWISKA ORGANIZATORA USŁUG GASTRONOMICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POLIGRAFA TECHNOLOGII DREWNA TECHNOLOGII ODZIEŻY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TELEINFORMATYKA TELEKOMUNIKACJI URZĄDZEŃ SANITARNYCH USŁUG FRYZJERSKICH ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

17 Zasadnicza szkoła zawodowa
Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Szkoła kształci uczniów i młodocianych pracowników. Kształcenie trwa dwa lub trzy lata. Po szkole możesz kontynuować naukę w liceum albo technikum uzupełniającym, które kończą się egzaminem maturalnym.

18 Zasadnicze szkoły zawodowe w Bydgoszczy przygotowują do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach:
2 - letnich BETONIARZ-ZBROJARZ FOTOGRAF KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MALARZ-TAPECIARZ POSADZKARZ SPRZEDAWCA

19 oraz 3-letnich BLACHARZ SAMOCHODOWY CUKIERNIK
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTRYK FRYZJER KRAWIEC MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH PIEKARZ ŚLUSARZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK PRECYZYJNY MONTER ELEKTRONIK MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH MURARZ OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO RZEŹNIK-WĘDLINIARZ STOLARZ

20 Bliższe informacje znajdziesz w informatorze o szkołach ponadgimnazjalnych miasta BYDGOSZCZY w zakładce Informator - Edukacja lub

21 Pamiętaj o terminach rekrutacji!
25 maja 2014 roku otrzymasz swój identyfikator i hasło, które umożliwią Ci logowanie się do systemu i wybór szkół. Możesz to zrobić w domu, w szkole lub w innym miejscu z dostępem do Internetu. Dopóki nie zaniesiesz podania, możesz dokonać ewentualnej zmiany w wyborze szkół i klas. W terminie od 1 kwietnia do 25 kwietnia 2014 do godz.15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnaz-jalnych, do których kandydaci zdają sprawdziany uzdolnień kierunkowych. (językowe, sportowe, plastyczne)

22 przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji do wyżej wybranych szkół
Od 30 kwietnia do 6 czerwca 2014 do godz.15.00 przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji do wyżej wybranych szkół W terminie od 26 maja do 23 czerwca 2014r .do godz.15.00 zanosisz podanie do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku dodatkowych dokumentów, musisz wcześniej potwierdzić ich poprawność w szkole, w której dokumenty te są wymagane. Do 30 czerwca 2014 r. do godz do szkoły pierwszego wyboru dostarczasz poświadczone kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, oryginał dyplomu lub zaświadczenia potwierdzający osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

23 3 lipca do godz dowiadujesz się, w której szkole znalazłeś się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia. Do 8 lipca 2014r. do godz potwierdzasz wolę nauki w szkole przynosząc oryginały: świadectwa, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i pozostałe zaświadczenia Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół – 8 lipca do godz.15.00 Pamiętaj!!! Jeśli nie potwierdzisz woli nauki rezygnujesz z miejsca w szkole Jeśli nie znalazłeś się na żadnej liście przyjętych, otrzymujesz informację o wolnych miejscach w szkołach, ustalasz ponownie listę preferencji i składasz dokumenty do „nowej” szkoły pierwszego wyboru – do 10 lipca do godz

24 Jeśli wśród wybranych przez Ciebie szkół znajduje się:
Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła sportowa Szkoła dwujęzyczna koniecznie musisz udać się do tej szkoły (przed złożeniem podania w szkole pierwszego wyboru) w celu uzyskania bliższych informacji i pobrania wymaganych formularzy.

25 Od 26 maja podanie będziesz mógł wypełnić i wydrukować w Internecie

26 Pamiętaj !!! Twój wybór decyduje o Twojej przyszłości !

27 Przykładowo wypełnione podanie
Zauważ, że wybrałeś 3 szkoły ale 11 klas !! System spróbuje przypisać Cię do klasy umieszczonej najwyżej na Twojej liście preferencji - o ile pozwoli na to uzyskana przez Ciebie liczba punktów. Jeśli liczba punktów będzie niewystarczająca, rozpatrywane będą następne klasy z listy. Zatem kolejność klas jest niezwykle ważna !!!

28 Chciałbyś się uczyć w klasie o ukierunkowaniu biologiczno - chemicznym z językiem angielskim i niemieckim?! Jak możesz wypełnić podanie? Najbardziej interesuje Cię 1C w IV LO a później 1C w XLO lub chemiczne badanie środowiska w II Liceum Profilowanym SZKOŁA ODDZIAŁ IV LO C X LO C II LP P IVLO F IVLO G X LO E Jeżeli się nie dostaniesz, to chcesz wrócić do IV LO i uczyć się języków Lub jeszcze w 1E w XLO

29 Interesuje Cię elektronika
Interesuje Cię elektronika. Chciałbyś w przyszłości zostać elektronikiem? Jak możesz wypełnić podanie ? technik elektronik SZKOŁA ODDZIAŁ TE A,1B,1C TE D,1E TE F LPE LM,1LI ZSZE a,1b technik teleinformatyk technik informatyk LPE – profil zarządzanie informacją ZSZE – to 3 letnia szkoła zawodowa monter elektronik

30 Ile punktów za świadectwo? Oblicz!
Za ocenę z języka polskiego celujący punktów bardzo dobry 14 punktów dobry punktów dostateczny punktów dopuszczający 2 punkty Łącznie do 16 punktów

31 Za oceny z trzech wybranych przez szkołę przedmiotów:
celujący punktów bardzo dobry 13 punktów dobry punktów dostateczny punktów dopuszczający 2 punkty Łącznie do 48 punktów

32 Inne osiągnięcia – do 36 punktów
Za świadectwo z wyróżnieniem punktów Za osiągnięcia kandydata: naukowe (tytuł finalisty w konkursach przedmiotowych i olimpiadach) punktów naukowe (w konkursach tematycznych: tytuł laureata) punktów, tytuł finalisty – 3 punkty –sportowe lub artystyczne (co najmniej na szczeblu powiatowym) – na szczeblu krajowym (miejsce I-VI) - 4 punkty, na szczeblu wojewódzkim (miejsce I – VI) - 3 punkty, na szczeblu powiatowym (miejsce I – III) - 2 punkty wolontariat (przez okres 10 miesięcy) – 2 punkty

33 Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół - maksymalnie 20 pkt(niezależnie od liczby osiągnięć) Osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym- maksymalnie 4 pkt(niezależnie od liczby osiągnięć)

34 Maksymalna możliwa liczba punktów za świadectwo –100

35 Punkty za egzamin gimnazjalny
część humanistyczna - do 40 punktów część matematyczno-przyrodnicza - do 40 punktów język obcy – do 20 punktów Razem - do 100 punktów

36 CO DAJE SYSTEM: Jednolitość i czytelność regulaminu rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Bydgoszczy. Sprawne technicznie przeprowadzenie rekrutacji i zapewnienie prawie wszystkim kandydatom miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych w pierwszym naborze. Optymalny przydział uczniów do oddziałów uwzględniający ich preferencje i liczbę punktów, wyeliminowanie zjawiska „blokowania miejsc”.

37 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustala sposób przeliczania wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego w procentach na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt. Suma składowych punktów za każde z podanych w punktach 1-3 osiągnięć nie może być większa od maksymalnej liczby punktów przydzielanych za dane osiągnięcie. W przypadku, gdy suma punktów składowych przekracza maksymalną liczbę punktów do uzyskania za osiągnięcie, kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

38 Powodzenia! Opracowanie: Zespół Koordynujący ds. elektronicznego wspomagania naboru do szkół ponadgimnazjalnych


Pobierz ppt "NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google