Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modele pracy edukacyjnej i wybrane teorie uczenia się dorosłych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modele pracy edukacyjnej i wybrane teorie uczenia się dorosłych"— Zapis prezentacji:

1 Modele pracy edukacyjnej i wybrane teorie uczenia się dorosłych
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 Modele pracy edukacyjnej Technologiczny Humanistyczny Krytyczny
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

3 Model technologiczny – rozumienie wiedzy
Sfera naukowych prawd, która stanowi uświęcony przedmiot kształcenia Wiedza usystematyzowana, technologia Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

4 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Model technologiczny – uczenie się Proces kubłowy- nasz umysł jest kubłem z początku pustym, albo pustym z grubsza do którego wpada poprzez zmysły albo poprzez lejek od góry materiał, który gromadzi się tam i podlega procesowi trawienia” (K. Popper) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 Model humanistyczny – rozumienie wiedzy Projekt poznawczy
Obecne doświadczenie Użyteczna sprawność/umiejętność Weryfikowana w działaniu Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

6 Model krytyczny – rozumienie wiedzy
Wytwór powstający w dyskursie społecznym Zbiór uzgodnionych znaczeń Zróżnicowana Zależna od czasu historycznego i społecznych warunków Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 Indywidualna świadomość Opresywne warunki życia Struktura społeczna
Kryteria różnicujące Model technologiczny Model humanistyczny Model krytyczny Ontologia człowieka Istota poznająca Istota działająca Istota wolna Kluczowa wartość Demokracja, dobrobyt Samorealizacja Wolność Najważniejszy problem społeczny Rozwój społeczny Indywidualna świadomość Opresywne warunki życia Kontekst edukacji Struktura społeczna Indywidualna osobowość „ja” w społeczeństwie Ideał edukacji Zaangażowanie społeczne, odpowiedzialność w rolach Zintegrowana osobowość Orientacja emancypacyjna Charakter edukacji Nauczanie Uczenie się Budzenie świadomości Metody nauczania Podające Uprzystępniające Dialogowe Rola nauczyciela Przewodzenie Podtrzymywanie uczenia się Zadanie nauczyciela Transmisja wiedzy Konstruowanie kompetencji Kwestionowanie tożsamości słuchaczy Pozycja nauczyciela Dominacja Partnerstwo Służba Odpowiedzialność Nauczyciel Nauczyciel i słuchacze Uczący się Rola doświadczenia życiowego słuchaczy Bezwartościowe Potencjalne źródło uczenia się Podstawowe źródło samowiedzy Kryteria efektywności edukacji Reprodukcja wiedzy Umiejętność rozwiązania problemów Zdolność do zmiany życia Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

8 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Model technologiczny Uczenie się kumulatywne Model humanistyczny Uczenie się kompetencji Doświadczanie Model krytyczny Uczenie się transformatywne Uczenie się sytuacyjne Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

9 Uczenie się kumulatywne Gromadzenie nowych informacji
Brak powiązań nowych informacji z doświadczeniem Mechaniczne uczenie się Odtwarzanie informacji w sytuacjach identycznych/podobnych Tworzenie wzorów pierwotnych Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

10 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

11 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Warunki życia, możliwości ograniczenia, procedury Środowisko społeczno-kulturowe Wpływ na decyzje Środowisko osobiste Pomoc w podejmowaniu decyzji, organizacji nauki Rola nauczyciela Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

12 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Doświadczenie życiowe Uprzednie właściwości Obecne właściwości Samowiedza Zachowania Aspiracje Rozbieżności Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

13 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Obserwacja i refleksja Tworzenie abstrakcyjnych pojęć i generalizacji Testowanie implikacji praktycznych Konkretne doświadczenie Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

15 Uczenie się sytuacyjne wg E. Wegner, J. Lave
Praktykowanie związane z warunkami życia Proces przechodzenia od peryferii do centralnej pozycji w środowisku praktyków Wiedza- to treści, które są ustanawiane i wytwarzane w praktyce Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

16 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

17 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

18 Uczenie się sytuacyjne wg E. Wegner, J. Lave
Wiedza jest produktem społecznym, wytwarzana jest przez ludzi Uczenie się jest częścią życia - zamiana pozycji nie jest specjalnie organizowana Uczenie się poprzez interakcję Uczenie się jest autentyczne - określa tożsamość Stale aktualizujące Zamyka uczenie w sferze praktyki np. konserwatywnej lub radykalnej Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

19 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

20 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

21 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

22 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

23 Uczenie się transformatywne wg J. Mezirowa
Uczenie się poprzez schematy znaczeniowe Transformacja schematów znaczeniowych i jakościowa zmiana perspektywy znaczeniowej Uczenie się transformatywne = radykalna zamiana warunków życia Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

24 Uczenie się transformatywne wg J. Mezirowa
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

25 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Modele pracy edukacyjnej i wybrane teorie uczenia się dorosłych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google