Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy”"— Zapis prezentacji:

1 ,,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Uczestnicy projektu: uczniowie klas 2, 3 w momencie wyjazdu na staż Kierunek kształcenia: technik logistyk, technik ekonomista, technik ruchu turystycznego Czas trwania stażu: 4 tygodnie I grupa: II grupa: Miejsce odbywania stażu: Rimini, Włochy Liczba uczestników: I grupa: 18 osób II grupa: 18 osób Opieka na miejscu stażu: Opiekunowie z Polski Opiekun z organizacji pośredniczącej

3 Organizacje zaangażowane
Organizacja wysyłające i wnioskująca: Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach Organizacja pośrednicząca: Sistema Turisimo Via Soardi, Rimini Italy tel: fax: Osoby koordynujące: Joanna Krupa Małgorzata Herman Małgorzata Albrycht Organizacje zaangażowane

4 Sistema Turisimo  Promuje, organizuje i zarządza zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz programami edukacyjnymi dla młodych studentów, personelu naukowego, młodych pracowników oraz organizacji. Naszą misja jest dostarczenie zawodowego doświadczenia na obszarach o znaczeniu ekonomicznym, historycznym, społecznym, umożliwiającym rozwój umiejętności zawodowych i personalnych uczestników programów. Zgodnie z nasza misja, oddział w Rimini stanowi drogę do zdobycia doświadczenia, wiążąc potrzeby organizacji z indywidualnymi potrzebami uczestników programów. Nasze biuro w Potenzy, zajmuje sie setkami próśb, przychodzących każdego roku z całej Europy, wyszukując najlepsze rozwiązania dla setek organizacji z zakresu mobilnych programów rozwojowych.

5 Komisja rekrutacyjna na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz testu kompetencji zawodowych wyłoni grupę uczestników. Wybrana młodzież weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego i włoskiego na poziomie podstawowym, dodatkowo w warsztatach z doradcą zawodowym i w zajęciach kulturowych przygotowanych wspólnie z partnerem projektu- instytucją pośredniczącą Sistema Turisimo s.r.l Zasady rekrutacji

6 Technik ekonomista Planowania i prowadzenia działalności gospodarczej Obliczania podatków Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych Prowadzenia rachunkowości wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Technik logistyk: Zarządzanie zapasami i magazynem Obsługi logistycznej Organizacji usług transportowych i spedycyjnych, oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji towarzyszącej tym procesom Technik obsługi turystycznej: Organizować działalność turystyczną Obsługiwać klientów Rozliczać imprezy i usługi turystyczne Znaczenie projektu dla szkolenia/rozwoju zawodowego uczestników, jak również rozwoju osobistego, oraz kompetencji międzykulturowych i językowych poszczególnych uczestników.

7 Rimini (1) To jedno z najbardziej znanych włoskich miast z wieloma licznymi atrakcjami turystycznymi, w którym nasi uczniowie mogą zrealizować swoje praktyki zawodowe. Miasto położone w środkowej części Włoch, nad Adriatykiem.

8 Dlaczego Rimini (2) Centralnie położone i dobrze skomunikowane:
Położone w regionie Emilia Romagna będących jednym z najbogatszych regionów we Włoszech. Stolica Adriatyckiej Rivery z piętnastoma kilometrami piaszczystych plaż. Słynąca ze świetnej rozrywki i wspaniałego życia nocnego. Wspaniałe dziedzictwo historyczne i kulturowe. Słynące z przemysłu samochodowego Wyborna kuchnia Centralnie położone i dobrze skomunikowane: San Marino-25km Ravenna-60km Bolonia-55km Florencja-180km Wenecja-250km

9 Rimini (3)

10 Wycieczki Organizowane będą wycieczki w takie miejsca -propozycje:
San Marino Ravenna Urbino Florencja Wenecja Wycieczki

11 Podstawowe cele projektu
zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego zdobycie wiedzy praktycznej w zawodzie, będącej rozszerzeniem wiedzy teoretycznej uzyskanej w technikum zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprawa kompetencji językowych oraz poszerzenie słownictwa branżowego zwiększenie zdolności adaptacyjnych rozwój umiejętności międzykulturowych wsparcie osobistego rozwoju uczestników podwyższenie poziomu oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego zapoznanie się z warunkami pracy w innych krajach europejskich zwiększenie szans uczestników na zatrudnienie oraz wsparcie ich aktywności na europejskim rynku pracy rozbudzanie zainteresowań poznawczych rozwijanie umiejętności komunikacyjnych nawiązanie międzynarodowych kontaktów promowanie mobilności zawodowej

12 Obowiązki uczestników
Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych Podanie niezbędnych danych do zorganizowania pobytu za granicą Podpisanie umowy o staż Uczestnictwo w kursach językowych Uczestnictwo w przygotowaniu pedagogicznym Uczestnictwo w przygotowaniu kulturowym Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (zalecane) Realizacja treści stażu, należyte wykonywanie obowiązków podczas stażu w organizacji goszczącej Uzupełnianie dziennika stażu na bieżąco Sporządzenie raportu końcowego z przebiegu stażu do 30 dni od powrotu do kraju

13 Przebieg projektu Rekrutacja uczestników
Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie Opracowanie programu stażu Przygotowanie pedagogiczne Kurs języka włoskiego Kurs języka angielskiego Podpisanie umów o staż z uczestnikami Przygotowanie kulturowe – I część w kraju przed wyjazdem: 2 dwugodzinne spotkania – II część za granicą podczas trwania stażu: wydarzenia kulturalne zaplanowane na weekendy Wyjazd na staż Staż we włoskich przedsiębiorstwach Powrót do kraju Działania upowszechniające Wydanie dokumentów potwierdzających udział w projekcie Spotkanie ewaluacyjne, ankieta, raport uczestnika

14 Płatności Uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe z tytułu odbywania stażu w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”. Środki finansowe zostaną wypłacone uczestnikom w 2 ratach: I transza: ok. 80% kwoty dofinansowania –po podpisaniu umowy o staż, II transza: ok. 20% kwoty dofinansowania –po złożeniu raportu końcowego. Środki finansowe są przeznaczone na: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przejazdy lokalne.

15 Wsparcie dla uczestników
spotkania informacyjne dla uczestników przygotowanie pedagogiczne kursy językowe przygotowanie kulturowe organizacja transportu na miejsce stażu oraz z powrotem (na trasie Polska –Włochy –Polska) wykupienie ubezpieczenia pomoc przy zorganizowaniu zakwaterowania pomoc uczestnikom przy załatwianiu formalności administracyjnych niezbędnych do odbycia stażu wsparcie i opieka ze strony org. wysyłającej i pośredniczącej w trakcie realizacji stażu Zapewnienie środków finansowych na tzw. utrzymanie

16 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu Jest osobistą kartą wystawioną na nazwisko jej posiadacza; okres ważności ustala każdorazowo instytucja ją wydająca, biorąc pod uwagę przewidywany czas trwania uprawnień Szczegóły są dostępne na stronie internetowej: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

17 Uczestnicy otrzymują 1.Dokument EUROPASS MOBILNOŚC 2. Certyfikat

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt ",,Nowe doświadczenia-gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google