Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A KTYWNY SZEŚCIOLATEK Szkoła w Zalasowej przyszłością naszych dzieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A KTYWNY SZEŚCIOLATEK Szkoła w Zalasowej przyszłością naszych dzieci."— Zapis prezentacji:

1 A KTYWNY SZEŚCIOLATEK Szkoła w Zalasowej przyszłością naszych dzieci.

2 KATEGORIA RS SZEŚCIOLATEK W PRZYJAZNEJ SZKOLE Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do I klasy z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia Forma multimedialna – prezentacja

3 S ZKOŁA NASZYCH DZIECI ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ZALASOWEJ TEL/FAX 146543222 www.szkolazalasowa.pl www.szkolazalasowa.pl spzalasowa@poczta.onet.pl STRUKTURA SZKOŁY SZKOŁĄ ZARZĄDZA DYREKTOR I DWÓCH WICEDYREKTORÓW WE WSPÓŁPRACY Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ PRZY WSPARCIU RADY RODZICÓW. W BIEŻĄCYM ROKU SZKOŁA LICZY 23 oddziały, w tym: 3 grupy przedszkola, 3 grupy oddziału przedszkolnego, 11 klas szkoły podstawowej 6 klas gimnazjum ŁĄCZNIE UCZĘSZCZA 475 DZIECI I MŁODZIEŻY

4 NASZA CHLUBA Nasze motto przewodnie: W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem… Jan Paweł II

5 R ADA R ODZICÓW Reprezentujemy ogół rodziców uczniów. Wspieramy dyrektora szkoły w podejmowaniu decyzji słusznych dla naszych dzieci. Przygotowujemy upominki z okazji św. Mikołaja, Dnia Dziecka. Staramy się przygotować nagrody na imprezy szkolne z okazji Andrzejek, Zabawy Karnawałowej, Festynu Rodzinnego. Jesteśmy fundatorami nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i innych osiągnięciach. W każdej nadarzającej się okazji bierzemy aktywny udział w imprezach organizowanych przez szkolę: KEN, Święto Niepodległości, Wigilia szkolna, WOŚP, Dzień Seniora, Festyn szkolny oraz wielu projektach. WŁĄCZAMY SIĘ AKTYWNIE W PRZYJĘCIE UCZNIÓW SZEŚCIOLETNICH DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSPÓLNIE Z DYREKTOREM ORAZ RADĄ PEDAGOGICZNĄ PROWADZIMY KAMPANIĘ ZACHĘCAJĄCĄ RODZICÓW DO WCZESNEJ EDUKACJI DZIECI TO MY: PONIEWAŻ

6 N ASZA SZKOŁA JEST GOTOWA NA SZEŚCIOLATKI W KLASIE I Wybór podręczników i pomocy dydaktycznych umożliwiających efektywną i atrakcyjną dla dziecka realizację podstawy programowej; Możliwość zapewnienia dziecku gorących posiłków. Dowóz dzieci autobusem szkolnym. Realizację w klasie I podstawy programowej dla zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, w ramach następujących dziedzin: polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, języka obcego. Odpowiednio wyposażone sale, z częścią przeznaczoną na naukę oraz rekreację i zabawę Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przed i po zajęciach edukacyjnych, w grupie rówieśników /zajęcia świetlicowe/. Szkoła stwarza dziecku przyjazne i bezpieczne warunki do nauki i zabawy. Zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz specjalistów, w tym pedagoga, logopedy. Liczne zajęcia dodatkowe dla dzieci z klas I-III, w tym realizacje projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

7 N ASZE S ZEŚCIOLATKI PRZED LUB PO LEKCJACH KORZYSTAJĄ Z ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ. KORZYSTAJĄ Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH U PEDAGOGA ORAZ LOGOPEDY.

8 BIBLIOTEKA WSPIERA I POMAGA NASZYM DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM Z ICIM – U. INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ Z CENTRUM CODZIENNIE W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI.

9 SZEŚCIOLATKI SPOŻYWAJĄ POSIŁKI NA STOŁÓWCE W WYZNACZONYCH GODZINACH. DZIECI MAJĄ OSOBNE SZATNIE.

10 KLASY DZIECI SZEŚCIOLETNICH DOSTOSOWANE SĄ DO NOWYCH STANDARDÓW.

11 P ROGRAM R ADOSNA S ZKOŁA DAJE NASZYM SZEŚCIOLATKOM MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z KOLOROWYCH KLOCKÓW ORAZ INNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH.

12 S ZEŚCIOLATKI CODZIENNIE PRZEBYWAJĄ NA SALI GIMNASTYCZNEJ LUB KORZYSTAJĄ Z HALI SPORTOWEJ DLA ROZWINIĘCIA SWOJEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.

13 MŁODSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 UCZESTNICZYLI W PROJEKCIE DOBRA SZKOŁA LEPSZY START. NASZE DZIECI 6 –LETNIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KONTYNUOWAĆ ZAJĘCIA Z JUDO ORAZ Z ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH.

14 ZAJĘCIA FOLKLORYSTYCZNE MALI ZALASOWIANIE. TO CIĘŻKA PRACA DLA SZEŚCIOLATKA, KTÓRA WYMAGA OGROMNEJ KONDYCJI FIZYCZNEJ. MALI ZALASOWIANIE UŚWIETNIAJĄ WYSTĘPY NIE TYLKO SZKOLNE, ALE I ŚRODOWISKOWE. MY JAKO RADA RODZICÓW RÓWNIEŻ JESTEŚM Z NICH BARDZO DUMNI I CHĘTNIE IM POMAGAMY..

15 A KTYWNOŚĆ RUCHOWA TO NIE TYLKO ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TO RÓWNIEŻ UDZIAŁ DZIECI W A NDRZEJKACH, Z ABAWACH K ARNAWAŁOWYCH, A SPONSORAMI NAGRÓD JESTEŚMY MY -R ADA R ODZICÓW !

16 C ODZIENNIE LATEM, JESIENIĄ, ZIMĄ I WIOSNĄ MOŻEMY ZOBACZYĆ NASZ POCIECHY NA SPACERACH NA ORLIKU SZKOLNYM LUB NA PLACU ZABAW, KTÓRY POWSTAŁ Z INICJATYWY NASZEJ P ANI B URMISTRZ ORAZ W RAMACH PROGRAMU R ADOSNA S ZKOŁA.

17 P ODCZAS PRZERW TROSZKĘ RUCHU TEZ NIKOMU NIE ZASZKODZI !

18 N ASZE DZIECI OD NAMŁODSZEGO DO STARSZAKA BIORĄ UDZIAŁ W AKCJACH Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWO WŁASNEGO ORAZ INNYCH. Jestem mały, wiem więcej- Projekt realizowany wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną 2013/2014

19 B ĄDŹ BEZPIECZNY MALUCHU W DROGOWYM RUCHU W RAMACH AKCJI ODBLASKOWA SZKOŁA. SKIEROWANA JEST RÓWNIEŻ W STRONĘ NAJMŁODSZYCH. KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

20 R UCH TO BARDZO CZĘSTA FORMA COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ Z MUZYKĄ ORGANIZOWANYCH PRZEZ AGENCJĘ ARTYSTYCZNĄ L AMA.

21 D LA NASZYCH AKTYWNYCH SZEŚCIOLATKÓW ICH RODZICÓW I DZIADKÓW RADA RODZICÓW ORGANIZUJE : AKTYWNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA RODZINNE SPORTOWE NIEDZIELE

22 K AŻDEGO ROKU NASI SZEŚCIOLATKOWIE D BAJĄC O WŁASNE ZDROWIE BIORĄ UDZIAŁ W AKACJI : SZKLANKA MLEKAOWOCE W SZKOLE DLA ZDROWIA NASZYCH DZIECI FLUORYZACJA TO RZECZ PRIORYTETOWA W SKLEPIKU SZKOLNYM MOGĄ KUPIĆ TYLKO ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ

23 ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZALASOWEJ www.szkolazalasowa.pl RADA RODZICÓW DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "A KTYWNY SZEŚCIOLATEK Szkoła w Zalasowej przyszłością naszych dzieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google