Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grażyna Banach – Kociołek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grażyna Banach – Kociołek"— Zapis prezentacji:

1 Codzienność i perspektywy na przyszłość rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
Grażyna Banach – Kociołek Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie Warszawa, Patronat honorowy

2 Różnorodność doświadczeń i sytuacji
Znaczenie roli matki i ojca , Model życia rodzinnego – poziom otwarcia, Jakość i ilość wsparcia – matki, ojcowie samotni, wsparcie rodziny i znajomych, Głębokość niepełnosprawności – ruchowa, intelektualna, sprzężona, autyzm, Rodzaj obciążenia – fizyczne, emocjonalne - lęk o życie, lęk o zdrowie, przyszłość, Sytuacja socjoekonomiczna – wykształcenie, praca, finanse, Czynniki osobowościowe – poziom depresyjności, lęk, poziom zależności, optymizm/pesymizm.

3 Gdy dziecko dorasta? Wczesne dzieciństwo – diagnoza i terapia, intensywne zaangażowanie, podział obowiązków pomiędzy rodzicami, najczęściej – ojciec pracuje, matka – koncentruje się na dzieciach (sytuacja emocjonalna – utrata/poczucia kontroli, przewidywalności, bezpieczeństwa/, bezradność, lęk o życie dziecka, lęk o siebie, poczucie naznaczenia, wstyd, często silna wręcz symbiotyczna więź – poświęcenie się dla dziecka, etap nadziei) zadanie dla rodzica – akceptacja dziecka, siebie w roli rodzica, sytuacji; przygotowanie siebie i dziecka na separację, umiejętność dbania o wszystkich członków rodziny, rodzic w różnych rolach, Okres przedszkolny – dziecko zdobywa niezależność, coraz większa ilość relacji społecznych, coraz więcej obowiązków , początki wtórnego upośledzenia zadanie dla rodzica – akceptacja autonomii dziecka – wspieranie samodzielności, bunt i upór – przejawy budzącej się autonomii – rozumienie rozwoju, zachowania – znaczenie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych

4 Gdy dziecko dorasta? Okres szkolny – dziecko „podbija świat”, rozwój relacji społecznych, dziecko w sytuacji zadaniowej, wzmacnianie zależności zadanie dla rodzica – pozwolić być w grupie, zobaczyć zainteresowania dziecka, rozwiązywanie konfliktów, egzekwowanie wymagań – konsekwencja, stałość działań, nadzieja jest weryfikowana rzeczywistością Dojrzewanie – burza hormonów, fizjologia zadanie dla rodzica – „przetrwać”, być silnym psychicznie i fizycznie, znalezienie celów ważnych z perspektywy osoby niepełnosprawnej Dorosłość – „dziecko w ciele dorosłego”, zależność od otoczenia i ich pomocy, potrzeba więzi, bliskości również fizycznej – plany nie do zrealizowania - frustracja zadanie dla rodzica – znalezienie obszarów dojrzałości i wspieranie ich, rozumienie praw natury, umożliwienie aktywności i samorealizacji

5 Codzienność rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
Konieczność zapewnienia dziecku terapii, poszukiwanie jej i korzystanie w różnych miejscach konsekwencje – pomoc rozproszona, często dublująca się, a nawet sprzeczna, rodzic wędrujący wśród ośrodków, zmęczony Koncentracja działań terapeutycznych na dziecku, a nie na systemie rodzinnym jako całości konsekwencje - dziecko niepełnosprawne w centrum uwagi, zaniedbanie relacji małżeńskiej, zdrowych dzieci/ryzyko rozpadu związku, zaburzenia emocjonalne u zdrowego rodzeństwa Podział obowiązków – najczęstsza sytuacja – ojciec pracuje zawodowo bardzo dużo, matka – „poświęca się” dziecku, poświęcenie się często jest tożsame z nadopiekuńczością konsekwencje – słabsza relacja ojca z dzieckiem, postawa „poświęcania się” matki często skutkuje depresją, może być źródłem postawy roszczeniowej u dziecka, oddalenie się rodziców

6 Codzienność rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
Konieczność osobistego zdobywania informacji o miejscach uzyskania pomocy, wsparcia, przywilejach, Obciążenie fizyczne – noszenie dziecka i potrzebnych mu sprzętów – rodzic musi być silny i zdrowy, Obciążenie psychiczne – zwiększony poziom lęku i depresji, poczucie osamotnienia, mechanizmy obronne – wyparcie, zaprzeczenie, racjonalizacja, Depresja rodzica – obniżony nastrój, zmniejszony poziom aktywności, deprecjonowanie własnych dokonań, sensu działań.

7 Codzienność rodzica Praca Zasiłek
Dzielenie się opieką Dzielenie obowiązków Organizacja życia codziennego Różnorodność aktywności Aktywność zawodowa jako źródło dystansu Poprawa sytuacji finansowej – źródło komfortu Percepcja sytuacji – wybór, konieczność/przymus, pretekst Rezygnacja z aspiracji zawodowych Pogorszenie bezpieczeństwa finansowego rodziny Umiejętność znalezienia aktywności dającej dystans Ilość dzieci pod opieką

8 Źródła szans na zmianę „Mam zaufanie”, „Nie jestem sam/sama”, „Poradzimy sobie” Rodzina otwarta, Umiejętność poszukiwania wsparcia, Umiejętność dokonywania wyborów: wymiar emocjonalny- koncentracja na pozytywie wymiar działania - konstruktywna aktywność – dla rodzica, dla dziecka Placówka – przedszkole, szkoła: dla dziecka – miejsce rozwoju, spędzenia czasu, kontaktu z rówieśnikami, nauka dla rodzica – szansa na pełnienie różnych ról społecznych

9 Z doświadczeń Maltańskiego Centrum
Znaczenie wsparcia dla rodziny jako całości: - wczesna interwencja szansą na kształtowanie pozytywnych, konstruktywnych postaw rodzicielskich, - rola rodzicielska jako jedna z ról życiowych, znaczenie dystansu do tego co tu i teraz, - troska o dzieci i wartość troski o siebie oraz relację małżeńską, - metodologia pracy terapeutycznej- znaczenie pozytywnych ale realistycznych celów terapeutycznych, rodzic jako członek zespołu terapeutycznego, terapia dziecka i aktywny instruktaż – praca „rękami rodzica” - czynniki organizacyjne, dostępność świadczeń terapeutycznych przez 10/12 godzin dziennie, wsparcie w środowisku domowym,

10 Z doświadczeń Maltańskiego Centrum
Przedszkole specjalistyczne: - historia placówki, - szansa na pełnienie normalnych ról społecznych przez dziecko i rodzica, - zapewnienie dziecku właściwego środowiska, dostosowanych oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych, wspomaganie funkcjonowania a nie wyleczenie, towarzyszenie rodzicom w procesie akceptacji, - kompensacja i aktywizacja rodziców. Znaczenie grup wsparcia, grup samopomocowych, stowarzyszeń i aktywności w sieci – wpływ pozytywny i negatywny

11 Dane kontaktowe: grazynakociolek@interia.pl
Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe:


Pobierz ppt "Grażyna Banach – Kociołek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google