Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka aktywnego i zdrowego starzenia się w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka aktywnego i zdrowego starzenia się w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Polityka aktywnego i zdrowego starzenia się w Polsce
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych z perspektywy województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem projektów promujących sport i aktywność fizyczną dr Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konferencja Sport w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych Gdańsk, 11 kwietnia 2014 r. Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

2 Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl
Struktura Perspektywa Europejska Działania krajowe Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Działania na terenie województwa pomorskiego w obszarze aktywnego starzenia Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

3 PRZEWODNIE ZASADY DLA AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
(Konkluzje Rady Unii Europejskiej, 6 grudnia 2012 roku, 17468/12) I. Zatrudnienie II. Partycypacja społeczna III. Niezależność: promocja zdrowego stylu życia i zapobieganie schorzeniom, mieszkalnictwo i usługi zaprojektowane w sposób przyjazny seniorom, przyjazne i dostępne środki transportu, dobra i usługi przyjazne osobom starszym, opieka długoterminowa gwarantująca autonomię

4 Aktywne starzenie się w zdrowiu w dokumentach europejskich (1)
Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing - EIP AHA) Cele: zwiększenie o 2 lata trwania życia w dobrym zdrowiu, zwiększenie niezależnego funkcjonowania osób starszych, zmniejszenie liczby hospitalizacji osób starszych. Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

5 Aktywne starzenie się w zdrowiu w dokumentach europejskich (2)
Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie (2008) Potrzeba zintensyfikowania badań dotyczących powiązań pomiędzy aktywnością fizyczną wśród osób starszych a ich zdrowiem psychicznym i fizycznym, Zwiększenie wśród obywateli świadomości tego, jak ważna jest aktywność fizyczna, Zapewnienie obiektów, dzięki którym aktywność fizyczna będzie bardziej dostępna i atrakcyjna dla osób starszych, ze świadomością tego, że nakłady finansowe na takie obiekty oznaczają oszczędności związane z usługami służby zdrowia. Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

6 Aktywne starzenie się w zdrowiu w dokumentach europejskich (3)
Komunikat Komisji Europejskiej – Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu (2011) Powiązanie aktywności fizycznej z celami strategii Europa 2020 Sprzyja włączeniu społecznemu, mobilności i zdolności do zatrudnienia Ogranicza ryzyko rozwoju chorób (np. otyłość, choroby układu krążenia) Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

7 Aktywność fizyczna osób starszych w Polsce
Tylko 40% osób powyżej 65 roku życia deklaruje udział w zajęciach sportowych lub rekreacyjno-ruchowych (GUS 2012) Główną barierą wg 75% badanych jest stan zdrowia 30% respondentów przyznaje, że w ogóle nie odczuwa potrzeby podejmowania aktywności ruchowej (PolSenior 2011) Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

8 Aktywność fizyczna Polaków
Źródło: GUS, Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

9 Aktywność fizyczna w dokumentach krajowych (1)
Biała Księga na temat Zdrowego Starzenia się (2013) Dokument powstał z inicjatywy Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia Motto: „Zdrowa starość zaczyna się już w dzieciństwie” Obejmuje rekomendacje działań w obszarze zdrowia, m.in. aktywność fizyczna, profilaktyka. Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

10 Aktywność fizyczna w dokumentach krajowych (2)
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata Cel 3. Rozwój i wspieranie aktywności fizycznej Kierunki interwencji – rekomendacje: zwiększenie dostępności istniejących obiektów sportowych dla osób starszych rozwój otoczenia przyjaznego dla aktywności fizycznej seniorów, np. w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, w miejscach użyteczności publicznej (np. parki, osiedla mieszkaniowe) promowanie inicjatyw dotyczących aktywności fizycznej wśród osób starszych prowadzących siedzący tryb życia rozwijanie i wspieranie systemu zorganizowanych zajęć aktywności fizycznej dla osób dorosłych i starszych Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

11 Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl
I edycja otwartego konkursu ofert (2012 r.) Łączna liczba dofinansowanych projektów – 426, w tym: 99 projektów obejmujących różne zajęcia ruchowe (23%) 37 projektów nordic walking (8,6%) 20 projektów obejmujących gimnastykę 14 projektów obejmujących działania sportowo-rekreacyjne Liczba oferentów – organizacji sportowych, w tym klubów sportowych – 47/9 (złożone/dofinansowane) Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

12 Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl
II edycja otwartego konkursu ofert (2013 r.) Łączna liczba dofinansowanych projektów – 300, w tym: 48 projektów obejmujących różne zajęcia ruchowe (16%) 28 projektów nordic walking 20 projektów obejmujących gimnastykę 19 projektów obejmujących działania sportowo-rekreacyjne Liczba oferentów – organizacji sportowych, w tym klubów sportowych – 77/10 (złożone/dofinansowane) Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

13 PROJEKTY REALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – I EDYCJA (X 2012r
PROJEKTY REALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – I EDYCJA (X 2012r.-VI 2013r.) Łączna kwota dofinansowania: 2,4 mln zł. W 2012r. – 1,258 mln zł W 2013r. – 1,112 mln zł 2. Liczba projektów: 16 Gdańsk (4) Gdynia (4) Sopot (2) Słupsk (2) Borowy Młyn, Bukowina, Czernin, Kępki, Malbork, Nowe Polaszki, Rotmanka, Rumia, Swornegacie, Tczew, Ustka i Wieżyca – po (1)

14 PROJEKTY REALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – II EDYCJA (IV 2013r
PROJEKTY REALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – II EDYCJA (IV 2013r.-XII 2013r.) Łączna kwota dofinansowania: 1,5 mln zł Liczba projektów: 19 Gdańsk (5) Gdynia (5) Słupsk (2) Bukowina, Lębork, Niestkowo, Rumia, Tczew, Ustka i Wieżyca – po (1)

15 PROJEKTY REALIZOWANE W GDAŃSKU
I EDYCJA (X 2012r.-VI 2013r.) 1.Łączna kwota dofinansowania: 0,6 mln zł. W 2012r tys. zł W 2013r tys. zł 2.Liczba projektów: 4 II EDYCJA (IV 2013r.-XII 2013r.) 1. Łączna kwota dofinansowania: 482 tys. zł 2. Liczba projektów: 5

16 Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl
RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA Edycja 2014 Łączna liczba złożonych ofert – 2433, w tym: 361 ofert obejmujących różne zajęcia ruchowe (15%) Liczba oferentów – organizacji sportowych - 90 złożonych Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl

17 Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kontakt: Departament Polityki Senioralnej senior.gov.pl


Pobierz ppt "Polityka aktywnego i zdrowego starzenia się w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google