Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niskoemisyjne urządzenia grzewcze – filozofia czy technika II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań 8 kwietnia 2014 dr inż. Zdzisław Gebhardt –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niskoemisyjne urządzenia grzewcze – filozofia czy technika II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań 8 kwietnia 2014 dr inż. Zdzisław Gebhardt –"— Zapis prezentacji:

1 Niskoemisyjne urządzenia grzewcze – filozofia czy technika II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań 8 kwietnia 2014 dr inż. Zdzisław Gebhardt – Instytut Nafty i Gazu P a ń s t w o w y I n s t y t u t B a d a w c z y

2 Ostatnio bardzo dużo szumu jest wokół niskoemisyjnych urządzeń grzewczych – głównie z powodu akcji organizacji ekologicznych przeciwko ogrzewaniu mieszkań w Krakowie za pomocą paliw stałych. Niestety, jak zwykle w takich sytuacjach więcej było emocji niż chłodnej technicznej kalkulacji. W artykule przedstawiono techniczne aspekty spalania niskoemisyjnego, które decydują o tym czy dane paliwo, a co za tym idzie spalające je urządzenie grzewcze, można zaliczyć do niskoemisyjnych czy też nie.

3 Paliwa odnawialne a kopalne
Obieg CO2 w ekosystemie Węgiel i węglowodory a węglowodany (celuloza) Wodór jedyne odnawialne paliwo niewęglowe

4 Paliwa odnawialne a zerowa emisja gazów cieplarnianych
-zerowa emisja nie znaczy nieszkodliwa

5 Spalanie niskoemisyjne
Czy spalanie zupełne i całkowite jest ekologiczne Paliwo +powietrze = CO2 + H2O + N2 + (?)

6 Paliwo czy urządzenie

7 Urządzenia standardowe
niskoemisyjne

8 Znamionowe obciążenie cieplne (kW)
Wymagania lokalne BImschV Paliwo Znamionowe obciążenie cieplne (kW) Pył (g /m 3) CO (g /m 3) Poziom 1: Systemy, które z 22 Marzec 2010 zostanie wybudowany Węgiel, węgiel brunatny, torf ≥ 4 ≤ 500 0.09 1.0 > 500 0.5 Drewno w postaci naturalnej 0.10 Brykiety, pelety 0.06 0.8 Drewno z rozbiórki (malowane, sklejki itp.) ≥ 30 ≤ 100 > 100 ≤ 500 0.3 Biomasa (słoma itp.) ≥ 4 <100 Poziom 2: Systemy, które zostały zbudowane po Węgiel, węgiel brunatny, torf Drewno w postaci naturalnej Brykiety, pelety ≥ 4 0.02 0.4 ≥ 30 ≤ 500

9 Dyrektywy i normy zharmonizowane:
2009/142/EC – urządzenia gazowe 305/2011 – Rozporządzenie Unii – urządzenia grzewcze na paliwa stałe i olejowe (selektywnie) 2009/125/EC – ekoprojekt 2010/30/EC – etykiety energetyczne

10 NOx – tlenki azotu Normy zharmonizowane (np. EN 15502-1)
Ekoprojekt – Lot 1 i Lot ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 813/2013 i 814/2013 Klasy: (wg NCV) I mg/kWh II mg/kWh III mg/kWh IV mg/kWh V mg/kWh Od dnia 26 wrzesnia 2018 r dotyczy wsadu paliwa wg GCV Konwencjonalne podgrzewacze/kotły gazowe mg/kWh Konwencjonalne podgrzewacze/kotły olejowe mg/kWh Podgrzewacze z absorbcyjną pompą cieplną gazową i słoneczną 70 mg/kWh* Podgrzewacze z absorbcyjną pompą cieplną olejową i słoneczną 120 mg/kWh* Podgrzewacze z spężarkową pompą cieplną z silnikiem gazowym 240 mg/kWh* Podgrzewacze z sprężarkową pompą ciepła z silnikiem na paliwa ciekłe 420 mg/kWh* Dotyczy także odpowiednio ogrzewaczy pomieszczeń z : Układem kogeneracyjnym lub pompą ciepła ze spalaniem zewnętrznym gazu Układem kogeneracyjnym lub pompą ciepła ze spalaniem zewnętrznym oleju Układem kogeneracyjnym lub pompą ciepła ze spalaniem wewnętrznym gazu Układem kogeneracyjnym lub pompą ciepła ze spalaniem wewnętrznym oleju

11 Sprawność użytkowa (np. wg EN 15502-1 liczona według NCV)
Dla mocy pełnej: log10 Pa; 87,5 + 1,5 log10 Pa dla kotłów niskotemperaturowych 91 + log10 Pa dla kotłów kondensacyjnych Dla mocy częściowej: log10 Pi; 87,5 + 1,5 log10 P dla kotłów niskotemperaturowych 97 + log10 Pi dla kotłów kondensacyjnych

12 Ekoprojekt – Rozporządzenie Komisji UE 813/2013 (Lot 1) WYMOGI DOTYCZĄCE SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ Od 26 września 2015 Kotły paliwowe do ogrzewania pomieszczeń o znamionowej mocy cieplnej ≤ 70 kW i wielofunkcyjne paliwowe kotły grzewcze o znamionowej mocy cieplnej ≤ 70 kW, z wyjątkiem kotłów typu B1 o znamionowej mocy cieplnej ≤ 10 kW i kotłów wielofunkcyjnych typu B1 o znamionowej mocy cieplnej ≤ 30 kW: sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 86 %. Kotły typu B1 o znamionowej mocy cieplnej ≤ 10 kW i kotły wielofunkcyjne typu B1 o znamionowej mocy cieplnej ≤ 30 kW: Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 75 %. Kotły paliwowe do ogrzewania pomieszczeń o znamionowej mocy cieplnej > 70 kW i ≤ 400 kW oraz wielofunkcyjne paliwowe kotły grzewcze o znamionowej mocy cieplnej > 70 kW i ≤ 400 kW: Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej wynoszącej 100 % nie jest niższa niż 86 %, a sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej wynoszącej 30 % nie spada poniżej 94 %. Kotły elektryczne do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne elektryczne kotły grzewcze: Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 30 %. Kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń: Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 86 %. Ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła: Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 100 %. Niskotemperaturowe pompy ciepła: Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 115 %. Liczone wg GCV

13 Ekoprojekt – Rozporządzenie Komisji UE 813/2013 (Lot 1) cd.
Od dnia 26 września 2017 r. : Kotły elektryczne do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne elektryczne kotły grzewcze: Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 36 %. Kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń: Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 100 %. Ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła: Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 110 %. Niskotemperaturowe pompy ciepła: Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 125 %. Dla zasilanych paliwami liczone wg GCV

14 Ekoprojekt – Rozporządzenie Komisji UE 813/2013 (Lot 1) cd.
Orientacyjne kryteria referencyjne dla najlepiej działających ogrzewaczy dostępnych na rynku w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia : kryterium referencyjne sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla zastosowania w średnim zakresie temperatur: 145 %; Kryteria referencyjne emisji tlenków azotu, wyrażone w przeliczeniu na dwutlenek azotu: a) w przypadku kotłów do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjnych paliwowych kotłów grzewczych wykorzystujących paliwa gazowe: 14 mg/kWh wsadu paliwowego w odniesieniu do GCV; b) w przypadku kotłów do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjnych paliwowych kotłów grzewczych wykorzystujących paliwa ciekłe: 50 mg/kWh wsadu paliwowego w odniesieniu do GCV.

15 Ekoprojekt – Rozporządzenie Komisji UE 813/2013 (Lot 15 projekt 2013.) .
From 1 January solid fuel boilers shall comply with the following requirements: (1) seasonal space heating energy efficiency for boilers with a rated heat output of 20 kW or less shall not be less than 75 %; (2) seasonal space heating energy efficiency for boilers with a rated heat output of more than 20 kW shall not be less than 77 %; (3) seasonal space heating emissions of organic gaseous compounds shall not be higher than 10 mg/m 3; (4) seasonal space heating emissions of carbon monoxide shall not be higher than 300 mg/m3 ; (5) seasonal space heating emissions of nitrogen oxides, expressed in nitrogen dioxide, shall not be higher than 200 mg/m3;

16 Przewody spalinowe z tworzyw sztucznych aktualny stan prawny Dz. U
Przewody spalinowe z tworzyw sztucznych aktualny stan prawny Dz.U. nr 75/2002 poz.690 z póź. zmianami § 174. 1. Grzewcze urządzenia gazowe, takie jak: kotły ogrzewcze, grzejniki wody przepływowej, niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta urządzenia, o której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe. 6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych, powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia. § 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. 2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów. Dążmy do poprawy prawa ale nie dopuśćmy do jego popsucia !!!

17 Przewody cd. Numer normy PN-EN 14471:2014-02E
Tytuł Kominy -- Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych -- Wymagania i badania Data publikacji Liczba stron 97 Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych Komitet Techniczny KT 279, Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji Wprowadza EN 14471:2013 [IDT] Dyrektywa 305/2011, 89/106/EEC Zastępuje PN-EN 14471:2007P ICS

18 Dziękuję za uwagę Kuchnia gazowa Nr 1 Kuchnia gazowa Nr 1


Pobierz ppt "Niskoemisyjne urządzenia grzewcze – filozofia czy technika II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań 8 kwietnia 2014 dr inż. Zdzisław Gebhardt –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google