Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rotmistrz Witold Pilecki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rotmistrz Witold Pilecki"— Zapis prezentacji:

1 Rotmistrz Witold Pilecki
Jeden z najodważniejszych żołnierzy II Wojny Światowej

2 Kim byli żołnierze wyklęci?
Nazwa „żołnierze wyklęci” powstała niedawno, a dokładnie w 1993 r. Użyto jej na wystawie poświęconej podziemiu antykomunistycznym. Byli oni grupą partyzancko -niepodległościową, która stawiała opór wobec sowietyzacji Rzeczpospolitej Polskiej. Ich działalność rozpoczęła się w 1944 r. (wkroczenie Armii Czerwonej do Polski okupowanej w tamtym czasie przez faszystowską III Rzeszę ), a zakończyła się w 1963 r. (śmierć ostatniego znanego żołnierza wyklętego). Obszar, na którym działali ci partyzanci obejmował głównie dawne województwa Nowogródzkie i Grodzieńskie; Wileńszczyznę a także Białoruską SRR. Większość akcji podziemia antykomunistycznego było wycelowanych w zbrojne oddziały Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Narodowego, Milicji Obywatelskiej i Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych.

3 Sytuacja żołnierzy wyklętych w okresie ich działalności.
Sytuacja żołnierzy wyklętych w okresie ich funkcjonowania była dla nich bardzo trudna. Byli represjonowani, osadzano ich w więzieniach, torturowano, a nawet skazywano na śmierć Pod naciskiem władz ZSSR ich działalność potępiał nawet Episkopat Polski. Celem komunistów było nie tylko ukarać ich działalność, ale skazać na zapomnienie.

4 Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu – w mieście w północno -zachodniej Rosji. Miejsce urodzenia

5 RODZINA ROTMSTRZA Jego rodzicami byli:
Julian Pilecki i Ludwika Osiecimska.  Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Leliwa. W domu od zawsze hołdowano patriotycznym wartościom. Dziadek brał udział w Powstaniu Styczniowym, po którym rodzina straciła wszelkie dobra i musiała udać się w głąb Rosji. Dzięki matce młody Witold potrafił z pamięci cytować fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

6 Życie rodzinne Witold miał czworo rodzeństwa: siostry Marię i Wandę oraz braci Józefa i Jerzego. W 1910 r. przeprowadził się z rodziną do Wilna. Ożenił się w 1931 r. z młodą nauczycielką Marią Ostrowską. Miał dwoje dzieci Andrzeja i Zosię. Nie dany jednak był mu spokój rodzinnego ogniska. Życie oparte na wartościach i sytuacja historyczna zmusiły go do aktywnego uczestnictwa w działaniach zbrojnych i konspiracyjnych.

7 Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
Witold Pilecki służył Wojsku Polskim w latach Wziął on udział w obronie Grodna, bitwie warszawskiej 1920 r., a także w wyzwoleniu Wilna. Walczył jako ułan i został odznaczony dwukrotnie krzyżem walecznych.

8 Życie w 20-leciu międzywojennym
Kiedy po wojnie Pilecki został zdemobilizowany zdał maturę i rozpoczął studia na wydziale Akademii Sztuk Pięknych wileńskiego Uniwersytetu. Niestety nie udało mu się ich skończyć, ponieważ musiał zaopiekować się swoim ciężko chorym ojcem i zająć się swoim rodzinnym, zadłużonym majątkiem w Sukurcze.

9 Kampania wrześniowa We wrześniu 1939 r. Witold Pilecki został ponownie zmobilizowany. Został dowódcą plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy. Po rozbiciu jego dywizji przez Niemców nie złożył broni i walczył w partyzantce do października 1939 r. Rozwiązał swój oddział 17października i przeszedł do konspiracji. Pomimo kapitulacji kraju nie złożył broni i narażając życie brał udział w walce przeciwko okupantom.

10 Działalność konspiracyjna
Podczas walki konspiracyjnej rotmistrz Pilecki został członkiem Tajnej Armii Polskiej. Na początku pełnił w niej funkcję szefa sztabu, a następnie inspektora głównego. Pełnił też funkcje szefa zaopatrzenia, szefa oddziału organizacyjno-mobilizacyjnego, szefa zaopatrzenia i służb specjalnych. Tajna Armia Polska obejmowała swoim zasięgiem Warszawę, Siedlce, Lublin, Radom i Kraków. Podczas okupacji ukrywał się w stolicy posługując się znalezionymi dokumentami por. Tomasza Serafińskiego.

11 Pobyt w Auschwitz-Birkenau
Pod nazwiskiem T.Serafińskiego podczas ulicznej łapanki na Żoliborzu 19 września 1940 r. dobrowolnie trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Otrzymał numer 4859. Wykonywał wtedy misję rozpoznania warunków w obozie o których niewiele wiedziano w tym czasie.

12 Działalność w obozie Pilecki przybywał w obozie 2 lata i 7 miesięcy.
W tym czasie zorganizował w obozie ruch oporu skupiający około 100 osób, pisał raporty i opracował plan zbrojnego uwolnienia więźniów. Miesiąc po aresztowaniu przesłał raport Komendantowi Głównemu Związku Walki Zbrojnej, gen.Stefanowi Roweckiemu o tym, co się dzieje w Auschwitz. Raport został przekazany do Londynu, ale Churchill i Roosevelt nie mogli uwierzyć w takie straszne i niehumanitarne obrazy obozowej egzystencji, Alianci nie mieli pojęcia o tym co Niemcy robią z Żydami.

13 Ucieczka z Auschwitz Gdy prośby Pileckiego o zbrojne odbicie więźniów zostały odrzucone, zdecydował się na ucieczkę z obozu. W nocy kwietnia 1943 r. Pilecki pracował na nocnej zmianie w piekarni obozowej. Znajdowała się ona poza murami obozu. Pilecki z dwoma innymi więźniami wyłamali drzwi piekarni i uciekli z obozu. Po udanej ucieczce dalej konspirował jako Roman Jezierski. Wtedy też Tadeusz „ Bor” Komorowski awansował go do stopnia rotmistrza. Walczył w organizacji „ Nie” u boku generała Fieldorfa ps. „ Nil”. Zajmował się wywiadem i działaniami bojowymi. Podczas spotkań rodzinie zostawił taki przekaz: „ Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”

14 Powstanie Warszawskie
Pomimo pełnienia funkcji w konspiracji wraz z towarzyszem z obozu kpt. Janem Redzejem Witold Pilecki walczył jako szeregowy żołnierz nie ujawniając swojej szarży. Później z został dowódcą zgrupowania Chrobry II. Bronił nigdy nie zdobytej reduty powstańczej na Woli. Po upadku powstania był więziony w Ożarowie, w Łambinowicach w stalagu 344 i w oflagu Murnau. Wyzwolony przez Amerykanów zameldował się do służby w II Korpusie Polskim generała Władysława Andersa.

15 Po wojnie Z zadaniami zorganizowana wywiadu w okupowanej przez Sowietów Polsce wrócił do ojczyzny. Jesienią 1945 r. zorganizował siatkę wywiadowczą  i rozpoczął zbieranie informacji wywiadowczych o sytuacji w Polsce. Zebrał informacje o niekorzystnych umowach handlowych z ZSRR, raporty o komunizacji szkół i pogromie kieleckim. Nawiązał kontakty z partyzantami, nakłaniał ich do zaprzestania walki na rzecz wywiadu. W 1946 r. był tak zagrożony aresztowaniem że gen. Anders rozkazał mu bezzwłoczne wyjechać na zachód. Tego jednak nie zrobił, ponieważ powiedział, że: ,,Ktoś musi trwać bez względu na konsekwencje’’.

16 Aresztowanie 8 maja 1947 r. Pilecki został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Osadzono go w więzieniu na Rakowieckiej. W areszcie był torturowany przez m.in. Eugeniusza Chimczaka - jednego z najokrutniejszych śledczych. Podczas ostatniego widzenia z żoną powiedział jej, że w porównaniu do tego ,,Oświęcim to była igraszka’’. Postawiono mu m.in.. zarzuty: szpiegostwo, chęć zamordowania funkcjonariuszy MBP, gromadzenie broni czy nielegalne przekraczanie granicy. Pilecki aresztowany z współpracownikami podziemia antysowieckiego chciał tylko na siebie wziąć odpowiedzialność, chroniąc swoich towarzyszy.

17 Proces sądowy Proces odbył się 3 marca 1948r.
Sowieci urządzili go w pokazowy sposób ku przestrodze innym reakcjonistom i uznali Pileckiego winnym zarzucanych mu czynów. W czasie procesu nie wspominano o żadnych zasługach dla kraju, o jego bohaterstwie, walce z okupantem… Wyrok brzmiał: kara śmierci.

18 Śmierć Premier J. Cyrankiewicz (współwięzień z Auschwitz) odmówił pomocy w staraniach o złagodzenie kary, a Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. w więzieniu Mokotowskim przez strzał w tył głowy. Katem Pileckiego był Piotr Śmietański zwany ,,Katem z Mokotowa’’. Rodzina dowiedziała się o tym dopiero po 40 latach. Bohatera pochowano w bezimiennym grobie w nieznanym miejscu – by o nim zapomnieć – tak chcieli komuniści.

19 Zapomniany grób Powstało wiele tablic pamiątkowych i symboliczny grób rodzinny. Niedawno po przeprowadzonych ekskumacjach i badaniach stwierdzono, że został on pochowany w tzw.,,kwaterze na łączce’’. W czasach obecnych przywracana jest pamięć wielkiego człowieka, który miał być zapomniany. Poświęcono mu nawet stronę w IPN: powstają książki i publikacje, można obejrzeć spektakl „ Śmierć rotmistrza Pileckiego”. To wszystko powoduje, że jego działalność i śmierć nie poszła na marne i po latach dostrzegamy w nim postać prawdziwego patrioty.

20 Odznaczenia które Pilecki otrzymał pośmiertnie:
- Order Orła Białego - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - Krzyż Oświęcimski - Warszawski Krzyż Powstańczy - Gwiazda Wytrwałości

21 Pamięć o żołnierzach wyklętych
Dnia 1 marca przypada Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla każdego Polaka powinien być to dzień podziwu i dumy z żołnierzy, którzy walczyli o wolną ojczyznę i prawdę. Nie widząc szansy na zwycięstwo dawali świadectwo. Dzięki temu jesteśmy nadal niepodległym krajem i żyjemy w wolności.

22 Bibliografia i źródła:
Pozycje książkowe: 1. J. Wieliczka-Szarkowa „ Żołnierze wyklęci” Wydawnictwo AA s.c. Kraków 2013 2. M. Markowska „ Wyklęci. Podziemie zbrojne ” Ośrodek Karta Warszawa 2013 r. Czasopisma: 1. Zakazana Historia, październik 2013 2. W Sieci nr 39/ 2013 3. Zeszyty Rzeczpospolitej „Żołnierze wyklęci 1943 – 1963”; numery 1-8 Inne źródła : Program telewizyjny stacjiHistory „ Polscy bohaterowie wojenni: Pilecki” Spektakl Teatru Telewizji „ Śmierć rotmstrza Pileckiego” Źródła fotografii: grafiki google i w/w strony internetowe

23 Prace wykonał Jakub Mizera,
Uczeń kl. 2b Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze Nauczyciel historii: mgr Agnieszka Sawicka


Pobierz ppt "Rotmistrz Witold Pilecki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google