Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia"— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo dla prewencji Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2012–2013
Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego z nas. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

2 Skala problemu Dlaczego zdrowie i bezpieczeństwo w pracy są ważne?
Dobre dla firmy, pracowników i społeczeństwa jako całości W ostatnich dekadach w całej UE osiągnięto istotną poprawę, ale… Corocznie ponad 5,5 tys. osób traci życie wskutek wypadków w miejscu pracy 159 tys. umiera na choroby zawodowe (oszacowanie MOP) Koszt dla gospodarki UE – 490 mld EUR

3 Korzyści wynikające z troski o bezpieczeństwo i zdrowie
Mniejsze ryzyko i koszty ograniczenie nieobecności pracowników i rotacji personelu mniej wypadków mniejsze koszty ubezpieczenia wypadkowego Wzrost wydajności Mniejsze zagrożenie postępowaniem prawnym Lepsza reputacja wśród klientów, dostawców i inwestorów

4 Lepiej zapobiegać niż leczyć
Prewencja to podstawa europejskiego podejścia do zarządzania ryzykiem. Prewencja polega na zarządzaniu ryzykiem w miejscu pracy w sposób umożliwiający zmniejszenie liczby wypadków w pracy i chorób zawodowych, a w końcu ich eliminację.

5 Co prewencja oznacza w praktyce?
Kierownicy i pracownicy działają razem, aby zapobiegać ryzyku Kierownicy i pracownicy ponoszą główną odpowiedzialność Niemniej jednak czynne zaangażowanie pracowników jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu

6 Podstawowe zasady zapobiegania ryzyku
Unikanie ryzyka Ocena ryzyka, którego nie da się uniknąć Zwalczanie ryzyka u źródła Dostosowanie pracy do osoby Dostosowanie do postępu technicznego Wymiana elementów niebezpiecznych na bezpieczne lub bezpieczniejsze Opracowanie spójnej ogólnej polityki prewencyjnej Priorytetowe traktowanie zbiorowych środków ochronnych w stosunku do środków indywidualnych Przekazywanie pracownikom odpowiednich instrukcji

7 Strategiczne cele kampanii
Propagowanie podstawowego przesłania, że pracownicy i kierownicy muszą działać razem Udzielanie pracownikom jasnych wytycznych dotyczących zarządzania określonym ryzykiem związanym z pracą Zapewnienie praktycznych wytycznych w celu promowania kultury zapobiegania ryzyku Położenie fundamentów pod bardziej zrównoważoną kulturę zarządzania ryzykiem w Europie

8 Kierownictwo wykazuje inicjatywę
Prawnym i moralnym obowiązkiem kierownictwa jest wykazywanie inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W praktyce oznacza to: Widoczne i czynne zaangażowanie ze strony kierownictwa Angażowanie pracowników i ich przedstawicieli Skuteczną komunikację „w dół” i „krzyżową” Podejmowanie decyzji na podstawie oceny ryzyka Stosowanie dobrego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w całej organizacji Promowanie takich koncepcji w całym łańcuchu dostaw Monitorowanie, sprawozdawczość i przeglądy dotyczące wyników w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

9 Zaangażowanie pracowników
Zaangażowanie pracowników ma podstawowe znaczenie. Korzyści to m.in.: mniejsza liczba wypadków rozwiązania racjonalne pod względem kosztów bardziej zadowoleni i bardziej wydajni pracownicy (mniej nieobecności) większa świadomość ryzyka w miejscu pracy i jego kontrola

10 Konsultacje w sprawach bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
Pracodawcy mają obowiązek konsultowania się z pracownikami/przedstawicielami pracowników w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. W praktyce oznacza to: efektywny i otwarty dialog wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji słuchanie i uwzględnianie opinii uczestnictwo w wykrywaniu zagrożeń, ocenie ryzyka i poszukiwaniu rozwiązań udział we wdrażaniu rozwiązań i promowaniu bezpiecznych warunków w pracy pełną współpracę pracowników z pracodawcami wprowadzanie mechanizmów praktycznej realizacji powyższego

11 O kampanii Na czym polega kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy 2012–2013” Pomagamy tworzyć bezpieczniejsze i zdrowsze miejsca pracy z korzyścią dla każdego ale nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego sami Potrzebujemy Twojej pomocy w propagowaniu i wspieraniu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

12 Kampania sieciowa Główny atut: krajowe punkty centralne i sieci trójstronne. Ale także… angażowanie innych zainteresowanych stron/partnerów Oficjalni partnerzy kampanii (organizacje ogólnoeuropejskie i międzynarodowe), w tym partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, federacje i sieci sektorowe, prywatne przedsiębiorstwa Instytucje UE, w tym Komisja Europejska, Parlament UE, przedstawicielstwa UE, agencje UE, sieć Enterprise Europe Network

13 Jak się zaangażować? Kampania jest otwarta dla wszystkich osób i organizacji. Można w niej wziąć udział: rozpowszechniając informacje i materiały dotyczące kampanii uczestnicząc w jednym z wielu wydarzeń, konferencji, konkursów, akcji reklamowych – odbywających się przez cały czas trwania kampanii organizując własne działania

14 Oferta partnerstwa w kampanii
O status partnera kampanii mogą się ubiegać również organizacje ogólnoeuropejskie. Agencja oferuje: certyfikat partnerski pakiet powitalny promocję na szczeblu UE i w mediach platformę komunikacji online partnerską sekcję na stronie internetowej

15 Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
Uznanie wyjątkowego i innowacyjnego wkładu Promowanie współdziałania kierowników i pracowników Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy Państwa członkowskie UE, EOG, Bałkany Zachodnie i Turcja Dwie kategorie: miejsca pracy zatrudniające mniej niż 100 osób miejsca pracy zatrudniające 100 lub więcej osób Zwycięzcy wybierani są spośród kandydatów zgłaszanych przez krajowe punkty centralne

16 Zasoby Przewodnik po kampanii
Praktyczne przewodniki dla pracowników i kierowników Przykłady dobrej praktyki Wiadomości o wydarzeniach w ramach kampanii Prezentacje i animowane filmy wideo Wszystkie dostępne w 24 językach

17 Główne daty Początek kampanii: 18 kwietnia 2012 r.
Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy: październik 2012 r. i 2013 r. Ceremonia rozdania nagród w Konkursie Dobrych Praktyk: kwiecień r. Szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: listopad 2013 r.

18 Dodatkowe informacje Odwiedź stronę internetową kampanii
Aby dowiedzieć się o wydarzeniach i działaniach w Twoim kraju, skontaktuj się z krajowym punktem centralnym


Pobierz ppt "Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google