Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taksonomia: wstęp Taksonomia Powitanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taksonomia: wstęp Taksonomia Powitanie"— Zapis prezentacji:

1 Taksonomia: wstęp Taksonomia Powitanie
Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW), wspólnie z urzędem krajowym, pracuje nad stworzeniem taksonomii już od kilku lat. 1 lipca 2013 taksonomia została wdrożona w narzędziu klasyfikacyjnym TMclass. Niniejsza prezentacja przedstawi zarys informacji o tym, jak działa taksonomia, a także przedstawi jej możliwości i korzyści z niej płynące.

2 Co to jest taksonomia? Taksonomia
Taksonomia to narzędzie wspomagające klasyfikację. Jest to nowy sposób uporządkowania towarów i usług w zharmonizowanej bazie danych, który wprowadza podział na mniejsze grupy w ramach każdej klasy towarów i usług, odzwierciedlając rzeczywistość rynkową, a przy tym utrzymując system klasyfikacji nicejskiej. Taksonomia to struktura hierarchiczna, przechodząca od ujęcia ogólnego do szczegółowego, w ramach której terminy o podobnych cechach zgrupowane są razem. Nie jest ona alternatywą dla klasyfikacji nicejskiej, jako że zachowuje jej strukturę z podziałem na 45 klas, ale przy tym dodatkowo strukturyzuje zawartość każdej z klas. Taksonomia nadaje strukturę zharmonizowanej bazie danych, zawierającej łącznie terminów, w tym terminów pochodzących z klasyfikacji nicejskiej ujętych w wykazach alfabetycznych.

3 Taksonomia Cel 1. Taksonomia pozwoli użytkownikom szybko i w sposób intuicyjny odnaleźć stosowne terminy opisujące towary i usługi. 2. Taksonomia pozwala na zdobycie szerszego oglądu oraz na pełniejsze zrozumienie klasyfikacji nicejskiej, jako że przedstawia pełną strukturę każdej klasy w sposób widoczny na pierwszy rzut oka (w stopniu, w jakim dana zawartość znajduje się w zharmonizowanej bazie danych). Zanim bardziej szczegółowo omówimy taksonomię, przyjrzyjmy się bliżej samemu procesowi harmonizacji.

4 Harmonizacja Bazy danych, lingwistyka i klasyfikacja
Cel – stworzenie wspólnej bazy danych uprzednio zatwierdzonych terminów we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej.

5 Projekt UHRW, Wlk. Brytania i Szwecja – pierwotna grupa sterująca
HARMONIZACJA Harmonizacja Projekt UHRW, Wlk. Brytania i Szwecja – pierwotna grupa sterująca Dołączyły do niej Niemcy oraz WIPO w charakterze obserwatorów Podstawowym językiem jest język angielski Rozpoczęcie w ramach projektu EuroClass (portal umożliwiający dostęp do bazy danych klasyfikacyjnych) w 2006 roku. Projekt EuroClass umożliwił zebranie wszystkich europejskich baz danych w jednym wspólnym portalu. Narodził się wtedy pomysł stworzenia jednej wspólnej bazy danych we wszystkich językach. Obecnie do zharmonizowanej bazy danych przystąpiło 15 urzędów krajowych, a kolejne 5 uczyni to do końca 2013 roku. Wszystkie europejskie urzędy krajowe mają przejść pełny proces harmonizacji do końca 2014 roku. Wszystkie terminy muszą być zawsze dostępne w języku angielskim i to z angielskiego brzmienia terminu wywodzi się ich znaczenie.

6 Tworzenie bazy danych Połącznie baz danych UHRW oraz UKIPO
HARMONIZACJA Harmonizacja Tworzenie bazy danych Połącznie baz danych UHRW oraz UKIPO Oczyszczenie zawartości Wypełnianie luki Dwie największe bazy danych uczestniczących w projekcie urzędów zostały połączone. Obie były w języku angielskim. Zawartość wynosiła terminów. Porównanie różnic w klasyfikacji ujawniło 83 różniące się terminy – głównie błędy. Przeprowadzono oczyszczanie bazy danych, by wyeliminować terminy praktycznie identyczne, zaśmiecające bazę danych. Różnice interpunkcyjne i ortograficzne Zawartość została ograniczona do prawie terminów. Jako że bazy danych pozostałych uczestniczących urzędów były o wiele mniejsze, tj. zawierały zaledwie niewielką część grupy terminów zawartych w dwóch połączonych bazach danych, różnica ta musiała zostać wyeliminowana. Aby zapełnić „lukę”, poszczególne terminy musiały zostać przetłumaczone z języka angielskiego na język danego uczestniczącego urzędu. Procedura ta nazwana została „wypełnianiem”. Tłumaczenia dokonała jednostka CdT (Centre de Traduction des Organes de l'Union Européenne). Przetłumaczone terminy zostały następnie zatwierdzone przez urzędy krajowe pod kątem ich użycia w danym języku. Kolejnym krokiem było zatwierdzenie ich przez UHRW jako organu akceptującego użycie konkretnych terminów we wszystkich językach.

7 Tłumaczenia Konceptualizacja zawartości Problemy z tłumaczeniem
HARMONIZACJA Harmonizacja Tłumaczenia Konceptualizacja zawartości Problemy z tłumaczeniem Rozwiązania problemów z tłumaczeniem Angielski jest jednym z najbogatszych języków świata. Tłumaczenie „z terminu na termin” okazało się niemożliwe. W wielu językach jedno słowo wystarczy do przetłumaczenia kilku słów angielskich. Pod uwagę należałoby wziąć różnice dialektalne w każdym języku. Rozwiązanie: Pojęcia Ujęcie terminów o tym samym znaczeniu w jednym pojęciu, z jednym elementem podstawowym i nieskończoną liczbą wariantów; Pojęcia tworzone były poprzez komputerową lingwistyczną obróbkę danych; Od terminów do pojęć; Różna liczba terminów w poszczególnych językach; Ta sama liczba pojęć. Pozostały pewne trudności tłumaczeniowe: W niektórych językach nie ma słów na określenie pewnych pojęć; Jest to spowodowane różnicami językowymi i postrzeganiem charakterystycznym dla konkretnej kultury. Rozwiązaniem było dodatnie nieograniczonej liczby określeń doprecyzowujących w nawiasie. Wyjaśnienia i kontekst przedyskutowane zostały na warsztatach z każdym z uczestniczących urzędów; Dzięki dodaniu szczegółów doprecyzowujących w nawiasie w językach, które tego wymagały, pojęcia takie były akceptowalne dla zainteresowanego uczestniczącego urzędu.

8 Wynik harmonizacji Kompletna baza danych towarów i usług
HARMONIZACJA Harmonizacja Wynik harmonizacji Kompletna baza danych towarów i usług Zharmonizowany proces działań w zakresie rozwoju i obsługi Dalsza harmonizacja praktyk Kompletna baza danych, w której wszystkie terminy są wstępnie zatwierdzane przez uczestniczące urzędy we wszystkich językach. Umożliwia wnioskującym korzystanie z tego samego wykazu we wszystkich urzędach w Unii Europejskiej. Umożliwia automatyczne tłumaczenie na wszystkie języki – zarówno użytkownikom jak i UHRW (który musi zapewnić tłumaczenia). Zorganizowany proces działań w zakresie powiększania bazy danych o nowe terminy we wszystkich językach (TMC). Początek dalszej harmonizacji klasyfikacji oraz konwergencji praktyk klasyfikacyjnych.

9 Taksonomia i korzyści z niej płynące
Taksonomia to dalsza kategoryzacja terminów ujętych w klasyfikacji. Grupowanie wszystkich terminów w mniejsze grupy w ramach poszczególnych klas z Klasyfikacji Nicejskiej oraz porządkowanie takich grup w systemie hierarchicznym. Grupy tworzone są z terminów mających podobne z punktu widzenia rynku cechy charakterystyczne. Taksonomia została stworzona jako rozszerzenie systemu Klasyfikacji Nicejskiej: Nie zastępuje ona Klasyfikacji Nicejskiej; Stanowi udoskonalenie Klasyfikacji Nicejskiej; Wszelkie zmiany wprowadzane do Klasyfikacji Nicejskiej przez Komitet Ekspertów znajdą swoje odzwierciedlenie w taksonomii z chwilą jej wejścia w życie. WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) była zaangażowana w tworzenie taksonomii od samego początku. Współpracowaliśmy z jej ekspertami ds. klasyfikacji nad strukturą każdej z klas. Taksonomia powstała we współpracy ze wszystkimi europejskimi urzędami krajowymi, które zatwierdziły i zaakceptowały nową strukturę.

10 Class 39 Podstawy taksonomii
Nice Class Headings Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup Transport łodziami Usługi transportu powietrznego, Organizowanie eskorty podróżnych, Transport karetkami ratunkowymi, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Rozładunek, Transport rurociągami, Transport podróżnych, Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Usługi kierowców, Taksówki (Usługi -), Organizowanie rejsów, Transport kolejowy ,Maklerstwo transportowe, Dostarczanie energii elektryczne,j Transport łodziami, statkami, Ratownictwo podwodne, Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], Usługi wynajmu pojemników transportowych, Dostawa pizzy, Usługi dystrybucji i dostarczania wody, Transport promowy Klasyfikacja nicejska jest klasyfikacją „płaską”, obejmującą jedynie numer klasy oraz zbiór terminów. Obecnie na rynek każdego dnia wprowadzane są nowe towary i usługi. Wszystkie te nowe towary i usługi mieszczą się w systemie klasyfikacji nicejskiej. Oznacza to jednak także, że zawartość wielu klas w klasyfikacji nicejskiej staje się coraz bardziej zróżnicowana. W rezultacie otrzymujemy system klasyfikacyjny, którego klasy zawierają tak zróżnicowane towary i usługi, że wyszukiwanie staje się trudne. Mamy zatem tylko numer klasy z dużą liczbą przypisanych do niej terminów określających towary i usługi. W przypadku wielu klas istnieje tylko niewielka korelacja pomiędzy produktami czy usługami w nich zawartymi, lub nie ma takiej korelacji wcale. W klasyfikacji nicejskiej dostępny jest nagłówek klasy, ale w wielu przypadkach nie odzwierciedla on w pełni całej zawartości danej klasy. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie dodatkowej struktury terminów w ramach klasyfikacji nicejskiej – strukturę tę nazywamy taksonomią.

11 Grupy i struktury Podstawy taksonomii PODSTAWY
Taksonomia składa się z dwóch podstawowych części, tj. grup i struktur. Grupa to zbiór terminów określających towary i usługi należących do tej samej klasy nicejskiej i mających podobne cechy. Charakter takich wspólnych cech zależy od klasy i/lub rzeczywistości rynkowej. Podstawowe cechy charakterystyczne to: Cel; Prostota/złożoność; Konsumenci docelowi; Kanały sprzedaży. Każdej grupie zostaje także nadany tytuł. Tytuł ten musi dobrze opisywać zawartość grupy i oraz każdy termin w grupie w naturalnym znaczeniu słów. Następnie tworzona jest struktura hierarchiczna złożona z poszczególnych grup.

12 CLASS 39 Podstawy taksonomii Transport Usługi nawigacyjne
Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi Pakowanie i składowanie towarów Transport Przewożenie i dostarczanie towarów Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo Usługi nawigacyjne Wypożyczanie środków transportu Transport pasażerski Spójrzmy na przykład na strukturę klasy 39. Jak już powiedziano, podstawą jest klasyfikacja nicejska, a zatem najwyższym poziomem naszej struktury jest numer klasy w klasyfikacji nicejskiej. Poziom niżej znajdują się grupy taksonomii, utworzone w oparciu o zharmonizowaną bazę danych towarów i usług – jest to zawartość taksonomii. Wspomniany drugi poziom składa się z grup ogólnych, które obejmują wszystkie terminy w danej klasie. Aby dodatkowo pogłębić strukturę, pewne grupy zostają dalej podzielone na jedną lub kilka warstw podgrup. Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe Dostarczanie poczty i usługi kurierskie

13 Ulepszenia Zalety klasyfikacji wykorzystującej taksonomię KORZYŚCI
Uważamy, że taksonomia stanowi znaczne ulepszenie - udoskonalenie obecnego systemu klasyfikacji. Bezpośrednią korzyścią płynącą z wdrożenia taksonomii jest oczywiście możliwość szybszego i łatwiejszego tworzenia wykazów towarów i usług. Stanowi to także bardzo obiecujący krok w procesie wspomagania i automatyzacji klasyfikacji z punktu widzenia urzędów. Przyszłe możliwości to choćby wspomaganie porównywania oraz oceny podobieństwa. Ponadto uważamy także, że z taksonomią wiąże się jeszcze bardziej kompleksowa korzyść. Taksonomia pozwala ustrukturyzować duże ilości danych zawartych w zharmonizowanej bazie danych towarów i usług, a struktura taka daje lepszy ogląd rzeczywistej zawartości bazy danych, zarówno użytkownikom końcowym, jak i administratorom danych. Poprzez dodanie tej struktury do klas z klasyfikacji nicejskiej, cała zawartość klasy staje się przejrzysta, jako że ujęta jest w grupy o opisowych tytułach. Łatwo będzie wnioskować o pełnej zawartości każdej z klas. Uporządkowanie danych oraz wynikająca z niego przejrzystość pozwoli lepiej zrozumieć, jak działa klasyfikacja.

14 Wdrożenie Taksonomia to nowe rozwiązanie, które nie zostało jeszcze w pełni sprawdzone. Nie możemy z całą pewnością stwierdzić, jakie będą jej zastosowania oraz konsekwencje jej użycia w przyszłości. Początkowo taksonomia zostanie wdrożona w bardzo podstawowym zakresie, jako narzędzie wspierające klasyfikację towarów i usług i umożliwiające tworzenie wykazów na potrzeby składania wniosków. WIPO wprowadziła taksonomię w kwietniu 2013 roku podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Ekspertów. Wersja WIPO wykorzystuje jedynie terminy z alfabetycznego wykazu klasyfikacji nicejskiej i jest dostępna tylko w językach angielskim i francuskim. 1 lipca rozpocznie się wdrożenie taksonomii w narzędziu TMclass, w oparciu o zharmonizowaną bazę danych obejmującą terminów w 23 językach. Stworzymy także możliwość korzystania z taksonomii na potrzeby elektronicznego składania wniosków w poszczególnych urzędach oraz za pośrednictwem Internetu, a także na potrzeby zintegrowania funkcji składania wniosków elektronicznych w narzędziu TMclass.

15 TMclass Taxonomy: What are the Benefits? Wdrożenie taksonomii
Podczas wyszukiwania terminów klasyfikacyjnych w narzędziu TMclass podczas wypełniania wniosków: Znalezienie odpowiednich terminów staje się proste i intuicyjne. 1. Przeglądanie: Jeśli użytkownik chce zobaczyć pełną klasyfikację, może przeglądać całą strukturę taksonomii. Po lewej stronie zobaczy 45 klas, z których każdą może otworzyć, by zobaczyć grupy w niej zawarte. W ten sposób z łatwością można uzyskać szerszy obraz tego, jakie towary i usługi znajdują się w każdej z klas. Użytkownik może skupić się na grupach terminów, które są dla niego interesujące, pomijając te mniej istotne. 2. Wyszukiwanie: Jeśli użytkownik wie, jaki rodzaj towarów lub usług go interesuje, może go wyszukać. Po prawej stronie zobaczy wszystkie terminy zawierające wyszukiwane słowo kluczowe. Po lewej stronie zobaczy na drzewiastej strukturze taksonomii występowanie tych terminów we wszystkich 45 klasach. To pozwoli mu skupić się na tych grupach terminów, które go interesują. PREZENTACJA (patrz szkolenie w TMclass):

16 Dziękujemy www.oami.europa.eu SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
(+ 34) (centrala) (+ 34) (zdarzenia techniczne e-business) (+ 34) (ogólny numer faksu) twitter/oamitweets youtube/oamitubes SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: Dziękujemy


Pobierz ppt "Taksonomia: wstęp Taksonomia Powitanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google